"Có phúc sinh con biết lội...Có tội sinh con biết...!!!"Tội đâu chẳng thấy có cái ăn là ok rồi
Về nhà biết tay tui, thấy gái đẹp là cứ tơm tớp tớm tớp!!!!
Các bạn hãy chuẩn bị cho một tin rất sốc.....tận thế sẽ....
Em ơi em đâu rồi? Anh mới thấy em đâu đây mà! Em ơi...Trả lời anh đi!
Mẹ đã bảo ăn từ từ chứ! Chẳng để phần ai hết cả sao?
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược!
Một cách có con lẹ và giản dị nhất.... ??? right ???
Giàu đổi bạn! Sang đổi vợ! Vỡ nợ đổi.....!!!
Lên voi xuống chó! Khộng có chó bắt mèo!
Biển luôn luôn có sạch và đẹp không các bạn? Mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn thứ đổ ra biển ... Vì biển là biển cả mà! Hãy giữ biển sạch nhé các bạn, dù bạn ở bất cứ nơi đâu!
Bảo Trợ