Tiếng Việt
Bình Trung
Bài, ảnh: THI PHONG - Nguon Baobariavungtau.com.vn