Khoá Huấn Luyện GLV được tổ chức tại Giáo xứ Vinh Trung, với hơn 150 khoá sinh tham dự từ các Giáo xứ trong hạt Bình Giã. Trong thời gian qua, Cha Trưởng Ban Huấn giáo Hạt đã cùng với các anh chị Ban Điếu Hành Khoá HL lên chương trình kế hoạch sinh hoạt với các thành viên Khoá HL:
Chương trình Khoá Huấn Luyện sẽ kéo dài 3 ngày từ ngày 18-6 đến 20-6-2012, các Khoá sinh sẽ được tìm hiểu thêm về các đề tài về Kinh thánh, Sư phạm Giáo lý, Đời sống Tâm linh của GLV... Kính chúc Cha Trưởng Ban Giáo Huấn hạt Bình Giả, Quý anh chị trong Ban Huấn Luyện cùng tất cả Khoá Sinh sẽ đạt được thành quả tốt đẹp trong Khoá HL này để dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ cộng đồng dân Chúa khắp nơi.
Bảo Trợ