Giới thiệu Tài Liệu Liên Hội đồng Giám mục Á châu

01 Tháng Mười Hai 20123:00 CH(Xem: 7494)

Giới thiệu Tài Liệu Làm Việc của Hội nghị toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu

blank

WHĐ (30.11.2012) – Để chuẩn bị cho Hội nghị toàn thể lần thứ X của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, sẽ diễn ra tại Tòa giám mục Xuân Lộc từ ngày 10–16 tháng 12 năm 2012, Ban Tổ chức đã gửi đến các Hội đồng Giám mục liên hệ Tài Liệu Làm Việc. Hơn ai hết, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, là người đã nghiên cứu kỹ Tài liệu này, vì ngài là một trong hai đại diện chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài trình bày của Đức cha Phaolô về Tài Liệu Làm Việcnày.

*****

Tài Liệu Làm Việc (Working Document) đề ngày 30 tháng 07 năm 2012, dựa vào đó các đại biểu sẽ tham luận góp ý, gồm có 52 số và chia ra làm 4 phần.

1. Phần thứ nhất (Phần A)

Phần này nhắc lại lịch sử của FABC, nhắc lại các chủ đề đã trao đổi trong các Hội nghị toàn thể lần trước, những đóng góp của các tiểu ban trong FABC, sinh hoạt của các Hội đồng Giám mục và Giáo hội địa phương tại Châu Á.

Trước hết Tài Liệu Làm Việc nhắc lại những “ý tưởng chủ đạo của Công đồng Vatican II” là những nguyên tắc hướng dẫn cho sự canh tân Giáo hội tại Châu Á: – Dân Thiên Chúa, Vương Quốc của Thiên Chúa – Sự Phúc âm hoá toàn diện – Sự Hiệp Thông, Liên Đới – Tính Đồng Đoàn của Giám mục (Collegiality) – Sự Tham gia hay Thông phần – Sự Đối Thoại – Canh tân Phụng Vụ – Dấn thân đồng hành với thế giới.

Đường lối cơ bản đã được đề ra từ năm 1974 tại Đài Loan cho việc loan báo Tin Mừng, cách sống và sinh hoạt của Dân Chúa tại Châu Á là “Đường lối đối thoại” trên 3 lãnh vực (Triple Dialogue): trước hết là đối thoại với người nghèo, rồi đối thoại với các nền văn hoá và các tôn giáo. Giáo hội lựa chọn phục vụ người nghèo là thành phần còn rất đông đảo tại các nước Á Châu, nỗ lực “hội nhập văn hoá”, để việc loan báo Tin Mừng không mang dáng vẻ xa lạ đối với các địa phương, để làm cho Tin Mừng của Chúa thấm nhập vào các nền văn hóa, biến đổi và nâng cao các nền văn hoá từ bên trong. Châu Á có những tôn giáo đã hiện hữu từ rất lâu đời, nên Giáo hội nỗ lực đối thoại và hợp tác với các tôn giáo để phục vụ con người và xã hội.

Tài Liệu Làm Việc cũng nhắc nhiều đến nỗ lực suy nghĩ của FABC giúp Giáo hội sinh hoạt một cách năng động và mới mẻ hơn, chủ yếu dựa vào ánh sáng của Công đồng Vatican II và các Thượng Hội đồng Giám mục thế giới. Nhấn mạnh đến mô hình Giáo hội Hiệp Thông, Cộng đồng Đức Tin, Cộng đồng Cầu nguyện. Nét cơ bản được nhấn mạnh nhiều là sự tham gia tích cực và tinh thần đồng trách nhiệm của mọi thành phần Dân Chúa, vai trò của người giáo dân trong Sứ Vụ Yêu Thương và Phục Vụ của Giáo hội tại Á châu.

Việc loan báo Tin mừng và Canh tân Giáo hội tại Á châu lưu tâm nhiều đến “mục vụ gia đình” rất cần thiết để củng cố đời sống các gia đình đang bị đe doạ vì những biến chuyển quá mau chóng của xã hội, làm đảo lộn nhiều giá trị truyền thống lâu đời. Giáo hội tại Á châu nỗ lực tối đa để bảo vệ “nền văn minh tình thương và văn hoá Sự Sống". Sự hiệp thông của các “Cộng đoàn cơ bản” cũng rất cần thiết, và việc sống và cử hành “Mầu Nhiệm Thánh Thể” vẫn phải luôn được coi là Nguồn Suối và Chóp đỉnh của Sứ Vụ và mọi sinh hoạt của Giáo hội.

Tóm lại nội dung chủ yếu của phần này là nhìn lại:

– 9 Hội nghị khoáng đại trước Hội nghị lần này.
– Quan điểm của FABC về Giáo hội tại Á Châu (Giáo hội là tôi tớ phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu tại Á Châu)
– Phương pháp “phân định mục vụ” (pastoral discernment), cách làm việc của các tiểu ban, công tác thần học
– Công việc của các văn phòng của FABC
– Sự hợp tác của các Hội đồng Giám mục và các Giáo hội địa phương.

2. Phần thứ hai (Phần B)

Phần thứ hai nói về “các dấu chỉ của thời đại”, các “xu thế” thời đại tại Á châu. Phần này nêu ra những vấn đề rất lớn và rất cụ thể là những thách đố mục vụ cho Sứ mạng của Giáo hội tại Á châu như:

– Vấn đề “toàn cầu hoá”, ảnh hưởng xã hội của nền kinh tế thị trường
– Văn hoá mới đang lan rộng tại Châu Á và làm đảo lộn những giá trị cổ truyền, tạo ra não trạng “duy thế tục”, “duy vật”, “hưởng thụ”, “tương đối hoá” (secular, materialist, consumerist and relativist culture)
– Vấn đề “toàn cầu hoá”, ảnh hưởng xã hội của nền kinh tế thị trường
– Văn hoá mới đang lan rộng tại Châu Á và làm đảo lộn những giá trị cổ truyền, tạo ra não trạng “duy thế tục”, “duy vật”, “hưởng thụ”, “tương đối hoá” (secular, materialist, consumerist and relativist culture)
– Sự nghèo khổ: quãng cách càng ngày càng lớn giữa thiểu số giàu có và đa số nghèo khổ
– Vấn đề các di dân và những người tị nạn
– Vấn đề dân số
– Vấn đề tự do tôn giáo
– Vấn đề sự sống bị đe doạ nghiêm trọng
– Vấn đề truyền thông xã hội
– Vấn đề môi sinh 
– Vấn đề phụ nữ và giới trẻ
– Vấn đề các giáo phái
– Vấn đề ơn gọi.

Phần này có nêu ra mặt trái và mặt phải của các thách đố, đòi hỏi một sự “phân định” dưới ánh sáng Tin Mừng.

3. Phần thứ ba (Phần C)

Đây là phần suy nghĩ về bối cảnh mục vụ dưới ánh sáng đức tin, mời gọi nhìn ngắm công trình Tạo dựng của Thiên Chúa, để nhận ra Ngài là Cội nguồn và là Mục đích cuối cùng của mọi thực tại. Thiên Chúa sáng tạo nhờ Lời và Thần Khí Tác Tạo. Tạo dựng là công trình của Tình Yêu, là Sự Thiện Hảo, là một “Hoà điệu”. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, có nam và có nữ. Con người có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ vũ trụ là công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Nhưng tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới loài người và đã làm đổ vỡ quan hệ giữa con người với Thiên Chúa và với nhau. Đó là nguồn gốc của mọi sự dữ lan tràn mà chúng ta vẫn đang chứng kiến.

Từ ánh sáng mầu nhiệm tạo dựng, ta rút ra một số nguyên tắc cơ bản: – Sự hiệp thông và liên đới của tất cả công trình tạo dựng. Tình yêu hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa, giữa người nam và người nữ trong gia đình, giữa gia đình và cộng đồng xã hội, giữa loài người và các thụ tạo khác. – Thiên Chúa là Cội nguồn và là Đấng bảo vệ sự hiệp thông; cảm thức về linh thánh trong tôn giáo có thể là một sức mạnh tinh thần đối lại với văn hoá duy vật và duy thế tục. – Phẩm giá của con người và “sự Hiệp thông phổ quát”phát xuất từ việc con người là hình ảnh của Thiên Chúa. – Của cải là chung cho mọi người. – Trách nhiệm chăm sóc môi trường của con người.

Phân nửa thứ hai của phần này dành cho việc “kể chuyện Chúa Giêsu” – Đấng là Tình Yêu nhưng không của Thiên Chúa: Ngài đến loan báo Nước Thiên Chúa; phẩm giá con người, sự liên đới, sự hiệp thông, tình thương ưu tiên dành cho người nghèo; tình yêu phổ quát của Thiên Chúa, sự hoà điệu của công trình tạo dựng; vai trò trung tâm của ngôi vị con người; sự công chính, sự liêm khiết và tinh thần phục vụ vượt mọi quy ước. Đề cập đến “sự hạ mình của Con Thiên Chúa” (kenosis), mầu nhiệm Vượt qua, Cứu chuộc và Giao hòa của Ngài.

4. Phần thứ tư (Phần D)

Trong phần cuối cùng, Tài Liệu Làm Việc đưa ra những nguyên lý cơ bản cho nỗ lực đáp lại các thách đố mục vụ, như vai trò ngôn sứ của Giáo hội, việc “Tân phúc âm hoá”, chiều kích thần nhiệm của giải đáp, “linh đạo hiệp thông”.

+ Phaolô Bùi Văn Đọc
Giám mục giáo phận Mỹ Tho

Nguồn: 
WHĐ
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tại Á châu, sự phân biệt giữa văn hóa và tôn giáo không đơn giản. Về một phương diện, sự phân biệt này thật hữu ích: một Kitô hữu không thể theo một “tôn giáo” khác (thí dụ Phật giáo), nhưng có thể theo một “văn hóa” khác (thí dụ văn hóa Nho giáo). Phải hiểu tôn giáo như thế nào? Không nên bỏ qua “tín ngưỡng dân gian” với những ưu điểm và khuyết điểm của nó.
Ngày 25-12-2012 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Lúc 12 giờ trưa Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ thánh Phêrô giữa tiếng vỗ tay của gần 100 ngàn tín hữu và du khách hành hương. Trước thềm đền thờ Thánh Phêrô có đội Cận vệ Thủy Sĩ và đại diện các binh chủng Italia dàn hàng chào danh dự. Ban quân nhạc đã cử hành quốc thiều Vaticăng và quốc thiều Italia.
Anh chị em ở Rôma và trên toàn thế giới thân mến, Cầu chúc một mùa Giáng Sinh hạnh phúc cho anh chị em và gia quyến! Trong Năm Đức Tin này, tôi xin bày tỏ lời chúc mừng Giáng Sinh của tôi và lời chúc tốt đẹp trong những từ được trích từ một trong các Thánh Vịnh: "Chân lý đã triển nở từ mặt đất". Thực ra, trong văn bản của bài Thánh Vịnh này, những từ ấy được đặt trong thời tương lai: "Nhân ái và chân lý sẽ gặp nhau; / hòa bình công lý hiệp hoan vui vầy. / Chân lý sẽ triển nở từ mặt đất, / công minh chính trực từ trời cảm thông. / Chúa ban phước lộc ân hồng / lại cho huê lợi ruộng đồng tốt tươi. / Công minh đi trước nhan trời / thành công theo gót chân Ngài tiến lên"(Tv 85:11-14).
Vẻ đẹp của Trình Thuật Tin Mừng này làm rung động con tim chúng ta hết lần này đến lần khác: đó là vẻ đẹp huy hoàng của sự thật. Trình Thuật này làm chúng ta kinh ngạc nhiều lần rằng Thiên Chúa đã nên như một trẻ thơ để chúng ta có thể yêu mến Người, để chúng ta dám yêu mến Người, và cho ta được ẵm Người như một trẻ thơ đầy tin tưởng trong vòng tay chúng ta. Như thể Thiên Chúa nói với chúng ta rằng:
Trong mùa Giáng Sinh nay chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria thăm viếng những ai sống trong cảnh khó khăn, cách riêng các anh chị em đau yếu, các tù nhân, người già và trẻ em. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khuyến khích như trên trong buổi đọc Kinh Truyền Tin với hàng ngàn tín hữu tu tập quanh hang đá khổng lồ tại quảng trường thánh Phêrộ trưa Chúa Nhật 23-12-2010.
Theo tôi, thách đố quan trọng nhất là toàn cầu hoá. Toàn cầu hoá đã đưa những giá trị của những nước khác vào và ảnh hưởng trên châu Á, đưa cả những tiêu cực vào như: chủ nghĩa duy vật chất khiến người ta chạy theo tiền bạc; chủ nghĩa tương đối cho rằng cái gì cũng chấp nhận được. Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi những điều nguy hại này cũng giống như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Một thách đố khác: chúng ta cảm thấy Thiên Chúa ngày càng trở nên ít quan trọng đối với cuộc sống con người, vì thế cần phải tập trung để đưa Thiên Chúa trở về với cuộc sống.
VATICAN. Trong buổi tiếp kiến các Hồng Y và các chức sắc Tòa Thánh đến chúc mừng ngài sáng ngày 21-12-2012 nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới, ĐTC Biển Đức 16 đã kiểm điểm sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm 2012. Ngỏ lời với mọi người sau lời chúc mừng của ĐHY Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng Y đoàn, ĐTC cũng nhắc nhở mọi người hiện diện rằng, với tư cách là một gia đình, tất cả đang được mời gọi để đón mừng Hài Nhi Giêsu tại hang đá Belem, Đấng là Thiên Chúa nhưng đã đến gần con người và trở thành một người như chúng ta.
1. Buổi triều yết chung thứ Tư 19/12/2012 Lễ Chúa Giáng Sinh mời gọi chúng ta noi gương Mẹ Maria sống khiêm nhường, vâng phục tiếp đón Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người, và luôn tin tưởng trong mọi hoàn cảnh vui buồn và cả trong đêm đen của cuộc sống.
VATICAN. Sáng 20-12-2012, ĐTC đã cho phép Bộ Phong thánh công bố 24 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước và hiển thánh, trong đó có sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô 6. Đứng đầu danh sách là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của chân phước Antonio Primaldo và hơn 800 vị tử đạo tại thành phố Otranto, nam Italia. Các vị bị người Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo giết hại vào ngày 13-8 năm 1480.
Lễ Chúa Giáng Sinh mời gọi chúng ta noi gương Mẹ Maria sống khiêm nhường, vâng phục tiếp đón Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người, và luôn tin tưởng trong mọi hoàn cảnh vui buồn và đêm đen của cuộc sống. Anh chị em thân mến, trên lộ trình Mùa vọng Trinh Nữ Maria chiếm một chỗ đặc biệt như là Đấng trong một cách thế duy nhất đã chờ đợi việc hiện thực các lời hứa của Thiên Chúa, bằng cách tiếp đón trong đức tin và thịt xác Đức Giêsu Con Thiên Chúa, trong sự vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa.
Bảo Trợ