Tiếng Việt
Bình Trung
Bài, ảnh: XUÂN SANG - Baobariavungtau.com.vn