Những câu chuyện lãng mạn quyến rũ của một cô gái trẻ với Thiên Chúa. Đức tin, các trải nghiệm, và sự hy sinh cho thấy một lối sống dựa trên tình yêu và sự đơn sơ. Một bộ phim chiêm niệm dựa trên câu chuyện có thật của Thánh nữ Têrêxa thành Lisieux, vị thánh nổi tiếng nhất của thời hiện đại.
Phim Thánh Augustinô Tự Thuật trọn bộ
Moses - Câu chuyện về ông Miasen
King David Full Movie
For Educational Uses Only. The videos are for supporting student learning of the State of California sixth grade Social Studies Standards; creating scaffolds to help students in learning said standards; and building the students' schema of these ancient civilizations' geography, religion, achievements, political systems, economies, and societies.
Vua Solomon và Nữ hoàng Sheba [Full HD] Vinh danh THIÊN CHÚA trên trời, Bình an dưới thế cho người THIỆN TÂM.
Phim Thánh Augustinô Tự Thuật trọn bộ
Phim Thánh Phanxicô và Clara
Bảo Trợ