Tiếng Việt
Bình Trung
Sáng tác: Mai Phạm Trình bày: Phương Huyền - Lê Minh