Tiếng Việt
Bình Trung
Bài, ảnh: Phúc Duy/Thanh Niên