Tìm Thân Nhân Lính VNCH

25 Tháng Bảy 20215:44 CH(Xem: 1907)
TIN TỨC VỀ MỘ CHIẾN SĨ VNCH HY SINH TẠI THỊ XÃ AN LỘC TỈNH BÌNH LONG NĂM 1972
Kính mong quý cơ quan truyền thông, báo chí, diễn đàn Internet tiếp tay phổ biến thông báo này đến với thân nhân và bà con của người quá cố sớm đoàn tụ với gia đình.

TIN TỨC VỀ MỘ CHIẾN SĨ VNCH HY SINH TẠI THỊ XÃ AN LỘC TỈNH BÌNH LONG NĂM 1972
* 15 ngôi mộ chiến sĩ SĐ18BB là những mộ Lính duy nhất tại thị xã An Lộc, tỉnh Bình Long còn sót lại chưa bị san bằng, đào bới hay cải táng nhờ nằm trong khu vườn trồng Điều của tư nhân. Những ngôi mộ này không người chăm sóc, có các tấm bia xi măng củ kỹ, nhiều bia bị bể và mộ không còn vun đất mà gần như bằng phẳng với mặt đất. Chủ nhà mong muốn thân nhân cải táng các mộ, vì các mộ bị bỏ hoang phế nơi đây đã quá lâu.

DANH SÁCH MỘ
HỌ VÀ TÊN TỪ TRẦN SỐ QUÂN BINH CHỦNG
1/ Lâm Xa Ry 21/07/1972 68 506 781 BI TĐ1/48 SĐ18 BB
2/ Đặng Văn Lợi 22/04/1972 70 115 479 HSI TĐ1/48 SĐ18 BB
3/ Nguyễn Văn Hai 21/06/1972 75 104 307 BI TĐ1/48 SĐ18 BB
4/ Trần Văn Anh 03/07/1972 70 000 285 TSI TĐ1/48 SĐ18 BB
5/ Nguyễn Thế Ty 10/07/1972 58 866 963 BI TĐ1/48 SĐ18 BB

6/ Trần Văn Rớt 28/06/1972 24 432 232 BI TĐ1/48 SĐ18 BB
7/ Đàm Quốc Tường 10/07/1972 65 138 137 TS TĐ1/48 SĐ18 BB
8/ Liêu Văn Thành 21/06/1972 72 141 633 BI TĐ1/48 SĐ18 BB
9/ Tăng Văn Nhỏ 21/06/1972 75 106 671 BI TĐ1/48 SĐ18 BB
10/ Trần Bửu Tự 25/06/1972 68 137 789 HSI TĐ1/48 SĐ18 BB

11/ Nguyễn Tấn Hải 21/06/1972 75 104 307 BI TĐ1/48 SĐ18 BB
12/ Phạm V 10/07/1972 59 52 HS TĐ1/48 SĐ18 BB
13/ Triệu Văn Bắc 14/04/1972 72 337 88
14/ Nguyễn Văn Hường 57 154 870
15/ Vô Danh

Ghi chú:
– Số 12 bia bể, mất góc mặt, không rõ số quân.
– Số 13 và 14 có hai tấm bia chung trong một ngôi mộ, những chi tiết ghi được như trên.
– Số 15 mộ có bia bị đất lấp hết chử ghi trên tấm bia

* Năm 2007 nhà nước địa phương cho dời hài cốt 73 chiến sỉ BĐQ tại nghĩa trang BĐQ để lấy đất bán cho dân cất nhà. Những hài cốt này được đem về chứa tại một nhà mồ cách thị xã 10 cây số. Nếu ai có người thân trong số hài cốt này, thì liên lạc với địa phương để nhận lại hài cốt.

DANH SÁCH HÀI CỐT
HỌ VÀ TÊN TỪ TRẦN SỐ QUÂN BINH CHỦNG
1/ Điểu Con 07/1972 BĐQ
2/ Vô Danh 07/1972 ND
3/ Trần Trọng Nhơn 15/04/1972 168 104 289 BĐQ
4/ Nguyễn Tuấn Anh 25/05/72 71 128 548 B1 TĐ31 BĐQ
5/ Nguyễn Văn Sơn 20/05/1972 66 128 438 B2 TĐ36 BĐQ

6/ Trần Văn Tính 03/05/1972 72 112 416 B2 TĐ36 BĐQ
7/ Hồ Văn Mão 10/04/1972 69 156 734 B2 TĐ36 BĐQ
8/ Trần Văn Ba 14/06/1972 71 383 566 B1 TĐ36 BĐQ
9/ Nguyễn Văn Đông 07/05/1972 71 103 521 TrS TĐ36 BĐQ
10/ Nguyễn Văn Sơn 16/05/1972 66 157 819 HS1 ĐĐ3 TĐ52 BĐQ

11/ Đỗ Ngọc Tuấn 12/05/1972 74 189 540 ĐĐ3 TĐ52 BĐQ
12/ Vũ đình Thi 13/05/1972 HS1 ĐĐ3 TĐ52 BĐQ
13/ Nguyễn Văn Trường 08/06/1972 TrS ĐĐ1 TĐ52 BĐQ
14/ Dương Xú Hà 62 171 159 HS TĐ36 BĐQ
15/ Trần Đức Lân 05/05/1972 515787478 B1 TĐ36 BĐQ

16/ Phạm Văn Vũ 01/04/1972 61 000 376 B1 ĐĐ1 TĐ52 BĐQ
17/ Nguyễn Văn Nam 01/07/1972 74 112 571 B1 ĐĐ3 TĐ52 BĐQ
18/ Nguyễn Văn Sử 01/07/1972 72 101 886 TrS1 ĐĐ2 TĐ52 BĐQ
19/ Nguyễn Minh Tâm 15/04/2011 63 111 171 ThT ĐĐ1 TĐ36 BĐQ
20/ Đặng Văn An 13/06/1972 63 149 940 B2 ĐĐ2 TĐ31 BĐQ

21/ Trần Văn Tuy 13/06/1972 73 114 120 B1 TĐ36 BĐQ
22/ Lâm Lanh 05/05/1972 57 154 844 HS1 TĐ36 BĐQ
23/ Kiều Văn Tách 17/05/1972 73 111 521 B2 TĐ36 BĐQ
24/ Lê Văn Hiếu 13/05/1972 65 145 326 ĐU ĐĐ1 TĐ36 BĐQ
25/ Nguyễn Văn Hoài 16/06/1972 66 400 108 HS1 TĐ52 BĐQ

26/ Đổ Văn Hai 07/06/1972 72 102 446 HS TĐ52 BĐQ
27/ Nguyễn Chuyên 15/04/1972 37 217 507 TrS1 ĐĐ1 TĐ36 BĐQ
28/ Vô Danh
29/ Vô Danh
30/ Vô Danh

31/ Hồ Văn Tám 08/06/1972 HS1 ĐĐ1 TĐ52 BĐQ
32/ Vô Danh
33/ Chu Văn Cường 27/05/1972 74 114 054 B1 TĐ31 BĐQ
34/ Nguyễn Bá Long 11/06/1972 72 147 048 B2 TĐ31 BĐQ
35/ Trèo Soul 08/05/1972 51 107 862 HS1 TĐ36 BĐQ

36/ Nguyễn Ph. An 10/05/1972 TS ĐĐ4 TĐ52 BĐQ
37/ Phương 11/05/1972 74 521 330 HS1 TĐ52 BĐQ
38/ Lê Thạch 27/05/1972 72 204 083 B1 TĐ31 BĐQ
39/ Nguyễn văn Hùng 15/03/1972 74 112 885 HS TĐ31 BĐQ
40/ Trần Hòa 08/05/1972 74 109 370 B2 ĐĐ3 TĐ52 BĐQ

41/ Nguyễn Văn Đang 11/05/1972 HS ĐĐ2 TĐ52 BĐQ
42/ Trịnh Dũng 11/05/1972 73 108 848 B2 TĐ52 BĐQ
43/ Phạm Văn 14/05/1972 73 225 395 B2 ĐĐ4 TĐ52 BĐQ
44/ Lê Văn Thọ 14/05/1972 73 111 046 HS TĐ31 BĐQ
45/ Đinh Văn Song 15/06/1972 70 109 172 HS1 ĐĐ2 TĐ36 BĐQ

46/ Đỗ Ngọc Tâm 05/06/1972 70 149 960 B2 TĐ31 BĐQ
47/ Nguyễn Văn Cảnh 18/06/1972 74 105 691 B1 TĐ31 BĐQ
48/ Nguyễn Văn Thanh 22/05/1972 79 108 099 HS ĐĐ3 TĐ32 BĐQ
49/ Phạm Hắc Sơn 29/05/1972 69 124 285 HS ĐĐ2 TĐ52 BĐQ
50/ Tr Đinh Phúc 19/05/1972 69 209 955 TrU TĐ52 BĐQ

51/ Nguyễn Văn Ngân 09/06/1972 67 823 830 B2 TĐ31 BĐQ
52/ Trần Văn Huê 08/05/1972 73 125 612 B2 ĐĐ1 TĐ52 BĐQ
53/ Nguyễn Văn Nghinh 12/05/1972 70 115 059 B2 ĐĐ3 TĐ52 BĐQ
54/ Lê Văn Bình 15/05/1972 57 183 321 ThS ĐĐ3 TĐ 52 BĐQ
55/ Lê Văn Cường 16/07/1972 64 215 135 HS ĐĐ4 TĐ 52 BĐQ

56/ Bạch Lẻn 1972 70 107 746 ThS1 TĐ52 BĐQ
57/ Nguyễn Văn Đính 1972 72 100 336 B1 TĐ36 BĐQ
58/ Nguyễn Văn Thêm 13/06/1972 72 105 570 TĐ36 BĐQ
59/ Nguyễn Văn Hưỡng 02/05/1972 73 123 516 ĐĐ2 TĐ52 BĐQ
60/ Hồ Văn Lượng 11/06/1972 68 158 307 TĐ36 BĐQ

61/ Trần Văn 12/05/1972 69 156 326 HS1 TĐ36 BĐQ
62/ Lê Ninh Hải 03/07/1972 64 189 822 HS1 TĐ36 BĐQ
63/ Nguyễn Văn Quang 07/06/1972 71 126 277 B2 TĐ36 BĐQ
64/ Nguyễn Văn Được 15/05/1972 69 125 616 ThS TĐ36 BĐQ
65/ Vô Danh

66/ Phan Văn Nam 11/06/1972 63 112 131 B2 TĐ36 BĐQ
67/ Vô Danh
68/ Vô Danh
69/ Vô Danh
70/ Vô Danh
71/ Vô Danh
72/ Đinh Bá Tòng 21/06/1972 63 108 883 B2 TĐ36 BĐQ
73/ Vô Danh

* Tại một cơ sở tôn giáo địa phương thị xã An Lộc, có hủ hài cốt với tấm thẻ bài còn nguyên sợi dây đeo, đề tên:
Phan Văn Hiệp SQ 67/408.915 LM – B
Tại chổ này cũng có mấy hủ hài cốt khác của Lính nhưng vô danh, không có thẻ bài, không tên tuổi. Họ là những người Lính hy sinh tại rừng cao su bên Quốc lộ 13, cổng vào thị xâ An Lộc, tỉnh Bình Long. Các hủ hài cốt Lính này do những người thợ hồ đào được đem gởi tại một cơ sở tôn giáo địa phương cho đến nay vẫn không có người thân đến nhận.

* Tìm thân nhân của người quá cố có tên trên hai tấm thẻ bài để gởi lại thẻ bài. Hai tấm thẻ bài có tên như sau:
Nguyễn Văn Tắc SQ 50/539.002 LM – A
Nguyễn Văn Lượm SQ 72/107.673 LM – A
Nếu thân nhân cần tìm hài cốt hoặc nhận lại thẻ bài, liên lạc hh16976@gmail.com để biết thêm chi tiết.

23 – )Theo cụ Sáu, 76 tuổi. Tại Xã Thạnh Lộc, P12, Quận 12,
Sàigòn, có 1 mộ chung cho 3 người (1Canh Sat, 1ĐPQ, 1BKDù NKT) .
Từ BlackApril 75 đến nay chưa có thân nhân cải táng!

*Khi cần xin liên hệ DĐ841664461470
Em toilaga200@gmail.com
<đễ gặp cụ Sáu>
Trân trọng

22 -)Xin quí vị vui lòng chuyền giúp tin nhắn sau đây:
Kính thưa quí thân nhân và bằng hữu những người có tên kê bên dưới, là bạn thân của nhân sĩ Võ Tụng (Quảng Nam ) đã mất cùng thời với nhân sĩ:
1) Ông Nguyễn Hoành
2) Ông Phạm Tuệ (anh ruột của ông Phạm Phước hiện ở Hoa Kỳ)
3) Ông Nguyễn Thứ
4) Ông Nguyễn Tự Trị
Nếu quí vị thân nhân và bạn bè của bốn vị nêu trên ,muốn biết chi tiết phần mộ của từng người,xin liên lạc với văn phòng chúng tôi.
Xin cám ơn tất cả quí vị.
Nguyện xin ơn trên hộ trì cho công cuộc của chúng ta.
Điện thoại: 559-273-1782
E-mail: lienlactimmo@att.net

21 -)Kinh gui: Văn Phòng Liên Lạc Tìm Mộ
De nghi Quy vị xu ly thong tin sau:
“Ai là thân nhân của Ông Trương – Q – Mâu, mất năm 1975, SQ: 69/213115, LM: O
Xin lien he 0918.373.693 de duoc chi mo cho”
Nguoi gui email nay ghi lại nguyên văn. Thong tin thêm: lính VNCH, chết tại Huế, dia danh hien nay la xa Phu Xuan, huyen Phu Vang, Thua Thien Hue
Thanks & Best regards,
—————————
Le Dinh Trung
Dream House Investment Corp.
331 Tran Xuan Soan Str., Tan Kieng Ward., Dist. 7, HCMC
Cellphone: 0983.86.86.38
Tel: (84-4) 38728148 Fax: (84-4) 38722701

20 -) lien lac tìm mộ chien sĩ VN cộng hòa
Ở Nam Đông-TT Huế, có 1 nghĩa trang của các chiến sĩ VN CH, hiẹn có
môt số ngôi mộ, còn bia hoặc không còn bia. Liên lạc qua email của tôi
: chanhndg@gmail.com hoặc chanhndg@yahoo.com.vn

19 – )toi co biet 02 mo cua tu si linh du , co the la biet kich 81 du .
tu tran nam 1972 , tai khu vuc doi gio , thuoc an loc , binh long .
01 mo ten : HUYNH MINH THONG
SQ :70 21 21 43
LM:O
mo thu 02 khong co ten . hai mo con sat nhau va co xay gach chung quanh , bia duoc lam bang xi mang , hien da hu va mon.
vay ai la than nhan hoac ban be , xin lien lac qua email: Phuc Nguyen <nphuc29@yahoo.com.vn>:
Tel :0169 7030 637
RAT MONG CO HOI AM .

18 -)Văn phòng chúng tôi vừa nhận được Hinh Anh va vi thư sau đây do ông Phạm văn Bình tai (Dan Mach) va ông Phạm văn Viet tai( Nauy )gửi đến. Xin khẩn tin đến quí vị và nhờ quí vị cũng như các cơ quan truyền thông phổ biến tin này rộng rãi để thân nhân của các tử sĩ thuộc đơn vị Trung Đoàn 4 Sư Đoàn 2 Bộ Binh có thể tìm được hài cốt người thân. Nội dung vi thư như sau:
“Kính thưa quí vị,
Theo thông báo của Gia đình tôi tại Việt Nam về việc tìm hài cốt của anh ruột tôi, bị mất tích năm 1975, anh tôi thuộc đơn vị Trung Đoàn 4 Sư Đoàn 2 Bộ Binh là cựu TSQ QLVNCH, theo sự chỉ dẫn của một người mà ở VN gọi là Ngoại cảm, gia đình tôi đã nhận được hài cốt của anh tôi.
Thưa quí vị, ngoài hài cốt của anh tôi gần đó còn rất nhiều xương và những vật dụng. Theo người nhà cho biết nơi này đang bị ủi để làm đường làm cảng. Người lái máy cày có cho gia đình tôi biết, họ có gom lại một số xương và vật dụng, lập miếu thờ tại gần cảng Ky ha Chu Lai. Tôi viết thư này thông báo đến quí vị, ai có thân nhân thuộc Sư Doàn 2 Bộ Binh QLVNCH mất tích khoảng tháng 3 năm 1975, thử liên lạc, có thể tìm kiếm . Mong quí vị được mọi may mắn.” xin Liên lạc: Binh Pham <pvbinh50@yahoo.dk>
Van Viet Pham <vvp@ilas.no>
Tel : 004560837109
Nếu cần thêm chi tiết về nguồn tin va hinh anh xin Liên lạc với Văn Phòng Tìm Mộ (E- mail: lienlactimmo@att.net
Tel : (559)273-1782). Xin cám ơn tất cả quí vị. Nguyện xin ơn trên phù hộ chúng ta.

17- )Mộ nhắn tin cho thân nhân:
1/ Ông Vỏ Thanh Tùng, KBC 4506 (Củ Chi, Hậu Nghỉa), tử trận 1968. Tôi đả cố nhắn tin cho vợ là bà nguyển thị Phượng và tìm đứa con ông Tùng là Vỏ thanh Lâm sinh năm 1968 nhưng không được. Hài cốt ông Tùng tại Nghỉa Trang Quân Đội Biên Hòa, năm 1987 tôi đả bốc, cốt và di ảnh hiện để trong nhà thờ Thánh Juse góc đường Phan đình Phùng (tên củ) và đường Nguyển Thiện Thuật, Quân 3, Sàigòn. Riêng cháu Lâm nếu được tin nầy xin gởi tấm ảnh.
Nếu ai biết tin , xin liên lạc :
E Mail : Ken Nguyen <ngken1944@yahoo.com>
phone (916) 6889629 .USA

16. Một gia đình đã phát hiện và bảo quản hài cốt của một người lính tên:
Phạm Ngọc Châu, SQ: 65/161778, loại máu O, tại nhà số 335, Quốc Lộ 55, đối diện Khu Tái Định Cư thuộc khu phố Phước Sơn, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Xin liên hệ ông bà “Lái Xe,” điện thoại: 064-3-688-143.
Xin kính báo đến thân nhân và bà con biết để giúp đỡ hài cốt của người quá cố sớm đoàn tụ với gia đình.

15. Hiện nay gia đình tôi đang giữ hai bộ hài cốt: Một bộ của ông Đỗ Văn Quang và một bộ của người lính vô danh.
Ông Đỗ Văn Quang, số quân 69_16_19-71, loại máu B+. và cùng với 1 người bạn nữa không có tên (vô danh).
Xin liên lạc ông Vũ Khắc Khoan số điện thoại: 0906-612-071 hoặc 0613-921-091.

14. Nhắn tìm thân nhân tử sĩ quân lực VNCH Lê Thiện, tại bờ biển Quy Nhơn-Bình Định, có thẻ căn cước quân nhân ghi một số chi tiết còn đọc được như sau:
Họ tên: Lê Thiện, cấp bậc: B2, số quân: 74/420679, loại máu:… QĐ=819 10,66 TTALAP 02585. Trên mũ sắt có ghi số: 1954 B2, hài cốt đã được cải táng tại Đống Đa-Quy Nhơn. Xin liên lạc theo địa chỉ email Phạm Văn Trung: trungphvt@yahoo.com.vn

13. Mộ anh Xiêm, lính Tiểu Đoàn 105 Địa Phương Quân, Tiểu Khu Quảng Trị.
Gia Đình muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: Thầy Thích Từ Giáo, chùa Phước Huệ Quảng Trị, điện thoại: 093-248-3763 (gặp Thầy Thích Từ Giáo), email: thichtugiao@gmail.com

12. Sĩ Quan Trần Văn Thông và hạ sĩ quan mang máy truyền tin tên Bùi Duyệt, thuộc Sư Đoàn I Bộ Binh đã tử trận 26 tháng 3, 1975 tại Huế. Thân nhân hai vị trên có thể liên lạc: quynhlansydney@yahoo.com.au hoặc địa chỉ: P.O.Box 665 Bankstown 2200, Autralia.

11. Danh tính của 6 chiến hữu Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 5, Sư Đoàn 2 Bộ Binh.
– Nguyễn Ban số quân 73/213952 loại máu A
– Nguyễn Chí Thành số quân 71/142744 loại máu AB+
– Tống Công Tòa số quân 74/207241 loại máu OA+
– Nguyễn Đan số quân 73/213952 loại máu A+
– Nguyễn Minh số quân 75/211356 loại máu A
– Nguyễn Văn Toi số quân 75/170972 loại máu O+
Xin quí vị hãy liên lạc: Thieu Ta Lê Quang, 3806 SE 74th Ave., Portland, Or 97206.
Email: chanh le <chanhle2001@hotmail.com>
Điện thoại: (503) 788-3680 hoặc gởi lời nhắn (503) 740-1236.

10. Da Co nguoi nhan.
9. Thái Văn Thiệt
Một đồng bào ở Việt Nam hiện đang giữ một thẻ bài của anh Thái Văn Thiệt, tử sĩ VNCH, số quân: 69/12165, Loại máu: O.
Thẻ bài này nằm cạnh hài cốt của anh Thái Văn Thiệt trong một khu rừng (trước đây) thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thân nhân của anh Thiệt xin vui lòng liên lạc để được hướng dẫn tiếp cận hài cốt người thân, qua email lienlactimmo@att.net.

8. Đỗ Phước Thọ, Nghĩa (Cảnh Sát) và Em (SQ Quân Đội ) và 10 ngôi mộ tù ở Trại Tân Lập/K1 tỉnh Vĩnh Phú từ năm 1977-1982, biết nơi chôn khoảng 10 ngôi mộ tù cải tạo, trong đó có 3 người mà ông còn nhớ tên, gồm anh Đỗ Phước Thọ (sĩ quan Cảnh Sát, quê Bà Rịa), anh Nghĩa (không nhớ họ) (trưởng cuộc Cảnh Sát Phi Cảng Tân Sơn Nhất) và anh “Em” (không nhớ họ) (SQ/QLVNCH).
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với ông Diệp qua email: kimtran2006@hotmail.fr, hoặc số điện thoại tại Pháp: +01.40 34 50 17.

7. Tìm mộ Cha: Da nhan duoc tin tuc
6. Có tin tức về mộ của Trần Văn Hoàng:
Gia đình tôi hiện sống tại Hà Nội, cách đây mấy năm gia đình đào móng xây nhà, có đào được 1 bộ hài cốt còn lại ít xương kèm theo 1 miếng INOX khắc tên: Trần Văn Hoàng, Sài Gòn, 1948 – 64608 sau đó được cải táng tại nghĩa trang.
Xin liên lạc qua email: lienlactimmo@att.net.

5. Ông Trần Kháng ở Na Uy cho biết: Ông Võ Văn Hạp ở xóm Cồn Dầu, thôn 3, xã Hải Dương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên đã chôn 6 tử sĩ VN, hiện còn mộ 4 chiến sĩ trong đó có 2 người có tên trên bọc áo là: Nguyễn Lam và Phan Hiệp
Xin liên lạc qua email: lienlactimmo@att.net

4. Đại Úy Phi Công tên Vũ Chí Công sinh năm 1949
Ông Huỳnh Tấn Hải cho biết đã chôn một đại úy phi công tên Vũ Chí Công sinh năm 1949, quê Việt Bắc nơi ở Sài Gòn-Gia Định tử nạn trong buồng lái máy bay. Máy bay bị rơi trong vùng trên đường từ Gia Rai về Phan Rang.
Xin liên lạc qua email: lienlactimmo@att.net.

3. Có tin tức về mộ của 47 tử sĩ QLVNCH chôn tại cột cờ Quân Y Viện Qui Nhơn do Bác Sĩ Quân Y Nguyễn Công Trứ và Dương Văn An là một trong những người lính còn lại trong Quân Y Viện chôn cất. Xin liên lạc qua email: lienlactimmo@att.net.

2. Tin về Thiếu Tá Đạt công tác tại Ban Tâm Lý Chiến Tỉnh Bình Định đi tác chiến tại quận An Túc, trên đường trở về đơn vị bị phục kích, anh đã bị thương và tự sát, được dân địa phương chôn lấp vội vàng bên lề đường. Xin quí vị hãy liên lạc qua email: lienlactimmo@att.net.

1. Ai là thân nhân của Trung Úy BĐQ Nguyễn Văn Quý, hãy liên lạc với Đại Úy BĐQ Đoàn Trọng Hiếu (Email: hieudoanbdq@yahoo.com) để biết nơi để hài cốt của Tr/U Quý sau khi cải táng.
Ngoài ra còn một số tin vừa nhận được, chúng tôi sẽ loan báo trong bản tin kế tiếp
Cầu mong anh linh các chiến sĩ phù hộ chúng ta.
Chúng tôi nguyện làm một trung tâm thông tin kết nối, thâu thập tất cả mọi tin tức liên hệ đến việc tìm mộ.
Kính mong quý cơ quan truyền thông, báo chí, diễn đàn Internet tiếp tay phổ biến thông báo này đến với quí đồng hương.
Nguyện xin ơn trên hộ trì cho công cuộc của chúng ta.
No photo description available.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tìm thân nhân Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một người lính đã chết trận tại Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa có thẻ bài ghi rõ họ tên: NGUYỄN VĨNH LÂN, số quân: 681137969, loại máu O+. Nếu ai là thân nhân nói trên xin vui lòng liên lạc Đ. T 0935.899.347 gặp Ni Sư Thông Mẫn. Nhờ quý vị chuyển thông tin này đến những người mình quen biết may ra chúng ta có thể tìm được thân nhân của người quá cố được đoàn tụ với gia đình. Đây là việc làm nhân đạo, xin chuyển tiếp. Xin cám ơn.
Tôi tên là Nguyễn Pháo - sinh năm 1944. Vào năm 1975 tôi thất lạc hai đứa con, một trai một gái. Trong suốt bao năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm con nhưng vẫn bặt vô âm tín. Nay tôi một ngày một lớn tuổi sợ không còn cơ hội được gặp con. Tôi đã lên chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” cách đây 10 năm để tìm nhưng đến giờ vẫn chưa có một thông tin nào. Tôi tha thiết cầu mong cộng đồng mạng chia xẻ rộng rãi để tôi có thể tìm gặp con lần cuối trước khi tôi rời xa thế giới nầy. Vào đêm 28/3/1975 rạng sáng ngày 29/3/1975. Lúc gần 2-3 giờ đêm năm ấy, trên tay tôi bồng hai con gồm một cháu gái là Nguyễn Thị Bạch Tuyết - 6 tuổi, một cháu trai là Nguyễn Quốc Việt - 4 tuổi và trên vai cõng một bé gái cùng mẹ già gần 70 tuổi bị teo chân đi lại khó khăn chạy rời khỏi Đà Nẵng.
Con là con của Đại Úy TẠ MỘNG HÀO . Số quân 39 / 134377 là Sĩ quan Tài Chánh , Trung tâm Yểm Trợ Tiếp Vận Phước Long . Ngày 5 / 7 / 1973 bố con tháp tùng chiếc trực thăng để về Sở Hành Chánh Tài Chánh số 1 , tại Sài Gòn để họp . Máy bay cất cánh lúc 5 giờ 17 phút ngày 5 / 7 / 1973 , nhưng 40 phút sau Đài Kiểm Soát Không Lưu báo không liên lạc được nữa . Mặc dù BCH / PHƯỚC LONG tổ chức tìm kiếm , nhưng do địa thế là rừng sâu , các đơn vị không thể tiếp cận vì tình hình an ninh . Sau đó BCH / TK PHƯỚC LONG đã báo MẤT TÍCH VÌ CÔNG VỤ . Từ đó gia đình con có dò hỏi tin tức nhưng không có kết quả . Vậy con kính nhờ quý CHÚ , quý BÁC đã từng phục vụ trong QL / VNCH đặc biệt các chú các bác từng phục vụ tại TK PHƯỚC LONG . Đồng thời con cũng kính nhờ quý bà con ở Phước Long , và các vùng lân cận ... có chút tin tức dù nhỏ nhất cũng xin cho gia đình chúng con biết .
Thông báo – PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC, NK 2020 – 2021 Tweet on Twitter PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC NIÊN KHÓA 2020-2021 Kính thưa Quý Bề trên và toàn thể anh em sinh viên, Theo thư báo kết quả thi tuyển sinh năm học 2020 – 2021, văn phòng sẽ bắt đầu nhận Phiếu nhập học từ thứ Hai, 24/08/2020 đến thứ Sáu, 04/09/2021 đối với các sinh viên triết I và thần I. Sinh viên có thể nhận Phiếu theo link bên dưới và nộp Phiếu nhập học nơi phòng khách Tu viện hoặc văn phòng TTHV hoặc qua email tthvdm@gmail.com vào các ngày nói trên. Buổi học đầu tiên của niên khóa 2020 – 2021 sẽ bắt đầu vào thứ Hai, 07/09/2020 và khai giảng vào thứ Bảy, 12/09/2020. TTHVĐM
✅Mục đích khoá học Khoá học “Hỏi Đáp về Đức Tin” được tổ chức bởi quý thầy thuộc Học Viện Dòng Tên. Khoá học nhằm giúp các bạn trẻ giải đáp các thắc mắc trong đời sống đạo; từ đó, giúp học viên sống tốt đức tin của mình giữa một xã hội đa dạng và thách đố với nhiều quan điểm và lối sống. ✅ Đối tượng học viên Khoá học Hỏi Đáp về Đức Tin dành cho tất cả các bạn trẻ Công Giáo đang thao thức muốn hiểu rõ hơn về đời sống đức tin. Bạn là sinh viên, bạn đã ra trường hoặc đang đi làm – nếu bạn có nhiều thắc mắc muốn được giải đáp cách rõ ràng và có hệ thống, mời bạn đến với khoá học này.
Với Tự sắc ngày 27/06/2015, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thành lập Bộ Truyền Thông của Toà Thánh, một bộ hoàn toàn mới, cơ cấu lại các cơ quan truyền thông khác nhau dưới quyền của Bộ Truyền Thông, để truyền tải những thông tin chính thức của Đức Thánh Cha và Toà Thánh, cũng như những sinh hoạt của Giáo hội địa phương theo đường hướng của Toà Thánh. Và Vatican News Tiếng Việt là kênh thông tin chính thức, đặc trách ngôn ngữ tiếng Việt của Bộ Truyền Thông. Thời gian qua, nhiều websites và Facebook phát lại thông tin của Vatican News không theo hình thức chia sẻ nhưng đăng lại, đôi khi có những chỉnh sửa nội dung. Vì thế, Vatican News không chịu trách nhiệm về những thông tin được đăng lại này.
Kính thưa quý vị, Chương trình Nhịp Tim của Caritas Việt Nam cùng cộng tác với Hội St. Lucas Charity Foundation, Hoa Kỳ trong 3 năm qua đã giúp chi phí phẫu thuật tim cho hơn 100 trẻ em từ các tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt, từ tháng 01 – 12 trong năm 2019, chương trình tim của chúng tôi đã giúp cho 52 cháu bị bệnh tim. Trong tâm tình tri ân, chúng tôi xin gửi lời chào, lời cám ơn chân thành đến tất cả quý vị ân nhân trong và ngoài nước.
Như chúng tôi đã đưa tin, lúc 7g tối thứ Ba 19 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành bằng máy bay từ sân bay Fiumicino của Rôma để bay sang Bangkok. Ngài sẽ đến nơi vào lúc 12:30 trưa thứ Tư 20 tháng 11 năm 2019. Trong thời gian tại Thái Lan, Đức Thánh Cha sẽ có 2 sinh hoạt với sự tham dự của công chúng là Thánh Lễ tại sân vận động quốc gia của thủ đô Bangkok vào chiều Thứ Năm 21 tháng 11, và là thánh lễ với những người trẻ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào chiều ngày Thứ Sáu 22 tháng 11.
Ngày Mẹ Mân Côi 13-10-2019 Tại Corona, California Ngày Mẹ Mân Côi 12 - 13 /10/2019 Tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, California. 1775 S Main St Corona CA 92882
Bảo Trợ