Giới thiệu videos 40 Bài suy niệm Mùa Chay 2018

40 Bài suy niệm Mùa Chay, bài 1 - Bài 1: Thứ Tư Lễ Tro: Thống hối trở về...

40 Bài suy niệm Mùa Chay, bài 2 - Phúc cho những ai sống trong lề luật

40 Bài suy niệm Mùa Chay, bài 3 - Giữ Chay trong hân hoan và hy vọng 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 4: Mọi người đều có thể hoán cải và quay về với Chúa 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 5: Bất cứ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu thoát

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 6: Chúng ta thật dễ chia trí chừng nào khi chúng ta cầu nguyện 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 7: Tha Thứ Cho Kẻ Thù

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 8: Dấu Lạ Ông Giôna Thành Ninivê 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 9: Hãy Xin Thì Sẽ Được 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 10: Còn Thầy, Thầy Bảo Cho Anh Em Biết: Ai Giận Anh Em Mình, Thì Phải Bị Đưa Ra Tòa

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 11: Dân Bất Trung Quay Sang Thờ Bò Vàng

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 12: Lạy Cha, Xin Tha Thứ Cho Con 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 13: Lạy Cha, Con Cám Ơn Cha Vì Những Ơn Lành... 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 14: Nhận Ra Tiếng Chúa Trong Cuộc Sống Hằng Ngày 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 15: Lazarô Và Người Phú Hộ 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 16 – Người Cha đã muốn trao tặng tất cả 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 17 - Hãy Chăm Sóc Dân Ta Bằng Gậy Mục Tử Của Ngươi 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 18 - Thiên Chúa Làm Cho Chúng Ta Sinh Hoa Kết Quả

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 19 - Chúng Ta Hãy Tìm Kiếm Chúa 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 20 - Lạy Chúa Thánh Thần, Tán Tụng Ngài Đã Ngự Vào Hồn Con - 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 21 - Xin Giúp Con Mở Lòng Con Ra Để Chào Đón Chúa Thánh Thần

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 22 - Ta Sẽ Chữa Lành Sự Bất Tín Của Chúng 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 23 - Hãy Trông Cậy Nơi Ngài Và Ngài Sẽ Chở Che 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 24 - Ông Này Đón Tiếp Phường Tội Lỗi Và Ăn Uống Với Chúng 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 25 - Vâng, Tôi Đây Là Nữ Tỳ Của Chúa 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 26 - Tất Cả Những Ai Kêu Cầu Danh Đức Chúa Sẽ Được Cứu Thoát 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 27- Gioan Làm Chứng Cho Ngài, Đây Là Con Thiên Chúa

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 28 - Lạy Chúa, Xin Cho Con Biết Lắng Nghe Lời Chúa 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 29 - Những Lính Gác Đền Thờ Và Dân Chúng Lắng Nghe

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 30 - “Trước Khi Có Ông Abraham, Thì Tôi, Tôi Hằng Hữu” 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 31 - Hội Đồng Công Tọa Do Thái Tìm Giết Chúa 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 32 - “Qua Cây Thập Tự, Cả Thế Giới Đã Được Cứu Rỗi 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 33 - Phàm Ai Tuyên Bố Nhận Thầy Trước Mặt Thiên Hạ,...

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 34 - Chúa Tha Thứ Cho Người Đàn Bà Ngoại Tình 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 35 - Lạy Chúa, Con Tin Vào Quyền Cứu Rỗi Của Chúa 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 36 - Xin Danh Chúa Được Tán Dương Đến Muôn Đời 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 37 – Thứ Năm Tuần Thánh

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 38 – Thứ Sáu Tuần Thánh 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 39 – Vọng Phục Sinh