Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô - Cầu Cho Tất Cả Các Linh Hồn Đã Qua Đời Được Nghỉ Yên Trong Chúa
Bài hát mới: Mẹ giáo phận Vinh - Sáng tác: Hòa Ninh - Trình bày: Ca đoàn giáo xứ Mỹ Dụ - Giáo phân Vinh
Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh, -Run như run thần tử thấy long nhan, -Run như run hơi thở chạm tơ vàng... -Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến. -Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn -Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi,-Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước, Cho tình tôi nguyên vẹn tợ trăng rằm, - Thơ trong trắng như một khối băng tâm,- Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu,
Bảo Trợ