Con gái thì luôn luôn đúng, con trai thì luôn luôn sai....
Adam....anh hỏng chiều em gì hớt á...ăn táo đi !!!
Nử kê tác quái - Gà mái đá gà cồ... Chịu thua rồi hở anh???
Top 10 of Just For Laughs Gags
Ái chà....coi...chừng té....Ối trời ơi...té rùi.....
Nụ hôn đầu đời....đó cưng ơi!!!
Cậu Ủn ...ui !!! ... Cẩn thận nghe cậu...gặp cu-bồi tếch xịt là cậu chạy xịt khói luôn đó
Tuyệt đỉnh kinh công....nhưng coi chừng...chơi dại có ngày...
Thiệt là...màn ảo thuật kinh khủng....
Bảo Trợ