Tiếng Việt
Bình Trung
Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma Dịch giả: Phạm Thu Hương - Dotchuoinon.com