Ý nghĩa của câu: ''Việc ấy sẽ xảy ra bằng cách nào vì tôi không biết đến đàn ông nào cả?''

18 Tháng Mười Một 20123:00 CH(Xem: 2331)

Ý nghĩa của câu: ''Việc ấy sẽ xảy ra bằng cách nào vì tôi không biết đến đàn ông nào cả?''

I. Lời dẫn nhập:

Có người phát biểu như sau: ''Tân Ước không chứng minh rằng Trinh Nữ Maria muốn sống trọn đời đồng trinh. Hôm nay, Hội Thánh chẳng còn chấp nhận quan niệm của Giám Mục Augustinô cũng nói rằng Maria đã khấn giữ mình đồng trinh. Lập luận ấy không đúng với một số thiếu nữ Dothái sắp chết (khóc cho việc còn-đồng-trinh-của-mình), lại không phù hợp với Kinh Thánh. Trinh Nữ Maria cũng muốn lấy chồng để sinh nhiều con trai thì may ra có đứa sẽ là Đấng Messia!...''

II. Ý kiến:

Nhắm trả lời cho người quan niệm như vừa nêu, nhất là cho những ai chủ trương rằng bà Maria ''còn có con với ông Giuse'', tôi đã viết nhiều bài tôn vinh Đức Trinh Nữ, chẳng hạn: ''Bằng chứng Mẹ Maria trọn đời đồng trinh; Ý nghĩa của chữ ''anh em'' trong Kinh Thánh; Chìa khóa mở cửa vào Kinh Thánh; Thiên Chúa ''cứu rỗi'' hay ''biệt tuyển'' Trinh Nữ Maria?; Diễm Tình Ca Mân Côi; Thờ Thiên Chúa khác với ''thờ'' Đức Bà; Hồn Xác Mẹ Thiên Chúa về Trời; Mẹ là Thiên Ân; Mười thương kính dâng Thánh Mẫu; v.v...'' (1)

Hôm nay, thà ''làm mất lòng người đã nêu'' còn hơn ''làm buồn lòng'' Thánh Mẫu Maria, nhất là Chúa Cứu Thế, tôi xin mạo muội ''chứng minh thêm'' như sau:

A. Tân Ước có nêu bằng chứng rõ ràng rằng Trinh Nữ Maria ''âm thầm khấn giữ mình đồng Trinh''! Đó là câu ''tối quan trọng'' ở Tin Mừng theo Luca 1,34''Điều ấy sẽ xảy ra bằng cách nào  tôi không biết đến đàn ông nào cả?'' (How will that happen since I know noman?)

1. Phân tích văn phạm (ngữ pháp), nguyên nhân và ý nghĩa của câu đã nêu:

a. Mệnh đề chính: ''Điều ấy sẽ xảy ra bằng cách nào'' (How will that happen)

Sau khi được nghe Thiên Sứ kính chào, tôn vinh, gọi mình bằng Danh Xưng Mới là ''Hồng Ân'' (Ơn Đầy: Gratia Plena) thay vì Maria, được trấn an và được truyền tin rằng mình SẼ thụ Thai, sinh Con Trai là Giêsu cao cả, là Con của Đấng Tối Cao, SẼ là Vua trị vì trên ngai Đavit, trên nhà Giacop đến muôn đời, tức là triều đại Con của Thiên Chúa SẼ vô cùng, vô tận, Trinh Nữ không chút hồ nghi về Lời Chúa truyền qua Thiên Sứ bởi vì, là công dân Dothái, như Tổ Phụ đã mỏi mòn trông chờ Đấng Messia, Trinh Nữ biết rằng ''Nàng-cùng-với-Giêsu'' là Miêu Duệ mà Thiên Chúa đã hứa trong Vườn Địa Đàng, rằng Nàng là ''đối tượng'' mà Tiên Tri Isaya 7,14 đã báo trong Cựu Ứớc: ''Này, trinh nữ SẼ thụ thai và sinh con trai và thiên hạ SẼ gọi Ngài là Emmamuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.''

Ở tuổi ''hoa niên'', chừng 15 hay 16 trăng tròn, Nàng Maria biết rõ điều kiện để thiếu nữ có con. Ấy là nhận việc ''gieo giống'' từ phía người nam. Tuy nhiên, vì đã ''quyết tâm, tự chủ'': KHÔNG BIẾT ĐẾN ĐÀN ÔNG NÀO HẾT TRỌI, Nàng mới hỏi Thiên Sứ về CÁCH NÀO (THE HOW, LE COMMENT, DAS WIE) khác với ''cách của loài người'' để được như Thánh Ý Chúa truyền.

Tóm lại, nguyên nhân đặt câu hỏi ''Điều ấy sẽ xảy ra bằng cách nào'' là do Trinh Nữ ước mong được Thiên Sứ ''lý giải'' chi li thì mới dám ''XIN VÂNG''!

b. Mệnh đề phụ: ''vì tôi không biết đến đàn ông nào cả''

Mệnh đề bắt đầu bằng liên từ VÌ chỉ nguyên nhân. Đằng sau mệnh đề ấy, có dấu hỏi vốn thuộc về mệnh đề chính. Xin viết lại cách khác:''Điều ấy sẽ xảy ra bằng cách nào? Vì tôi không biết đến đàn ông nào cả.'' (How will that happen? For I know no man.) Như vậy, hai câu vừa nêu là hai mệnh đề độc lập về hình thức, nhưng vẫn được kết hợp với nhau về ý bằng liên từ VÌ: FOR!

Thật ra, theo văn mạch (context) trong Luca 1, 28-34, chữ VÌ của Trinh Nữ có nghĩa như thế này: ''Vì tôi đã khấn nguyện, tự chủ: KHÔNG biết đến đàn ông nào cả, vậy xin Thiên Sứ mạc khải cho tôi Thánh Ý Chúa là CÁCH NÀO để được như thế!'' Và, nhắm giúp Trinh Nữ vâng theo Thánh Chỉ của Chúa, Thiên Sứ mới nêu lên ''Kế Hoạch Tân Sáng Thế'' của Thiên Chúa Ba Ngôi: ''Thánh Thần SẼ đến trên nàng, và quyền năng của Đấng Tối Cao SẼ phủ nàng bằng bóng của Ngài. Chính vì thế, Thánh Trẻ SẼ sinh ra được gọi là Concủa Thiên Chúa. Kìa, Êlidabét, họ hàng với nàng, tuổi đã già, dù chịu tiếng là không thể có con, cũng cưu mang con trai đã sáu tháng. Bởi vì không có điều gì mà Thiên Chúa chẳng làm được.''

Nghe như thế là ''yên lòng'', vì tin rằng Thiên Chúa ''LÀM ĐƯỢC'' cả hai Ý mà mình nêu ra: ''CÁCH NÀO và VIỆC ĐỒNG TRINH'', Trinh Nữ bèn chấp nhận: ''Tôi là nữ tỳ của Chúa. Xin thành sự nơi tôi như lời Sứ Thần đã nói.''

Vậy là Thánh Luca vui lây với Mẹ nên kết luận biến cố Truyền Tin bằng câu ngắn gọn, tuyệt vời: ''Và Sứ Thần từ biệt nàng.''

c. Phân tích từ ngữ:

- Chữ SẼ trước động từ ''xảy ra'' dùng để chỉ tương lai mà Thiên Sứ đã báo. Nhưng, trong ''đời thường'', bất cứ thiếu nữ nào đã đính hôn, mà lại hỏi làm sao mình SẼ có con thì đó là chuyện nực cười. Còn câu hỏi của Trinh Nữ và nhất là lý do nàng nêu lên: ''KHÔNG biết đàn ông nào cả'' cho phép chúng ta hiểu rằng đã có sự ''thỏa thuận âm thầm'' thế nào đó giữa Nàng Maria và Chàng Giuse bởi vì cả hai Vị đều quán triệt ý nghĩa của Thánh Vịnh 132,11 như sau: ''Thiên Chúa đã thề với Đavit sự thật mà Ngài không hề chối: Ta SẼ đặt trái lòng dạ của con trên ngai.'' Như vậy, ''lòng dạ của Đavit'' chính là Maria cũng là Miêu Duệ của nhà vua ấy!

Theo truyền thống Dothái, ''được sinh Đấng Messia như Lời Thiên Chúa hứa'' là điều ước mong và sự chờ đợi của mọi tổ ấm uyên ương. Tuy nhiên, theo Jean-Christiane Petitfils, nhất là theo Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II (2), trong một số tài liệu cổ được phát hiện vào năm 1947, vẫn có những trường hợp ''khấn tự chủ, kiềm chế, trinh khiết'' (voeu de continence, de chasteté) vì động lực tôn giáo (mobile religieux), hay vì lý do dâng mình (motif d'oblation) cho Chúa. Xin hiểu rằng lời khấn của Nàng Maria phải có sự ưng thuận của Chàng Giuse thì nó mới có giá trị hài hòa giữa đôi bên. Bằng không, việc đính hôn sẽ trở thành ''điều nan giải'' cho cả hai Vị. Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng ''giữ mình đồng trinh'' vẫn được thay thì huống chi là Mẹ của Chúa Giêsu!!!

- Chữ ''KHÔNG BIẾT'' là từ ''mấu chốt, chìa khóa'' ở THÌ HIỆN TẠI, theo CÁCH KHẲNG ĐỊNH (Present Tense, Indicative Mood). Thì ấy có giá trị thực sự trong mọi thời (vrai en tout temps), tức cho ''hôm qua, hôm nay, ngày mai, tương lai và mãi mãi'' trong đời Mẹ Maria. Vào ngày 24.7.1996, chính trong bài giảng ''Ý nguyện giữ mình đồng trinh'' (La volonté de rester vierge), Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II xác tín như sau: ''Mẹ muốn giữ mình đồng trinh. Ngài khẳng định rằng Ngài không biết đến đàn ông, tức là Ngài đồng trinh. Nhưng văn mạch có câu hỏi: ''Điều ấy sẽ xảy ra bằng cách nào?'' và lời khẳng định theo sau: ''Tôi không biết đến đàn ông'' cũng làm sáng tỏ sự đang-đồng-trinh của Mẹ Maria và chủ tâm của Ngài là mãi mãi đồng trinh. Ngài diễn nghĩa ấy bằng động từ ở thì hiện tại là để lộ tính thường tồn (la permanence) và tính liên tục (la continuité) trong qui chế (statut) của riêng Ngài.''

Đối tượng (object) của việc ''không biết'' là ''đàn ông''!!! Trinh Nữ khẳng định tỏ tường với Thiên Sứ: ''Tôi không biết đến đàn ông nào cả!!!'' (''Je ne connais point d'homme. I know no man.), tức là kể cả ''chàng'' Giuse!

III. Trinh Nữ là Ai?

Ngoài Thánh Danh Mẹ của ''Giêsu: Thiên-Chúa-Cứu-Thế'' như lời chào mừng của Bà Êlidabet, Trinh Nữ còn là:

A. ''Đấng đại diện Dân Chúa'', mà Tiên Tri Giêrêmia gọi là ''trinh nữ Dothái'' (vierge d’Israël) theo nghĩa là trinh nữ này thuộc về Thiên Chúa nên không thờ, không rước thần khác vào ''lòng dạ, tâm trí mình''!

B. ''Đấng đại diện Giáo Hội hôm nay'' là Cộng Đoàn Kitô hữu, là HÔN-THÊ-TRINH-NỮ (Épouse Vierge) NÊN MỘT với Chúa Kitô như Thánh Phaolô đã dạy trong 2 Corintô 11,2 thế này: ''Tôi đã đính hôn anh-chị-em với một Hôn Phu duy nhất là Chúa Kitô để dâng anh-chị-em cho Ngài như trinh nữ thanh khiết.''

C. ''Vị Hôn Thê Siêu Nhiên của Chúa Thánh Linh'' như lời Thiên Sứ nói: ''Thánh Thần sẽ đến trên nàng!''

D. ''Đền Thánh Mới'' của Thiên Chúa

Dựa vào Cựu Ước, Thánh Augustinô xác tín rằng Trinh Nữ Maria là Đền Thánh của Thiên Chúa như sau: ''Ngài dẫn tôi trở lại cổng bên ngoài thánh điện quay về phía đông. Bấy giờ, cổng đóng kín. Đấng Hằng Hữu phán với tôi: Cổng này sẽ đóng lại, không được mở và không ai được vào qua cổng này  Chúa, Thiên Chúa Israel, ĐÃ VÀO qua cổng ấy. Bởi thế, cổng này đóng lại.'' (Ezekiel 44,1-2) Thánh nhân còn trích Khải Huyền 3,7 để chứng minh Mẹ Thiên Chúa cũng là Đền Thánh: ''Đây là lời của Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng giữ chìa khóa của Đavít, Ngài mở ra thì không ai đóng lại được, Ngài đóng lại thì KHÔNG AI mở ra được.'' Quả thật, Kinh Cầu cũng dạy: ''Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa vậy.'' Cho nên, là người công chính, Dưỡng Phụ Giuse phải tôn kính ''Đền Thánh Giêruralem Mới'' là Tâm Hồn và Thân Xác của Mẹ Maria. (3)

IV. Lời kết

Tôi cũng được Thiên Chúa ''tiền định'', huống chi Mẹ là Hồng Ân hơn mọi người nữ! Cho nên Mẹ là Gương Mẫu của Đức: Tin-Cậy-Mến, Trung Tín, Khiêm Nhường, Hy Sinh, Phó Thác và Vâng Lời... khiến Ngài xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai. Câu: ''Tôi không biết đến đàn ông nào cả'' là lời thật lòng của Mẹ. Làm sao Mẹ ''dám nói dối'' với Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri!? Đã là Thánh Điện cho Thiên Chúa ngự vào thì Mẹ không thể nào biến Thánh Điện ấy thành nơi cư ngụ của ông A, ông B, ông C, cô D, cô E nào cả! Mẹ là Cộng Tác Viên trong Tình-Yêu-Cứu-Thế. ''Tình Yêu Ấy'' nói mấy cho vừa: De Amore numquam satis!

Đức Quốc, 18.11.2012

1. Quý vị nào muốn xem những bài đã nêu, xin vui lòng ghi tựa đề, tìm ở trong máy.

2. Ngài được gọi là Giáo Hoàng của Mẹ Maria.

3. Xin đọc thêm một số tài liệu về Mẹ Maria, chẳng hạn: Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo từ số 484-511. Bài khác sẽ nói về lý do Mẹ đính hôn với Thánh Giuse...Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hôm thứ Sáu 12 tháng Hai, 2021, Mùng Một Tết Tân Sửu, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp Mùa Chay Thánh 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Nguyên bản tiếng Ý và các ngôn ngữ khác có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ. Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô “Nào chúng ta lên Giêrusalem” (Mt 20:18) Mùa Chay: Thời gian canh tân Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ ý nghĩa sâu sắc nhất trong sứ vụ của Người khi loan báo cho họ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người để hoàn thành Thánh ý Chúa Cha. Sau đó, Ngài mời gọi họ chia sẻ sứ mạng này để cứu độ thế giới.
WHĐ (15.2.2021) – Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam (1961 – 2021), chúng tôi xin được đăng bản dịch chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam về Tông thư thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam – “Jam In Pontificatus” của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII gửi hàng Giáo phẩm Việt Nam ngày 14.1.1961. * * *
Thứ Tư Lễ Tro năm nay sẽ rơi vào ngày 17 tháng Hai. Hôm thứ Ba, Vatican đã đưa ra hướng dẫn về cách các linh mục có thể xức tro vào Thứ Tư Lễ Tro trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã công bố một chỉ dẫn vào ngày 12 tháng Giêng, hướng dẫn các linh mục đọc công thức xức tro một lần cho tất cả mọi người có mặt, thay vì cho từng người. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích Công văn số 17/21 Chỉ dẫn cho ngày Thứ Tư Lễ Tro Việc xức tro trong thời gian xảy ra đại dịch Vị Linh mục đọc lời nguyện làm phép tro. Ngài rảy nước thánh lên tro, không nói gì cả. Sau đó, ngài nói với tất cả những người hiện diện chỉ một lần duy nhất công thức như được ghi trong Sách Lễ Rôma, áp dụng công thức ấy cho tất cả mọi người nói chung:
Ngày 1 tháng 10 năm 2010, Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình đã ra thông báo về án phong chân phước cho ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Thông báo viết: “Ngày 22 tháng 10 tới, tức 3 năm sau khi loan báo việc mở Án phong chân phước, sẽ có phiên họp trọng thể mở cuộc điều tra ở cấp giáo phận về đời sống, các nhân đức và đời sống thánh thiện của Đấng Đáng Kính, ĐHY Việt Nam Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, người đã là Phó Chủ Tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình từ năm 1994 và là Chủ tịch Ủy Ban này từ ngày 24 tháng 6 năm 1998 đến ngày 16 tháng 9 năm 2002”. Theo thông báo của Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh về việc điều tra án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, do Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn ký ngày 1 tháng 1 năm 2012, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về cuộc đời của Đấng Đáng Kính, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Phong trào mệnh danh là “Sứ điệp từ trời” đã xuất hiện từ tháng 11 năm 2010 tại Châu Âu, và cho đến nay đã được quảng bá hầu như rộng khắp trên toàn thế giới. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã nghe nói hoặc đã từng đọc qua các “Sứ điệp từ trời”. Điều đó ít nhất cũng cho thấy tầm ảnh hưởng và tính chất thu hút của phong trào mới này./20 Tháng Năm 2015(Xem: 1618) Lm Giuse Lâm Văn Sỹ OP./
RVA (11.1.2021) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc “Spiritus Domini”, Thần Trí của Chúa, thay đổi khoản Giáo luật, số 230 triệt 1 để cho phụ nữ được lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta | Ảnh: Vatican News Khoản này cho đến nay qui định rằng: “Các giáo dân thuộc nam giới có đủ tuổi và điều kiện do nghị định của Hội đồng Giám mục ấn định, có thể lãnh tác vụ đọc sách hoặc giúp lễ, qua một nghi lễ phụng vụ đã qui định. Tuy nhiên, việc trao tác vụ này không cho họ quyền được Giáo Hội trợ cấp hoặc trả lương”. Nay, trong tự sắc “Thần Trí của Chúa”, Đức Thánh Cha thay đổi khoản 230 triệt 1 như sau:
1. Ghi nhận lịch sử - Phụng Vụ Lễ trọng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, được cử hành vào ngày 01 tháng 01, trùng với ngày bát nhật Giáng Sinh, nhớ đến việc cắt bì và đặt tên cho Chúa Giêsu, khởi đầu năm mới, và cũng là ngày cầu cho hòa bình thế giới. Trước khi canh tân Phụng Vụ, lễ trọng này được phổ biến trên khắp thế giới và được Đức Giáo Hoàng Piô XI xác định vào ngày 11.10.1931, nhân dịp kỷ niệm 1500 năm Công đồng Êphêsô. Trong niên lịch mới, lễ này gợi lại ngày thứ tám sau Giáng Sinh. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI viết: “Ngày lễ trọng ấy nay được đặt vào mồng một tháng giêng theo như tập tục xa xưa của Phụng Vụ Rôma. Lễ này được dành riêng ca tụng việc Đức Maria góp phần vào mầu nhiệm cứu độ và tán dương tước vị cao quí đặc biệt do phần đóng góp ấy đem lại cho Người Mẹ rất thánh, Đấng có công giúp chúng ta đón tiếp Tác Giả của sự sống” (Marialis Cultus 5).
Mỗi năm Giáng Sinh về, hình ảnh Ông Già Noel xuất hiện khắp mọi nơi. Ông Già Noel thân thương gần gũi vui vẻ trao quà cho trẻ em. Ông Già Noel thăm viếng và chia sẻ cho những người kém may mắn. Ông Già Noel làm MC trong các chương trình ca nhạc mừng Giáng Sinh… /22 Tháng Mười Hai 2014 (Xem: 2075)/
Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã ra một Thông Tư vào hôm thứ Bảy 19 tháng 12, khuyến khích các giáo xứ Công Giáo trên khắp thế giới cử hành Chúa Nhật Lời Chúa với sức sống mới. Thông Tư đã gợi ý những cách thức mà người Công Giáo nên chuẩn bị cho ngày dành cho Kinh Thánh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa qua tông thư “Aperuit illis” (Người mở trí cho các ông) vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, nhân kỷ niệm 1,600 năm ngày mất của Thánh Giêrônimô. Chúa Nhật Lời Chúa diễn ra vào Chúa Nhật thứ ba Mùa Quanh Năm, tức là sẽ rơi vào ngày 24 tháng Giêng năm 2021.
Lễ Giáng Sinh ngày nay có thể nói chính xác là ngày lễ nghỉ của toàn thể nhân loại. Đây là mùa của đèn nến và kim tuyến, thánh ca và ca đoàn, hương vị của cây thông và hạt dẻ nướng. Giáng Sinh đến với chúng ta với những bữa ăn ngon, những tiếng cười vui vẻ, và những nụ hôn dưới cây tầm gửi./post20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 1063) Trầm Thiên Thu/
Bảo Trợ