Các giám mục Đức đã bỏ phiếu thông qua một tập hợp các quy chế cho tiến trình công nghị được dự trù sẽ diễn ra trong một thời gian dài nhằm thảo luận về 4 đề tài chính là “thẩm quyền, sự dự phần và phân chia quyền lực” giữa Tòa Thánh và các Giáo Hội địa phương; “đạo đức tình dục”; “hình thái đời sống linh mục”; và “ phụ nữ trong các thừa tác vụ và chức vụ của Giáo Hội”. Quyết định này được thực hiện trong một cuộc bỏ phiếu vào ngày thứ Tư 25 Tháng Chín, ngày cuối cùng của phiên họp toàn thể Hội Đồng Giám Mục Đức.

Các giám mục đã bỏ phiếu thông qua các quy chế với tỷ số 51 trên 12 và 1 phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau nhiều giờ tranh luận liên quan đến một số sửa đổi. Nhiều thay đổi đa dạng đã được đề xuất và xem xét trước các mối ưu tư của Vatican rằng tiến trình công nghị này là “vô giá trị về mặt Giáo Hội học”.

Một số nhân vật cao cấp trong hội nghị nói với thông tấn xã Catholic News Agency, viết tắt là CNA, vào đêm hôm thứ Ba rằng “một số thay đổi nhỏ” đã được thông qua tại hội nghị, nhưng văn bản sửa đổi các quy chế chưa được chính thức công bố.

Các nguồn tin cũng nói với CNA rằng phiên bản cuối cùng của tài liệu này bao gồm phần mở đầu được sửa đổi, có liên quan trực tiếp đến các ưu tiên của giáo hội được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nêu trong bức thư gửi cho tất cả người Công Giáo Đức vào tháng Sáu vừa qua.

Lời mở đầu sẽ nhắc đến “tính cấp bách của việc truyền giáo, cảm thức Giáo Hội, và việc xem xét đến sự hiệp nhất với Giáo Hội hoàn vũ”. Tuy nhiên, chỉ có lời nói đầu là có sự thay đổi. Các lĩnh vực chuyên môn được đưa ra thảo luận trong các nhóm làm việc của tiến trình công nghị này sẽ vẫn y như đã từng được tuyên bố trước đây, nghĩa là xét lại các giáo huấn của Giáo hội về đạo đức tình dục, vai trò của phụ nữ trong các sứ vụ và chức vụ của Giáo hội, đời sống và kỷ luật độc thân linh mục, và sự phân chia quyền lực giữa Vatican và các giáo hội địa phương trong việc quản trị Giáo hội.

Tối thứ Ba, Đức Cha Rudolph Voderholzer của Regensburg đã đưa ra một tuyên bố giải thích rằng bất kể một số thay đổi đã được thực hiện so với các phiên bản trước, ngài vẫn nhất mực phản đối các quy chế trong tiến trình công nghị này.

“Tôi đã bỏ phiếu chống lại các quy chế này,” ngài nói. “Trong một cuộc tranh luận kéo dài nhiều giờ, một số cải tiến đã đạt được về chi tiết. Nhưng tôi đã nói rõ trong nhiều dịp khác nhau rằng, định hướng của tiến trình công nghị này dường như đã bỏ qua thực tế của cuộc khủng hoảng đức tin ở nước ta.”

Đức Cha Voderholzer nói thêm rằng mặc dù ngài đồng ý với tiền đề của tiến trình công nghị này như lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng, ngài muốn làm rõ rằng “có ít nhất một thiểu số các giám mục đang tràn đầy lo ngại rằng những vấn đề [Giáo Hội tại Đức thực sự phải đối mặt] không thể được giải quyết bằng các kế hoạch đã được phê duyệt”.

Đức Cha Rudolph Voderholzer lưu ý rằng, mặc dù lời mở đầu mới có nhắc đến tân Phúc Âm hóa, nhưng không có diễn đàn nào về truyền giáo.

Hôm 19 tháng 8, Ủy ban Thường Trực Hội Đồng Giám Mục Đức đã bỏ phiếu bác bỏ một đề nghị được soạn thảo bởi Đức Cha Voderholzer và Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki của Köln. Kế hoạch này phù hợp với một bức thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho tất cả người Công Giáo Đức vào tháng 6 trong đó kêu gọi tập trung việc thảo luận vào các chủ đề truyền giáo, đào tạo giáo dân, giáo lý và mục vụ ơn gọi.

Đức Cha Voderholzer cảnh cáo tâm lý mị dân của một số giám mục Đức khi nhấn mạnh đến triển vọng phong chức linh mục cho phụ nữ và các cải cách khác mâu thuẫn với giáo huấn và kỷ luật của Giáo hội đã được thiết định. Ngài nói rằng “càng gia tăng các trông đợi vọng và hy vọng như thế chỉ gây thêm nhiều thất vọng.”

Hội đồng Giáo hoàng về giải thích các văn bản luật đã giải thích rằng:

“Một Hội Đồng Giám Mục điạ phương không thể mang lại hiệu lực pháp lý cho các nghị quyết về các vấn đề liên quan đến Giáo Hội hoàn vũ, điều đó vượt quá khả năng của nó”.

Đức Cha Voderholzer nói thêm: “Tôi cũng nghĩ rằng - và tôi đã luôn luôn nói điều này – đó là có một sự không trung thực ngay từ đầu tiến trình công nghị. Từ các trường hợp lạm dụng tình dục không thể dẫn đến kết luận rằng cần phải có những đổi mới trong Giáo hội về luật độc thân linh mục, lạm quyền, phụ nữ trong Giáo Hội và thay đổi giáo huấn về đạo đức tình dục. Kết luận như thế thật hàm hồ, nó thiếu sự hỗ trợ của các nghiên cứu khoa học từ các định chế khác”.
Vietcatholic

Source:Catholic News Agency