Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Diện (Yên) (Con là bà Nguyễn Thị Yên) Sinh năm 1934, tại La Nham, Nghệ An hiện ngụ tại họ La Nham, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 11g45 trưa ngày 3/10/2017 - Hưởng thọ 83 tuổi.
Vui Sống Muôn Đời - Bà Anna Nguyễn Thị Quyền - Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung, đã được Chúa gọi về. Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Bà Anna Bà Anna Nguyễn Thị Quyền Sinh năm 1950, tại Bình Thuận, Nghệ An hiện ngụ ngụ tại họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.) Đã an nghỉ trong Chúa lúc 2g30 sáng ngày 1/10/2017, hưởng thọ 67 tuổi.
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Bà Ana Trần Thị Khôi (Chồng là Ông Trần Đình Ước) Sinh năm 1941 tại Nghệ An, hiện ngụ tại họ Họ Ngọc Sơn, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 31/8/2017, hưởng thọ 76 tuổi.
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Bà Anna Hoàng Thị Là ( Bà Phan) (Con là chị Nguyễn thị Sinh và Nguyễn Thị Minh) Sinh năm 1946, tại Bình Thuận, Nghệ An hiện ngụ ngụ tại họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.) Đã an nghỉ trong Chúa lúc 22g30 ngày 16/8/2017, hưởng thọ 71 tuổi.
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Ông Phêrô Nguyễn Viết Diệu (Trưởng nam: ông Nguyễn Viết Bảo) Sinh năm 1934, tại La Nham, Nghệ An hiện ngụ tại họ Vô Nhiễm, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 5g30 sáng ngày 12/8/2017 - Hưởng thọ 83 tuổi
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Ông Cố Gioan Baotixita Trần Trọng Hàn (Thân sinh Sr Trần Thị Đường) Sinh năm 1924 tại Xuân Mỹ, Nghệ An, hiện ngụ tại Họ Xuân Mỹ, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đã an nghỉ trong Chúa lúc 4g30 chiều ngày 1/8/2017 - Hưởng thọ 93 tuổi. CT Quế Minh
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Bà Ana Nguyễn Thị Thưởng (Là vợ của ông Trần Văn Cầu) Sinh năm 1942, tại Nhân Hòa, Nghệ An, hiện ngụ tại họ Nhân Hoà, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 2g30 sáng ngày 8/5/2017 - Hưởng thọ 75tuổi.
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Ông Phaolô Bùi Đức Thành (Vợ là bà Đinh Thị Ái) Sinh năm 1952 tại tỉnh Hà Nam, hiện ngụ tại họ Họ Xuân Mỹ, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đã an nghỉ trong Chúa lúc 8g00 sáng ngày 5/5/2017 - Hưởng thọ 65 tuổi.
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Bà Anna Bùi Thị Lành (Chồng là ông Nguyễn Văn Mầu) Sinh ngày 5 tháng 8 năm 1948, tại Bình Thuận, Nghệ An hiện ngụ tại thành phố Indianapoli, Indiana (trước đây ngụ tại họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.) Đã an nghỉ trong Chúa lúc 3g30 ngày 29/3/2017, hưởng thọ 69 tuổi.
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Chị Maria Trần Thị Kim Loan (Chồng là anh Hoàng Đình Vũ) Sinh năm 1980 tại Châu Đức, hiện ngụ tại họ Họ Ngọc Sơn, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 30/3/2017, hưởng dương 37 tuổi.
Bảo Trợ