LTS: Bài viết này là một phần trong tác phẩm "¿Qué sabemos de la Biblia?" của Ariel Álvarez Valdés , được Fr. Mátthêu Vũ Văn Lượng, OP. chuyển ngữ sang tiếng Việt từ bản dịch tiếng Ý : "Cosa sappiamo della Bibbia?" của Marna Ed. San Gaetano, Vicenza 2000.
Suy niệm: David Copperfield, nhà ảo thuật thiên tài, đã làm biết bao khán giả phải rởn tóc gáy với màn ảo thuật cưa đôi người ghê rợn, mặc dù ai cũng biết sự thật không phải thế. Trong cuộc sống đời thường cũng có biết bao tình huống mà thật-giả, giả-thật không biết dựa vào đâu mà phân định:
Suy niệm: Nếu đã tin Đức Chúa là Thiên Chúa thì cũng dễ chấp nhận rằng yêu mến Người trên hết mọi sự là điều phải lẽ. Mặt khác, đạo lý “thương người như thể thương thân” không xa lạ gì với đạo làm người, cách riêng đối với dân tộc Việt Nam. Chúa Giê-su cũng dạy như thế. Nhưng điểm đặc biệt nơi giáo huấn của Ngài là Ngài đã nhập hai điều răn ấy thành một: hễ mến Chúa thì cũng phải yêu người, nếu không chỉ là nói dối (x. 1 Ga 4,20-21).
Khánh Nhật Truyền Giáo - Phúc Âm Mt 22,15-21 - “Những người Pha-ri-sêu... sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê đến nói với Đức Giê-su rằng: “Xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” MUỐN TRUYỀN GIÁO PHẢI RA ĐI
Phúc Âm Mt 22,1-14 “Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi.” ƯU TIÊN SỐ MỘT CUỘC ĐỜI Suy niệm: Tháng 9/2008 khi tông du nước Pháp, Đức Bê-nê-đi-tô XVI lúc đó nhận định “những giáo hội lớn - trong đó có nước Pháp - đang hấp hối.” Không hấp hối sao được khi 75% dân số là Công giáo, nhưng chỉ có 12% đi lễ hằng tuần,
Phúc Âm Mt 21,33-43 “Nước Thiên Chúa sẽ ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI Suy niệm: Đối với nhiều người thời nay, lợi nhuận thường là tiêu chí số một cho mọi hoạt động. Làm cái gì cũng nhắm “lợi” trước hết; không có lợi là không làm, ngay cả những thương vụ nhiều rủi ro, “lợi thì có lợi mà răng không còn,”
Thánh Kinh Bằng Hình: Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A.... PHÚC ÂM: Mt 21, 28-32 "Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông". Người thu thuế và gái điếm vào Nước Trời trước các ông." Lời nói của Đức Giêsu như một trái bom nổ trước mặt các thượng tế, kinh sư, pharisêu, những người đáng kính vì đạo đức và học thức, những người đáng trọng vì chức vụ. Làm sao những người hư hỏng và tội lỗi
Bài giảng lễ thiếu nhi: Lễ Đức Mẹ Mân Côi (+video) Lm. Giuse Đinh Tất Quý T2, 25/09/2017 - 10:09 LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Lc 1,39-47 "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi" (Lc 1,46-47)
Phúc Âm Mt 20,1-16a “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” Suy niệm: Vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày là cái đồng hồ. Ba cây kim, một dài hai ngắn, cho ta biết được thời giờ để có những sinh hoạt thích hợp.
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXIV Thường niên năm A Phúc Âm Mt 18,21-35 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Chúa Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”
Bảo Trợ