Câu Chuyện Về Vị Nữ Tướng Giả Trai Duy Nhất Trong Sử Việt

09 Tháng Chín 201710:05 CH(Xem: 486)

Trong lịch sử Việt Nam có nhiều nữ tướng nổi tiếng, nhưng một người phụ nữ giả trai nhằm che dấu thân phận gia nhập nghĩa quân rồi trở thành nữ tướng thì chỉ có một người.

Vào năm 1407 quân Minh đánh bại nhà Hồ và lập nên ách đô hộ với người dân Giao Chỉ, rất nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra chống lại ách đô hộ của nhà Minh. Trong những cuộc khởi nghĩa nổ ra đầu tiên này, nổi bật là nghĩa quân Hoàng Nghiêu của thủ lĩnh Nguyễn Chích. Cuộc khởi nghĩa này bắt đầu từ núi Hoàng Nghiêu ở Thanh Hóa, nằm ở nơi giáp ranh giữa 3 huyện Nông Cống, Đông Sơn và Quảng Xương. Núi này nằm gần núi Ngàn Nưa là nơi mà xưa kia Bà Triệu từng dấy binh khởi nghĩa.

Nghĩa quân Hoàng Nghiêu có vị tướng tài

Để quy tụ được anh hùng hào kiệt bốn phương đến tụ nghĩa, Nguyễn Chích chọn động Chân Nghĩa nằm ở núi Nghiêu để tiếp đón khách. sách Thanh Hóa tỉnh chí mô tả rằng: “Một vùng đất bằng phẳng, rộng hơn 10 mẫu, có núi che khuất là nơi đầu tiên tụ tập nghĩa sĩ từ bốn phương trước khi vào căn cứ”.
Câu chuyện về vị nữ tướng giả trai duy nhất trong sử Việt

Hào kiệt tụ nghĩa. (Tranh minh họa của họa sĩ Đức Hòa trong bộ “Lịch sử Việt Nam bằng tranh” – Sử dụng dưới sự đồng ý của tác giả)

Một lần có một chàng trai trẻ đến xin gặp chủ tướng, Nguyễn Chích thấy tướng mạo chàng trai này nhỏ nhắn thư sinh, dáng vẻ “trói gà không chặt”, liền hỏi chàng trai có khả năng gì? Chàng trai trả lời rằng “Tôi vốn học võ từ nhỏ, nay vì căm thù giặc nên đến xin đầu quân”.

Nguyễn Chích liền cho một bộ tướng của mình đấu với chàng trai này để xem khả năng đến đâu. Ai ngờ chỉ thoáng chốc, bằng vài đường võ thuật chàng thư sinh đã đánh bại viên tướng này.

Nguyễn Chích liền cho gọi lần lượt các tướng của mình vào đấu, nhưng đều bị đánh bại dưới tay chàng thư sinh này, khiến trong doanh trại từ binh đến tướng ai cũng phục, Nguyễn Chích thì rất vui vẻ vì có thêm được tướng tài.

Tuy nhiên trong sinh hoạt hàng ngày, Nguyễn Chích thấy rằng thư sinh này dáng vẻ thùy mị, khuôn mặt, làn da, vóc dáng, đi đứng đều khác lạ, thậm chí bàn tay của cậu ta cũng nhỏ nhắn như con gái, trong tâm cảm thấy nghi hoặc.

Để giải đáp thắc mắc của mình, Nguyễn Chích nghĩ ra một kế. Ông cho tổ chức đấu vật trong toàn quân, lệnh ai cũng phải tham gia.

Chàng thư sinh từ chối nhưng không được, không còn cách nào khác, nên đành thú nhận với Nguyễn Chích rằng mình là gái phải giả trai để có thể tham gia nghĩa quân. Cô tên thật là Nguyễn Thị Bành. Lúc này quân tướng đều thất kinh vì không ngờ rằng chàng thư sinh giỏi võ nghệ ấy lại là con gái.

Lập công giữ vững căn cứ Hoàng Nghiêu

Sau đó Nguyễn Chích và Nguyễn Thị Bành phát hiện ra họ có cùng sở thích chung từ thuở nhỏ là nuôi chim bồ câu. Nguyễn Chích học nuôi chim từ bố của mình, khi nào cũng có một đội quân chim bồ câu nhằm đưa thư. Từ đó hai người cùng học hỏi lẫn nhau, dần dần cảm mến tài đức của nhau. Nguyễn Chích ngỏ lời lấy Nguyễn Thị Bành làm vợ và phong làm phó tướng.
anh hung nguyenthibanh lichsu

Nguyễn Thị Bành. (Tranh minh họa sưu tầm)

Trong hàng ngũ quân Minh có Trương Phụ là viên tướng nổi tiếng thiện chiến, là con trưởng của tướng quân Trương Ngọc nổi tiếng bậc nhất thời nhà Minh lúc bấy giờ. Trương Phụ dẫn quân dập tắt được nhiều cuộc khởi nghĩa của người Giao Chỉ.

Trước sự lớn mạnh của quân Hoàng Nghiêu, Trương Phụ tập hợp quân tiến đánh căn cứ của nghĩa quân.

Đứng trên vọng cao, nghĩa quân đã phát hiện ra quân Minh từ rất xa, liền chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, vào các vị trí mai phục chuẩn bị sẵn.

Trương Phụ thấy xung quanh lối vào căn cứ có núi cao hiểm trở, với kinh nghiệm trận mạc của mình, không dám mạo hiểm xông vào, liền cho quân hạ trại như cái bát úp.

Đứng trên vọng cao quan sát, Nguyễn Chích khen Trương Phụ bày binh rất đúng phép tắc, các doanh trại tiền hậu tả hữu đều chỉnh tề tựa vào nhau thành một thế trận liên hoàn rất khó công phá. Trương Phụ ra quân lần này rất thận trọng vả kỹ lưỡng, nhằm quyết san bằng căn cứ nghĩa quân Hoàng Nghiêu.

Không chờ quân Minh tiến đánh, Nguyễn Chích quyết định ra tay trước. Ông nghiên cứu thế trận quân Minh, chọn ra điểm yếu nhất để tiến đánh nhằm tiêu hao địch. Đêm hôm ấy nữ tướng Nguyễn Thị Bành cùng chồng chỉ huy một cánh quân tiến đánh vào trại quân Minh, diệt nhiều địch, đến lúc quân Minh có thể điều quân ứng cứu nhau thì nghĩa quân nhanh chóng thu quân rút đi. Trận đánh khiến quân Minh thiệt hại một phần binh lực
Câu chuyện về vị nữ tướng giả trai duy nhất trong sử Việt

Phòng thủ chống quân Minh. (Tranh minh họa của họa sĩ Đức Hòa trong bộ “Lịch sử Việt Nam bằng tranh” – Sử dụng dưới sự đồng ý của tác giả)

Trương Phụ thúc quân tiến đánh vào dãy thành lũy che chắn các cửa núi của nghĩa quân. Nguyễn Thị Bành cùng chồng cho quân ra sau các bờ lũy đất, dựa vào hàng rào tre gai dày đặc, xa thì dùng cung nỏ, gần thì dùng lao giáo, hạ sát quân Minh như ngả rạ.

Quân Minh bị tiêu diệt hết lớp này đến lớp khác, thế nhưng vẫn cậy đông ào ạt tiến lên. Thiệt hại lớn về binh lực khiến Trương Phụ sực tỉnh, nhìn lại thấy thành lũy rất lợi hại, nếu tiếp tục công phá thì chỉ làm mồi dưới làn tên của quân Hoàng Nghiêu, nên hạ lệnh lui quân, không tiến đánh mà vây xung quanh, nhằm cô lập nghĩa quân phía trong, chặn mọi đường tiếp lương.

Thế nhưng Nguyễn Chích đã chu đáo chuẩn bị kho lương có thể dùng một thời gian dài, quân Minh vây một thời gian dài thấy không có kết quả thì rút lui.

Nữ tướng giả traiNữ tướng giả trai
Nguyễn Chích cùng nghĩa quân Hoàng Nghiêu. (Tranh từ baobinhphuoc.com.vn)

Từ đấy nghĩa quân Hoàng Nghiêu hoạt động khắp vùng Thanh Hóa rộng lớn đến phá bắc Nghệ An, tiến đánh quân Minh, đánh bắt lương thực trả lại cho dân nghèo, thanh thế rất mạnh.

 

Có lần tướng Minh là Lương Nhữ Hốt cho quân đến vây nghĩa quân Hoàng Nghiêu trên núi dài ngày, cắt con đường viện binh nhằm khiến Nguyễn Chích phải hàng.

Nguyễn Chích liền tìm cách truyền tin ra ngoài. Trong binh pháp có viết rằng, truyền tin gần dùng trống, truyền tin xa thì đốt phân súc vật bốc lên cao làm tín hiệu. Nguyễn Chích cho quân đốt phân súc vật khói bay cao.

Phó tướng Nguyễn Thị Bành lúc này đang ở quê nhà Vạn Lộc, nhận thấy tín hiệu từ căn cứ Hoàng Nghiêu, đoán rằng nghĩa quân đang bị vây bốn phía, không cách gì thoát ra được.

Nguyễn Thị Bành liền đến các làng xã tập hợp trai tráng cùng dân làng được đội quân khoảng năm, sáu trăm người, mang rất nhiều cờ cùng gươm dao, đến đêm thì tiến vào căn cứ, vừa đi vừa dậm mạnh chân.

Dưới ánh sao đêm, quân Minh quan sát thấy một đội quân cờ xí rợp trời, bước đi dồn dập như chuyển đất, tưởng như có một đại quân đang xông vào, liền cấp báo cho Lương Nhữ Hốt biết.

Lương Nhữ Hốt hoảng sợ, nghĩ rằng có cánh quân khởi nghĩa khác ứng cứu quân Hoàng Nghiêu, phối hợp trong đánh ra, ngoài đánh vào thì mình sẽ không thoát được. Liền vội vàng cho quân rút nhanh, quân Minh hoảng sợ, mạnh ai nấy chạy.

Câu chuyện về vị nữ tướng giả trai duy nhất trong sử Việt
Quân Minh hoảng hốt tháo chạy. (Tranh minh họa của họa sĩ Đức Hòa trong bộ “Lịch sử Việt Nam bằng tranh” – Sử dụng dưới sự đồng ý của tác giả)

Quân Hoàng Nghiêu phối hợp truy đuổi theo khiến quân Minh tử trận rất nhiều. Đến đồn Cổ Vô, nghĩa quân bao vây phá đồn, quân Minh đại bại phải cố sống cố chết chạy về thành Tây Đô.

Nghĩa quân Hoàng Nghiêu chỉ có khoảng một vài nghìn người. Trong khi mỗi lần quân Minh tiến đánh đều sử dụng đội quân lớn mạnh hơn. Phó tướng Nguyễn Thị Bành cho quân kết các hình nhân giả thành đội ngũ, bày binh bố trận để lừa quân Minh.

Một lần quân Minh tiến đánh căn cứ, thấy đội quân đông, không dám chủ quan, không dám xông lên, mà dùng tên nhắm các hình nhân mà bắn, lúc bắn hết tên mới biết là hình nhân giả. Lúc này nghĩa quân mới chia các quân tiến đánh quân Minh, quân Minh không còn tên bắn bị thảm bại, phải rút chạy.

 

Gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, lập công lớn

Qua thời gian, nhiều cuộc khởi nghĩa lần lượt bị quân Minh dập tắt, quân Minh có thời gian tập trung quân tiến đánh nghĩa quân Hoàng Nghiêu, vì thế Nguyễn Chích quyết định gia nhập với nghĩa quân Lam Sơn nhằm tăng thêm sức mạnh.

Câu chuyện về vị nữ tướng giả trai duy nhất trong sử Việt
Gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. (Tranh minh họa của họa sĩ Đức Hòa trong bộ “Lịch sử Việt Nam bằng tranh” – Sử dụng dưới sự đồng ý của tác giả)

Khi gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, Nguyễn Chích và Nguyễn Thị Bành mang cả đội quân bồ câu theo nhằm truyền tin.

Có lần nghĩa quân Lam Sơn từ căn cứ đi đánh các nơi, chỉ có vợ chồng Nguyễn Chích, Lê Lợi cùng vài trăm quân túc vệ ở lại thì căn cứ bất ngờ bị quân Minh đánh úp, quyết bắt các đầu lĩnh của nghĩa quân trong căn cứ.

Nguyễn Thị Bành liền dùng bồ câu báo tin cho các nơi, các cánh quân biết tin về căn cứ ứng cứu kịp thời, trong đánh ra, ngoài đánh vào nhờ đó mà đánh lui quân Minh.

Sau trận này, Lê Lợi khen ngợi vợ chồng Nguyễn Chích, tự thân trao thóc tẩm mật cho nữ tướng Nguyễn Thị Bành để cho bồ câu ăn.

Luôn sát cánh bên chồng trong mọi hoàn cảnh

Sau khi chiến thắng quân Minh, Nguyễn Chích được xem là bậc khai quốc công thần, ông được phong là Đình Thượng Hầu. Nguyễn Thị Bành được phong là phu nhân, luôn bên cạnh chia sẻ ủng hộ chồng những lúc khó khăn.

nữ tướng giả trai
Nguyễn Thị Bành cùng chồng nuôi đội quân bồ câu đưa thư. (Tranh từ baobinhphuoc.com.vn)

Lê Lợi khi lên ngôi Vua không thể hiện được là bậc minh quân, nhiều bậc công thần không được trọng dụng. Nguyễn Chích cũng nằm trong số đó, ông bị Lê Lợi cách chức, sử không có ghi rõ ông phạm lỗi gì, nhưng các nhà phân tích cho rằng ông bị cách chức do sự nghi ngờ công thần của Lê Lợi. Những lúc như thế bà Nguyễn Thị Bành luôn bên cạnh chia sẻ những buồn vui cùng chồng.

Sau khi Lê Lợi mất, con là Lê Thái Tông lên ngôi, Nguyễn Chích được phục chức làm Đồng
tổng quản châu Hoá, trấn thủ Thát Ải. Ông nhiều lần đánh tan quân Chiêm, giúp ổn định vùng biên giới phía Nam.

Dù lịch sử không ghi chép, nhưng những chiến công đánh Chiêm của ông cũng có đóng góp không ít của phu nhân Nguyễn Thị Bành.

Bà cũng được ghi nhận là người hiếm hoi trong lịch sử phải giả trai để đầu quân, dù bị chủ tướng Nguyễn Chích phát hiện, nhưng đó lại là khởi đầu cho một cuộc hôn nhân đẹp.

Trần Hưng

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Võ Hương An - Vua Gia Long vốn không phải là con người hiếu sát, ngay cả việc đối với họ Trịnh, hai bên đánh nhau ròng rã 45 năm trời, vậy mà khi đã lấy được nước (1802), vẫn đối xử tốt với con cháu họ Trịnh chứ đâu đến cạn tàu ráo máng như với Tây Sơn?
Người mẹ của các bậc vĩ nhân (Kỳ 3): Mẹ của Thánh Ghandi – Người phụ nữ với đức tin đã dưỡng nên một ‘linh hồn vĩ đại’ - “Đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt đều có bóng dáng một người phụ nữ”, người ta vẫn luôn nói thế để đề cao vai trò của người vợ đối với thành công của nam giới. Đúng vậy, nhưng ít ai để ý rằng trước khi người phụ nữ ấy đến với cuộc đời anh ta thì đã có một người phụ nữ khác sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo cho anh ta từ những bước đi đầu đời, người gieo những hạt giống tâm hồn đầu tiên vào đầu óc thơ trẻ của anh ta, chăm lo tưới bón cho nó bằng tình yêu thương để sau này nó lớn thành đại thụ.
(Bài viết nhân ngày sinh của Phan Châu Trinh, 9/9/1872 – 9/9/2018) Phan Châu Trinh (1872 – 1926) là một trong những nhân vật lịch sử điển hình của thế kỷ 19, 20. Ông là một nhà văn hóa, một nhà tư tưởng, và một nhà cách mạng. Sinh ra và trưởng thành trong bối cảnh đất nước bị đô hộ bởi thực dân Pháp, với lòng yêu nước nồng nàn, ông đã trăn trở về con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Không giống như con đường của bao chí sĩ khác, con đường của ông rất đỗi khác biệt, thể hiện tầm nhìn lớn lao và chứa đựng nhiều thách thức.
Lật chồng báo cũ: QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC TUYỆT VỜI 92 NĂM TRƯỚC - Quan điểm giáo dục tại Đông Dương năm 1926 Nguyễn Đình Thành - Đọc lại báo xưa từ năm 1926 triết lý đã rất rõ ràng: …Mục đích sơ học và và cao đẳng tiểu học là cốt dạy dỗ cho trẻ con ngày sau có đủ học thức mà đối phó với đời, và ngày sau biết quyến luyến xứ sở và chức nghiệp của mình, chớ không phải là đào tạo một hạng người cứ tưởng mình là giỏi giang xa hẳn khác đồng bào, vì biết giăm bảy chữ tây, không nhớ cổ tục là gì và không có giây liên lạc với nòi giống nữa.
Tìm hiểu lịch sử là công việc vô cùng thiết yếu vì có hiểu người xưa, có hiểu được lịch sử mới hiểu được vận mệnh nước nhà mà khôi phục lại. Trên Diễn đàn BBC nhà báo Nguyễn Giang đưa ra một cách nhìn khá mới lạ để ghi công và đánh giá những nhân vật lịch sử đã đóng góp cho việc truyền bá chữ Quốc ngữ. "Các vị truyền giáo có công tạo ra bộ mẫu chữ, nhưng việc này không có gì quá độc đáo hay quá khó khăn và giả sử nếu không có họ thì việc đó cũng có thể làm được sau này."
Chỉ nhắc cái cơ bản dễ nhớ để viết chính tả tương đối ổn và hạn chế lỗi ở mức thấp nhất . 1 . DÙNG TỪ LÁY THEO QUI ƯỚC: - Dấu Hỏi đi với Sắc và Ngang . - Dấu Ngã đi với Huyền và Nặng . HỎI + SẮC:
Miếu Công thần Vĩnh Long nhìn từ bên ngoài ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG Nằm bên tả ngạn sông Cổ Chiên, miếu Công thần Vĩnh Long là hậu thân của miếu Hội đồng thờ các vị công thần triều Nguyễn. Di tích này được các nhà nghiên cứu quan tâm bởi nơi đây hiện còn giữ được nhiều đạo sắc
Hát ru là hình thức diễn xướng quen thuộc của Việt Nam, mang đậm chất quê hương, được truyền từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, là sự ngọt ngào không thể thiếu của tuổi ấu thơ, như ký ức mãi mãi đi theo mỗi người về những khoảnh khắc yên bình nhất trong vòng tay của mẹ.
Nói về nguồn gốc ngày lễ Rằm tháng bảy, phải nói đến nguồn gốc của lịch âm dương, mà chúng ta ngày nay gọi là lịch âm. Theo các tài liệu lịch sử ghi chép lại thì lịch âm dương được cho là do Hoàng Đế sáng chế ra. Hoàng Đế là ông vua đầu tiên thời Ngũ Đế cách hiện nay khoảng 4700 năm.
Từ ngày còn nhỏ, chúng ta đã được nghe biết bao câu chuyện cổ tích qua giọng kể của bà, của mẹ. Từ những lâu đài của nàng công chúa và hoàng tử, cho đến cánh rừng rậm rạp nơi mụ phù thủy cư ngụ, vẻ đẹp hiền từ của Ông Bụt, Bà Tiên…, tất cả đã trở thành một phần không không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ. Đã bao năm tháng trôi qua, những câu chuyện dân gian ấy vẫn còn nguyên sức hút, tuy giản dị, nhẹ nhàng mà gửi gắm bao lời răn dạy vô cùng trân quý của cha ông.
Bảo Trợ