Đoàn Thiếu Nhi GX Vinh Trung - Khóa Huấn Luyện Đội Trưởng tại Bàu Sen, Xà Bang vào năm 1991, dưới danh nghĩa Chữ Thập Đỏ, vào thời điểm đó sinh hoạt cắm trại nơi một địa điểm ngoài giáo xứ không dễ nên thường các sinh hoạt lấy một danh nghĩa khác
THIẾU NHI VINH TRUNG - BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011 -2012
Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Giáo Phận Bà Rịa 2012
Đại Hội Vinh Nam Cali 2012
Thiếu Nhi Vinh Trung -Trại Đồng Tiến 6 - 1990
Trại Hiệp Nhất - GLV - Sinh Viên Xứ Bình
Trại Hè 1 - Thân Hữu Bình Giã 2012 - Trò Chơi Lửa Trại
Trại Hè Thân Hữu Bình Giã San Diego 2012
Trại Giao Lưu Huấn Luyện Bình Ba & Quảng Thành 2012
Bảo Trợ