Lẽ Sống Hôm Nay: Tấm Lòng Quảng Đại và Tha Thứ của Người Cha Nhân Từ

13 Tháng Chín 20193:46 CH(Xem: 826)

Chúa nhật Ngày 15 Tháng 9 năm 2019 - Chúa Nhật 24 Quanh Năm - Năm C
Lẽ Sống Hôm Nay: Tấm Lòng Quảng Đại và Tha Thứ của Người Cha Nhân Từ  
con hoang 1Bài Đọc I: Xh 32, 7-11. 13-14

"Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người".

 

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó; chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: "Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập". Chúa phán cùng Môsê: "Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại".

Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: "Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: "Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời Ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi". Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người. Đó là lời Chúa.

 

Bài Đọc II: 1 Tm 1, 12-17

"Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để cứu độ những người tội lỗi".

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Cha cảm tạ Đấng đã ban sức mạnh cho cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì Người đã kể cha là người trung tín, khi đặt cha thi hành chức vụ: dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót, vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giêsu Kitô.

Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót, là Đức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời đời.

Danh dự và vinh quang (xin dâng về) Thiên Chúa độc nhất, hằng sống, vô hình, là Vua muôn đời. Amen!

Đó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32}

"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng".

Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các ông: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi t ìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".

{Người lại phán rằng: "Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: "Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của chá. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữá. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấý. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 'Đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn, còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó'.

"Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấý".}

Đó là lời Chúa.

 


Suy Niệm:
Trước những lời chỉ trích của nhóm Pharisêu về thái độ của Đức Giêsu đối với người tội lỗi. Đức Giêsu cho thấy Thiên Chúa nhân hậu tìm kiếm người lầm lạc và hân hoan đón nhận họ trở về. Đức Giêsu cũng kêu mời chúng ta chia sẻ niềm vui với Thiên Chúa, biết mở rộng tâm hồn và đón tiếp những người tội lỗi sám hối ăn năn.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, qua dụ ngôn trên đây, Đức Giêsu đã cho chúng con thấy lòng nhân hậu của Cha lớn lao hơn nhiều so với sự ăn năn của con người. Ân sủng của Cha cũng rộng rãi hơn nhiều so với suy nghĩ hạn hẹp của con người. Xin cho chúng con mỗi khi yếu đuối biết tin tưởng quay về với Cha vì lòng yêu mến chứ không vì sợ hãi. Xin cũng dạy chúng con biết noi theo lòng nhân hậu của Cha, quảng đại tha thứ và đón nhận anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lẽ Sống Hôm Nay: Tấm Lòng Quảng Đại và Tha Thứ của Người Cha Nhân Từ

Hôm nay chúng ta đọc Tin Mừng người con hoang đàng, tôi rất khó chịu với người cha, người cha yêu thương con đến độ tôi không chấp nhận nổi. Tại sao lại can đảm để chia gia tài cho một đức con hư đốn? Tại sao ông hồ đồ đến nổi chấp nhận một hậu quả không lường? Tại sao ông không từ nó ngay từ đầu nếu nó ngoan cố từ khước ông? Tại sao ông lại yếu đuối trước đứa con ngang tàng và tội lỗi? Nó là đứa con bất hiếu nên mới muốn bỏ nhà ra đi. Khi nó đòi chia gia tài, ông thừa biết nó sẽ lâm vào đường tội lỗi, tại sao ông không la rày và từ chối như những người cha khác thường làm. Ông không một lời khuyên răn hay cản ngăn?

con hoang

Khi xin chia gia tài là anh dứt khoát không muốn lệ thuộc vào cha nữa. Anh không muốn nhận cha là cha mình nữa. Cái anh quan tâm bây giờ không phải là tình phụ tử mà là tiền. Trong cuộc sống ngày nay chúng ta vẫn thấy rỏ rằng: Chơi với người tốt như vào hàng hoa. Khi đi ra hương thơm còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá. Quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh.

Những thắc mắc này đã thúc đẩy tôi đi tìm câu trả lời nơi các tác giả tâm đắc với dụ ngôn này và tôi cũng thỏa mãn với những trình bày của họ. Đây là những cách diễn tả tóm lược mà tôi thích thú nhưng quên xuất xứ. Cha anh hiểu rõ điều này hơn anh: Khi chia gia tài cha anh sẽ làm cho anh mất trí, vất hết gia tài trong một thời gian ngắn. Anh sẽ lâm vào chỗ chết là nghiện ngập và phóng đãng. Tại sao cha anh biết được hết những nguy hiểm đó mà vẫn để anh ra đi. Cha anh tôn trọng tự do của anh, ông không muốn cưỡng bức con. Tình yêu không mua được bằng bạo lực và tiền của. Tình yêu cũng không phải mạnh mà thắng. Ông muốn một người con trong gia đình chứ không phải là nô lệ. Ông thà để nó phiêu bạt giang hồ và hy vọng mỏng manh là một ngày nào đó cuộc sống ăn chơi sẽ dạy nó một bài học đắt giá. Ông đã để nó ra đi.

Người con hí hửng với mớ gia tài với những hứa hẹn đủ món ăn chơi. Nhưng chẳng bao  lâu thực tại đã làm nó vỡ mộng. Nó phải làm cái nghề hèn mọn nhất của người Do thái là đi chăn heo và ăn cám heo. Đồ ăn hèn mạt nhất cũng không đủ lấp đầy cái bụng trống rỗng của anh.

Khi sống trong cuộc sống cay đắng này anh mới so sánh thân phận mình với những người đầy tớ ăn ở nhà của cha. Bây giờ anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc tự do và đời sống sung túc ở nhà cha, những lợi ích mà bây giờ anh mới thấy được hết giá trị. Mất hết rồi, anh dứt khoát trở về và chỉ còn cách để anh được đón nhận là xin ở như một  người đầy tớ. Trên đường về, anh đã soạn một đôi câu để làm cha anh cảm động và tha thứ cho anh. Nhưng tuyệt vời hơn anh ta nghĩ, khi thấy anh từ đàng xa, mặc dù mắt mờ chân chậm, cha anh đã chạy ra ôm chầm lấy anh hôn lấy hôn để. Điều này nói lên niềm vui như vỡ bờ của người cha, vì khi đứa con bụi đời ra đi, ông không ngừng nghĩ đến con, chờ đợi, hy vọng và yêu thương mặc dù ông đang chết dần chết mòn khi đứa con đòi chia gia tài và bỏ nhà đi hoang.  Đến hồi kết này tôi càng tức giận với người cha hơn. Tại sao khi nó trở về ông không nắm lấy cơ hội để cho nó một bài học nhớ đời như mọi người cha khác thường làm để không bao giờ nó tái phạm nữa? Ông phải phạt nó một thời gian rồi mới phục hồi quyền làm con cho nó mới phải chứ!

Ông không đợi nó xin lỗi, ông không muốn làm nó xấu hổ trước sự rách nát bần cùng khốn khổ của nó. Ông phục hồi chức làm con ngay lúc cậu nói cậu chẳng đáng mang cái tên là con nữa. Ông bảo lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, xỏ nhẫn, xỏ giầy là những đồ biểu thị quyền gia chủ. Ông vất đi hết những gì rách rưới và mọi dấu vết sa đọa. Ông còn tổ chức một bữa tiệc linh đình là giết một con bê béo. Ông vui mừng muốn chia sẻ với mọi người. Cách đối xử của người cha là của tình yêu vô bờ bến không diều kiện.

Còn suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của người cha thường tình và cách hành xử của tôi là cách cư xử có điều kiện: Mi làm lỗi thì Mi phải gánh chịu hậu quả cho cân xứng.

Người quân tử thấy việc nghĩa thì làm, kẻ tiểu nhân khi thấy lợi thì làm!

Niềm vui quá sức của ông làm cho người con trai lớn khó chịu. Anh phản đối ra mặt bằng cách không hưởng ứng. Anh bắt đầu kể công với cha, anh cho rằng sự trung tín của anh cho anh quyền lợi đòi hỏi cha.

Tôi cũng giống như người con cả khó chịu về cách hành xử của cha, giận dữ trước thái độ nhân từ của cha và lên án em. Điều làm tôi vướng mắc là thái độ tự mãn.

Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần đi.

Cách tôi đang kết án người con thứ và kết án tình thương không thể chấp nhận được của cha  thì chính tôi bây giờ đang được hưởng tình thương đó. Tôi là kẻ phản bội tình cha, đòi cha chia gia tài và không muốn ở trong nhà Cha. Không phải một lần ra đi như người con thứ. Tôi đã nhiều lần ra đi, nhưng mỗi lần trở về tôi được đón nhận tình thương dào dạt của cha như và có khi còn hơn lần đầu nữa.

Qua dụ ngôn này Chúa muốn dạy cho tôi: Tôi chiếm một vị trí quan trọng trong tình yêu của Thiên Chúa, dẫu tôi thế nào đi nữa. Khi tôi thống hối trở về, Thiên Chúa là Người Cha yêu thương & nhân từ, Ngài sẽ chạy đến ôm tôi vào lòng nhân từ của Ngài và dìm tội tôi trong vực sâu của lòng thương xót. Ngài phục hồi cho tôi mọi ân huệ của một người con, cho hưởng tình thân mật với Ngài. Trước khi tha thứ Ngài không đòi hỏi để thử xem tôi có trung thành không. Nhưng Ngài chỉ biết một điều duy nhất là tha thứ và thứ tha.

Ngài không muốn nhắc lại những chuyện đã qua để làm cho tôi thêm ô nhục. Khi phục hồi phẩm giá làm con của tôi, Ngài trao lại cho tôi tất cả tấm lòng cha yêu thương và xử với tôi như không có chuyện gì xẩy ra trong quá khứ. Ngài chỉ còn duy một ý nghĩ: con đã chết nay sống lại. Cái lỗi trước kia càng làm cha đau đớn thì sự trở về của tôi càng làm cho niềm vui tràn trề hơn.

Từ cái kinh nghiệm vui mừng, hạnh phúc, sung túc, bình an, hoan lạc của kẻ sống thân tình với Cha tôi mới nhận ra cái đời tội lỗi thật đáng buồn, trống rỗng. Tội lỗi chẳng làm trọn những điều như nó đã quyến rũ tôi và thay vì làm thỏa mãn những ước muốn nó khêu gợi cho tôi, nó chỉ đánh lừa cơn đói lòng và làm cho cơn đói đó càng cào cấu hơn thôi. Nó bóc lột kẻ theo nó mọi của cải, đưa tôi đến cảnh cùng cực, nhục nhã và chán nản. Nơi tôi tin rằng đến được là được say sưa hưởng tự do, thì lại là cái vực nô lệ khi tôi rớt xuống là mất hết phẩm giá. Cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn. 
 
Biết đủ là đủ không biết đủ là không đủ! Người hạnh phúc là người biết đủ.
 
Làm người phải tự tin, nhưng không được tự tin đến mức tự phụ.

Làm người nên khiêm tốn, nhưng không được khiêm tốn đến mức đánh mất lòng tự tin của mình.

Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người 24 giờ, còn 24 giờ ấy có giá trị bao nhiêu là do mỗi người tự định lấy.

Xin cho tôi mỗi ngày cảm sâu hơn tình yêu của Thiên Chúa, cảm sâu hơn sự tha thứ vô bờ bến của Thiên Chúa, cảm sâu hơn hạnh phúc của kẻ sống trong tình thân hữu với Thiên Chúa a, cảm sâu hơn sự no lòng thỏa chí con tim nhân loại khi được ở bên Chúa và trong nhà Chúa.

Hôm nay 15-09 Giáo Hội kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi hay cũng thường được gọi là 7 sự thương khó của Đức Mẹ. Suốt cuộc đời trần thế, Mẹ Maria quả thực là một người đàn bà đau khổ. Nhưng cũng giống như người đàn bà can đảm trong câu chuyện trên đây, Mẹ luôn có Chúa bên cạnh. Còn nỗi đớn đau nào bằng khi ôm lấy xác Chúa được tháo gỡ từ thập giá? 

Nhưng đó cũng là bí quyết của Mẹ. Mẹ luôn có Chúa trong lòng, từ lúc cất giữ mọi sự trong lòng để suy niệm cho đến lúc ôm lấy xác Chúa: từng phút giây của cuộc sống, Mẹ đau khổ nhưng luôn có Chúa trong lòng. Sự hiện diện của Chúa trong lòng đã giúp Mẹ đi hết cuộc hành trình Đức Tin. Là mẫu mực trong cuộc hành trình Đức Tin, Mẹ cũng muốn trao gởi Đấng Cứu Thế cho mỗi người chúng ta. Mẹ Maria đã đảm bảo cho chúng ta điều đó. Chúng ta hãy kết hiệp với thập giá của Đức Kitô. Trong mọi đau khổ, chúng ta hãy ngước nhìn lên thập giá của Ngài. Amen!
Trương Đình Quân biên soạn

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ngày nay, mỗi người chúng ta được biến đổi hàng ngày. Chúng ta thường chú ý về những biến đổi về thể xác, về kiến thức, về địa vị, danh vọng… Có bao giờ chúng ta để ý chăm chút, nuôi dưỡng để biến đổi về tâm hồn, về đời sống tâm linh của chúng ta chưa?. Nếu chưa, chúng ta hãy mau đến với Bí Tích Thánh Thể, nơi đó chính Chúa Giêsu sẽ dạy chúng ta cách biến đổi theo ý Chúa Cha, biến đổi để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng vời Con Chí Ái của Người là Đức Giêsu Kitô khổ nạn và Phục Sinh.
Kết luận Không giống như TM Mt (4,1-11) và Lc (4,1-13), TM Mc không giải thích cách thức Satan cám dỗ Đức Giêsu trong hoang địa. Các câu chuyện Israel đi trong hoang địa, cũng như Ađam và Evà ở trong vườn là những ví dụ về thế nào là bị cám dỗ và sa ngã. Những câu chuyện về Môsê và Êlia là những thí dụ về thế nào là bị thử thách và đứng vững. Nếu tin tưởng vào Lời Chúa thì đứng vững; nếu không tin tưởng vào Lời Ngài thì sẽ sụp đổ. Đức Giêsu luôn trung thành với Thiên Chúa, do đó, dã thú sống hoà bình với Người, còn các thiên thần thì hầu hạ Người. Muốn chuẩn bị lòng trí đón Chúa đến, người ta phải triệt để quay về với Thiên Chúa, phải cậy dựa vào Lời Chúa.
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
Thánh Phêrô đã mời gọi các người đồng hương của ngài: “Thưa đồng bào Israel, xin hãy lắng nghe Chúa Giêsu Nazaret, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Ngài, Thiên Chúa đã cho Ngài làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em như chính anh em đã biết điều đó”. Nguyện cho Lời Chúa hôm nay củng cố niềm xác tín rằng sứ mệnh cứu thế phát xuất từ nơi Chúa và vẫn tiếp tục trong Giáo Hội. Giáo Hội đã lãnh nhận kho tàng đức tin và quyền thánh hóa và giáo huấn từ nơi Chúa. Xin cho chúng ta luôn trung thành với Giáo Hội và sẵn sàng đón nhận giáo huấn của các chủ chăn mà Chúa đã đặt lên hướng dẫn Dân Chúa trên đường tiến về Nước Trời
GỢI Ý CHIA SẺ 1) Đức Thánh Cha viết cho giới trẻ: “Quả thật, Đức Giê su là người bạn khó tính nhất. Người chỉ cho ta những đỉnh cao và đòi ta phải ra khỏi chính mình để gặp Người.” Hiện nay, Đức Giê su đang mời bạn chinh phục những đỉnh cao nào? 2) Để đổi mới cuộc đời, bạn phải từ bỏ nhiều điều. Nhưng quan trọng hơn cả là từ bỏ chính mình. Bạn có kinh nghiệm gì về cái tôi của bạn. Cái tôi ấy ra sao (cứng cỏi, bướng bỉnh, khép kín, tự ái, tự mãn…..). 3) Chừa bỏ tật xấu có dễ không? Ta nên có thái độ nào đối với người nghiện hút, rượu chè?
HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ HIỆP NHẤT KITÔ HỮU & ỦY BAN ĐỨC TIN VÀ CƠ CHẾ HỘI ĐỒNG ĐẠI KẾT CÁC GIÁO HỘI KITÔ Suy niệm Kinh Thánh và cầu nguyện TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HỢP NHẤT (18-25/1/2021) Chuyển ngữ: Nt. Phương Thúy Văn phòng Đối thoại Liên tôn và Đại kết / HĐGMVN “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh em sẽ sinh hoa kết trái dồi dào” (x. Ga 15,5-9) NGÀY THỨ 1 Được Thiên Chúa kêu gọi: “không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15, 16) St 12,1-4: Ơn gọi của Abraham Ga 1,35-51: Lời kêu gọi các môn đệ đầu tiên Suy niệm Khởi đầu là cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa, giữa tạo vật và Đấng Sáng tạo, giữa thời gian và vĩnh cửu. Abraham nghe tiếng gọi: “Hãy đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi». Giống như Abraham, mỗi người chúng ta được mời gọi rời bỏ những gì thân thuộc, rời bỏ gia đình để đi đến một vùng đất mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta bằng cả tấm lòng.
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42 Hành trình ơn gọi – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Các bài sách thánh hôm nay đều nói về ơn gọi. Ơn gọi của Samuel thật lạ lùng. Còn ơn gọi của Anrê và Gioan diễn ra nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ lạ lùng hay nhẹ nhàng bình thường, hành trình ơn gọi nào cũng trải qua bốn giai đoạn.
CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN, NĂM B LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa ...''Lạy Đức Giêsu Kitô, xin dạy con biết sống ơn bí tích Rửa Tội như Chúa, để con xứng đáng được làm con yêu dấu của Đức Chúa Cha.'' Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mc 1,7-11
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a hay St 15,1-6; 21, 1-3; Cl 3,12-21 hay Dt 11, 8.11-12, 17-19 Lc 2, 22-40 hay 2, 22. 39-40
Bảo Trợ