Hài Kịch : Sự Hiểu Lầm Tai Hại
Thoại kịch: Ông Hai Say và chuyện ở tù
Hài kịch: Kén rể - Các nghệ sĩ: Hoài Linh,Chiến Thắng, Hồng Vân
Coi mắt - Quang Minh - Hong Dao - Kieu Linh - Van Chung
Tuyển tập những trò đùa ngu nhất thế giới
Hans Klok & The Divas of Magic - 10 Illusions in 5 Minutes
Hài kịch Quang Minh- Hồng Đào
Viet Kieu Ve Nuoc 02 Hai Kich
Bảo Trợ