Chúa Nhật Thứ IV Thưòng Niên-Năm B

29 Tháng Giêng 20152:59 SA(Xem: 2384)
Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên-Năm B
Phần Lời Chúa

Phần Suy Niệm


Bài Đọc I: Đnl 18, 15-20

"Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người".

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân chúng rằng: "Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đã xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi: sự họ đã nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9.

Đáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng (c. 8).

Xướng: 1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người. - Đáp.

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. - Đáp.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Đừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta". - Đáp.

 

Bài Đọc II: 1 Cr 7, 32-35

"Người nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa.

Đó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 1, 14 và 12

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 1, 21-28

"Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

(Đến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Đó là lời Chúa.

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay.

Chúa Nhật Thứ IV Thường Niêm-Năm B

Bài đọc I sách Đệ Nhị Luật.

Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta biết về lịch sử của ngôn sứ. Theo quan niệm của người Do-thái xưa. Hễ ai thấy dung nhan của Thiên Chúa ắt người đó sẽ phải chết. Chết không phải là do Thiên Chúa trừng phạt, nhưng chết là do khiếp sợ vì uy danh của Ngài.

Trong những cuộc đại hội ở Horeb, dân Isael đã không dám nghe và không dám nhìn ngọn lửa của Thiên Chúa, vì họ sợ chết vì khiếp sợ. Từ đó dân Do-thái đã hứa với ThiênChúa, và ThiênChúa  đã chọn những vị ngôn sứ ngay ở giữa họ để truyền đạt ý của Thiên Chúa cho dân chúng.

Tiên tri hay ngôn sứ là những người nhân danh Thiên Chúa để truyền đạt những ý tưởng của Ngài tới cho dân thay vì Ngài xuất hiên để nói với dân như trước đây.

Bài đọc cũng cho chúng ta thấy về vai trò và trách nhiệm của một ngôn sứ cũng như trách nhiệm của những người đón nhận lời của ngôn sứ trước mặt Thiên Chúa. Chúa phán thế như thế này: “Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết." (Đnl 18, 20). Song song trách nhiệm của một ngôn sứ với ThiênChúa, phần những người nghe cũng phải chịu những hậu qủa nếu không đón nhận lời của ThiênChúa qua lời của ngôn sứ. ThiênChúa phán: “Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó.”( Đnl.18, 19)

Bài đọc II Thư Thứ I của thánh Phaolô gởì giáo đoàn Corintô.

Trong thư viết cho giáo đoàn Corintô. Thánh Phaolô nhận xét và phân tích rất căn bản trong đời sống độc thân và đời sống gia đình, cũng vậy, những gì ngài nói với cộng đoàn ở đây với mục đích là để giúp họ sống một đời sống đoan chính và khắng khít với Chúa hơn, chứ không có tính cách để gài bẫy họ. Thánh Nhân nói: “Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng.

Trên thực tế, mỗi cuộc sống, đều có gía trị riêng của nó trước mặt của ThiênChúa, điều mà ngày nay chúng ta gọi là ơn gọi. Là một kế hoạch đã được ThiênChúa tiên liệu cho mỗi người một đời sống tùy theo khả năng mà Ngài đã ban cho để sống xứng đáng với đời sống của mình để cộng tác mở mang nước Chúa. Một khả năng đã nhận được từ ThiênChúa, và một cuộc sống đã được Thiên Chúa định liệu trước, thì hỏi rằng: Đời sống nào lại gía trị hơn đời sống nào? Mà tất cả là gía trị riêng, độc quyền của nó với ThiênChúa. Nếu như có sự thua kém hay cao thấp là tùy vào cách sống của mỗi ơn gọi. Người sống đời gia đình, không tròn bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ như lời đã cam kết trước mặt ThiênChúa, và người sống đời độc thân cũng vậy, không sống và không nhân Danh Chúa để nói đúng những đều mà Thiên Chúa muốn nói tới dân của Ngài qua trung gian của họ, ngược lại nhân danh Chúa để tìm kiếm danh vọng và quyền lợi cho chính mình, thì tất cả chỉ là không trước mặt ThiênChúa.

Bài Phúc Âm: Mc 1, 21-28.

Hôm nay, thánh Marcô thuật lại việc Chúa Giêsu và các môn đệ của Chúa vào thành Capernaum (Ca-phác-na-um). Ngay ngày Sabbath (Sa-bát). Chúa vào hội đường giảng dạy, mọi người sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy họ như đấng có quyền chứ không như các kinh sư. Ngay lúc đó, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giêsu Na-za-rét, chuyện chúng tôi có liên quan gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi, chúng tôi biết ông là ai?  Ông là Đấng Thánh của ThiênChúa.” Nhưng Chúa Giêsu quát mắng nó: “ Hãy câm đi và xuất ra khỏi người này. Nó lay mạnh, hét lên một tiếng và xuất ra khỏi người đó. Những người chứng kiến ở đó, đã sửng sốt, kinh ngạc, và bàn tán với nhau: “ Như thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, uy quyền, và ngay cả ma qủy cũng phải tuân theo. Kể từ đó, danh tiếng của Chúa Giêsu được đồn đãi khắp nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Theo Marcô, đây là một trong những bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu trong cuộc đời công khai của Người tại các hội đường.

Hội đường, là nơi mà những người Do-thái thường tụ họp lại với nhau vào ngày thứ bảy ( Ba-bát) để học hỏi Thánh Kinh và cầu nguyện. Buổi cầu nguyện của họ thường được bắt đầu với những bài hát Thánh Vịnh, sau đó, ông trưởng hội đường sẽ định một người nào đó lên để đọc một đoạn Kinh Thánh, đọc xong, ông sẽ chọn những người có khả năng lên để giải thích Kinh Thánh. Trong bài đọc, thánh Marcô không ghi lại những chi tiết, nhưng qua truyền thống sinh hoạt của những người Do-thái, có lẽ hôm nay, ở hội đường, Chúa Giêsu đã được mời lên để giảng dạy Lời Chúa. Điều ngạc nhiên của những người có mặt ngày hôm đó, là họ rất đỗi ngạc nhiên về phong cách cũng như giáo lý của Chúa. Phong cách thì uy quyền và giáo lý thì Chúa Giêsu đã nhân danh Người để giảng dạy, cách thức rất mới mẻ, chứ không lặp đi lặp lại, hoặc mượn ý tưởng của người khác để giải thích, như luật sĩ, và hơn thế nữa, là ngay cả quyền lực của ma qủy cũng phải khuất phục Người.

Trải qua bao dòng thời gian, vào thời Chúa Giêsu, cũng như thế giới ngày hôm nay. Ma qủy luôn hiện diện trong suốt dòng lịch sử, ở mọi nơi, mọi lúc, và mọi cấp độ khác nhau. Theo quan niệm của người Do-thái xưa, ma qủy hay thần ô uế thường ở những nơi dơ bẩn, bóng tối, và những người bị tàn tật, còn ngày nay, quyền lực của ma qủy đang hiện diện dưới bất cứ mọi hình thức: Từ môi trường ngoài xã hội, học đường, gia đình, và cá nhân.v.v . Họ đã biện minh danh Thiên Chúa để giết hại người khác, biện minh cho sự phát triển kinh tế để chạy theo tiền bạc, hưởng thụ, và mua sắm, cũng như biện minh cho điều gọi là nghê thuật về điển ảnh để rồi gieo vào tư tưởng cho thế hệ con cháu của chúng ta  những hình ảnh như bạo động và vô luân lý. Theo các nhà quan sát. Những năm gần đây, các nhà làm phim tại Hoa Kỳ đã cho ra những loại phim mang tính bảo động và thù hận nhiều gấp mấy lần so với những loại phim mang tính giáo dục thuần túy. Riêng các nước Âu Châu đã cho ra những loại  phim mang tính khiêu dâm và đồng tính luyến ái nhiều hơn so với những thể loại lành mạnh khác.  Thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, nền luân lý đạo đức tệ tới một mức độ báo động. hầu như con người ngày nay đã mất đi cảm thức về tội lỗi và không phân biệt được điều gì đúng, điều gì sai để cân nhắc.

Ngày nay ma qủy tinh ranh hơn, nó trá hình qua nhiều hình thức khác nhau. cách thức ma qủy nhập vào người như thời Chúa Giêsu, ngày nay, vẫn còn, nhưng không nhiều lắm so với cách mà nó ẩn mình qua tiền của, sắc dục, và danh vọng. Với cách thức này, thay vì nó nhập vào con người, thì con người tình nguyện rước nó vào nhà để tự phá huỷ ảnh Thiên Chúa nơi chính mình.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa tới để xóa đi mọi bóng tối của ma qủy đang bao phủ trên chúng con. Xin Chúa ban thêm sức mạnh của Chúa cho chúng con, vì chúng con biết rằng: Nếu không có ơn Chúa giúp, chúng con sẽ không làm được việc gì, cho dù đó là việc nhỏ mọn. Xin Chúa giúp sức cho chúng con.

 

 Sống Lời Chúa.

A/ Qua phép rửa Nhân Danh Chúa Ba Ngôi, mỗi người chúng ta đã trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Đó là ơn gọi căn bản đầu tiên của người Kitôhữu. Là một ngôn sứ của ThiênChúa, Ngoài việc phải nói ngay nói thật chúng ta cần phải sống thật, đó là phương cách hữu hiệu nhất để mở mang nước Chúa ở trần gian.

B/ Mỗi cuộc sống đều có gía trị riêng biệt trước mặt ThiênChúa. Dù là đời sống độc thân hay đời sống gia đình. Hãy sống và làm tròn phận vụ trong đấng bậc của mình.

C/ Hãy giúp đỡ, tạo điều kiện, và tôn trọng những người đang làm công tác rao giảng lời Chúa,

Lời Nguyện.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết qúy trọng lời của Chúa qua việc đón nhận cũng như học hỏi lời của Chúa, và xin cho chúng con ý thức rằng: Lời của Chúa có sức biến đổi đời sống chúng con hiện tại để có được cuộc sống mai sau. Amen.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gr 33,14-16; 1Tx 3,12–4,2; Lc 21,25-28.34-36
(1) Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. (2) Người mở miệng dạy họ rằng: (3) "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (4) Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. (5) Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an./post 01 Tháng Mười Một 2016 (Xem: 938)/
Yêu tha nhân như chính mình. Thiên Chúa là Đấng vô hình vô ảnh ta không thấy được. Ta nói yêu mến Thiên Chúa, điều đó khó mà kiểm chứng được. Nên Thiên Chúa đã ràng buộc điều răn mến Chúa vào điều răn yêu người. Yêu Chúa thì phải yêu tha nhân. Yêu tha nhân là bằng chứng yêu mến Chúa.Chú giải và chia sẻ Tin mừng Chúa Nhật XXXI TN – năm BNguon Lamhong.org
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 Tin Mừng Chúa nhật XXVI thường niên, năm B
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B ......đôi khi chúng ta thấy người này người nọ thực sự yêu thương và phục vụ kẻ khác, nhưng họ lại là người vô thần, là người Phật giáo, thì lập tức chúng ta khựng lại. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa: Ai yêu thương thì ở trong Thiên Chúa. Tại sao chúng ta lại khăng khăng phải ở trong đạo mới có tình thương. Chắc gì chúng ta những người có đạo lại sống được tốt lành như họ chưa./17 Tháng Bảy 2018(Xem: 1432)/
Trước hết cần đặt câu hỏi: Điều gì xảy ra khi chúng ta cử hành nghi thức Thánh Thể. Câu trả lời thật đơn giản, đó là bữa tiệc của Chúa, đánh dấu khởi điểm việc Người chịu khổ nạn và cuộc khổ nạn ấy đang trở thành một thực tại giữa chúng ta và vì chúng ta./09 Tháng Sáu 20122:00 CH(Xem: 7616) Tác giả Karl Rahner Giuse - Nguyễn Cao Luật OP chuyển dịch /
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa - Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 - Người đã hóa thân làm một con người bé nhỏ, nghèo túng, hèn yếu nhất. Để từ nay, ai đón tiếp một người bé nhỏ nhất là đón tiếp chính Người. Ai giúp đỡ một người yếu hèn nhất là giúp đỡ chính Người. Ai yêu mến một người nghèo túng nhất là yêu mến chính Người./17 Tháng Bảy 2018 (Xem: 1663) GP.Vinh/
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35/17 Tháng Bảy 2018 (Xem: 1653) /
Bảo Trợ