Tìm Hiểu Về Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể

13 Tháng Bảy 201912:00 SA(Xem: 6500)

TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ

blank

I.- THỜI KỲ NGHĨA BINH THÁNH THỂ: VỀ NGUỒN (1929-1964)

1. Hội Tông đồ Cầu nguyện được hình thành thế nào?

- Hội Tông đồ Cầu nguyện được hình thành năm 1844 giữa các tu sĩ trẻ dòng Tên ở miền Nam nước Pháp, để giúp họ sống ngày Thánh Thể, sống tinh thần Giáo Hội và truyền giáo.

2. “Đạo quân riêng của Đức Giáo Hoàng” đã được hình thành thế nào?

- Năm 1865, từ Hội Tông đồ Cầu nguyện, hai linh mục Léonard Cros và Henri Ramière đã quy tụ các em thiếu nhi thành một đoàn thể có tổ chức và mệnh danh là “Đạo quân riêng của Đức Giáo Hoàng” với mục đích bảo vệ tâm hồn các em khỏi bị cuốn theo trào lưu tục hóa đang lan tràn trong các trường học Công giáo tại Pháp lúc bấy giờ.

3. Năm 1910, Đức Giáo Hoàng Piô X đã ban Sắc lệnh “Quam Singulari” cho phép việc gì?

- Năm 1910, Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X – được mệnh danh là “Vị Giáo Hoàng của Bí tích Thánh Thể” – đã ban Sắc lệnh “Quam Singulari” cổ võ thiếu nhi siêng năng rước lễ và cho phép các em dưới 10 tuổi được rước lễ (vì trước đó chỉ những trẻ em từ 12 hay 14 tuổi trở lên mới được rước lễ).

4. Phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể được chính thức thành lập khi nào?

- Cùng với Sắc lệnh “Quam Singulari”, Phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể được chính thức thành lập tại Pháp năm 1917 do linh mục dòng Tên là cha Albert Bessières. Phong trào trực thuộc Hội Tông đồ Cầu nguyện.

5. Tại sao gọi là “Nghĩa Binh”?

- Phong trào lấy tinh thần Đạo Binh Thánh Giá thời Trung cổ, nhưng thay vì dùng vũ khí là gươm giáo bảo vệ Thánh địa vật chất, Phong trào dùng vũ khí thiêng liêng là Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh và Làm Tông đồ để bảo vệ tâm hồn các em thiếu nhi khỏi phong trào tục hóa đang lan tràn trong các trường học Công giáo Pháp thời bấy giờ.

6. Phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể vào Việt Nam như thế nào?

- Nhìn thấy kết quả giáo dục thiếu nhi do Phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể mang lại tại Pháp, năm 1929, hai Linh mục Xuân Bích là Léon Piliard và Paul Urureau đã đem Phong trào vào Việt Nam và thành lập Đoàn đầu tiên tại Hà Nội. Năm 1931, Phong trào mở rộng đến Huế và Saigon.

7. Đức Giáo Hoàng nào đã phê chuẩn và chấp nhận bản “Quy tắc của Nghĩa Binh Thánh Thể”?

- Đức Giáo Hoàng Piô XII, ngày 6/1/1958, đã phê chuẩn và chấp nhận bản “Quy tắc của Nghĩa Binh Thánh Thể”.

8. Nghĩa Binh Thánh Thể tại Saigon được thành lập đầu tiên vào năm nào?

- Nghĩa Binh Thánh Thể tại Saigon được thành lập đầu tiên vào năm 1931.
thieunhi xuanloc

9. Đoàn Nghĩa Binh Thánh Thể tại Saigon được thành lập đầu tiên ở đâu?

- Đoàn Nghĩa Binh Thánh Thể Saigon được thành lập đầu tiên tại Trường nữ Dòng Thánh Phaolô.

10. Sau đoàn Nghĩa Binh Thánh Thể ở Trường nữ Dòng Thánh Phaolô, một số đoàn Nghĩa Binh Thánh Thể được thành lập tiếp theo tại Giáo phận Saigon là những đoàn nào?

- Đó là các đoàn: Chợ Đũi, Gia Định, Xóm Chiếu, Mỹ Tho, Xuân Hiệp, Cái Mơn…

11. Nghĩa Binh Thánh Thể là gì?

- Là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành chuyên biệt dành cho giới thiếu nhi.

12. Đoàn Nghĩa Binh Thánh Thể nào được đại diện cho toàn thể các Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam tham dự Đại hội Nghĩa Binh Thánh Thể Thế giới?

- Đoàn Nghĩa Binh Thánh Thể Saigon được đại diện cho toàn thể các Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam tham dự Đại hội Nghĩa Binh Thánh Thể Thế giới, được tổ chức năm 1937 tại thủ đô Manila của Philippines.

13. Sinh hoạt chủ yếu của Nghĩa Binh Thánh Thể là gì?

- Sinh hoạt của Nghĩa Binh Thánh Thể chủ yếu về đạo đức như siêng năng dự lễ, rước lễ, làm việc hy sinh và cầu nguyện cho việc tông đồ của Giáo Hội theo ý Đức Giáo Hoàng.

14. Vị Tổng Tuyên úy đầu tiên của Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam là ai?

- Năm 1957, các Giám mục Việt Nam bổ nhiệm cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ làm Tổng Tuyên úy đầu tiên của Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam.

15. Bạn biết gì về vị Tổng Tuyên úy đầu tiên của Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam?

- Vị Tổng Tuyên úy đầu tiên của Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam là cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, được bổ nhiệm năm 1957. Đến năm 1961, Ngài rời khỏi chức vụ Tổng Tuyên úy và được tấn phong Giám mục. Ngài là Giám mục tiên khởi của giáo phận Long Xuyên. Ngài qua đời tại Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên năm 2009, thọ 100 tuổi.
thieunhi

16. Bạn biết gì về vị Tổng Tuyên úy kế tiếp cha Tổng Tuyên úy Micae Nguyễn Khắc Ngữ?

- Người kế vị cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ trong chức vụ Tổng Tuyên úy là cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh, làm Tuyên úy từ năm 1964 đến 1974, là Cha Sở Họ đạo Bãi Xan, Giáo phận Vĩnh Long, Hiện nay ngài đã 80 tuổi và đang nghỉ hưu.

17. Vị Tuyên úy đầu tiên của Nghĩa Binh Thánh Thể Giáo phận Saigon tên là gì? Hiện nay đang ở đâu?

- Năm 1956, Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đặt Vị Tuyên úy đầu tiên của Nghĩa Binh Thánh Thể Giáo phận Saigon là cha Phanxicô Xavie Nguyễn Hữu Tấn, nguyên Giám đốc Tiểu Chủng viện Thánh Giuse Vũng Tàu, Linh hướng Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigon, là Linh phụ Tu hội Bác Ái. Hiện nay Ngài đã 88 tuổi, và đang nghỉ hưu tại Cộng đoàn Bác Ái, thuộc địa bàn Giáo xứ Cao Thái, Hạt Thủ Thiêm.

18. Trong giai đoạn 1956-1964, văn phòng Nghĩa Binh Thánh Thể Giáo phận Saigon đặt ở đâu?

- Trong giai đoạn 1956-1964, văn phòng Nghĩa Binh Thánh Thể Saigon đặt tại nhà xứ Giáo xứ Chính tòa Saigon.

19. Tờ báo đầu tiên của Nghĩa Binh Thánh Thể Saigon là tờ báo nào? do ai phụ trách?

- Tờ báo đầu tiên của Nghĩa Binh Thánh Thể Saigon là Nguyệt san “Thanh Trúc”, do cha Phanxicô Xavie Nguyễn Hữu Tấn phụ trách.

20. Trong giai đoạn 1956-1964, Nghĩa Binh Thánh Thể có tài liệu học tập nào?

- Trong giai đoạn 1956-1964, Nghĩa Binh Thánh Thể học tập theo các tài liệu: Nghĩa Binh Thánh Thể Dự bị, Nghĩa Binh Thánh Thể Thể Tập sự, Nghĩa Binh Thánh Thể Chính thức, được phổ biến trên Nguyệt san “Thanh Trúc” là tiếng nói chính thức của Nghĩa Binh Thánh Thể Saigon.

21. Bạn có biết bài ca của Nghĩa Binh Thánh Thể Quốc Tế không?

- “Tôi đây Nghĩa binh, thật là vinh sang! Lòng đầy ơn Chúa, hăng hái vô cùng. Xông pha đấu tranh để Người khải thắng. Nghĩa Binh tôi là, tôi là Nghĩa binh.…”

22. Bạn có biết hát bài ca Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam không?

- “Đời sống đoàn Nghĩa binh tươi như đóa hoa hồng, đem Chúa Hài Nhi đi soi sáng rạng muôn phương. Thánh Giá hiên ngang, lá cờ rực mầu sáng, phất phới ngọn gió thanh bình khắp bốn phương...

23. Đồng phục của Nghĩa Binh Thánh Thể như thế nào?

- Đồng phục chưa thống nhất, tùy theo sáng kiến của từng Giáo xứ. Thông thường, Nghĩa binh nam mặc quần tây xanh hoặc trắng, áo sơ mi trắng, có nơi đội nón bêrê trắng; Nghĩa binh nữ quần dài đen hoặc trắng, áo dài trắng (có nơi đội lúp trắng).

24. Nghĩa Binh Thánh Thể được thành lập nhằm mục đích gì?

- Nghĩa Binh Thánh Thể được lập nhằm mục đích bảo vệ tâm hồn các em khỏi ảnh hưởng của phong trào tục hóa bằng đời sống cầu nguyện và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc rước lễ hàng ngày.

25. Tôn chỉ của Nghĩa Binh Thánh Thể là gì?

- Là Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh và Làm Tông đồ.

26. Hãy tóm tắt nội dung giáo dục của Nghĩa Binh Thánh Thể.

- Nghĩa Binh Thánh Thể giáo dục thiếu nhi qua việc dạy Giáo lý (kinh bổn), Chầu Thánh Thể, đón nhận hy sinh, Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, làm việc tông đồ. Từ năm 1956, Nghĩa Binh Thánh Thể đã kết hợp các sinh hoạt trẻ, vui tươi, sống động vào trong việc dạy dỗ và huấn luyện đoàn sinh.

27. Nghĩa Binh Thánh Thể được tổ chức thế nào?

- Mỗi đoàn Nghĩa Binh Thánh Thể được dẫn dắt bởi cha Tuyên úy với sự trợ giúp của các vị Hộ úy, có quyền hành như “Phó Tuyên úy”. Hộ úy có thể là các tu sĩ nam nữ; ở đâu không có tu sĩ, cha Tuyên úy chọn người giáo dân có đạo đức, tư cách đề làm Hộ úy. Dưới quyền cha Tuyên úy và Hộ úy là các ông bà Quản. Đồng thời, các vị này cũng chia đoàn thành các đội và cắt đặt một em đứng đầu, gọi là “Tông đồ Đội trưởng”, có nhiệm vụ nhắc nhở và gọi các đội viên của mình đi lễ, chầu, rước kiệu và học Giáo lý (kinh bổn). Mỗi đội thường có một Đội phó cộng tác với Đội trưởng trong việc chỉ huy đội. Đây là một hình thức của “Phương pháp Hàng đội”.

28. Nghĩa Binh Thánh Thể được dạy cách sống đạo như thế nào?

- Các em học cách sống đạo hàng ngày như sau:

. Buổi sáng thức dậy, dâng ngày cho Chúa nhằm biến cả ngày sống thành lời cầu nguyện liên lỉ theo ý của Đức Giáo Hoàng.

. Trong cả ngày, trước mỗi công việc đều cầu nguyện, xin Chúa soi sáng, giúp đỡ để em hành xử theo đúng ý Chúa; Biết tìm ý Chúa và vâng phục ý Chúa khi gặp các biến cố buồn, vui trong cuộc đời.

. Trước khi đi ngủ, kiểm điểm lại cả một ngày sống để: Cám ơn Chúa trong mọi sự; Ăn năn về những việc làm sai trái, mất lòng Chúa và những người xung quanh và quyết tâm sửa chữa trong thời gian tới, cụ thể là ngày mai; Ghi lại những việc lành đã làm trong ngày để dâng lên Chúa như bó hoa thiêng liêng của lòng đơn sơ, chân thành.

29. “Làm Sổ Kho Nghĩa Binh Thánh Thể” nghĩa là gì?

- Là mỗi tối, trước mặt Chúa, các em thật thà ghi lại những điều tốt đã làm trong ngày như những bó hoa thiêng liêng của tấm lòng các em dâng lên Chúa. Chỉ có Chúa và em biết, nên các em sẽ ghi trung thực.

30. Nên dạy các em làm Sổ Kho như thế nào?

- Chỉ nên dạy và khuyến khích các em làm Sổ Kho cách tự nguyện, chân thành trước mặt Chúa, giống như khi xét mình để xưng tội vậy. Không bắt buộc, không kiểm soát, khen chê công khai như các nội dung thi đua khác.

31. Làm cách nào để cả Đoàn cùng làm Sổ Kho như bó hoa thiêng liêng chung dâng Chúa trong những dịp lễ đặc biệt của đoàn?

- Phát động chiến dịch khuyến khích các em làm Sổ Kho trong khoảng thời gian thích hợp, cộng tất cả thành tổng số để trong phong bì, hoặc để nguyên Sổ Kho của từng em thành một “Kho”, dâng Chúa trong phần Dâng Lễ vật trong Thánh Lễ.

32. Ngoài việc làm để dâng Chúa như của lễ thiêng liêng, Sổ Kho còn có tác dụng giáo dục nào nữa?

- Sổ Kho còn có tác dụng giáo dục tích cực là giúp các em vì lòng yêu mến Chúa cố gắng làm việc tốt. Khi tập làm việc tốt, các em sẽ bỏ được thói quen làm việc xấu. Ví dụ: Khuyên dạy các em nói thật, các em sẽ bỏ thói quen nói dối. Khi có thói quen nói thật, các em sẽ cảm thấy ngượng khi nói dối và dần dần sẽ không nói dối nữa.

33. Nghĩa Binh Thánh Thể đã đem lại những hiệu quả thực tế nào?

- Ngày nay, hiều tín hữu tốt lành, thành đạt xác nhận: Nghĩa Binh Thánh Thể đã góp phần giúp họ có ngày hôm nay. Nhiều linh mục, tu sĩ đã xác nhận: Chính Nghĩa Binh Thánh Thể đã tạo điều kiện cho các ngài nhận ra và đáp trả tiếng Chúa gọi.

thieunhiTTVN

II.- THỜI KỲ THIẾU NHI THÁNH THỂ: PHÁT TRIỂN (Bước tiến của Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon giai đoạn 1965-1975)

34. Đại hội Tuyên úy Nghĩa Binh Thánh Thể Toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức trong thời gian nào? ở đâu? do ai triệu tập? nhằm mục đích gì?

- Đại hội Tuyên úy Nghĩa Binh Thánh Thể Toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 11 năm 1964 tại Saigon, do cha Tổng Tuyên úy Phaolô Nguyễn Văn Thảnh triệu tập, để bàn việc thống nhất Phong trào.

35. Đại hội Huynh trưởng Toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức trong thời gian nào? ở đâu?

- Đại hội Huynh trưởng Toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 1966 tại Saigon, do cha Tổng Tuyên úy Phaolô Nguyễn Văn Thảnh triệu tập; có 300 Huynh trưởng tham dự.

36. Đại hội Tuyên úy Toàn quốc lần thứ hai được tổ chức khi nào? Đại hội đã đưa ra những quyết định quan trọng nào?

- Đại hội Tuyên úy Toàn quốc lần thứ hai được tổ chức vào tháng 2 năm 1965 tại Saigon, do cha Tổng Tuyên úy Phaolô Nguyễn Văn Thảnh triệu tập. Bản Nội quy thống nhất được ban hành, theo đó Nghĩa Binh Thánh Thể được đổi thành Thiếu Nhi Thánh Thể và quyết định đem các sinh hoạt tự nhiên vui tươi lành mạnh vào việc giáo dục đoàn sinh.

37. Đổi danh xưng Nghĩa Binh Thánh Thể thành Thiếu Nhi Thánh Thể và đưa ra đường lối giáo mục mới, áp dụng các phương thức sinh hoạt vui tươi, lành mạnh vào các hoạt động của thiếu nhi, ý tưởng này bắt nguồn từ đâu?

- Đổi danh xưng Nghĩa Binh Thánh Thể thành Thiếu Nhi Thánh Thể và đưa ra đường lối giáo mục mới, ý tưởng này bắt nguồn từ tinh thần đổi mới của Công đồng Vatican II.

38. Tại sao gọi là Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể?

- Vì Phong trào lấy Chúa Giêsu Thánh Thể làm lý tưởng và nguồn sống, nghĩa là Phong trào hoạt động nhờ Bí tích Thánh Thể và thánh hóa tuổi trẻ nhờ Bí tích Thánh Thể, giúp trẻ nên giống Chúa Giêsu trong tâm tình và trong cách sống, vì Thánh Thể biểu lộ tình yêu bao la và sự hy sinh cao cả mà Chúa Giêsu dành cho nhân loại.

39. Đại hội Tuyên úy Toàn quốc lần thứ ba được tổ chức trong thời gian nào? nhằm mục đích gì?

- Đại hội Tuyên úy Toàn quốc lần thứ ba được tổ chức vào tháng 7 năm 1967 tại Vĩnh Long, do cha Tổng Tuyên úy Phaolô Nguyễn Văn Thảnh triệu tập, nhằm mục đích xem xét và chỉnh sửa Nội quy của Phong trào.

40. Đại hội Tuyên úy Toàn quốc lần thứ tư được tổ chức trong thời gian nào? nhằm mục đích gì?

- Đại hội Tuyên úy Toàn quốc lần thứ tư được tổ chức vào tháng 11 năm 1968 tại Vĩnh Long, nhằm mục đích tu chính nội quy và lên chương trình đi thăm Thiếu Nhi Thánh Thể các nơi trên toàn quốc.

41. Đại hội Ban Tuyên úy và Ban Huynh trưởng Toàn quốc lần đầu tiên họp ở đâu? nhằm mục đích gì?

- Đại hội Ban Tuyên úy và Ban Huynh trưởng Toàn quốc lần đầu tiên họp đầu năm 1969, ở Bêtania Chí Hòa, nhằm mục đích thành lập quy chế Huynh trưởng, tìm hướng đi cho Phong trào trong năm.

42. Đại hội “Về Đất Hứa” của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam được tổ chức năm nào? Có bao nhiêu thành viên tham dự?

- Đại hội “Về Đất Hứa” được tổ chức năm 1972, tại Trung tâm Fatima Bình Triệu, Saigon, do Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ tọa, quy tụ hơn 2000 Huynh trưởng và khoảng 6000 Đoàn sinh.

43. Đại hội Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon lần đầu diễn ra ở đâu? nhằm mục đích gì?

- Đại hội Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon lần đầu tiên diễn ra vào tháng 3 năm 1969, tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigon, do cha Tuyên úy Giáo phận Phaolô Trần Viết Thọ triệu tập, nhằm mục đích giao lưu giữa Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể các Hạt và bầu Ban Chấp hành Lâm thời Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận.

44. Đại hội Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon lần đầu đã chọn ai làm đại diện lâm thời cho Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon?

- Đại hội Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon lần đầu tiên đã chọn chị Phan Thị Vệ Nông làm đại diện lâm thời cho Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon.

45. Đại hội Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon lần thứ hai được tổ chức ở đâu? nhăm mục đích gì?

- Đại hội Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon lần thứ hai được tổ chức vào tháng 9 năm 1969, tại trường Lasan Mosard Thủ Đức, nhằm mục đích giao lưu giữa các Huynh trưởng các Hạt trong Giáo phận, bầu Ban Chấp hành Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon, nhiệm kỳ 1969-1972.

46. Ban Chấp hành Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon nhiệm kỳ 1969-1972 gồm những ai?

- Ban Chấp hành Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận nhiệm kỳ 1969-1972 gồm các trưởng: FX Trần Ngọc Lợi: Liên đoàn trưởng; Trần Duy Nhì: Liên đoàn phó; Nguyễn Văn Thư: thư ký; Nguyễn Thị Tình: Thủ quỹ; Phan Thị Vệ Nông: Ủy viên Nghiên huấn; Lê Túy Hoa: Ủy viên Báo chí; Trần Công Vang: Ủy viên Bảo trợ Ơn Thiên triệu; Nguyễn Văn Tân: Ủy viên Xã hội.

47. Ban Chấp hành Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon nhiệm kỳ 1972-1975 gồm những ai?

- Ban Chấp hành Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận nhiệm kỳ 1972-1975 gồm các trưởng: Bùi Thế: Liên đoàn trưởng (năm 1973, anh Bùi Thế nhập ngũ, anh Đỗ Công Minh thay thế); Nguyễn Chánh Hoàng: Liên đoàn phó Nghiên huấn; Nguyễn Văn Đức: Liên đoàn phó đặc trách ngành Nghĩa; Nguyễn Văn Thắng: Thư ký; Nguyễn Thị Thậm: Thủ quỹ; Trần Ngọc Lợi: Ủy viên Nghiên huấn.

48. Trước năm 1975, Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon có bao nhiêu Huynh trưởng? bao nhiêu Đoàn sinh?

- Trước năm 1975, Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon có khoảng 600 Huynh trưởng, hơn 40.000 Đoàn sinh.

49. Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon còn làm việc đến năm 1975 là cha nào? hiện đang ở đâu?

- Tuyên úy TNTT Giáo phận Saigon còn làm việc đến năm 1975 là cha Félix Nguyễn Văn Thiện, hiện là Cha Sở Giáo xứ Cầu Kho, Hạt Saigon.

50. Văn phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon trong giai đoạn 1965-1975 đặt tại đâu?

- Văn phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon trong giai đoạn 1965-1974 đặt tại Giáo xứ Vườn Xoài; Văn phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon trong giai đoạn 1974-1975 đặt tại Giáo xứ Cầu Kho.

51. Trong giai đoạn từ 1965-1975, Chương trình Thăng tiến của TNTT Việt nam có những tài liệu nào?

- Ban Lãnh đạo Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đưa ra Đề cương Chương trình Thăng tiến gồm 4 phần chính: Kiến thức Thánh Kinh, Suy niệm Tin Mừng – Đời sống Tôn giáo – Hiểu biết Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể – Bài hát, băng reo, trò chơi, kỹ năng chuyên môn. Các thầy Đại Chủng viện thuộc nhóm “Hừng đông” và “Thánh Giá bạc” đã nhiệt tình soạn ra Thủ bản cho đủ 3 ngành, 3 cấp: Ấu, Thiếu, Nghĩa.

52. Trong giai đoạn trước 1975, Thiếu Nhi Thánh Thể đã có những Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III ở đâu?

- Trước năm 1975, Thiếu Nhi Thánh Thể đã có những Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III ở Vĩnh Long, Lái Thiêu, Hố Nai…

53. Phương tiện thông tin chính thức của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt nam là gì?

- Phương tiện truyền thông chính thức của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt nam là Nguyệt san “Tông đồ Giới trẻ”.


54. Phương tiện thông tin chính thức của Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo phận Saigon là gi?

- Phương tiện thông tin chính thức của Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon là Nguyệt san “Mùa mới”, lưu hành từ năm 1970 đến năm 1972.
thieu_nhi_TT

55. Bài ca chính thức của Thiếu Nhi Thánh Thể là bài ca nào?

- Bài ca chính thức của Thiếu Nhi Thánh Thể gồm hai bài:

. Giai đoạn 1965-1970, là bài “Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, quyết một lòng mở Nước Trời lan ra muôn phương. Đời hy sinh dầu chông gai không nề nhọc nhằn, chí Tông đồ dẫu dặm ngàn ta không biết sờn. Là chiến sĩ trên đường tranh đấu cho Nước Thiêng, với kinh nguyện, ngày hôm sớm dâng mình, luôn cầu xin cho Tổ quốc mến yêu, chóng sáng lên ngàn ánh huy hoàng”

. Giai đoạn 1970-1975: là bài “Thiếu nhi Tân hành ca” (“Thiếu nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới…”)


56. Bản chất, mục đích, tôn chỉ của Nghĩa Binh Thánh Thể và Thiếu Nhi Thánh Thể giống hay khác nhau?

- Bản chất, mục đích, tôn chỉ của Nghĩa Binh Thánh Thể và Thiếu Nhi Thánh Thể giống nhau vì cả hai đều là đoàn thể Công giáo Tiến hành chuyên biệt cho giới thiếu nhi, nhằm mục đích giáo dục thiếu nhi nên người và nên thánh, bằng cách sống và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong sự cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm tông đồ, chỉ khác nhau về danh xưng và phương tiện giáo dục của Thiếu Nhi Thánh Thể phong phú hơn.


57. Bản Nội quy mới của Thiếu Nhi Thánh Thể được Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn khi nào?

- Bản Nội quy mới của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam được Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn do văn thư số 16/74/GMĐT/TĐGD, ngày 22 tháng 8 năm 1974, bởi Đức Giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ, đặc trách Ủy ban Giám mục Tông đồ Giáo dân.


58. Mục đích của Thiếu Nhi Thánh Thể là gì?

- Bản Nội quy mới xác định mục đích của Thiếu Nhi Thánh Thể là:

a. Đào luyện thanh thiếu nhi về 2 phương diện siêu nhiên và tự nhiên để giúp các em trở nên những Kitô hữu hoàn hảo và những con người kiện toàn;

b. Đoàn ngũ hóa thiếu nhi và hướng dẫn các em truyền thông Tin Mừng và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng.


59. Tôn chỉ của Thiếu Nhi Thánh Thể là gì?

- Tôn chỉ của Thiếu Nhi Thánh Thể là:

a. Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thánh Thể trong sự Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh và Làm Tông đồ;

b. Tôn sùng và cậy nhờ Mẹ Maria trên đường đến với Chúa;

c. Noi gương các Anh hùng Tử đạo Việt nam, sẵn sàng hy sinh rao giảng Tin Mừng;

d. Vâng phục Đức Giáo Hoàng và sống gắn bó với Giáo Hội.


60. Thiếu Nhi Thánh Thể làm gì cho thiếu nhi?

- Tạo cho thanh thiếu nhi một bầu khí mới, lành mạnh, thích nghi, cởi mở, để hướng dẫn các em trong lối sống đạo tích cực, tự nguyện và ý thức, đồng thời gây nơi các em một tinh thần dấn thân cao độ để hiên ngang mang Chúa đến với môi trường sống.


61. Lời Chúa có vai trò thế nào trong việc giáo dục thiếu nhi?

- Lời Chúa là nền tảng và là chất liệu đặc biệt để giáo dục, thánh hóa và hướng dẫn các em trong các hoạt động tông đồ cũng như hoạt động xã hội.

62. Để giáo dục thiếu nhi về phương diện siêu nhiên, Thiếu Nhi Thánh Thể dùng những phương pháp nào?

- Các phương pháp giáo dục siêu nhiên của Thiếu Nhi Thánh Thể gồm:

  1. Ngày Thánh Thể
  2. Giờ Thánh Thể
  3. Học Lời Chúa và Giáo lý
  4. Khung cảnh Thánh Kinh
  5. Bầu khí Thánh Kinh

63. Để giáo dục thiếu nhi về phương diện tự nhiên, Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam dùng những phương pháp nào?

- Các phương pháp giáo dục tự nhiên của Thiếu Nhi Thánh Thể gồm:

  1. Phương pháp Hàng đội
  2. Hội họp
  3. Chương trình Thăng tiến
  4. Sinh hoạt vui
  5. Vào Sa mạc

64. “Học mà vui, vui mà học” là gì?

- Là phương pháp giáo dục thông qua các trò chơi, chuyện kể, băng reo, bài hát, vũ điệu, kỹ năng chuyên môn, cắm trại, xuất du, tổ chức hàng đội…, giúp các em học hỏi được nhiều điều bổ ích. Nhờ đó, những ý niệm trừu tượng, khó hiểu, những tâm tình nhân bản cũng như những mầu nhiệm tôn giáo cao siêu có thể được thông truyền cho các em cách dễ hiểu, cụ thể bằng những phương thế đơn giản, linh hoạt, hấp dẫn. “Học mà vui, vui mà học” giúp các em phát triển mọi quan năng của con người cách quân bình.


65. Lợi ích của Phương pháp Hàng đội là gì?

- Phương pháp Hàng đội giúp các em tự quản, giúp nhau tự giáo dục, xây dựng ý thức kỷ luật chung, cùng nhau làm điều tốt, dám lãnh trách nhiệm và chịu trách nhiệm. Các em được trao trách nhiệm thật sự sẽ dấn thân rất hăng say; các em sẽ rất trân trọng những gì tự mình làm được, dù không hoàn hảo. Phương pháp này còn tạo cho các em tinh thần đoàn kết yêu thương, giúp các em có óc suy tư và sáng kiến.


66. Thiếu Nhi Thánh Thể góp phần thế nào trong ơn gọi tu trì?

- Với con số đáng kể các đoàn sinh dâng mình đi tu xuất thân từ Thiếu Nhi Thánh Thể, Thiếu Nhi Thánh Thể đã được mệnh danh là “vườn ươm trồng ơn gọi toàn hiến”.


67. Đức Giáo Hoàng Piô XI đã nói thế nào về Thiếu Nhi Thánh Thể?

- Đức Giáo Hoàng Piô XI nói: “Thiếu Nhi Thánh Thể là Trường Dự bị Công giáo Tiến hành.”

thieunhithanhthe
68. Trước năm 1975, Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon đã tổ chức những sự kiện quan trọng nào?

- Hai sự kiện quan trọng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon đã tổ chức gồm:

. Tổng tập họp thiếu nhi Giáo phận tại Sân Vận động Hoa Lư và cung nghinh Thánh Thể từ Sân Vận động Hoa Lư về Nhà thờ Chính tòa Saigon, năm 1974

. Ngày Hội Ngành Nghĩa Sĩ tại Giáo xứ Thái Bình, Xóm Mới, năm 1974.

III.- THỜI KỲ TÁI LẬP: HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI (1975-2012)

69. Ban Mục vụ Thiếu nhi Giáo phận Saigon được thành lập từ năm nào?

- Ban Mục vụ Thiếu nhi Giáo phận Saigon được Đức Hồng y Tổng Giám mục, Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thành lập từ năm 1999.

70. Ban Mục vụ Thiếu nhi gồm những ai?

- Ban Mục vụ Thiếu nhi gồm: 4 cha Cố vấn, cha Giuse Phạm Đức Tuấn - Trưởng ban, cha Giuse Vũ Minh Danh - Phó ban và 15 cha đặc trách thiếu nhi của các Giáo hạt.

71. Bản Chỉ dẫn của Đức Hồng y về việc giáo dục giới Thiếu nhi Công giáo được ban hành ngày nào? Qua đó nhiệm vụ của Ban Mục vụ Thiếu nhi là gì?

- Bản Chỉ dẫn của Đức Hồng y về việc giáo dục giới Thiếu nhi Công giáo được ban hành ngày 25/4/2005.

Theo Bản Chỉ Dẫn, nhiệm vụ của Ban Mục vụ Thiếu nhi là:

. Giáo dục thiếu nhi theo phương pháp giáo dục tự nhiên và siêu nhiên của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể;

. Huấn luyện và giúp các Giáo xứ, Giáo hạt huấn luyện Giáo lý viên và Huynh trưởng;

. Tham vấn cho Đức Hồng Y về những vấn đề giáo dục thiếu nhi;

. Hợp tác, chia sẻ, đồng trách nhiệm với các Ban ngành khác trong Giáo phận, nhất là Ban Giáo lý và Trung tâm Văn hóa Công giáo, để phục vụ cho việc giáo dục đức tin và ân sủng cho các em từ tuổi khai tâm đến tuổi vào đời.

72. Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon được chính thức tái lập từ bao giờ?

- Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon được chính thức tái lập từ mùa hè năm 2003, trong ngày Đại hội Huynh trưởng - Giáo lý viên mừng Chân phước Anrê Phú Yên. Hôm ấy, có gần 300 Giáo lý viên tuyên hứa Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể.

73. Lý do tái lập Thiếu Nhi Thánh Thể tại Giáo phận Saigon?

- . Theo tinh thần Bản Chỉ dẫn của Đức Hồng y;

. Thiếu Nhi Thánh Thể là cần thiết cho việc giáo dục thiếu nhi trong bối cảnh hiện tại;

. Phương pháp giáo dục của Thiếu Nhi Thánh Thể cho đến nay vẫn chứng tỏ hiệu quả trong việc giáo dục đức tin và nhân bản cho giới thiếu nhi và thiếu niên.

74. Để chuẩn bị tái lập, Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon đã tổ chức Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng đầu tiên năm nào? ở đâu?

- Để chuẩn bị tái lập, Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng đầu tiên được tổ chức năm 2002, tại Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm.

75. Từ năm 2002 đến năm 2011, Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon đã có bao nhiêu Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng các cấp?

- Từ năm 2002 đến năm 2011, Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon đã tổ chức:

. 48 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I

. 12 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II

. 7 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III

. 5 Sa mạc Huấn luyện Huấn luyện viên.

76. Theo hệ thống tổ chức của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, đơn vị cấp Giáo phận được gọi là gì? đơn vị cấp Giáo hạt được gọi là gì?

- Theo hệ thống tổ chức của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, đơn vị cấp Giáo phận được gọi là Liên đoàn; đơn vị cấp Giáo hạt được gọi là Hiệp đoàn.

77. Bổn mạng của Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon là ai?

- Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon nhận Bổn mạng là Chân phước Anrê Phú Yên.

78. Ban Tuyên úy Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Phú Yên gồm những cha nào?

- Ban Tuyên úy Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Phú Yên gồm:

. Tuyên úy Liên đoàn: Cha Giuse Phạm Đức Tuấn

. Phụ tá Tuyên úy Liên đoàn: Cha Giuse Vũ Minh Danh

. Tuyên úy phụ trách ngành Ấu: Cha Gioan Maria Vianey Chu Minh Tân

. Tuyên úy phụ trách ngành Thiếu: Cha Giuse Maria Phạm Hồng Thái

. Tuyên úy phụ trách ngành Nghĩa: Cha Vinhsơn Trần Văn Hòa

. Và quý Cha Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể của các Giáo hạt.
thieunhi saigon-

79. Ban Cố vấn của Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Phú Yên gồm những cha nào?

- Ban Cố vấn của Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Phú Yên gồm:

. Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ (SDB), nay là Giám mục Giáo phận Thái Bình

. Cha Félix Nguyễn Văn Thiện, nguyên Tuyên úy Liên đoàn trước 1975

. Cha Vinhsơn Trần Hòa, Huấn luyện viên từ trước 1975

. Cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm (CSSR), nguyên Tuyên úy ngành Nghĩa trước 1975

. Cha Giuse Đỗ Ngọc Bảo, O.P (đã qua đời năm 2011).

80. Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể các Giáo hạt hiện nay là những cha nào?

. Hạt Bình An: Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Quang

. Hạt Chí Hòa: Cha Giuse Nguyễn Hữu Danh

. Hạt Gia Định: Cha Phêrô Giuse Hà Thiên Trúc

. Hạt Gò Vấp: Cha Giuse Huỳnh Thanh Phương

. Hạt Hóc Môn: Cha Giuse Nguyễn Minh Đức

. Hạt Phú Nhuận: Cha Giuse Hoàng Kim Toan

. Hạt Phú Thọ: Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Đức

. Hạt Saigon-Chợ Quán: Cha Frédéric Cao Lê Minh Vương

. Hạt Tân Định: Cha Đaminh Lâm Quang Khánh

. Hạt Tân Sơn Nhì: Cha Phêrô Ngô Lập Quốc

. Hạt Thủ Đức: Cha Gioan Baotixita Trần Văn Trí

. Hạt Thủ Thiêm: Cha Phêrô Phan Khắc Triển

. Hạt Xóm Chiếu: Cha Giuse Nguyễn Hữu Thức

. Hạt Xóm Mới: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tân

81. Sống đạo theo tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể, Đoàn sinh làm gì hàng ngày?

- Sống đạo theo tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể, hàng ngày Đoàn sinh:

. Dâng ngày khi vừa thức dậy

. Tham dự Thánh lễ và rước lễ khi có thể

. Rước lễ thiêng liêng khi không thể tham dự Thánh lễ và rước lễ

. Cầu nguyện trước mỗi việc làm

. Cám ơn Chúa khi gặp chuyện vừa ý cũng như việc không vừa ý và tìm ý Chúa qua những việc ấy.

. Đêm về, kiểm điểm đời sống: cám ơn Chúa vì Chúa đã cho một ngày qua; xin lỗi Chúa về những ý nghĩ, việc làm không tốt; quyết định xin lỗi hoặc làm hòa với những người mình đã mất lòng; làm Hoa thiêng Thánh Thể; quyết tâm sống mỗi ngày một tốt hơn.

82. Hàng tuần, một Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể có những sinh hoạt nào?

- Các sinh hoạt hàng tuần của một Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể là:

. Tham dự Thánh lễ riêng của Đoàn

. Chầu Thánh Thể

. Học Giáo lý

. Họp Huynh trưởng Ngành

. Họp Chi đoàn

. Họp Đội

. Huấn luyện bồi dưỡng Huynh trưởng

. Huấn luyện bồi dưỡng Đội trưởng

83. Hàng tháng, một Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể có những sinh hoạt nào?

- Các sinh hoạt hàng tháng của một Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể là:

. Chào cờ đầu tháng và nghe câu chuyện dưới cờ của Cha Tuyên úy

. Họp Hội đồng Huynh trưởng

. Họp Ban Quản trị Đoàn

84. Từ lúc tái lập, Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon chính thức có Ban Chấp hành từ năm nào? đến nay đã trải qua bao nhiêu nhiệm kỳ?

- Từ lúc tái lập, Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon chính thức có Ban Chấp hành đầu tiên cũng là Ban Điều hành Giáo lý viên Giáo phận vào năm 2004, đến nay đã trải qua 3 nhiệm kỳ: 2004-2006, 2006-2009, 2009-2012.
thieunhi gp vinh

85. Chấp hành Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon hiện nay gồm những Huynh trưởng nào?

. Liên đoàn trưởng: Phanxicô Xavie Trần Ngọc Lợi

. Liên đoàn phó Nội vụ: Micae Ninh Đức Thành

. Liên đoàn phó Ngoại vụ: Phanxicô Xavie Mai Tấn Phúc

. Liên đoàn phó Nghiên huấn: Anê Nghê Thị Tuyết Trang

. Thư ký: Giêrađô Nguyễn Bình

. Quản lý: Maria Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Anh

. Ủy viên Truyền Thông: Lucia Nguyễn Ngọc Xuân

. Ủy viên Phát triển: Micae Ngô Quỳnh Lưu

. Ủy viên Cổ vũ Ơn Thiên triệu: Micae Nguyễn Quang Minh

. Ủy viên Phụng vụ: Anna Trần Thị Thăng

. Ủy viên Sinh hoạt: Gioakim Phạm Tuấn Huy

. Ủy viên Bác ái, Xã hội: Giuse Bùi Nguyễn Y Châu

. Ủy viên Giao tế: Martinô Phạm Chí Công

. Ủy viên Nghiên huấn Ngành Ấu: Maria Têrêsa Đỗ Thị Tuyết Minh

. Ủy viên Nghiên huấn Ngành Thiếu: Giuse Vũ Đình Khánh

. Ủy viên Nghiên huấn Ngành Nghĩa: Đaminh Lê Đăng Khôi

. Ủy viên Hành chánh Têrêsa Trần Thị Tố Quyên

. Ủy viên Thư viện: Simon Trần Thiên Thuận

. Ủy viên Kỹ thuật: Đaminh Đinh Văn Mạnh

. Thủ quỹ: Anna Nguyễn Thị Thanh Thảo

. Thủ kho: Giuse Nguyễn Văn Sinh

86. Từ ngày tái lập đến nay, Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon cũng là Ban Mục vụ Thiếu nhi Giáo phận đã tổ chức bao nhiêu Đại hội Huynh trưởng-Giáo lý viên?

- Từ ngày tái lập đến nay, Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Saigon cũng là Ban Mục vụ Thiếu nhi Giáo phận đã tổ chức 8 Đại hội Huynh trưởng-Giáo lý viên cấp Giáo phận.

87. Văn phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận ở đâu?

- Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận và Ban Mục vụ Thiếu nhi có 2 văn phòng:

. Một tại Tòa Tổng Giám mục, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM

. Một tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, số 6bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

88. Đoàn sinh Thiếu Nhi Thánh Thể được chia thành mấy cấp? căn cứ vào đâu để chia cấp?

- Căn cứ vào lứa tuổi, Đoàn sinh Thiếu Nhi Thánh Thể được chia thành 5 cấp:

. Chiên con: 4-5 tuổi

. Ấu nhi: 6-9 tuổi

. Thiếu nhi: 10-12 tuổi

. Nghĩa sĩ: 13-15 tuổi

. Hiệp sĩ: 16-17 tuổi

89. Chương trình Thăng tiến các cấp của Đoàn sinh TNTT Giáo phận Saigon gồm có những nội dung chính nào? Tài liệu Chương trình được phổ biến ở đâu?

- Chương trình Thăng tiến của TNTT Giáo phận Saigon gồm có 4 phần:

. Giáo lý (Khai tâm, Rước lễ, Thêm sức, Bao đồng, Vào đời)

. Nhân bản

. Hiểu biết Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể

. Kỷ năng chuyên môn, Sinh hoạt

Tài liệu Chương trình Thăng tiến được phổ biến tại Văn phòng Ban Mục vụ Thiếu nhi trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục hoặc tại các nhà sách Công giáo trong Giáo phận.

90. Chương trình Giáo lý của Thiếu Nhi Thánh Thể được phân bố như thế nào?

- Chương trình Giáo lý của Thiếu Nhi Thánh Thể được phân bố như sau:

. Chiên con (4-5 tuổi): học phần Giáo lý Khai tâm 0, Khai tâm 1

. Ấu nhi 3 cấp (6-9 tuổi): học phần Giáo lý Khai tâm 2, Rước lễ 1, Rước lễ 2.

. Thiếu nhi 3 cấp (10-12 tuổi): học phần Giáo lý Thêm sức 1, Thêm sức 2, Bao đồng 1.

. Nghĩa sĩ 3 cấp (13-15 tuổi): học phần Giáo lý Bao đồng 2, Bao đồng 3, Bao đồng 4.

. Hiệp sĩ (16-17 tuổi): học phần Giáo lý Vào đời 1, Vào đời 2.
huynhtruong-thieunhi

91. Tài liệu dành cho Huynh trưởng và các cấp lãnh đạo Thiếu Nhi Thánh Thể gồm những gì?

- Tài liệu dành cho Huynh trưởng và các cấp lãnh đạo gồm:

. Sổ tay Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I

. Sổ tay Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II

. Sổ tay Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III

. Sổ tay Tuyên úy và các cấp lãnh đạo

. Sổ tay Trợ úy

. Nghi thức Thiếu Nhi Thánh Thể

92. Phương tiện truyền thông chính thức hiện nay của Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon là gì?

- Phương tiện truyền thông chính thức hiện nay của Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon là trang mạng: www.huynhtruong.com

Có thể liên lạc với Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Saigon bằng cách:

. Qua trang mạng của Liên đoàn (mục Hỏi-Đáp)

. Qua các số điện thoại được giới thiệu trên trang mạng

. Trực tiếp đến Văn phòng Ban Mục vụ Thiếu nhi trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Saigon, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp HCM, hoặc Văn phòng Liên đoàn Anrê Phú Yên trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ Giáo phận, số 6bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM.

Kephas st (huynhtruong.com)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ở lứa tuổi Khối Xưng tội, Rước lễ (Sơ cấp) (7t-8t) các em chỉ có thể cầm trí được 20 phút, tối đa là 30 phút. Do đó, sau khi các em đã gặp Chúa trong phần cầu nguyện giữa giờ, nghĩa là đã học nửa giờ Giáo lý, Giáo lý viên cho các em sinh hoạt để tâm trí các em được thư giãn, thoải mái hầu có thể tiếp tục học hỏi tốt hơn ở nửa giờ Giáo lý còn lại./post 18 Tháng Tám 2012 (Xem: 7799) Phêrô Nguyễn Minh Hoàng - XudoanPhuocQua.com /
Samuel Langhorne Clemens, được biết đến với bút hiệu Mark Twain. Ông sinh ngày 30.11.1835 – Mất ngày 21.04.1910, là một nhà văn khôi hài, tiểu thuyết gia và là nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ. Ông sinh ra vào chính ngày sao chổi Halley xuất hiện năm 1835 và mất đúng vào lần sao chổi xuất hiện lần sau, năm 1910. Ông đã từng nói một câu rất thời danh: Chẳng có cảnh nào đáng buồn hơn là thấy một người bi quan trẻ tuổi. Em! Em là một người trẻ, cầu mong tuổi trẻ của em luôn là thời mộng mơ, khắc khoải cho những lý tưởng và mục đích cao đẹp, dám mạo hiểm dấn thân và kiên trì cho những ước mơ của mình. Đừng bi quan, buồn tủi. Vì tuổi trẻ là hồng phúc, là tài sản quý báu Chúa ban cho em, đừng đánh mất và lãng phí một cách vô ích. Tại sao phải nói với em điều này?
“Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Tv 91:10-12)./post 28 Tháng Chín 2013 (Xem: 1849)/
Các bạn trẻ thân mến, Tuổi trẻ là thời gian được kỳ vọng, là phúc lành của Giáo Hội và thế giới. Trong lịch sử của Giáo Hội, đã không ít người trẻ dâng hiến đời mình cho Chúa. Nhiều vị thánh trẻ đã tỏa sáng và có nhiều gương sáng trẻ trung giữa đời thường. Điều đó cho thấy người trẻ có đủ mọi nguồn lực và nhiệt huyết để làm cho xã hội và Giáo Hội phong phú và tươi trẻ. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên 4.0 với nhiều tiện lợi nhưng không ít rủi ro, thách thức; những ai chỉ biết hưởng thụ hay trưởng thành theo tiêu chuẩn chung thì sớm muộn sẽ bị đào thải. Các bạn đang đối diện với những cơn bão mà thời đại kỹ thuật số mang đến, cũng đừng để mất đi ngọn lửa nhiệt huyết và lòng hăng say, đừng lo âu, đừng sợ hãi, nhưng hãy biến những “cơn bão” đó thành cơ hội để phát triển bản thân và trưởng thành hơn trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Hãy bảo vệ Mẹ Trái Đất! 1 tuần trước Laudato Si, UAPs 250 Lượt xem Hãy bảo vệ Mẹ Trái Đất bằng những đóng góp nhỏ bé của bạn! Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=48mxaQtbUdU (xin bấm CC để xem phụ đề.)
Chú ý đến việc đón tiếp trẻ. Nhắc lại những điều đã thực hiện và những ý tưởng chính của buổi học giáo lý lần trước. Giáo lý viên hãy giới thiệu rõ ràng đề tài của bài giáo lý hôm nay và sự liên hệ của bài này với các bài đã học. Có một thời khắc thinh lặng/post 13 Tháng Bảy 2013 (Xem: 2146) Sr. Anna Lệ FMA chuyển ngữ - Nguon FMA /
Ông thân mến, Qua phóng sự báo Lao Động hôm nay (17-6-2020), tôi được biết ông. Hơn nữa, tôi còn khám phá những sự thật khủng khiếp về phòng khám Phương Thanh của ông. Tôi đã khóc cho những thai nhi bị ông và nhiều cộng sự phá bỏ. Khóc vì biết bao cảnh đau lòng mà các thai nhi phải chịu với nhẫn tâm của bác sĩ phá thai. Đầu phóng sự nói lên sự thật của phòng khám: “Bác sĩ Phương không muốn cứu sống các bé!” Tôi tưởng chức năng của bác sĩ là cứu người, đúng như thiên chức của lương tâm nghề y. Vậy mà ông đã tổ chức phòng khám để giết hại biết bao thai nhi vô tội. Thậm chí có những thai đã lớn, nhiều tuần tuổi, ông vẫn sẵn sàng tra tay phá bỏ. Phải chăng vì tiền mà ông làm những điều ấy?
Tôi là một tu sĩ trong nhà dòng, không có mấy dịp gặp gỡ ai, công việc của tôi gắng với 5 giờ kinh mỗi ngày, học tập và làm việc... Tôi đi chữa răng. Một tu sĩ như tôi bước ra khỏi cánh cửa Nhà Dòng là không dấu được những lúng túng và ngơ ngẩn. Thôi thì chịu vậy! Câu chuyện được Thầy Phêrô Nguyễn Duy Phương thuật lại.
Giây phút lắng nghe từng lời khấn, nín thinh đọc từng tên tập sinh, ký ức chợt ùa về trong tôi. Vẫn nguyên vẹn khoảnh khắc ấy, nó dẫn tôi đến bến bờ của hạnh phúc, chân trời của cảm xúc đan xen lẫn lộn. Cảm giác rạo rực, tâm tình tạ ơn, nỗi sợ hãi lắng lo, niềm vui hòa lẫn băn khoăn trăm chiều… Mọi thứ kéo đến trong giây lát. Nó đưa tôi về ngày lễ tuyên khấn của mình, nó dẫn tôi lại với những tâm tình thuở xưa, những nỗi lòng ngày trước.
TThế hệ 8–9x chúng tôi, chuyện quay cóp bài là điều xảy ra như cơm bữa. Nhất là vào mùa thi, xem bài có hệ thống là điều chúng tôi có thể cảm nhận được. Không chỉ trong lớp, ngoài hành lang, tiếc là nhiều thầy cô cũng bao che cho thí sinh xem bài. Thành tích làm mờ đi tất cả những trong sáng của thi cử[1]. Thú thực tôi không thoát khỏi những cám dỗ ghê gớm ấy. Có khi tôi cho đứa khác xem bài, và tôi cũng xem bài của chúng bạn.
Bảo Trợ