Tiếng Việt
Bình Trung
Bài & Ảnh: Phạm Thúy - TgpSaigonnet