Tiếng Việt
Bình Trung
NGUYÊN PHẠM (Theo AFP) Tuoitre.com