Hình ảnh chứng minh kinh tế Mỹ xuống dốc thê thảm....Dân chúng phải bận đồ rách!!!
Phần Thưởng cho nông dân đoạt giải nhất về công sức tạo ra lúa gạo!
Tết đến - Cầu Vừa Đủ Xài
Đâu? Ở đâu? Nghèo đói đâu?
Mèo bắt được chuột - Chẳng phải chuột cống, cũng chẳng phải chuột chù! Chuột gì đây ta!
Ảnh đẹp nhất trong năm 2012 - Mối tình Mỹ Miến!
Không Biết Mình Có Phải Con Chính Chủ Không Nữa?
Xe Chính Chủ! Đừng buồn em ạ! Tuy là xe đạp, nhưng được cái là xe chính chủ!
Bảo Trợ