Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh, Năm B Các Bài Suy Niệm & Chú Giải Lời Chúa.

01 Tháng Giêng 20211:08 CH(Xem: 237)
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH, NĂM B
Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

blank


Ánh sao đạo đức – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

MỤC LỤC
 1. Ngôi Lời đã ở giữa chúng ta – Huệ Minh
 2. Nhận biết và tin thờ Chúa như các nhà đạo sĩ
 3. Ánh sao dẫn đường – Dã Quỳ
 4. Hành trình tìm Chúa – ViKiNi
 5. Lễ vật lòng thành – ViKiNi 
 6. Lương tâm là ngôi sao sáng
 7. Gặp Chúa
 8. Đi theo ánh sao
 9. Chúa Hiển Linh
 10. Lễ vật dâng Chúa – Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR
 11. Ông vua thứ tư – Lm. Thu Băng, CRM
 12. Lễ vật của dân tộc
 13. Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
 14. Mầu nhiệm ánh sáng
 15. Ngôi Sao Giáng Sinh
 16. Ai chuộng bóng tối hơn ánh sáng?
 17. Gặp gỡ Chúa
 18. Thiên Chúa tỏ mình
 19. Hiển Linh – Marcellino D’Ambrosio
 20. Ánh sao đạo đức – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 
 21. Ánh sáng đức tin – Thiên Phúc
 22. Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
 23. Lễ Hiển Linh, Lễ của Ánh Sáng
 24. Ánh sáng soi đường
 25. Hãy làm cho Ánh Sáng tỏa sáng ra
 26. Vui mừng vì được ngôi sao lạ dẫn đường
 27. Vinh quang đích thực của Thiên Chúa
 28. Chiếu tỏ đức tin và tình thương của Chúa
 29. Hãy là sao lạ dẫn đường giới thiệu Chúa
 30. Thừa kế
 31. Ánh sáng soi đời 
 32. Tìm Chúa
 33. Thiên Chúa tỏ mình – Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
 34. Đi tìm Chúa hôm nay – Lm. Damien OFM
 35. Hiển Linh – Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
 36. Hãy tỏa sáng – Lm. Ignatiô Trần Ngà
 37. Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời 
 38. Ánh nến toả sáng trong gia đình
 39. Ánh sao lạ – Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy
 40. Hành trình đức tin – Lm Vũ Đình Tường
 41. Khát vọng tìm Chúa – Lm. Nguyễn Chánh
 42. Bày Mưu, Hoán Kế – Lm. Vũ Đình Tường
 43. Ánh sao chỉ đường
 44. Suy niệm của Lm. Đaminh Trần Đình Nhi
 45. Tỏa sáng – Lm. Giuse Trần Việt Hùng
 46. Hướng lên – Lm. Giuse Trần Việt Hùng
 47. Ánh sáng cho mọi dân tộc – Flor McCarthy
 48. Cuộc hành trình đức tin
 49. Câu chuyện về ngôi sao lạ
 50. Ánh sáng và bóng tối – Thiên Phúc
 51. Siêu sao Giêsu
 52. Lễ Hiển Linh.
 53. Tìm gặp Chúa Kitô
 54. Tầm nhìn Ba Vua – Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng
 55. Tìm gặp Chúa
 56. Tỏ mình
 57. Thông điệp
 58. Ngôi sao rạng ngời – Lm. Vinh Sơn
 59. Ánh sao soi đường – Lm. Anmai, CSsR
 60. Lễ Hiển Linh
 61. Chúng tôi đến bái lạy Người – Lm. Trầm Phúc
 62. Ánh vinh quang – Trầm Thiên Thu
 63. Lễ Giáng Sinh của muôn dân
 64. Ánh sao lạ
 65. Ánh Sao Nhiệm Mầu
 66. Đi Tìm Gặp Chúa
 67. Ngôi sao sáng
 68. Suy niệm của Lm An Phong, OP
 69. Một ngôi sao để đi theo
 70. Gặp được Chúa Cứu Thế
 71. Thắp đèn cho ai? – Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
 72. Đường đến với Chúa
 73. Đấng cứu độ tỏ mình cho muôn dân
 74. Mỗi tín hữu là một Ánh Sao dẫn đường
 75. Mỗi người là một ánh sao cho nhau
 76. Một vì sao xuất hiện
 77. Gặp Chúa – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền

Hôm nay, Ba Vua trên đường tìm đến thờ lạy Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Ba Vua là những người phương xa, không có đạo. Các Ngài tìm đến Chúa theo ánh sáng của ngôi sao lạ. Theo ngôi sao, các Ngài đến được Giêrusalem và được nghe giải nghĩa Thánh Kinh.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy
nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái
mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương
Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả
thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và
kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời :
“Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : Phần ngươi, hỡi
Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là
nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ
ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài
đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng
đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở
phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông
thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà
Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và

mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-
đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Đó là lời Chúa.

Theo ngôi sao đưa đường dẫn lối các Ngài đã gặp được Chúa. Ánh sao đã chiếu sáng bầu trời đen tối, giúp các Ngài nhận định được hướng đi. Lời Thánh Kinh là một ánh sao chiếu soi tâm hồn giúp họ sáng lên niềm tin. Nhưng chính Đức Giêsu mới là ngôi sao mai dẫn họ đi vào một con đường mới, con đường chói ngời ngọn lửa đức mến.

Ngày nay có nhiều người đang tìm kiếm Chúa. Nhiều người muốn biết Chúa để theo Chúa. Nhưng họ không biết đường biết hướng. Cũng như Ba Vua, họ cần có những ánh sao soi đường dẫn lối.

Tìm đâu ra ngôi sao xưa đã soi đường cho Ba Vua? Ngày nay, Chúa không dùng ngôi sao xuất hiện trên trời, nhưng muốn mỗi người chúng ta trở thành một vì sao soi dẫn mọi người đến với Chúa.

Là ngôi sao có nghĩa là phải có ánh sáng. Ngôi sao chỉ chiếu sáng khi chính bản thân nó có ánh sáng. Người Kitô hữu chỉ chiếu sáng khi chính cuộc sống của họ mang ánh sáng, phản chiếu ánh sáng nhận tự nơi Thiên Chúa.

Người Kitô hữu phải chiếu lên làn ánh sáng hy vọng. Niềm hy vọng vào ơn cứu độ của Chúa giúp ta vừng bước trên đường lý tưởng. Niềm hy vọng vào một trời mới đất mới cho ta thêm sức mạnh góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Niềm hy vọng vào hạnh phúc thiên đàng giúp ta đánh gía đúng mức của cải vật chất đời này. Hy vọng là ánh sáng làm tươi đẹp con người và cuộc đời.

Người Kitô hữu phải chiếu lên làn ánh sáng tin yêu. Tin yêu Chúa và tin yêu người. Tin yêu để xây dựng một cuộc sống chan hoà tình người. Tin yêu đẻ tha thứ hoà giải. Tin yêu để vượt qua mọi bóng tối thù hận, chia rẽ, bất hoà. Tin yêu là làn ánh sáng ấm áp làm cho thế giới trở nên gần gũi, con người trở nên thân thiện, cuộc đời trở thành đáng yêu đáng mến.

Người Kitô hữu phải chiếu lên làn ánh sáng công bình, bác ái. Niềm hy vọng, niềm tin yêu được chứng minh bằng đời sống công bình, bác ái. Tin Chúa được biểu lộ qua sự công bình trong đời sống. Yêu Chúa được thể hiện qua tình bác ái với tha nhân.

Tất cả những làn ánh sáng nói trên góp lại thành ánh sáng đạo đức. Đắm chìm vào vật chất sẽ khiến con người rơi vào bóng tối tuyệt vọng, không lối thoát. Nghi ngờ con người sẽ khiến cuộc đời chìm vào bóng tối cô đơn. Thiếu công bình bác ái sẽ phủ lên thế giới mới một bóng tối phi nhân, tàn nhẫn. Chỉ có ánh sáng đạo đức mới đủ sức phá tan những bóng tối ấy. Chỉ có ánh sáng đạo đức mới làm cho thế giới thành vui tươi hạnh phúc.

Thế giới đang mong chờ ánh sao dẫn đường. Chúa đang mời gọi chúng ta trở thành một ngôi sao chiếu lên làn ánh sáng đạo đức. Chính qua làn ánh sáng ấy, mọi người sẽ nhận biết và yêu mến Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con sống xứng đáng là người con của Chúa sự sáng. Amen.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

 1. Bạn nghĩ gì về cuộc tìm kiếm của Ba Vua? Bạn có kiên trì tìm Chúa như Ba Vua không?
 2. Bạn nghĩ gì về bổn phận làm chứng cho Chúa? Bạn có mong ước trở thành ngôi sao dẫn đưa mọi người đến với Chúa không?
 3. Đâu là những ánh sáng người Kitô hữu phải có để dẫn người khác tới Chúa? Trong năm mới này, bạn sẽ làm gì để làm chứng cho Chúa?

banner - loi-chua


Giaophanvinh.net
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Đức Giêsu đã thanh tẩy Đền thờ. Người muốn ta hãy tiếp tục công việc của Người. Giữ gìn cho nhà thờ luôn sạch đẹp, có bầu khí tôn nghiêm là điều cần thiết. Nhưng cần hơn vẫn là giữ gìn ngôi Đền thờ thiêng liêng là chính bản thân ta. Tâm hồn chính là cung thánh nơi Chúa ngự. Ta phải luôn luôn thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng với Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói tôn thờ tiền bạc, coi trọng tiền bạc hơn Chúa. hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi những dục vọng đam mê làm ô uế cung thánh của Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói gian tham, bất công. Hãy thanh tẩy tâm hồn ta khỏi những kiêu căng đố kỵ. Thân xác ta là Đền thờ của Chúa
Ngày nay, mỗi người chúng ta được biến đổi hàng ngày. Chúng ta thường chú ý về những biến đổi về thể xác, về kiến thức, về địa vị, danh vọng… Có bao giờ chúng ta để ý chăm chút, nuôi dưỡng để biến đổi về tâm hồn, về đời sống tâm linh của chúng ta chưa?. Nếu chưa, chúng ta hãy mau đến với Bí Tích Thánh Thể, nơi đó chính Chúa Giêsu sẽ dạy chúng ta cách biến đổi theo ý Chúa Cha, biến đổi để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng vời Con Chí Ái của Người là Đức Giêsu Kitô khổ nạn và Phục Sinh.
Kết luận Không giống như TM Mt (4,1-11) và Lc (4,1-13), TM Mc không giải thích cách thức Satan cám dỗ Đức Giêsu trong hoang địa. Các câu chuyện Israel đi trong hoang địa, cũng như Ađam và Evà ở trong vườn là những ví dụ về thế nào là bị cám dỗ và sa ngã. Những câu chuyện về Môsê và Êlia là những thí dụ về thế nào là bị thử thách và đứng vững. Nếu tin tưởng vào Lời Chúa thì đứng vững; nếu không tin tưởng vào Lời Ngài thì sẽ sụp đổ. Đức Giêsu luôn trung thành với Thiên Chúa, do đó, dã thú sống hoà bình với Người, còn các thiên thần thì hầu hạ Người. Muốn chuẩn bị lòng trí đón Chúa đến, người ta phải triệt để quay về với Thiên Chúa, phải cậy dựa vào Lời Chúa.
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
Thánh Phêrô đã mời gọi các người đồng hương của ngài: “Thưa đồng bào Israel, xin hãy lắng nghe Chúa Giêsu Nazaret, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Ngài, Thiên Chúa đã cho Ngài làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em như chính anh em đã biết điều đó”. Nguyện cho Lời Chúa hôm nay củng cố niềm xác tín rằng sứ mệnh cứu thế phát xuất từ nơi Chúa và vẫn tiếp tục trong Giáo Hội. Giáo Hội đã lãnh nhận kho tàng đức tin và quyền thánh hóa và giáo huấn từ nơi Chúa. Xin cho chúng ta luôn trung thành với Giáo Hội và sẵn sàng đón nhận giáo huấn của các chủ chăn mà Chúa đã đặt lên hướng dẫn Dân Chúa trên đường tiến về Nước Trời
GỢI Ý CHIA SẺ 1) Đức Thánh Cha viết cho giới trẻ: “Quả thật, Đức Giê su là người bạn khó tính nhất. Người chỉ cho ta những đỉnh cao và đòi ta phải ra khỏi chính mình để gặp Người.” Hiện nay, Đức Giê su đang mời bạn chinh phục những đỉnh cao nào? 2) Để đổi mới cuộc đời, bạn phải từ bỏ nhiều điều. Nhưng quan trọng hơn cả là từ bỏ chính mình. Bạn có kinh nghiệm gì về cái tôi của bạn. Cái tôi ấy ra sao (cứng cỏi, bướng bỉnh, khép kín, tự ái, tự mãn…..). 3) Chừa bỏ tật xấu có dễ không? Ta nên có thái độ nào đối với người nghiện hút, rượu chè?
HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ HIỆP NHẤT KITÔ HỮU & ỦY BAN ĐỨC TIN VÀ CƠ CHẾ HỘI ĐỒNG ĐẠI KẾT CÁC GIÁO HỘI KITÔ Suy niệm Kinh Thánh và cầu nguyện TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HỢP NHẤT (18-25/1/2021) Chuyển ngữ: Nt. Phương Thúy Văn phòng Đối thoại Liên tôn và Đại kết / HĐGMVN “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh em sẽ sinh hoa kết trái dồi dào” (x. Ga 15,5-9) NGÀY THỨ 1 Được Thiên Chúa kêu gọi: “không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15, 16) St 12,1-4: Ơn gọi của Abraham Ga 1,35-51: Lời kêu gọi các môn đệ đầu tiên Suy niệm Khởi đầu là cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa, giữa tạo vật và Đấng Sáng tạo, giữa thời gian và vĩnh cửu. Abraham nghe tiếng gọi: “Hãy đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi». Giống như Abraham, mỗi người chúng ta được mời gọi rời bỏ những gì thân thuộc, rời bỏ gia đình để đi đến một vùng đất mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta bằng cả tấm lòng.
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42 Hành trình ơn gọi – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Các bài sách thánh hôm nay đều nói về ơn gọi. Ơn gọi của Samuel thật lạ lùng. Còn ơn gọi của Anrê và Gioan diễn ra nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ lạ lùng hay nhẹ nhàng bình thường, hành trình ơn gọi nào cũng trải qua bốn giai đoạn.
CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN, NĂM B LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa ...''Lạy Đức Giêsu Kitô, xin dạy con biết sống ơn bí tích Rửa Tội như Chúa, để con xứng đáng được làm con yêu dấu của Đức Chúa Cha.'' Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mc 1,7-11
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a hay St 15,1-6; 21, 1-3; Cl 3,12-21 hay Dt 11, 8.11-12, 17-19 Lc 2, 22-40 hay 2, 22. 39-40
Bảo Trợ