Sau một năm trôi qua, các bạn khóa HL Cấp 2 - 2011 có gì thay đổi không? Chắc chắn sẽ có thay đổi ....nhưng những hình ảnh và kỷ niệm của khoá Hl ngày nào chắc chắn không thay đổi, mời các bạn xem lại những hình ảnh đó và nếu có thay đổi gì mà "chệch hướng" thì quay lại vẫn còn kịp mà, phải không các bạn!
Mặc dù Ban Huấn Luyện mong muốn tất cả Khoá sinh sẽ đạt được thành tích cao... Nhưng điều QUAN TRỌNG NHẤT LÀ: MỘT KHOÁ SINH, MỘT GIÁO LÝ VIÊN KHÔNG THỂ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BẰNG BẢNG ĐIỂM NHẤT THỜI QUA KHOÁ HUẤN LUYỆN NGẮN NGỦI NÀY, MÀ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG SẼ LÀ SỰ NĂNG ĐỘNG PHỤC VỤ NƠI CHÍNH GIÁO XỨ CỦA MÌNH.
Trò Chơi Lớn - Trạm III - Khoá Huấn Luyện GLV Hạt Bình Giã - PHỰNG SỰ 2012 Sân banh La Nham và Hàng 9 Bình Thuận
Trò Chơi Lớn - Trạm IV - Khoá Huấn Luyện GLV Hạt Bình Giã - PHUNG SỰ 2012 Tại NGhĩa Trang GX VInh Trung
Trò Chơi Lớn - Trạm II - Khoá PHỤNG SỰ GIÁO LÝ VIÊN HẠT BÌNH GIÃ - Trò Chơi Lớn - Trạm II
Trò chơi lớn - Trạm I - Khoá HL PHỤNG SỰ Giáo Lý Viện Hạt Bình Giã 2012
Cuộc lễ đã hết, nhưng lễ đời ta nối tiêp, ta đi bốn phương trời gieo tin mừng khắp mọi nơi. Cuộc lễ đã hết, nhưng lễ đời ta nối tiếp, ta sẽ là ánh sáng soi lối cho muôn người đưa về nơi vĩnh phúc cõi trời....
Có khi các bạn thấy các anh chị trong BHL thật là....."người lớn nghiêm nghị", nhưng....nhìn những tấm ảnh này các bạn sẽ thấy thật...'dễ thương" và cũng ..."thiếu nhi" lắm chứ, phải không các bạn...hihihihi
Lửa thiêng ơi! Hãy đến bừng sáng lên trong đêm âm u. Soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa thiêng ơi hãy đến bừng cháy lên. Mang cho đời ngàn ánh vinh quang. Vui hân hoan. Lửa thiêng ơi! Hãy đến bừng sáng lên trong đêm âm u. Soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa thiêng ơi...
Trong ngày thứ 2 của khoá Huấn luyện PHỤNG SỰ GLV Cấp 2, các GLV đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong tất cả sinh hoạt, chắc chắn trong các bài học các GLV cũng sẽ đạt được kết quả khả quan hơn. Những cố gắng đó sẽ sinh nhiều hoa trái cho các sinh hoạt sau này, cầu chúc tất cả các GLV sẽ bước theo Thấy Chí Thánh...
Bảo Trợ