Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Bảy 23.01.2021
ĐTC Phanxicô: Chỉ đối thoại không đủ giúp các Ki-tô hữu hiệp nhất - cần cầu nguyện