Thư Gửi Ngài António Guiterres Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

05 Tháng Giêng 201912:13 SA(Xem: 303)
Thư gửi Ngài António Guiterres  Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2019
 
blankKính gửi Ngài António Guiterres
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
405 East 42nd Street
New York, NY 10017
Thưa Ngài,
 
Nhân kỷ niệm 100 năm bản Yêu sách của người dân Annam (tháng 6/1919) – tài liệu được soạn bởi một nhóm người Việt Nam yêu nước, ký tên Nguyễn Ái Quấc và gửi tới Hội nghị Versailles của những nước thắng trận trong Thế chiến Thứ Nhất, họp ở Paris nước Pháp – chúng tôi chân thành đề nghị Ngài giúp cho Yêu sách 2019 đính kèm của chúng tôi được sự chú ý của các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
 
Thưa Ngài,
 
Ngài có thể hỏi vì sao người Việt Nam, sau khi đã giành được độc lập và thống nhất hoàn toàn vào năm 1975, giờ đây lại yêu cầu thế giới biết đến kiến nghị và khát vọng từ 100 năm trước của mình? Một kiến nghị có thể bị lu mờ vì Bản Yêu sách chưa bao giờ có cơ may được đưa đến tay Tổng thống Woodrow Wilson.
 
Câu trả lời là Bản Yêu sách 8 điểm chưa bao giờ được thực thi dưới chế độ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với danh nghĩa độc lập và thống nhất, một chế độ tìm cách dập tắt tiếng nói của mọi người bất đồng, nhiều người trong số đó đã bị biến thành tù nhân lương tâm. Vì thế, chúng tôi đề nghị Ngài hướng dẫn và giúp đỡ công bố rộng rãi bản Yêu sách này – tiếng kêu xé lòng của người dân Việt Nam. (Cho đến hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2019, bản Yêu sách đã được 22 tổ chức và hơn 1600 cá nhân ký tên hưởng ứng).
 
Trong khi trông đợi vào hảo tâm và sự đáp ứng công chính của Ngài, chúng tôi xin Ngài nhận ở đây lòng biết ơn và cảm kích sâu xa, chân thành nhất.
 
Kính thư,
Nguyễn Quang A
 
Thay mặt một số tổ chức và cá nhân đại diện cho những người khởi xướng và hưởng ứng bản Yêu sách:
 
1. TS Tin học Nguyễn Quang A, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, đại diện Diễn đàn Xã hội Dân sự Việt Nam
 
2. Nhà văn Nguyên Ngọc, đại diện Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam
 
3. Nhà báo Phạm Chí Dũng, đại diện Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam
 
4. GS Phạm Xuân Yêm, đại diện Nhóm Bauxite Việt Nam
 
5. Nhà hoạt động xã hội Lê Thân, đại diện Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng Việt Nam 
 
6. Luật sư Nguyễn Văn Đài, đại diện Hội Anh Em Dân Chủ
 
7. Thạc sỹ Vũ Quốc Ngữ, đại diện Nhóm Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders)
 
8. Nhà văn Võ Văn Ái, đại diện Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam 
 
9. Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Khắc Mai, Việt Nam
 
10. TS Kinh tế Nguyễn Kiều Dung, Việt Nam
 
11. Nhà thơ Hoàng Hưng, Việt Nam
 
12. GS Nguyễn Huệ Chi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Việt Nam
 
13. Nhà báo Võ Văn Tạo, Việt Nam
 
14. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, đồng Chủ tịch Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam
 
15. Luật gia Lê Công Định, Việt Nam
 
16. Nhạc sĩ Tuấn Khanh, Việt Nam
 
17. TS Luật Cù Huy Hà Vũ, lưu trú tại Hoa Kỳ
 
18. GS Lê Xuân Khoa, nguyên GS thỉnh giảng Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ
 
19. Thái Văn Cầu, Chuyên gia khoa học không gian, Hoa Kỳ
 
20. GS Ngô Vĩnh Long, Đại học bang Maine, Hoa Kỳ
 
21. TS Kinh tế Phạm Đỗ Chí, Florida, Hoa Kỳ
 
22. TS Kinh tế Đinh Xuân Quân, California, USA
 
23. TS Đỗ Đăng Giu, Giám đốc nghiên cứu CNRS, CH Pháp
 
24. Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo, Pháp
 
25. Hà Dương Tường, Nhà giáo về hưu, Pháp
 
26. Nhà văn Vũ Thư Hiên, Pháp
 
27. Dr. Trương Thanh-Đạm (hưu trí), International Institute of Social Studies, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands 
 
28. GS Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège, Bỉ
 
29. TS Toán Nguyễn Sĩ Phương, CHLB Đức
 
30. TS Y khoa Nguyễn Đình Nguyên, Australia
 
Hanoi, January 1, 2019
 
The Honorable António Guiterres
Secretary-General
The United Nations
405 East 42nd Street
New York, NY 10017
Your Excellency,
 
On the occasion of the 100th anniversary of the Appeal of the Annamese People (Revendications du Peuple Annamite) of June 1919 – a document that was prepared by a group of Vietnamese patriots, signed under the pseudonym of Nguyễn Ái Quấc and sent to the Versailles Conference being held in Paris, France, by the victorious nations in the aftermath of the First World War – we would earnestly and sincerely beseech your intercession in bringing our Appeal to the attention of the international members of the General Assembly.
 
Your Excellency, you may ask why the Vietnamese, after having gained full independence and unification in 1975. would now ask to fully make known to the world their hundred-year-old plea and aspiration? A plea that may be obscured by the fact that the Appeal never got a chance to be presented to President Woodrow Wilson.
 
The answer is the 8-point Appeal, under the name of independence and unification, has never been carried out under the reign of The Socialist Republic of Vietnam, who seeks to silence the voice of all dissenters many of whom have been relegated to being prisoners of conscience. Therefore, we would like to ask for your guidance and support in publicizing this Appeal – this Vietnamese people’s cri-de-coeur – far and wide. (As of today, January 1, 2019, the Appeal has been signed by 22 organizations and more than 1600 individual supporters).
 
In anticipation of your kindness and just response, please accept here our deepest and most sincere thanks and appreciation.
 
Respectfully yours,
Nguyen Quang A,
On behalf of the following organizations and individuals:
 
1. Nguyễn Quang A, Ph.D. (computer science), former Chairman of the Vietnam IT Association, representative of Vietnam Civil Society Forum, Vietnam
2. Writer Nguyên Ngọc, representative of the Vietnam Independent Writers Association, Vietnam
3. Journalist Phạm Chí Dũng, Ph.D. (economics), representative of the Vietnam Independent Journalists Association, Vietnam
4. Social activist Lê Thân, representative of the Vietnam Lê Hiếu Đằng Club, Vietnam
5. Professor Phạm Xuân Yêm, former Director of Research CNRS, France, representative of the Vietnam Bauxite Group
6. Attorney Nguyễn Văn Đài, representative of the Brotherhood of Democracy, presently exiled in Germany
7. Social activist Vũ Quốc Ngữ, representative of the Defend the Defenders Group
8. Writer Võ Văn Ái, representative of the Committee to Defend Vietnam Human Rights
9. Nguyễn Khắc Mai, Director of the VietNam Culture Institute, Vietnam
10. Nguyễn Kiều Dung, Ph.D. (economics), Vietnam
11. Poet Hoàng Hưng, Vietnam
12. Professor Nguyễn Huệ Chi, former Chairman of Scientific Council, Literature Institute, Vietnam
13. Journalist Võ Văn Tạo, Vietnam
14. Nguyễn Đan Quế, M.D., co-president of Vietnam Prisoners of Conscience Association, Vietnam
15. Legal scholar Lê Công Định, Vietnam
16. Composer Tuấn Khanh, Vietnam
17. Cù Huy Hà Vũ, Dr. of Jurisprudence, presently exiled in the U.S.
18. Professor Lê Xuân Khoa, SAIS, Johns Hopkins University, USA (retired)
19. Space Scientist Thái Văn Cầu, USA
20. Professor Ngô Vĩnh Long, University of Maine, USA
21. Economist Phạm Đỗ Chí, Ph.D., Florida, USA
22. Economist Đinh Xuân Quân, Ph.D., California, USA
23. Dr. Đỗ Đăng Giu, Director of Research CNRS, France
24. Nguyễn Ngọc Giao, Educator, France
25. Hà Dương Tường, retired educator, France
26. Writer Vũ Thư Hiên, France
27. Dr. Trương Thanh-Đạm (retired), International Institute of Social Studies, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands
28. Professor Nguyễn Đăng Hưng, professor emeritus, Université de Liège, Belgium
29. Nguyễn Sĩ Phương, Ph.D. (Mathematics), Federal Republic of Germany
30. Nguyễn Đình Nguyên, Ph.D. of Medical Sciences, Australia
The Eight-point Appeal of the Vietnamese People
This appeal is addressed to:
§ The President, the Chairwoman of Congress, the Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam.
§ All Vietnamese living in Vietnam and abroad.
§ The Secretary General of the United Nations.
§ The International Diplomatic Organizations in Vietnam.
Your Excellency/Honorable:
100 years ago, a document called Appeal of the Annamese People was prepared by a group of patriots, signed under the pseudonym of Nguyễn Ái Quấc, and subsequently sent to the Versailles Conference being held in Paris, France, by the victorious nations in the aftermath of the First World War.
The Appeal consisted of eight points, urging the French colonial government at that time to immediately carry out, goes as follows:
1. Release all Annamese political prisoners.
2. Initiate extensive legislative reforms throughout Indochina, to accord the indigenous people the same protection as provided to the European; demand the abolishment of all special legal institutions used by the colonial government as instruments to terrorize and oppress the most righteous section of the Annamese population.
3. Freedom of press and freedom of speech.
4. Freedom to form associations and freedom to meet in public.
5. Freedom to live abroad and freedom to travel overseas.
6. Freedom to study any suitable subjects by individuals, government to initiate and establish technical and vocational schools at the province level for all indigenous people who are interested.
 
7. Laws are passed by a legislative body in lieu of decrees.
 
8. A group of representatives, elected by the indigenous people, permanently present at the French Parliament to help emphasizing all aspirations of the Annamese people.
 
In the course of the last 100 years, millions of Vietnam’s best sons and daughters have perished for those same basic rights demanded in that 1919 Appeal.
 
The Vietnamese Communist Party, the only political party with total power in Vietnam today, has re-affirmed multiple times that Ho Chi Minh, its foremost leader, is indeed Nguyễn Ái Quấc, the one who signed the 1919 Appeal. But, after 100 years, under the Communist totalitarian regime, the majority of the points mentioned in the 1919 Appeal in reality are not respected, nor carried out, although they were officially incorporated in the Constitution of a country that had been declared independent. They have been solemnly committed in all international treaties, pacts, agreements, pledges that the Vietnamese government has participated in the name of the country and her people, but in reality they have never been carried out to their full extents. In fact, they are overwhelmingly limited, manipulated, even distorted to the point where the end results are opposite.
 
That is why, on the commemoration of the 100-year anniversary of the 1919 Eight-point Appeal of the Annamese people, we, all Vietnamese living in Vietnam and abroad, who love Freedom, Democracy and Justice, proclaim the 2019 Appeal, asking the Vietnamese government to:
 
1. Unconditionally release all political prisoners, all prisoners of conscience, those who merely express their views and who are jailed by the Communist authority on false charges such as “public disturbances,” “anti-government propaganda,” and “activities aimed to overthrow the People’s government.”
 
2. Enact extensive legislative reforms, so as all people are protected by laws; demand the government to abolish all specialized legal institutions used as lnstruments of the Party to terrorize and oppress the most righteous segments of the population, i.e. those who participate in non-violent demonstrations to seek redress to issues such as environmental protection, national sovereignty; those who criticize and rebuke official policies; and those who dissent politically.
 
3. Honestly and sincerely respect the Freedom of Press, Freedom of Speech; allow private sectors to publish newspapers and produce multi-media products including books; must stop the policy of censorship in any form (including the statutes and ordinances with the aim to restrict information flow on the Internet.)
 
4. Pass and seriously implement laws with the purpose to guarantee the Freedom to form associations and the Freedom to assemble in public.
 
5. Guarantee the Freedom to travel and settle anywhere within the country, Freedom to migrate and return from overseas.
 
6. Guarantee the Freedom to study any subject of choice by individuals, guarantee the autonomy of universities and colleges, and remove all traces of politicization at every level of educational institution.
 
7. All statutes passed by Congress or any legislative body must be genuinely faithful to the Constitution which is drafted and approved by the majority of the people. Once passed, all laws must be respected by the authority. Public referendums must be held on any issue that greatly affects the living conditions of the population or the security of the country. Replace the system of directives dictated by the Communist Party with legislations that are based on the-consent-of-the-governed to proceed eventually to the check-and-balance system of three independent branches of government: Legislative, Executive and Judicial.
 
8. Free elections to be held, including the right to self-nominate, in free, fair and transparent protocols. Completely erase the slogan “Nominated by the Party, Elected by the People.”
 
We resolutely believe that the only path to free Vietnam from its economic lagging, political and social corruption, and the imminent threat of losing national sovereignty to foreign powers is one which the Vietnamese leadership must undertake by fully implementing the eight points as outlined in the Appeal. To do that is to lead Vietnam step-by-step in the development toward the goal of prosperity and national strength, to achieve a democratic and civil society, and to guarantee justice for all.
 
We urge all Vietnamese citizens to exercise his/her constitutional rights and not to wait for approval from any authority, to step up the pressure and demand the government to enact and implement legislations and regulations with the expressed purpose of protecting those constitutional rights, and to prosecute to the full extent of the laws any individual or organization that impedes the citizen from exercising those sacred rights.
 
We solemnly and urgently call upon the United Nations and all nations that have established diplomatic relationship with Vietnam to pay attention to the aspiration and will of the Vietnamese people. With your strong and necessary support, we firmly believe that it will facilitate favorable responses from the government to the demands stipulated in the Appeal.
 
Hanoi, Vietnam, December 19, 2018
 
Signed originally by 100 organizations and individuals
 
blank
 
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trong khi dư luận và những người quan tâm đến trẻ em tại Việt Nam trông đợi xem Chính phủ và các cơ quan, ban ngành bảo vệ trẻ em có những hành động thiết thực nào cho trẻ em, đặc biệt trong vấn đề giải quyết những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em ở mức báo động xảy ra liên tục trong thời gian vừa qua; thật là trớ trêu, họ lại nhận được thông tin rất tiêu cực liên quan vụ việc các cán bộ quản lý Quỹ bảo trợ trẻ em ở Quảng Bình bị phát hiện biển thủ số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, người đang được tạm hoãn thi hành án phạt tù, bị xử phạt vi phạm hành chính với cáo buộc đi khỏi nơi cư trú mà không được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Bà Huỳnh Thục Vy, vào ngày 17 tháng 6 đăng tải trên trang Facebook cá nhân một biên bản xử phạt hành chính do Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh ĐăkLăk ban hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 với quyết định xử phạt hành chính 2.500.000 đồng đối với bà Huỳnh Thục Vy. Văn bản vừa nêu do Chủ tịch phường, ông Đinh Quốc Hùng ký và trong văn bản ghi rõ nguyên nhân xử phạt vi phạm hành chính là do bà Huỳnh Thục Vy được tạm hoãn thi hành án phạt tù, bị xử phạt ...
Chàng trai trẻ, lãnh đạo phong trào Dù Vàng từ lúc 17 tuổi, vừa bước chân ra khỏi nhà tù sau khi bị kết án về một tội danh có yếu tố chính trị. Ngay lập tức, chàng trai này đã lên tiếng yêu cầu bà Carrie Lam, Trưởng đặc khu phải từ chức ngay lập tức vì dự luật gây tổn hại tới nền dân chủ và tự do của nhân dân Hồng Kông. Chàng trai trẻ, dẫn đầu một phong trào biểu tình lớn từ nhiều năm trước đòi quyền tự quyết đối với các chức vị chính trị tại vùng lãnh thổ này, đã truyền cảm hứng cho không chỉ nhân dân Hồng Kông mà cả thế giới đều phải dõi theo.
Sức ép của người dân Hồng Kông đã buộc chính quyền phải lùi bước. Trong cuộc họp báo bất thường vào trưa nay 15/06/2019, lãnh đạo đặc khu Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã loan báo đình chỉ việc thông qua dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc. Kế hoạch thông qua dự luật này đã làm dấy lên những cuộc biểu tình rầm rộ trong những ngày qua Phát biểu trước các nhà báo, trưởng đặc khu Hồng Kông cho biết là chính quyền đã quyết định đình chỉ thủ tục thông qua dự luật gây tranh cãi, cho đến khi « hoàn tất tiến trình giải thích và lắng nghe các ý kiến » của người dân.
Với một kết quả biểu quyết như vậy thì có thể thấy rằng trong kỳ họp Quốc hội lần này, số Đại biểu không quan tâm tình hình thực tế của đất nước, tức là gần nhất trong tháng vừa rồi thôi đã xảy ra một loạt các vụ tai nạn ngay tại Hà Nội bởi do lái xe mà uống rượu bia gây ra, thế mà vẫn có thể biểu quyết được như vậy. Trong khi các nước xung quanh hoặc là đi ra nước ngoài thì thấy rằng việc kiểm soát bia rượu liên quan đến lái xe rất chặt chẽ, thậm chí họ coi đó là tội ác. Vậy mà ở Việt Nam có đến non nửa Đại biểu Quốc hội không nhất trí đưa vào luật để kiểm soát thì tôi cho rằng thật sự nhóm người đó nếu không nói là vô tâm, vô cảm thì chắc là có liên quan đến lợi ích của ngành công nghiệp rượu bia.
Chúng ta, những con người lý tưởng Việt Nam, những người mà chỉ mới vài năm thôi, chỉ cần ngồi nhà tọa kháng là đã 4 năm tù, nhìn về Hong Kong bằng con mắt ngưỡng phục như đã từng nhìn về Cairo bằng ước muốn thèm thuồng. Điểm đi của chúng ta và điểm đến của họ dường như quá xa, quá dài khoảng cách. Nhưng hãy tin rằng nếu không có một bạn của mình ngồi ở nhà cầm tấm bảng Tôi Muốn Biết thì khó mà sẽ có hàng người đứng giữa Ba Đình hô vang Chúng Tôi Muốn Biết
Một bản kiến nghị do 118 văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước ký ngày 5/6/2019 gửi đến lãnh đạo Việt Nam kiến nghị không để Trung Quốc làm đường cao tốc và đường sắt cao tốc Bắc Nam. Bản kiến nghị nêu lên hai ý chính: Thứ nhất là ưu tiên huy động nguồn lực trong nước và kêu gọi lòng yêu nước của người dân để làm hai đại dự án chiến lược an ninh, kinh tế, xã hội vừa nêu. Thứ hai là không được để cho Trung Quốc – đất nước duy nhất hiện nay xâm chiếm biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam tham gia hai đại dự án chiến lược quốc gia này.
Từ hơn nửa thế kỷ nay, các nước Âu Châu và Mỹ đã tỏ ý “ân hận” về những lầm lỗi mà các “đế quốc” phương Tây đã phạm trong các thế kỷ trước, khi họ bành trướng sang Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh. Không thấy người Trung Hoa nào tỏ ra ân hận về hành động bành trướng của các đế quốc thời Hán, Đường, Minh, Thanh. Trái lại, họ thấy đó là những thời đại huy hoàng chỉ mong lập lại. Tập Cận Bình vẽ ra “Giấc Mộng Trung Quốc” nhắm giành lại địa vị huy hoàng đó.
Sáng ngày 11/6/2019, khoảng 60 người Việt Nam đã tập trung trước Tòa án thành phố Đài Bắc, Đài Loan để họp báo về việc Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa nộp đơn kiện Công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ra tòa vì công ty này từng thừa nhận là thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường cho 4 tỉnh miền Trung hồi năm 2016. Gần 10 ngàn nạn nhân Việt ẩn danh kiện công ty Formosa tại Đài Loan
Chính phủ cần ra tối hậu thư cho Nhà thầu Trung Quốc trong 3 tháng tới phải hoàn thành để đưa dự án vào khai thác, nếu không hoàn thành sẽ: 1. Mời nhà thầu Trung Quốc ra khỏi Việt Nam 2. Đóng cửa dự án 3. Chấp nhận trả toàn bộ số nợ đã vay cho dự án này 4. Chuyển dự án này thành bảo tàng, mời báo chí và du khách quốc tế đến thăm quan và đưa tin về sản phẩm “made in china” 5. Cấm hoặc hạn chế nhà thầu Trung Quốc tham gia đấu thầu các dự án tại Việt Nam.
Bảo Trợ