Lịch Phụng vụ từ ngày 17.03.2019 đến 24.03.2019

20 Tháng Ba 20193:21 SA(Xem: 384)

Lịch Phụng vụ từ ngày 17.03.2019 đến 24.03.2019

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Ý cầu nguyệnCầu cho các cộng đoàn Kitô hữu. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng các cộng đoàn đang bị bách hại, để họ cảm thấy gần gũi với Đức Kitô, và quyền lợi của họ được tôn trọng.

Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

17     12      Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAYThánh vịnh tuần II. St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1 (hay Pl 3,20-4,1); Lc 9,28b-36. (Không cử hành lễ thánh Patriciô, giám mục).

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ  Hải Đăng (2012): dời vào thứ Hai, ngày 18.03.

18      13      Tm   Thứ Hai. Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội thánh. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Hải Đăng (2012).

19      14      Tr    Thứ Ba. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

Ngày bổn mạng giới Gia trưởng.

Ngày bổn mạng: các giáo xứ Đông Xuyên, Hải Lâm, Hòa Thuận, Kim Hải, Lam Sơn, Long Toàn, Ngọc Hà, Phước Lộc, Quảng Nghệ, Quảng Thành, Trung Đồng, Vinh Châu và Suối Rao.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thời (1974)

20      15      Tm  Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo họ Phú Vinh (2018).

21      16      Tm  Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

22      17      Tm  Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Gioan B. Mai Văn Điệu (1976)

23      18      Tm  Thứ Bảy. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

24      19      Tm  CHÚA NHẬT III MÙA CHAYThánh vịnh tuần III. Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Đông Hải và Quảng Thành.

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM C (17.03.2019)
Lu-ca đoạn 9, câu 29: Chúa Giê-su đưa Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an lên núi cầu nguyện,/ “ĐANG KHI CẦU NGUYỆN,/ DIỆN MẠO NGƯỜI BIẾN ĐỔI KHÁC THƯỜNG”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho gia đình chúng con được ơn biến đổi,/ và xin giúp mỗi người chúng con không ngừng hoán cải,/ canh tân bản thân theo mẫu gương và Lời Chúa dạy./ Amen.

HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 16: H./ Thánh Kinh được viết ra như thế nào?
T./ Chúa Thánh Thần đã soi dẫn một số người,/ để họ viết ra những điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta/ về những chân lý cần thiết cho ơn cứu độ [18].
Nhà thờ Chánh Tòa: Giới Gia Trưởng Giáo phận Bà Rịa họp mặt mừng lễ bổn mạng

Nhà thờ Chánh Tòa: Giới Gia Trưởng Giáo phận Bà Rịa họp mặt mừng lễ bổn mạng

Nhà thờ Chánh Tòa: Giới Gia Trưởng Giáo phận Bà Rịa họp mặt mừng lễ bổn mạng Vào lúc 8g30 ngày 17.3.2019, Giới Gia Trưởng thuộc các giáo xứ trong Giáo phận Bà Rịa đã quy tụ về Nhà thờ Chánh Tòa tham dự ngày họp mặt mừng kính Thánh Giuse – Bạn Trăm Năm […] Đọc tiếp 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Lịch Phụng vụ từ ngày 14.07.2019 đến 21.07.2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 07.07.2019 đến 14.07.2019
Tháng Bảy 2019 Ý cầu nguyện: Cầu cho những người thực thi công lý. Xin cho những người thực thi công lý, biết làm việc công tâm, để không còn những bất công đang lan tràn trên thế giới. 01.07 29.05 X Thứ Hai. St 18,16-33; Mt 8,18-22.
Lịch Phụng vụ từ ngày 16.06.2019 đến 23.06.2019 Tháng Sáu 2019 THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục, nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn, biết tích cực dấn thân, để liên đới với những người nghèo khổ nhất. Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Giêsu, và nhất là nơi cái chết của Người trên thập giá vì tội lỗi chúng ta. Thánh tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình yêu lạ lùng đó.
Tháng Sáu 2019- THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục, nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn, biết tích cực dấn thân, để liên đới với những người nghèo khổ nhất. Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Giêsu, và nhất là nơi cái chết của Người trên thập giá vì tội lỗi chúng ta. Thánh tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình yêu lạ lùng đó.
Lịch Phụng vụ từ ngày 02.06.2019 đến 09.06.2019 - Tháng Sáu 2019 THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục, nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn, biết tích cực dấn thân, để liên đới với những người nghèo khổ nhất. Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Giêsu, và nhất là nơi cái chết của Người trên thập giá vì tội lỗi chúng ta. Thánh tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình yêu lạ lùng đó.
Tháng Sáu 2019 THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục, nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn, biết tích cực dấn thân, để liên đới với những người nghèo khổ nhất. Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Giêsu, và nhất là nơi cái chết của Người trên thập giá vì tội lỗi chúng ta. Thánh tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình yêu lạ lùng đó.
MÙA PHỤC SINH - “Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như“một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).
Lịch Phụng vụ từ ngày 12.05.2019 đến 19.05.2019 - MÙA PHỤC SINH - “Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như“một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).
Lịch Phụng vụ từ ngày 05.05.2019 đến 12.05.2019 - MÙA PHỤC SINH - “Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như“một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).
Bảo Trợ