Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Ông Giuse Lê Văn Thiện Sinh năm 1946, tại Bình Thuận, Nghệ An hiện ngụ tại họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21g00 ngày 25/3/2017, hưởng thọ 71 tuổi.
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Bà Maria Đậu Thị Lộc (Bà Nhâm) Sinh ngày 28-12 năm 1937 tại Nghệ An, hiện ngụ tại họ Họ Quan Lãng, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 9g55 sáng ngày 22/2/2017, hưởng thọ 80 tuổi.
Vui Sống Muôn Đời - Bà Maria Nguyễn Thị Lộc - Họ Yên Đại, Cụ ông Phêrô Hà Đình Phương, Họ Nhân Hòa - Giáo xứ Vinh Trung, Đã Về Với Chúa
Vui Sống Muôn Đời - Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Đán - Họ Bình Thuận, Bà Maria Nguyễn Thị Châu, Họ Y Giáo xứ Vinh Trung, Đã Về Với Chúa Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Đán - Bà Maria Nguyễn Thị Châu hiện ngụ tại Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Ông Giuse Nguyễn Văn Nghĩa (Vợ là bà Nguyễn Thị Thảo) Sinh năm 1949, tại La Nham, Nghệ An hiện ngụ tại họ La Nham, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 14g50 chiều ngày 17/12/2016 - Hưởng thọ 65 tuổi.
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Cụ Ông Giuse Bùi Văn Khánh (Thân phụ của các Cựu HT Bùi Thị Thành, Tâm, Tiến) Sinh năm 1932 , tại Giáo xứ Xuân Mỹ, Nghệ An, hiện ngụ tại Svendborg, Đan Mạch (1991), trước đây thuộc họ Xuân Mỹ, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 24/11/2016 - Hưởng thọ 84 tuổi.
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Ông Phêrô Nguyễn Văn Thư (Vợ là Bà Nguyễn Thị Cư) Sinh ngày 20 tháng 4 năm 1947, tại Bình Thuận, Nghệ An hiện ngụ tại họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 7g30 sáng ngày 15/11/2016, hưởng thọ 69 tuổi.
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Ông Phêrô Gioan Nguyễn Đức Thắng Sinh năm 1965, tại Vinh Trung, Bình Giã, hiện ngụ tại họ Nhân Hoà, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 1g30 sang ngày 11/11/2016 - Hưởng thọ 51 tuổi.
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Bà Cụ Anna Nguyễn thị Mược Sinh ngày 5-3 năm 1914, tại La Nham, Nghệ An hiện ngụ tại Versaill, New Orleans USA. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 8g00 chiều ngày 6/11/2016 - Hưởng thọ 102 tuổi.
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Ông Ông Phêrô Trần Văn Hậu (Ông Hiếu) (Thân sinh anh Trần Văn Dũng) Sinh năm 1942, tại Bình Thuận, Nghệ An hiện ngụ tại họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 6g00 sáng ngày 14/10/2016, hưởng thọ 74 tuổi.
Bảo Trợ