Chúa Nhật XXX Thường Niêm Năm-C.

24 Tháng Mười 20132:00 CH(Xem: 2869)


Chúa Nhật XXX Thường Niêm Năm -C

  Bài đọc I: Hc 35, 15b-17. 20-22a (Hl 12-14. 16-18)
blank 

"Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây".

Trích sách Huấn Ca.

Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người goá bụa, khi nó bày tỏ lời than van.

Nỗi hồn đắng cay, của lễ được nhận, và tiếng kêu oan kíp thấu tầng mây. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây: nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi Đấng Tối Cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn, Người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết.

ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 17-18. 19 và 28

Đáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. - Đáp.

2) Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. - Đáp.

3) Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 4, 6-8. 16-18

"Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy; nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện.

Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân ngoại được nghe: vậy cha đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ và cứu lấy cha để đưa vào nước Người trên trời. Nguyện chúc Người được vinh quang muôn đời! Amen.

 

PHÚC ÂM: Lc 18, 9-14

"Người thu thuế ra về được khỏi tội".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

Suy Tư Lời Chúa Hôm nay. CN XXX TNN-C (John Phan)

Trong những tuần qua, chúng ta đã nghe và đã đọc những bản văn của Thánh Kinh mà Giáo Hội giáo gởi đến cho chúng ta qua phụng vụ Lời Chúa của các thánh lễ hằng ngày, và đặc biệt là phụng vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật. Trong phụng vụ ngày Chúa Nhật, chúng ta đã nghe những bản văn của thánh Luca qua những bài Tin Mừng, một trong những nét đặc trưng của thánh Luca nổi bật hơn những Tin Mừng khác đó là:Tin Mừng của Sự cầu nguyện. Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật XXVIII thường niên vừa qua mà thánh Luca đã thuật lại là: “sau khi những người mắc bệnh phong cùi được lành sạch, thì chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn Thiên Chúa, còn chín người khác thì không, Chúa nói với họ: “Chẳng lẽ chín người kia không được lành sao? Sao không thấy quay trở lại để tôn vinh Thiên Chúa:” Chúa dạy chúng ta là phải biết tạ ơn khi chúng ta cầu xin một điều gì đó cho chúng ta.

Chúa Nhật XXIV thườngh niên vừa qua, Chúa dạy chúng ta phải biết tin tưởng và cây trông vào Ngài khi chúng ta cầu nguyện, đừng cậy vào sức mình, và khi cầu nguyện chớ đừng nản lòng nhưng phải bền bỉ và kiên trì. Còn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa dạy chúng ta cần phải có những tâm tình và thái độ như thế nào? khi chúng ta cầu nguyện. Trong Tin Mừng của Thánh Luca hôm nay thuật lại: Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thâu thuế. Người biệt phái đứng thẳng người, cầu nguyện, lạy Chúa tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như những người khác, tôi không tham lam, bất công, ngoại tình, tôi ăn chay hai lần một tuần, và dâng một phần mười tất cả những hoa lợi cho của tôi cho đền thờ. Xét ra thì người biệt phái kia là người qúa đạo đức, vì ông đã tuân giữ lề luật của Chúa một cách rất nghiêm nhặt, ngoài những luật như công bằng và đạo đức ông còn làm tròn nghĩa vụ của người công dân, ông đã hoàn thành những khoản thuế mà mọi công dân phải làm. Thuế là một trong những khoản mà người dân phải nộp thời bấy giờ, có rất nhiều loại thuế, chẳng hạn như: Thuế trực thu, thuế gián thu, thuế nghĩa vụ, thuế đóng cho quân đội, v.v.v. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, đề cập tới khoản thuế thập phân. Ngoài những loại thuế mà người dân Do Thái sống trong vùng Palestin phải đóng cho đế quốc Roma, người Do Thái còn phải trích 10% từ những hoa lợi mùa màng và lao động để đóng vào đền thờ, số tiền này dùng cấp dưỡng các tư tế, tu sửa đền thờ, và việc phụng tự. Hôm nay, ông biệt phái này tới đền thờ để cầu nguyện, nhưng không thấy ông ta xin điều gì? Mà ông chỉ cảm tạ Chúa thôi.

Chúng ta xem thái độ của ông biệt phái này khi đến đền thờ cầu nguyện qua bản văn của thánh Luca: Ông ta đứng thẳng và cầu nguyện: “Lạy Chúa con cảm tạ Chuá vì con không như người khác: con không tham lam, bất công, ngoại tình, ăn chay hai lần một tuần, và dâng 10% từ hoa lợi vào đền thơ, chứ không như tên thu thuế kia đâu? Có lẽ ông ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho ông ta nhiều ơn lành, để ông có một cuộc sống tốt đẹp và thánh thiện như vậy. Gỉa như hôm nay, ông đến đền thờ để cảm tạ Chúa với một thái độ khiêm nhường, thì chắc lúc ra về, ông sẽ được Chúa thương và sẽ ban cho ông nhiều hơn những gì ông đang có. Nhưng ngược lại, ông cũng cảm tạ Chúa, mà cảm tạ Chúa trong một thái độ trịch thương, lời nói thì đầy sự kiêu căng. Hay nói đúng hơn, ông ta rất tinh tế trong lời nói, dùng lời cảm tạ, để kể công của mình trước mặt Thiên Chúa, là như này, con là như thế kia. Còn đối với người khác, thì ông ta dùng những công việc đạo đức của mình để tự đưa mình lên, muốn được đưa mình lên cao, thì ông phải hạ người khác xuống. Điều đáng tiếc là những hành động của ông ta làm, xảy ra không nơi nào khác, mà ngay trước mặt Thiên Chúa, ngay trong đền thờ, và ngay lúc ông ta đang cầu nguyện. Đúng là tự cao và khiêm nhường rất là tế vi. Nhìn lại trong quãng đời phục vụ của chúng ta, nhiều lúc để được danh, được công, và được việc, chúng ta không ngần ngại dẹp bỏ những ý kiến đóng góp của những người cộng sự của chúng ta, để công việc được suôn sẻ và mau chóng, chúng ta sẵn sàng đạp họ xuống để đi, làm như vậy, có thể chúng ta sẽ thấy được kết qủa trước mắt, nhưng nó trở nên vô ích, vì thực sự, chúng ta không phục vụ cho Giáo Hội, mà vô tình, chúng ta đánh mất đặc tính hiệp thông của người khác với giáo.

Vào thời Chúa Giêsu, có sự khác biệt lớn trong các thành phần của xã hội. Một trong những thành mà xã hội cho là ô uế, khinh bỉ là những người trộm cắp, hành khất, gái điếm, thuộc gia thú, và những người thu thuế. Hôm nay người thu thuế cũng đến đền thờ cầu nguyện, vào đền thờ, ông không dám tiến gần, vì mặc cảm tội lỗi, ông ta đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, tự đấm ngực và thưa rằng: Lạy Chúa, xin thương xót vì con là kẻ có tội. Theo trình thuật của thánh Luca, thì người thu thuế này cũng thể hiện giống như hai hành động của người biệt phái kia, nhưng trong thái độ thì ông ta tỏ ra khác với người thu thuế. Ý thức được những lỗi lầm của mình, nên ông hổ thẹn, không dám ngước mặt lên nhìn Chúa, tự đấm ngực ăn năn để xin lòng thương xót của Chúa. Qua hình ảnh của người thu thuế trong Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta những suy nghĩ gì? Nhiều khi, chúng ta đã và đang sống trong những lỗi lầm của mình, nhưng chúng ta không nhận ra, cố tình không nhận ra, nhận ra nhưng vẫn cố tình sống trong lỗi lầm, hoặc dùng người khác để che dấu những sai trái của mình. Người thu thuế đã cho chúng ta một bài học qúy gía đó là: ông ta đã can đảm nhận ra yếu đuối của mình, và đứng lên đến đền thờ để xin Chúa thứ tha. Khi người thu thuế đến đền thờ để cầu nguyện, ông ta ý thức được rằng: Người mà ông ta sẽ cầu xin, Đấng đó là ai? Ông biết: đó là là một Vị Quan Tòa tối cao, Đấng đầy lòng thương xót cho những ai thành tâm kêu xin Người:”Với tâm tình và thái độ của người thu thuế, khi ra về ông đã được Chúa Nhận lời, còn người biệt phái kìa thì không.

Trong bài đọc thứ nhất, sách Châm Ngôn viết: Thiên Chúa như là vị quan án tối cao, là Đấng chí công vô tư, luôn quan tâm lo lắng cho con dân của Ngài, Ngài luôn lắng tai nghe tất cả những ai kêu cầu Ngài và sẽ không trì hoãn. Là Đấng yêu thương, công bình, và chính trực. Người nghèo khó, kẻ bị áp bức, mồ côi, và người góa bụa, Người sẽ ra tay bênh đỡ họ, vì Chúa là Cha đầy lòng trắc ẩn với con cái của Ngài. Kẻ nghịch tặc, kiêu căng, và gian ác, Ngài sẽ thẳng tay trừng trị họ, và loại họ ra khỏi với những người được Chúa thương yêu, vì Ngài là Đấng công bình và chính trực. Ngài không thiên tư thiên vị như các vua chúa thế gian.

Sống Lời Chúa.

Đừng kể công trước mặt Thiên Chúa, Ngài thấu suốt mọi bí ẩn của chúng ta, nếu chúng ta có làm được chi, thì đó là bổn phận chúng ta phải làm. Đừng bao giờ chê bai hay khinh thường người khác, đặc biệt là những người cô thân, yếu thế, mồi côi, và góa bụa, vì họ là những người được Thiên Chúa yêu thương cách đặt biệt, Hãy đối xử với họ như người anh em của chúng ta cùng một Cha trên trời.

Lời Nguyện.

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Biết Chúa là Cha yêu thương, sẵn sàng nhận lời cầu xin của những ai thành tâm kêu cầu Ngài. Biết con là kẻ yếu đuối và hay sa ngã. Xin cho con biết nhận ra những lỗi lầm của con, xin cho con biết chạy đến Chúa mỗi khi con bị thử thách để được Chúa nâng đỡ và ủi an trong suốt cuộc hành trình gian khó này. Amen

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 56, 1.6-7; Rm 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28 MỤC LỤC
Thứ bảy Ngày 15 Tháng 8 năm 2020 - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lễ Trọng) - Chúa nhật Ngày 16 Tháng 8 năm 2020 - Chúa Nhật 20 Quanh Năm - Năm A
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1V 19, 9a.11-13a; Rm 9, 1-5; Mt 14, 22-33 MỤC LỤC
Chúa nhật Ngày 9 Tháng 8 năm 2020 - Chúa Nhật 19 Quanh Năm - Năm A / Lẽ Sống Hôm Nay: Xin Hãy Dùng Con Như Khí Cụ Bình An! Ngày 9/8 hàng năm, hàng ngàn người Nhật Bản và nhiều du khách tập trung về Đài Hòa Bình tại thành phố Nagasaki để tưởng niệm quả bom nguyên tử thứ hai được ném xuống Nhật Bản. Đúng 11 giờ 03 phút, giờ định mệnh của thành phố Nagasaki, từng đám đông dừng lại trong thinh lặng, trong khi đó từ các tháp chuông trên khắp nước, từng hồi chuông ngân vang để tưởng niệm giây phút đau thương của Nagasaki.
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 55, 1-3; Rm 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21 MỤC LỤC
Được biết đến và được yêu mến như cha sở họ Ars, cha Gioan Maria Vianney, vị thánh được giáo hội mừng kính hôm nay, là một trong những người làm chứng về lời thánh Phaolô đã nói: "Thiên Chúa đã chọn những người không ra gì, để làm rối loạn những người mạnh mẽ".
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1V 3, 5.7-12; Rm 8, 28-30; Mt 13, 44-52 MỤC LỤC
Bài Đọc I: 1 V 3, 5. 7-12 "Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan". Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: "Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi". Salomon thưa: "Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Đavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này ?"
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kn 12, 13.16-19; Rm 8, 26-27; Mt 13, 24-43 MỤC LỤC
Chúa nhật Ngày 19 Tháng 7 năm 2020 - Chúa Nhật 16 Quanh Năm - Năm A...Lẽ Sống Hôm Nay: Không Gì Đẹp Bằng...! Trả lời cho một thanh niên đang mong mỏi được biết rõ về mình, một cụ già nọ đã kể một câu chuyện cho anh như sau: Ngày nọ, từ một đỉnh núi cao, người ta thấy ở một chân trời xa tắp có hai bóng đen ôm lấy nhau. Một em bé thơ ngây buộc miệng nói: "Hai bóng đen đó là ba với má đang ôm nhau". Một chàng thanh niên đang mơ mộng phát biểu: "Đó là hai tình nhân đang quấn quýt nhau". Người có tâm hồn cô đơn thì nhận xét: "Hẳn phải là hai người bạn gặp lại nhau sau hằng vạn thế kỷ xa nhau".
Bảo Trợ