Thằng bé lucky thật! Chẳng biết đánh trống thì có bộ trống xịn!
Chời ơi...Giám đốc gì mà bận hoài zậy....Anh làm biếng chắc...
Trời ơi....lẹ lẹ lên anh....không kịp rồi...
Tưởng người đã chết...nhưng không...em đã về!!!
Dễ thương quá trời nè!
Ái dza!!! Đừng làm trò khỉ đó nha...
Con ngựa này quỉ quái lắm chiêu kỳ cục...Coi chừng nó nha!!!
Khoảng cách giàu nghèo kinh khủng thật....Nhưng coi bộ giàu nghèo gì cũng...'được..."thịt dê" cả!
Cố gắng lên....sắp....chạm tới rồi.....!!!
Lái xe cẩn thận...Coi chừng bé ơi....
Bảo Trợ