Trong niềm tin vào Chúa Kitô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Binhtrung.org báo tin:Ông Phaolo Nguyễn Ngọc Hội - Sinh năm 1937 tại Hà Tĩnh, hiện ngụ tại họ Quy Hậu, GX Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Đã an nghỉ trong Chúa lúc 10g00 ngày 12/06/2013 - Hưởng thọ 76 tuổi
Trong niềm tin vào Chúa Kitô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Binhtrung.org báo tin: Ông Phêrô Nguyễn Trọng Loan Sinh năm 1949 tại Nghệ An, hiện ngụ tại họ Vĩnh Lộc, GX Vinh Hà, xã Bình Giã, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đã an nghỉ trong Chúa lúc 08g30 ngày 04/06/2013 - Hưởng thọ 65 tuổi
Trong niềm tin vào Chúa Kitô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Binhtrung.org báo tin: Bà Anna Nguyễn Thị Hưng. Sinh năm 1940 tại Nghệ An, hiện ngụ tại họ Quy Hậu, GX Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua....Xin lần nữa những lời thứ tha...
Ông Gioan Nguyễn Văn Hóa (Ông Định) Sinh năm 1941 tại Nghệ An. (Trước thuộc Giáo họ Bình Thuận, GX Vinh Trung, xã Bình Trung). Hiện ở California, Hoa Kì. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 10g00 ngày 08/04/2013 - Hưởng thọ 72 tuổi
Cố Phaolo Hà Văn Niên, sinh năm 1918 tại Nghệ An, hiện ngụ tại họ Bình Thuận, GX Vinh Trung, xã Bình Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ông Giuse Bùi Văn Chất , sinh năm 1943 tại Hà Tĩnh, hiện ngụ tại họ La Nham, giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, Bà Rịa - Vũng Tàu - Đã về an nghỉ trong Chúa lúc 18g30 ngày 13/03/2013 - Hưởng thọ 70 tuổi
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, BBT Binhtrung.org báo tin: Anh Phêrô Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1962 tại Nghệ An, hiện ngụ tại họ Ngọc Sơn, giáo xứ Vinh Trung, xã Bình Trung, Bà Rịa - Vũng Tàu Đã về an nghỉ trong Chúa lúc 15g30 ngày 16/02/2013 - Hưởng dương 51 tuổi
Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, BBT Binhtrung.org xin báo tin: Bà ANNA Nguyễn Thị Hóa, Sinh năm 1933 tại Nghệ An, hiện ngụ tại Xuân Mỹ, xã Bình Trung. Đã về an nghỉ trong Chúa lúc 21h45 ngày 03/02/2013 - Hưởng thọ 80 tuổi
Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gía trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cung chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang.
Bảo Trợ