Tiền thân của hạt Bà Rịa là hạt Phước Lễ. Đây là vùng đất được các thừa sai Paris (M.E.P) đến rao giảng Tin Mừng từ cuối thế kỷ 17, đã lập nên những họ đạo có truyền thống lâu đời như giáo xứ Phước Lễ (tiền thân của giáo xứ Chánh toà Bà Rịa), giáo xứ Đất Đỏ… Năm 1954, một số người công giáo từ Bắc vào Nam và lập cư tại vùng Phước Tỉnh trong các xứ Phước Tỉnh, Tân Phước, Phước Lâm và Hải Lâm; một số khác tập trung tại vùng đất Bà Rịa trong các xứ Long Tâm, Long Toàn, Long Kiên, Thủ Lựu, Dũng Lạc và Phước Tân. Năm 1975, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng quyết định thành lập giáo hạt Phước Lễ, tách từ giáo hạt Long Hương, bao gồm các xứ trong địa bàn của thị xã Bà Rịa, huyện Long Đất và huyện Xuyên Mộc.
Hội Thao Bóng Chuyền Giới Trẻ Giáo xứ Vinh Trung 2013
Khuyến học là một truyền thống tốt đẹp mà hằng năm Giáo xứ Vinh Trung, Cha Chánh xứ và BHG xứ, BTS các Giới, hội đoàn, BĐH các họ,…đã nổ lực quyên góp từ những tấm lòng cao cả hướng đến thế hệ mai sau, sự quan tâm, bồi đắp những nhân tài cho Giáo hội và cho Giáo xứ mai sau. Và hôm nay trước thềm năm học mới sắp bắt đầu, Giáo xứ Vinh Trung đã trao thưởng khuyến học cho các em học sinh giỏi – khá các cấp, nhằm tuyên dương các em học sinh học tốt năm học vừa qua và cũng khơi dậy sự phấn đấu vươn lên cho các em trong năm học sắp tới này.
Bảo Trợ