Phúc Âm Mt 22,1-14 “Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi.” ƯU TIÊN SỐ MỘT CUỘC ĐỜI Suy niệm: Tháng 9/2008 khi tông du nước Pháp, Đức Bê-nê-đi-tô XVI lúc đó nhận định “những giáo hội lớn - trong đó có nước Pháp - đang hấp hối.” Không hấp hối sao được khi 75% dân số là Công giáo, nhưng chỉ có 12% đi lễ hằng tuần,
Phúc Âm Mt 21,33-43 “Nước Thiên Chúa sẽ ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI Suy niệm: Đối với nhiều người thời nay, lợi nhuận thường là tiêu chí số một cho mọi hoạt động. Làm cái gì cũng nhắm “lợi” trước hết; không có lợi là không làm, ngay cả những thương vụ nhiều rủi ro, “lợi thì có lợi mà răng không còn,”
Thánh Kinh Bằng Hình: Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A.... PHÚC ÂM: Mt 21, 28-32 "Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông". Người thu thuế và gái điếm vào Nước Trời trước các ông." Lời nói của Đức Giêsu như một trái bom nổ trước mặt các thượng tế, kinh sư, pharisêu, những người đáng kính vì đạo đức và học thức, những người đáng trọng vì chức vụ. Làm sao những người hư hỏng và tội lỗi
Bài giảng lễ thiếu nhi: Lễ Đức Mẹ Mân Côi (+video) Lm. Giuse Đinh Tất Quý T2, 25/09/2017 - 10:09 LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Lc 1,39-47 "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi" (Lc 1,46-47)
Phúc Âm Mt 20,1-16a “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” Suy niệm: Vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày là cái đồng hồ. Ba cây kim, một dài hai ngắn, cho ta biết được thời giờ để có những sinh hoạt thích hợp.
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXIV Thường niên năm A Phúc Âm Mt 18,21-35 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Chúa Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”
BÀI GIẢNG ĐỨC MẸ SẦU BI - Bài giảng của đức cha Phero Nguyễn Văn Khảm - Công giáo - Mẹ sầu bi, tầm tã giọt châu, đang đứng bên cây thập tự giá, nơi Con Người đã bị treo lên. Một lưỡi gươm nhọn đã đâm qua tâm hồn Bà đang rên siết, đang sầu khổ và đau buồn...
Phúc Âm Mt 18,15-20 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.”
Phúc Âm Mt 16,21-27 “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo.” LUẬT TỪ BỎ Suy niệm: Đứng trước đau khổ, chúng ta thường tự hỏi: Thiên Chúa tốt lành đầy yêu thương, tại sao Ngài cứ để con người phải đau khổ như vậy?
Khi Ông Ađam và bà Evà phạm tội, Thiên Chúa hứa sẽ cứu giúp họ: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” (Sáng Thế 3, 15)
Bảo Trợ