Vui học KT Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm B

01 Tháng Ba 201812:08 SA(Xem: 978)

Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm B

blank

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT III MC B

Tin Mừng thánh Gioan 2,13-25

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán." Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? " Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? " Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

Tiếng Anh

Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem.

He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money-changers seated there.

He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money-changers and overturned their tables, and to those who sold doves he said, "Take these out of here, and stop making my Father's house a marketplace."

His disciples recalled the words of scripture, "Zeal for your house will consume me."

At this the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?"

Jesus answered and said to them, "Destroy this temple and in three days I will raise it up."

The Jews said, "This temple has been under construction for forty-six years, 16 and you will raise it up in three days?"

But he was speaking about the temple of his body.

Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the scripture and the word Jesus had spoken.

While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing.

But Jesus would not trust himself to them because he knew them all, and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it well.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 2,19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đây là những vật ngưởi ta bán trong Đền thờ? (Ga 2,14)
a. Chiên
b. Bò
c. Bồ câu
d. Cả a, b và c đúng.

02. Những người đổi tiền bạc, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 2,15)
a. Lấy dây làm roi và xua đuổi họ ra khỏi Đền thờ.
b. Đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ.
c. Yêu cầu họ cứ tiếp tục làm việc
d. Nghiêm cấm họ không được đổi tiền.

03. Đức Giêsu lên Đền thờ Giêrusalem vào dịp lễ nào? (Ga 2,13)
a. Lễ Lều.
b. Lễ Cung Hiến Đền Thờ.
c. Lễ Ngũ Tuần.
d. Lễ Vượt Qua.

04. Đền thờ Giêrusalem được người Do thái xây dựng trong bao nhiêu năm? (Ga 2,20)
a. 9 năm
b. 12 năm
c. 25 năm
d. 46 năm

05. Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là gì? (Ga 2,21)
a. Đền thờ tại thành Giêrusalem.
b. Chính thân thể Người.
c. Đạo Do thái.
d. Đền thờ do vua Salomon xây dựng.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhờ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì?(Ga 2,22)

02. Đây là con vật được bán trong Đền thờ? (Ga 2,14)

03. Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)

04. “Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” được trích từ sách Kinh Thánh nào? (Ga 2,17)

05. Người nào đã hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? (Ga 2,18)

06. Đức Giêsu xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đâu? (Ga 2,15)

07. Tại thành nào Đức Giêsu đã tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,13-25)

08. Đức Giêsu nói các ông phá hủy đền thờ này đi, nội trong bao nhiêu ngày Ngài sẽ xây dựng lại? (Ga 2,19)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU LỜI CHÚA GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”.
Tin Mừng thánh Gioan 2,16b.

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT III MC B

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Chúa Giêsu trước Đền thờ Giêrusalem

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 2,19

Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. d. Cả a, b và c đúng (Ga 2,14)
02. b. Đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ (Ga 2,15)
03. d. Lễ Vượt Qua (Ga 2,13)
04. d. 46 năm (Ga 2,20)
05. b. Chính thân thể Người (Ga 2,21)

III. Ô CHỮ

01. Kinh Thánh (Ga 2,22)
02. Chiên (Ga 2,14)
03. Lễ Vượt Qua (Ga 2,12)
04. Thánh Vịnh 69 (Ga 2,17)
05. Người Do thái (Ga 2,18)
06. Đền thờ (Ga 2,15)
07. Giêrusalem (Ga 2,13-25)
08. Ba ngày (Ga 2,19)

Hàng dọc : Thanh Tẩy

NGUYỄN THÁI HÙNG

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Lời mời gọi sám hối và tin vào Tin Mừng
Giáo Huấn Vui kỳ 5 - Tông huấn Vui mừng và Hân hoan 25-31
Ở lứa tuổi Khối Xưng tội, Rước lễ (Sơ cấp) (7t-8t) các em chỉ có thể cầm trí được 20 phút, tối đa là 30 phút. Do đó, sau khi các em đã gặp Chúa trong phần cầu nguyện giữa giờ, nghĩa là đã học nửa giờ Giáo lý, Giáo lý viên cho các em sinh hoạt để tâm trí các em được thư giãn, thoải mái hầu có thể tiếp tục học hỏi tốt hơn ở nửa giờ Giáo lý còn lại./post 18 Tháng Tám 2012 (Xem: 7799) Phêrô Nguyễn Minh Hoàng - XudoanPhuocQua.com /
“Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Tv 91:10-12)./post 28 Tháng Chín 2013 (Xem: 1849)/
Chú ý đến việc đón tiếp trẻ. Nhắc lại những điều đã thực hiện và những ý tưởng chính của buổi học giáo lý lần trước. Giáo lý viên hãy giới thiệu rõ ràng đề tài của bài giáo lý hôm nay và sự liên hệ của bài này với các bài đã học. Có một thời khắc thinh lặng/post 13 Tháng Bảy 2013 (Xem: 2146) Sr. Anna Lệ FMA chuyển ngữ - Nguon FMA /
11 Tháng Giêng 2014 (Xem: 2346) Pr. Lê Hoàng Nam, SJ - Vietvaticannet ...Từ khi biết mình được đỗ vào một trường đại học, ta tự hào là từ đây mình đã không còn nhỏ nữa. Mình sẽ tập tành bước vào cuộc sống mới đòi hỏi phải tự lập hơn, trưởng thành hơn.
20 Tháng Giêng 2015 (Xem: 1424)....Sau đây là đoạn video về nội dung bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong thánh Lễ bế mạc tại công viên Rizal, ở Philippines. Xin mời chúng ta cùng click và xem:
23 Tháng Mười 2012(Xem: 4290)....Giáo dục hôm nay cho ngày mai là chấp nhận thực tại của tuổi trẻ hôm nay đúng theo sự thật, nối kết với các em một quan hệ thân tình và tin tưởng …, nhưng cũng là chuẩn bị cho các em hội nhập vào thế giới của ngày mai, một thế giới mà hiện nay chúng ta đã nhìn thấy những đường nét.
Giáo huấn vui. Kỳ 8: số 40-46 Tông huấn Vui Mừng và Hân Hoan Chuyên mục Giáo Huấn Vui của Vatican News Tiếng Việt Nghe tất cả các số: https://www.youtube.com/playlist?list...
Giáo huấn vui. Kỳ 4: số 19-24 Vui Mừng và Hân Hoan Là Kitô hữu, hễ nghĩ đến sứ vụ của mình trên trần gian, ta phải thấy nó như một nẻo đường để nên thánh. Văn Yên, SJ - Vatican News Playlist tất cả các số: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMlHvsfpJYRcGqDoPAfGMqxjhpOS2s14- Dù bạn có lỗi lầm hay sơ suất, Chúa sẽ vẫn đưa nó đến hoàn tất, miễn là đừng bỏ cuộc, đừng quên yêu và đừng quên Chúa.
Bảo Trợ