RFA | Tàu Trung Quốc tông chìm tàu cá Quảng Ngãi tại Hoàng Sa
Tình trạng lạm dụng giải tội tập thể trực tuyến đang diễn ra một số nơi trên thế giới