Núi *cảm Nghiệm Về Núi Trình Thuật Theo Tân Ước.

14 Tháng Bảy 201812:44 SA(Xem: 50)

NÚI

Everest_mountain - nui*Cảm nghiệm về NÚI trình thuật theo  TÂN ƯỚC.

 

        -Trăng bao nhiêu tuổi trăng già,

         Núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non,

         Dù cho mưa bão xoi mòn,

         Trải bao thế hệ vẫn còn đứng trơ,

          Mây quyện quanh núi lững lờ,

          Núi cô đơn mãi đợi chờ ai đây ?

 

        -Ngọn núi Everest trong rặng Hy-mã lạp-sơn cao nhất

 Thế giới 8880 mét, quyến rũ bao nhà thám hiểm muốn chinh phục. Ít người thành công, nhưng nhiều người phải bỏ cuộc hay để lại xác thân trên ngọn núi tuyết phủ ngàn năm. Người ta thấy trên lộ trình 2 nấm mộ những hàng chữ sau :

Ngôi mộ thứ nhất ‘Họ thấy được đỉnh núi lần cuối cùng trong lúc gắng sức leo lên.’

Ngôi mộ thứ hai ‘Ông ta chết trong lúc đang leo.’

Nhưng ta tự hỏi ‘Không biết bao nhiêu người đang vững mạnh niềm tin để leo lên tới đỉnh núi nơi Cổng Vào Nước Trời ? ‘

 

       -Núi dẫn vào thành đô huyền nhiệm,

        Mở lối hoàng cung huy hoàng tráng lệ,

        Chốn thần linh uy quyền chiếm lĩnh,

        Dẫn vào cửa trời nơi ngự trị của Vua Cả Đất Trời.

 

      -Núi đưa tâm hồn bay bổng vút lên cao,

       Núi mang ta xa lánh bụi trần tục lụy xôn xao,                     

       Trên núi nhìn đất trời mở rộng đẹp biết bao,

       Ta thoát tục nhập vào cuộc sống tinh khiết thanh cao.                                              

 

      -Đây những núi thánh cho ta những cảm nghiệm linh thiêng ngây ngất theo trình thuật Tin Mừng :

       Sinai- Sion- Tabor- Carmel- Núi Hiển Dung- Núi Cây Dầu-- Núi Hiến Chương Nước Trời- Núi Sọ…

       “Núi Thánh ngươi thật nguy nga hùng vĩ, là niềm vui cho toàn thể địa cầu, Núi Sion bồng lai cực bắc, là kinh    thành của Đại Vương.” (Tv.48)- Hỡi người là kẻ đưa Tin Mừng cho Sion hãy tiến lên núi cao!  (Is.40)

      

       *Chọn 12 Tông Đồ tiên khởi trên núi.

       “Rồi Ngài lên núi và kêu lại những người Ngài muốn và họ đến với Ngài. Ngài đã

       đặt một nhóm 12 để ở với Ngài và đã sai đi rao giảng, cùng được quyền năng

       trừ quỉ. Ngài đặt nhóm 12 gồm : Simon, Ngài đặt tên là Phêrô- Giacôbê, con

       Giêbêđê và Gioan em ông, Ngài đặt tên cho họ là Boanerghe, nghĩa là con của

       Sấm sét- Rồi Anrê, Philip, Batôlômêô, Matthêô, Tôma, Giacôbê con Alphê-

       Tađêô, Simon nhiệt thành và Giuđa Iscariot, chính là kẻ nộp Ngài.” ( Mc.3: 13-19 )

       -Quây quần trên núi năm xưa,

        Thân thương Chúa chọn cho vừa mười hai,

       Tông đồ tiên khởi được sai,

       Tin Mừng truyền dạy cho ai tâm thành.

 

      *Chúa Giêsu chữa nhiều người bệnh tật trên núi :

        “Ra đi khỏi đó, Chúa Giêsu đến bời biển Galilê, Ngài lên núi và ngồi xuống. Dân chúng đông đảo đến gặp Ngài, có đem theo với họ những kẻ què quặt, tàn tật, đui mù, câm điếc và nhiều người khác nữa. Họ đặt la liệt những người ấy dưới chân Ngài và Ngài chữa lành chúng. Khiến cho dân chúng kinh ngạc, bởi thấy câm nói được, tàn tật được an lành, què quặt lại đi đứng và đui mù được thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel.” ( Mt.15: 29- 31 )

       -Dân chúng mến mộ vây quanh,

         Những người bệnh tật lòng thành tin yêu,

         Thấy họ đau khổ đã nhiêu,

         Thương xỏt Ngài chữa bao nhiêu người lành.

 

      *Chúa cầu nguyện trong vườn Diệtsêmani trên núi Cây Dầu.

        “Đi ra, Ngài đến núi Cây Dầu như thường lệ, có cả các tông đồ đi theo Ngài. Đến nơi Ngài bảo họ :

        Hãy cầu nguyện cho khỏi sa cơn thử thách !

       Đoạn Ngài xa họ khoảng chừng một ném đá và đặt gối xuống, Ngài cầu nguyện rằng :’ Lạy Cha ! Nếu

       Cha muốn xin cất chén này đi khỏi con ! Song đừng theo ý con, mà ý của Cha được thành sự ’. Một  

      Thiên Thần từ trời hiện đến mà thêm sức cho Ngài đang lâm cơn sầu não. Ngài càng cầu nguyện khẩn

       thiết và mồ hôi như máu giọt nhỏ xuống đất. Cầu nguyện xong, chỗi dậy đến với các môn đệ, Ngài

      thấy họ vì buồn phiền mà đang ngủ. Ngài mới nói với họ : Làm sao các ngươi ngủ được ? Chỗi  dậy !

      Hãy cầu nguyện khỏi sa cơn thử thách ! “   ( Lc.22 : 39- 46 )

      -Chúa quì trên núi Cây Dầu,

      Dâng lời tha thiết nguyện cầu Chúa Cha,

      Nhận uống chén đắng vì ta,

      Bởi lòng từ ái thứ tha loài người.

 

     *Trên núi, Chúa ban Hiến Chương Nước Trời.

      “Trông thấy dân chúng, Ngài lên núi. Ngài ngồi xuống và các môn đệ đến bên Ngài.                              Ngài mở lời dạy họ :

      Phúc cho những kẻ có tinh thần khó nghèo, vị Nước Trời là của họ.

      Phúc cho những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp.

      Phúc cho những kẻ ưu phiền, vì họ sẽ được an ủi.

      Phúc cho những kẻ đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đầy.

      Phúc cho những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót.

      Phúc cho những kẻ tinh sạch trong lòng, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa.

      Phúc cho những kẻ tác tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

      Phúc cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

            Phúc cho các ngươi khi người ta sỉ mạ các ngươi và bắt bớ, nói xấu đủ cách về các ngươi vì cớ Ta.

     Hãy vui mừng và hân hoan, vì phần thưởng các ngươi thật lớn ở trên trời, vì cũng như thế, chúng đã

     bắt bớ các tiên tri tiền bối của các ngươi.”   ( Mt.5 : 1- 12 )

     -Nắng vàng trùm phủ núi đồi,

     Môn đệ, dân chúng đứng ngồi bao quanh,

     Chúa nhìn thương mến chúc lành,

     Hiến Chương Thiên Quốc ban hành thế nhân.

 

    *Chúa biến hình trên núi.

      “Xảy ra là sau những lần đó, chừng được 8 ngày, thì đem theo mình Phêrô, Gioan và Giacôbê, Ngài

     lên núi cầu nguyện.

     Trong lúc Ngài cầu nguyện, thì nhan sắc mặt Ngài ra khác, y phục nên trắng ngời chớp sáng. Này có

      hai người đang đàm đạo với Ngài, đó là Môsê và Êlia hiện ra trong vinh quang, hai người nói đến việc

      ra đi Ngài sắp hoàn tất tại Yerusalem. Phêrô cùng các bạn li bì giấc ngủ. Tỉnh dậy họ thấy vinh quang

      của Ngài và hai người đứng với Ngài. Vào lúc hai người đang từ biệt Ngài, Phêrô nói với Đức Giêsu :

      Thưa Thày ! May quá có chúng tôi ở đây, để chúng tôi dựng 3 lều, 1 cho Thày, 1 cho Môsê và 1 cho Êlia

      nhưng ông không biết mình nói gì. Ông đang nói thế, thì một đám mây kéo lại và rợp bóng trên các

      Ngài và lúc các Ngài đi vào đám mây, các môn đệ kinh hãi. Một tiếng phán ra từ đám mây: Ngài là Con

      Ta ! Kẻ Ta đã chọn ! Các ngươi hãy nghe lời Ngài. Trong khi tiếng phán ra, thì chỉ còn mình Đức Giêsu   

      ở đó. Họ đã nín thinh và suốt thời gian đó, họ không hề mách lại gì cho ai hay các điều họ đã thấy.”          

      nui tabor  ( Lc.9 : 28- 36 )

     -Núi thánh chói lòa Chúa Hiển Dung,

      Môn đệ chiêm bái ngây ngất lòng,

      Giờ con dâng lời nguyện xin Chúa,

      Biến đổi tâm hồn được trắng trong.

 

     *Chúa chết trên Núi Sọ.

      “Sau đó Đức Giêsu biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để Kinh thánh được nên trọn, thì Ngài nói : Ta khát !

       Sẵn đó có một bình đầy dấm, thì người ta lấy bọt biển thấm đầy dấm, cài vào một nhánh bài hương

       đưa lên miệng Ngài. Khi đã nếm dấm rồi, Đức Giêsu nói : Đã hoàn tất ! Đoạn gục xuống, Ngài phó

       thác Linh hồn.”     ( Yn.19 : 28- 30 )

      -Xót thương trần thế điêu linh,

       Chúa đã nhận lấy cực hình thương đau,

       Để muôn thế hệ ngàn sau,

       Cúi đầu cảm tạ ân sâu nghìn trùng.

 

       *Chúa lên núi về trời.

        “…Ngài cất mình lên trước mắt họ, và một đám mây quyện lấy Ngài đi khuất mắt họ. Đang lúc họ    đăm đăm nhìn Ngài lên trời, thì này có hai người y phục trắng ngời đã đứng bên họ và nói :’ Các ông

người Galilê, tại sao các ông cứ đứng đó nhìn trời ? Đức Giêsu đây, Đấng vừa siêu thăng xa cách các ông, Ngài sẽ đến cùng một thể như các ông đã thấy Ngài đi về trời’. Bấy giờ họ trở về Yerusalem, cách một

khoảng đường ngày Hưu Lễ. “  ( Cv.1 : 9- 12 )

        -Bụi trần trùm phủ khắp nơi,

          Giúp con hoán cải để đời đẹp tươi,

          Chúa Giê-su đã về trời,

          Dọn cho con chỗ trên nơi Vĩnh Hằng.

 

       *Đời người là một hành trình leo núi với Niềm Tin và Hy Vọng.

        Khi còn trẻ ta hăng hái leo lên không ngại hiểm trở gian lao. Khi đạt tới đỉnh, ta say mê nhìn vạn vật    huy hoàng dưới ánh chiêu dương và thỏa mãn vì đã đạt mục đích ước mơ : công thành danh toại…

        Rồi cũng đến lúc phải trầm tư xuống núi theo ánh hoàng hôn nhạt dần, lưu dấu bao tư lự, vui buồn lẫn lộn, nuối tiếc ngày tháng qua mau.
CHÚA LÊN TRỜI

        Theo tử vi Đông Phương cho rằng cuộc đời mỗi người vận số vào một vì sao trong muôn ức triệu tinh cầu. Có những vì sao sáng xuất hiện khi có thánh nhân hay vĩ nhân chào đời, mà trong đó có một vì sao

sáng chói nhất khi Chúa Cứu Thế giáng trần. Còn vì sao đời mình lu mờ lạc lõng trong màn đêm vũ trụ mà chính mình cũng không tìm thấy. Nhưng chính Thiên Chúa biết rõ vì sao ấy xuất hiện và biến mất khi nào. Với xác tín ấy, cuộc đời trải bao thăng trầm con luôn giữa vững Niềm Tin và Hy vọng. Vì Chúa đồng hành sẽ dẫn dắt con theo ánh sao sáng của Ngài soi đường khỏi lạc lối trong bầu trời u tối. Niềm Tin có Chúa luôn đồng hành theo con ‘lên dốc’ và cả khi ‘đổ dốc’ cuộc đời trên đường Hy vọng về Nước Hằng Sống. Vì Chúa đã phán bảo : Ta là sự sáng đã đến trong thế gian, để phàm ai tin vào Ta, thì khỏi phải lưu lại trong tăm tối”   ( Ga.8: 12 )

        

       Đó chính là Niềm Tin và Hy vọng của đời con. Con đã vào đời như Chúa Cứu Thế không manh áo che thân và con sẽ ra đi như Chúa treo trên Thập Giá nơi Núi Sọ.

       -Lên cao gió buốt mây mù,

       Trút đi dục vọng ngục tù xác thân,

        Đỉnh cao đang hiện dần dần,

        Nghe tiếng Chúa gọi rất gần đầu non,

        Đêm xuống dần, nắng chẳng còn,

        Ngài giang tay đón ta còn sợ chi,

        Chúa ơi ! Con chẳng có gì,

        Niềm Tin Hy vọng còn thì phó dâng.            

 

               ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Mỗi năm vào kỳ hè, nhiều cuộc tĩnh tâm được tổ chức cho các linh mục tu sĩ. Tĩnh tâm là gì? Nguồn gốc của nó từ đâu? Thực ra nếu nói rằng các linh mục và tu sĩ đi tĩnh tâm vào kỳ hè thì không đúng hoàn toàn, bởi vì một đàng giáo luật còn buộc các giáo sĩ và tu sĩ tĩnh tâm vào các dịp khác nữa; đàng khác, càng ngày bên Âu châu người ta thấy nhiều cuộc tĩnh tâm cũng được tổ chức cho các giáo dân nữa.
Vatican – Trong tháng 7 này, ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu đồng hành với các Linh mục bằng tình bạn với các ngài. Trong video ý cầu nguyện thứ 7 của năm 2018, ĐTC đã xin các tín hữu giúp cho các Linh mục trên toàn thế giới cảm thấy được đồng hành và nâng đỡ trong sứ vụ của các ngài. ĐTC cũng nhấn mạnh đến sự da dạng phong phú của các hoạt động mà các Linh mục đang thực hiện và sự mệt mỏi do nhiều nghĩa vụ các ngài phải thực hiện.
Trong thú chơi cây cảnh, có nhiều trường phái khác nhau như: kiểng cổ, kiểng tự do, kiểng thú, tiểu cảnh, hay Bonsai,… Trong số đó, thú chơi kiểng cổ ngày nay thường ít được biết đến và ít người chơi hơn các trường phái khác.
*”Anh em Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả xác lẫn hồn.” (Mt.10 :28) Người ta sống ở trên đời, Trăm công nghìn việc luôn thời phải lo, Từ khi đang tuổi học trò, Đến lúc khôn lớn từng giờ lo toan. ‘Thảo nào khi mới chôn nhau, (*) Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra.’
Trong mỗi con người, “có dấu ấn của Thiên Chúa, nguồn gốc của sự sống.” ĐTC Phanxicô đã nhấn mạnh đến điều này trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 24 tháng 6 với khoảng 20 ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu.
Cuộc sống đời người có nhiều vết thẹo. Đó là thành quả của những lần mang thương tích. Nhẹ thì trầy da, vết cắt nhỏ cơ thể mau chóng chữa lành và không để lại vết thẹo. Nặng hơn, sâu hơn, vết cắt chảy nhiều máu và mất nhiều thời gian cho cơ thể chữa lành và sau đó là vết thẹo còn sót lại, chứng tích của lần mang thương tích.
Vẻ đẹp của đời sống hôn nhân là chủ đề bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta sáng ngày 26/05. Thay vì nhìn vào những tin tức tiêu cực về hôn nhân lan tràn trên báo chí, tivi, Đức Thánh Cha mời gọi chiêm ngắm chiều kích tích cực của hôn nhân: là hình ảnh của Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa. Có 7 đôi vợ chồng mừng kỷ niệm 50 năm và 25 năm hôn phối hiện diện trong Thánh lễ.
Thánh Phaolô là chứng nhân sáng ngời vì ngài vâng phục Chúa Thánh Linh và hết lòng yêu mến đoàn chiên. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.
Văn hoá Việt Nam gắn liền với cuộc sống và diễn tả tình cảm con người Việt Nam rất sâu sắc, nhất là diễn tả tình mẹ con, một thứ tình cảm thiêng liêng cao quý nhất, mà không ai trong chúng ta có thể chối từ. Ngay chính Con Một Thiên Chúa Nhập Thể Làm Người cũng đã nhận lấy con đường bình thường mà trân quý ấy. Maria, người nữ Sion đã vâng phục ngay từ ngày đầu khi thiên sứ truyền tin, nhận lấy những nhọc nhằn vất vả của vai trò làm Mẹ. Mẹ đã đảm nhận trọn vẹn thiên chức cao quý nhưng không thiếu khổ đau như bất cứ người mẹ nào trong nhân loại.
#GNsP – Hôm thứ Sáu 04/05 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các nam nữ tu sĩ đang tham dự hội thảo đời sống thánh hiến do Bộ Đời Sống Thánh Hiến tổ chức. Bằng lối nói ứng khẩu, ĐTC nhấn mạnh sự cần thiết phải biện phân để nhận ra sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong đời sống tu trì.
Bảo Trợ