Thư giãn cuối tuần: CÔNG AN CHÌM - Ảnh chụp tại Đông Hưng, Thái Bình. Nguồn: FB Vũ Bình.
Thời của điện thoại, hay thời đại điện thoại lên ngôi. Đâu đâu cũng thấy người ta “cắm” mặt vào điện thoại để xem tin tức, để vào Facebook, để nhắn tin, để gọi, và để… chat. Dĩ nhiên, Việt Nam không là ngoại lệ.
BOT Cai Lậy kéo cờ trắng - Babui (Danlambao)
90 triệu dân bị Vẹm cái Đoàn Hương xỉ vả Babui (Danlambao)
Cẩu Trọng mời bố Tập nhẩm xà Babui (Danlambao)
Ngày đứa con hoang trở về nhà - Babui (Danlambao)
ĐẶC SẮC, CHÙM TRANH TÁO QUÂN VIỆT NAM 2016
Địa đạo mừng đảng mừng xuân
Cán bộ là "đầy tớ nhân dân" ! - Đầy tớ mà còn giàu sụ thế thì "ai bảo đất nước mình nghèo!"
Bảo Trợ