Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất tại Vatican
Vatican News THÁNG BẢY NĂM 2021: TÌNH BẰNG HỮU XÃ HỘI