Hài Quang Minh Hồng Đào 2013 - Tình mùa đông
Clip vui: Bộ trưởng Tiến trả lời chất vấn của blogger - Thực hiện: Trang Lê - Bà Ngoại Xì Tin
CALIFORNIADREAM Viet Huong Hoai Tam
Hội ngộ danh hài - HTV - 2013
Hài kịch: Chọn chồng - Diễn viên: Lê Tín, Minh Phượng
Tiếng Hát Điêu Thuyền - Quang Minh, Hồng Đào, Chí Tài -
Bảo Trợ