Tiếng Việt
Bình Trung
Sơn Duân -Ảnh: AFP / Thanhnien.com.vn