Tiếng Việt
Bình Trung
Bài, ảnh: TRÚC GIANG-HỮU HƯƠNG - Nguon www.baobariavungtau.com.vn