Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A Các Bài Suy Niệm & Chú Giải Lời Chúa

26 Tháng Mười 20203:19 SA(Xem: 655)

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Lời Chúa: Xh 22, 20-26; 1Tx 1, 5c-10; Mt 22, 34-40
blank
Suy niệm của Nhóm Đồng Hành

Mục Lục
 1. Mến Chúa yêu người
 2. Mến Chúa yêu người
 3. Mến Chúa
 4. Giới răn tối thượng – Lm. Ignatiô Trần Ngà
 5. Vị thế tối thượng của tình yêu
 6. Tình yêu là lẽ sống – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
 7. Điều răn quan trọng nhất 
 8. Tình yêu là tất cả
 9. Lòng mến, luật trên mọi luật – Anmai 
 10. Yêu
 11. Giới răn yêu thương
 12. Phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự
 13. Con người hay Robot? – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
 14. Hai điều răn
 15. Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu
 16. Giới luật tình yêu
 17. Lý do của tình yêu
 18. Giới răn mến Chúa và yêu người 
 19. Ba chiều kích trong tình yêu
 20. Cốt lõi của Lề Luật 
 21. Mến Chúa và yêu người 
 22. Mến Chúa và yêu người 
 23. Trò chơi hòa bình
 24. Luật yêu mến. – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 
 25. Tại sao Thiên Chúa làm người – Achille Degeest 
 26. Yêu như Chúa yêu
 27. Khi hai mặt của đồng tiền bằng nhau
 28. Giới răn trọng nhất 
 29. Yêu thương là đón nhận sự sống
 30. Yêu thương là truyền giáo
 31. Điều răn nào trọng nhất?
 32. Hàng ngàn giới răn?
 33. Điều cốt yếu
 34. Giới luật thứ nhất và trên hết – Lm. An Phong
 35. Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt 
 36. Chú giải theo Fiches Dominicales
 37. Mến Chúa yêu người 
 38. Mến Chúa yêu tha nhân – Lm Louis Minh Nhiên
 39. Yêu thương
 40. Mến Chúa yêu người – Lm. Vũ Nghi 
 41. Yêu thương
 42. Trên đỉnh yêu thương
 43. Luật trọng đại nhất 
 44. Lạy Chúa, xin giúp con yêu mến Chúa
 45. Điều răn trọng nhất – JKN.
 46. Để yêu Chúa và tha nhân, phải biết yêu mình
 47. “Ngừng lại!”
 48. Điều răn trọng nhất mến Chúa yêu người 
 49. Điều răn trọng nhất – Lm PX. Vũ Phan Long
 50. Suy niệm của Nhóm Đồng Hành
 51. Cốt lõi của luật là Lòng Mến
 52. Mến Chúa thể hiện qua Đức Yêu Người 
 53. Giới răn trọng nhất – Sr Mai Anh Linh
 54. Vấn đề giới răn trọng nhất

Chi Tiết Hay

Luật Do-thái có tất cả 613 điều răn. Tất cả đều phải tuân giữ, nhưng các thầy rabi thường tranh luận với nhau đến bất tận về tầm mức quan trọng của mỗi luật để chia ra thành điều răn “lớn” và điều răn “nhỏ”.

Hai điều răn Đức Giêsu trích dẫn là từ sách Đệ Nhị Luật 6,5 và sách Lêvi 19,18. Có thể suy ra là Ngài là người đầu tiên liên kết hai điều răn này với nhau. Ngài đặt kính yêu Thiên Chúa trước tiên, và sau đó là thương người; chúng ta chỉ có thể thương người khi chúng ta kính yêu Thiên Chúa. Ngài nhắc nhở rằng các điều răn Thiên Chúa truyền ban là để cho con người kết hợp với Thiên Chúa.

Đệ Nhị Luật 6,5 là điều răn căn bản và chính yếu của Do-thái giáo. Cho tới bây giờ, điều răn này được dùng để mở đầu mỗi buổi lễ của người Do thái, và đây cũng là luật đầu tiên các trẻ em Do thái phải nhớ. Lòng kính yêu Thiên Chúa phải là hoàn toàn, bao gồm mọi suy xét, cảm kích, và là nguyên động cho cuộc sống.

Theo văn hóa của người vùng Địa trung hải, yêu thương là hoàn toàn quyến luyến với nhau.

Một Điểm Chính

Điều răn trọng nhất là phận sự đối với Thiên Chúa và nhân loại: kính yêu Thiên Chúa, và rồi thương người là tạo vật Thiên Chúa đã dựng nên theo hình ảnh Ngài.

Suy Niệm

Trưóc khi thương ngưòi chúng ta phải kính yêu Thiên Chúa. Từ muôn đời Thiên Chúa đã thương yêu con người, và Ngài ao ước chúng ta đáp lại. Nhìn lại những kinh nghiệm sống của chúng ta, khi chúng ta mở lòng cho tình yêu Thiên Chúa phát triển, thì tình yêu ấy giúp chúng ta thế nào để thương người chung quanh, kể cả những người chúng ta không mấy ưa thích? Kính yêu Thiên Chúa là điều chính yếu cho đời sống nội tâm? Thương người có phải là tác động cần thiết để đo lường sự trung thực của lòng kính yêu Thiên Chúa của chúng ta?

Kính yêu Thiên Chúa có dễ dàng hơn thương người không? Suy niệm lời giảng dạy: “Kính yêu Thiên Chúa trước tiên, rồi thương người”.

Suy niệm về lòng kính yêu Thiên Chúa của chúng ta. Phân tách lòng kính yêu Thiên Chúa bằng cách nhận định cách chúng ta thường đáp lại tình yêu của Thiên Chúa – theo ý ta hay theo ý Chúa?

Đức Giêsu dạy chúng ta một cách để thương người: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy Chúa Giêsu trong các người chung quanh, kể cả những người chúng ta không ưa thích?
Giaophanvinh.net

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gr 33,14-16; 1Tx 3,12–4,2; Lc 21,25-28.34-36
(1) Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. (2) Người mở miệng dạy họ rằng: (3) "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (4) Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. (5) Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an./post 01 Tháng Mười Một 2016 (Xem: 938)/
Yêu tha nhân như chính mình. Thiên Chúa là Đấng vô hình vô ảnh ta không thấy được. Ta nói yêu mến Thiên Chúa, điều đó khó mà kiểm chứng được. Nên Thiên Chúa đã ràng buộc điều răn mến Chúa vào điều răn yêu người. Yêu Chúa thì phải yêu tha nhân. Yêu tha nhân là bằng chứng yêu mến Chúa.Chú giải và chia sẻ Tin mừng Chúa Nhật XXXI TN – năm BNguon Lamhong.org
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 Tin Mừng Chúa nhật XXVI thường niên, năm B
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B ......đôi khi chúng ta thấy người này người nọ thực sự yêu thương và phục vụ kẻ khác, nhưng họ lại là người vô thần, là người Phật giáo, thì lập tức chúng ta khựng lại. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa: Ai yêu thương thì ở trong Thiên Chúa. Tại sao chúng ta lại khăng khăng phải ở trong đạo mới có tình thương. Chắc gì chúng ta những người có đạo lại sống được tốt lành như họ chưa./17 Tháng Bảy 2018(Xem: 1432)/
Trước hết cần đặt câu hỏi: Điều gì xảy ra khi chúng ta cử hành nghi thức Thánh Thể. Câu trả lời thật đơn giản, đó là bữa tiệc của Chúa, đánh dấu khởi điểm việc Người chịu khổ nạn và cuộc khổ nạn ấy đang trở thành một thực tại giữa chúng ta và vì chúng ta./09 Tháng Sáu 20122:00 CH(Xem: 7616) Tác giả Karl Rahner Giuse - Nguyễn Cao Luật OP chuyển dịch /
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa - Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 - Người đã hóa thân làm một con người bé nhỏ, nghèo túng, hèn yếu nhất. Để từ nay, ai đón tiếp một người bé nhỏ nhất là đón tiếp chính Người. Ai giúp đỡ một người yếu hèn nhất là giúp đỡ chính Người. Ai yêu mến một người nghèo túng nhất là yêu mến chính Người./17 Tháng Bảy 2018 (Xem: 1663) GP.Vinh/
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35/17 Tháng Bảy 2018 (Xem: 1653) /
Bảo Trợ