Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 21 thường niên- năm B

24 Tháng Tám 201812:58 SA(Xem: 130)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 21 thường niên- năm B

blank

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN B

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69

TIN LÀ CHỌN LỰA THEO CHÚA

“Chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68)

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc I: Gs 24,1-2a.15-17.18b

Kế thừa sứ mạng dẫn dắt Dân Chúa về miền Đất Hứa từ ông Môsê, ông Giôsuê ngày càng nổi bật giữa đoàn Dân Israel từ Ai cập trở về. Cũng như Môsê đã dẫn Dân vượt qua Biển Đỏ, ông Giôsuê cũng đã dẫn Dân vượt qua sông Giođan, từng bước hướng dẫn họ chiếm các phần đất mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã hứa ban cho Abraham, Isaac và Giacóp, tổ phụ của họ. Sau khi đã phân chia lãnh thổ cho từng chi tộc, Giôsuê tổ chức đại hội tại Sikhem như là dịp để nhắc dân nhớ lại bao lần Đức Chúa đã ra tay can thiệp nhằm giúp cho họ có được tất cả những gì như họ đang có. Có được niềm tin và hưởng phần gia nghiệp là ơn huệ Thiên Chúa ban, nhưng để giữ vững niềm tin và có gia nghiệp đời đời lại là ơn lớn lao, đòi hỏi Dân phải nỗ lực đáp trả bằng sự tín trung.

Lời tuyên xưng công khai của dân: “Không có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại, Chúa là Thiên Chúa chúng tôi” đã trở nên như hình ảnh và điềm báo về tất cả những lần trong tương lai khi dân Israel sẽ được mời gọi tuyên xưng niềm tin của mình một cách trang trọng. Đồng thời đó cũng là tiền ảnh lời tuyên xưng đức tin mà Hội Thánh mời gọi các tín hữu nói lên trong buổi canh thức Vượt qua.

2. Bài đọc II: Ep 5,21-32

Hôn nhân là hình ảnh đẹp, tình yêu vợ chồng luôn cao quý, vì nó phản ảnh tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh: Đức Kitô là đầu Hội Thánh… Người đã yêu thương và phó mình vì Hội Thánh để thánh hóa Hội Thánh…. Thánh Phaolô đã dùng hỉnh ảnh này để chỉ ra những nguyên tắc giúp cho các cặp vợ chồng có thể trung tín với chọn lựa của mình và tin tưởng lẫn nhau: “Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ”. Khái niệm “tùng phục trong mọi sự” này của người vợ chỉ có thể hiểu được khi khái niệm liên quan tới người chồng được thỏa mãn: “Người chồng hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, và phó mình vì Hội Thánh”.

“Vợ phục tùng chồng” và “chồng yêu thương vợ” chính là bí quyết giúp cho vợ chồng nên một với nhau như chính sự nên một trong tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Đó là điều mà các gia đình, nhất là các gia đình trẻ và các đôi bạn chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân cần phải học hỏi và lưu tâm trong năm mục vụ này.

3. Bài Tin Mừng: Ga 6,54a.60-69

Mạc khải của Đức Giêsu về “Thịt Ta là của ăn và Máu Ta là của uống” đã bị nhiều người hiểu sai và không muốn đón nhận. Chính vì thế, mạc khải này đã gây cớ vấp phạm cho “nhiều môn đệ” và họ đã quyết định rời bỏ Chúa Giêsu vì không thể chấp nhận điều mà trí khôn họ không thể lĩnh hội hết được.

Trong bối cảnh ấy, quay lại với Nhóm Mười Hai Chúa Giêsu muốn mời gọi các ông thực hiện một cuộc chọn lựa, cho dù Người cũng biết rằng các ông có lẽ cũng không hiểu hoặc chưa hiểu rõ về điều mà Chúa vừa mạc khải. Yêu là một chọn lựa, và yêu đến nỗi hy sinh mạng sống, hy sinh bản thân tới mức chết cho người mình yêu là chọn lựa cao quý nhất.

Câu trả lời của Phêrô đại diện cho Nhóm Mười Hai “bỏ Thầy chúng con biết theo ai” làm nổi bật điều này: hiểu hay không dường như là không còn quan trọng. Điều quan trọng là các ông tin vào Người nên đã quyết định ở lại với Chúa Giêsu, qua lời xác tín mạnh mẽ rằng: Người chính là Đấng Kitô Con Thiên Chúa và chỉ nơi Người “mới có lời ban sự sống đời đời”.


II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. Sau khi đã được Ông Giôsuê phân chia đất đai theo từng chi tộc, và khi cuộc sống của dân Israel đã dần đi vào ổn định thì dường như là niềm tin của họ vào Thiên Chúa lại trở nên yếu kém, lung lay. Đại hội Sikhem là dịp để mỗi người Israel xác tín lại sự quan phòng yêu thương, cánh tay dìu dắt, bảo vệ và bênh đỡ của Thiên Chúa trên chính cuộc đời của mỗi người cũng như trên dân tộc. Điều đó đã giúp họ một lần nữa chọn lựa lại Chúa mãi là Thiên Chúa của họ. Nhìn lại quá khứ để củng cố niềm tin nhằm đi đến việc chọn lựa Thiên Chúa vẫn luôn là một hành trình cho mỗi người Kitô hữu hôm nay trên con đường theo Chúa. Tôi tin vào Chúa lúc khó khăn và ngặt nghèo hay cả lúc thành công giàu có?


2. 
Chọn lựa Thiên Chúa đã là một điều khó, nhưng để trung tín với chọn lựa đó còn khó hơn nhiều. Đối với thánh Phaolô, nếu mỗi người tín hữu thành Êphêsô biết nỗ lực trung tín với chọn lựa sống đời lứa đôi của mình, đó chính là cơ hội giúp họ diễn tả sự trung tín với niềm tin của mình vào Chúa. Trong năm canh tân đời sống gia đình này, vợ chồng biết phục tùng và yêu thương nhau mỗi ngày qua từng biến cố của cuộc sống, chính là dấu hiệu chứng minh sự chọn lựa sống giá trị Kitô giáo: “Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ” và “Người chồng hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, và phó mình vì Hội Thánh”. Có phải đó là kim chỉ nam để các bạn xây gia đình thành tổ ấm?


3. 
Trong khi nhiều môn đệ không hiểu lời Đức Giêsu giảng dạy nên đã thoái lui, còn Nhóm Mười Hai thì vẫn quyết chọn lựa theo Thầy, vì các ông nhận ra nơi Thầy hình ảnh của Con Thiên Chúa, Nguồn mạch phát sinh sự sống đời đời. Theo một con người, theo Thầy là chọn lựa căn bản nhất, còn mọi sự khác sẽ kéo theo sau đó với thời gian. Không hiểu, hoặc chưa hiểu nhưng vẫn muốn chọn lựa, đó chính là thái độ của đức tin. Kinh nghiệm sống đức tin đó cũng hết sức gần gũi với mỗi Kitô hữu khi phải đối diện với những điều không hiểu hoặc chưa hiểu, vì chúng ta chưa thể giải mã hết được mọi ý nghĩa của nó trong cuộc sống. Bạn có tin rằng Chúa sẽ dẫn dắt cuộc đời chúng ta nếu chúng ta chọn Người?


III. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Tin vào Thiên Chúa hằng sống và đón nhận Đấng mà Người sai đến là điều kiện để con người được sống đời đời. Cộng đoàn chúng ta hãy cảm tạ Chúa và tin tưởng dâng lời cầu xin.


1. Thánh Phêrô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị chủ chăn và mọi thành phần trong Hội Thánh luôn can đảm tuyên xưng và trung thành bảo vệ đức tin tinh tuyền được thừa hưởng từ các Tông đồ.


2. “Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì?” Chúng ta cùng cầu nguyện cho các dân tộc và quốc gia trên thế giới, biết cảnh giác trước xu hướng hưởng thụ vật chất của con người thời đại, và luôn quan tâm cổ vũ những giá trị thiêng liêng.


3. “Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi kitô hữu luôn xác tín với chọn lựa căn bản rằng chỉ có Đức Kitô là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống, để luôn trung thành bước theo Người trong mọi hoàn cảnh.


4. “Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết diễn tả niềm tin và sự trung tín với Chúa Kitô qua đời sống yêu thương, phục vụ và chia sẻ với những người chung quanh.


Chủ tế
: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin chúc lành cho những điều chúng con ước nguyện, và giúp chúng con luôn trung thành bước theo Con Một Chúa, hầu xứng đáng được hưởng sự sống và hạnh phúc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Tgpsaigon.net

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
“Hãy vui lên… vì Chúa đã gần đến” (Pl 4,5) Lễ phục màu hồng của phụng vụ Chúa Nhật hôm nay là dấu chỉ cho thấy Mùa Vọng ngầm chứa và hướng về niềm vui, vì Thiên Chúa đã gần đến để cứu chúng ta, như được diễn tả trong các bài đọc: “Hãy vui lên”. Tuy nhiên, để có được niềm vui đó, chúng ta cần có một cuộc hoán cải nội tâm, biến con người cũ thành con người mới.
DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA - Có tiếng người hô trong hoang địa: - “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Lc 3,4).
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - C (Gr 33,14-16; 1 Tx 3,12 - 4,2; Lc 21,25-28.34-36) ĐỨNG VỮNG TRƯỚC MẶT CON NGƯỜI “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,36).
Phụng vụ Lời Chúa: Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam - CHÍNH LÚC CHẾT ĐI LÀ KHI VUI SỐNG MUÔN ĐỜI “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24)
BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM B NĂM PHỤNG VỤ 2017 – 2018 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 11/11/2018 Chúa nhật XXXII Thường Niên Năm B BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 10-16 “Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đên cho ông Êlia”.
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN B Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30 KHÔN NGOAN ĐÍCH THẬT “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10,21)
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38) XIN VÂNG NHƯ MẸ Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38)
CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO SỐNG TƯ CÁCH NGƯỜI CÔNG CHÍNH “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết Người” (Mc 9,31) Các bài đọc hôm nay cho thấy cái giá mà người công chính phải trả trước mặt người đời. Điều này không có gì khó hiểu, vì chính Đức Giêsu là Đấng công chính của Thiên Chúa mà cũng phải chịu đau khổ và chết.
CHÚA NHẬT XXIV TN-B (Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35) Đấng Kitô - Tôi trung của Thiên Chúa “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29)
I. CÁC BÀI ĐỌC 1. Bài đọc 1: Đoạn sách ngôn sứ Isaia trích từ bài ca thứ ba về người Tôi Trung (Is 50,4-11). Bài ca làm nổi bật những phẩm chất của người Tôi Trung. Dù bị địch thủ chống đối và đe dọa, người Tôi Trung vẫn giữ được lòng trung thành với Thiên Chúa vì ý thức rằng Ngài vẫn luôn ở với mình trong hoàn cảnh nào.
Bảo Trợ