Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm A

03 Tháng Sáu 20177:33 SA(Xem: 2794)

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm A

blank

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

(Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23)

Chủ đề: THÁNH THẦN, NGUỒN SỨC MẠNH NỘI TÂM

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)

I. CÁC BÀI ĐỌC

Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần đến để trợ lực và hướng dẫn cho các môn đệ. Chúa Thánh Thần đã làm thay đổi cuộc sống của các môn đệ. Từ những con người sợ sệt nhút nhát, các môn đã trở nên mạnh mẽ, can trường. Từ những con người “đóng kín” trong chính mình, các môn đệ trở nên những người “ra đi” loan báo Tin Mừng của Đức Kitô Phục Sinh.

1. Bài đọc I (Cv 2,1-11)

Trước khi bước vào cuộc thương khó, Đức Giê-su đã hứa với các môn đệ rằng Người sẽ ban Chúa Thánh Thần xuống trên họ (x. Ga 14,16.26). Sách Công Vụ hôm nay kể lại biến cố lễ Ngũ Tuần. Lễ Ngũ Tuần là một trong những lễ lớn của người Do Thái. Trước đây, lễ này được xem là lễ thu hoạch mùa màng; nhưng sau này nó được mừng để tưởng nhớ việc Thiên Chúa ban Lề Luật cho Môsê trên núi Sinai, 50 ngày sau lễ Vượt Qua.

Thánh Luca mô tả biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ của Đức Giêsu trong ngày lễ Ngũ Tuần như để muốn nói rằng: Chúa Thánh Thần thay thế cho Lề Luật cũ và Ngài trở nên Lề Luật mới cho các Kitô hữu. Các biểu tượng về Chúa Thánh Thần được mô tả như là tiếng gió, lửa, ơn ngôn ngữ: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau.”

Ví Chúa Thánh Thần như tiếng gió mạnh, Luca muốn diễn tả rằng Thánh Thần là nguồn sức mạnh để biến đổi các Kitô hữu. Họ không còn phải sợ hãi nhưng can đảm để sẵn sàng làm chứng cho Đức Kitô. Chúa Thánh Thần là lửa, ngọn lửa tình yêu. Ngài là sức mạnh của nội tâm đốt cháy tâm hồn của các Kitô hữu trong đời sống phục vụ vì Nước Trời. Thánh Thần ban ơn để giúp các môn đệ nói các thứ tiếng khác nhau. Sứ vụ rao giảng của các môn đệ giờ đây được loan tới khắp nơi trên hoàn vũ. Thánh Thần đã làm cho tất cả mọi dân trở nên một trong Đức Giêsu, khác với biến cố xây dựng tháp Baben trong Cựu Ước (x. St 11,1-9).

2. Bài đọc II (1 Cr 12,3b-7.12-13)

Thánh Phaolô nói về những đặc sủng khác nhau trong đời sống cộng đoàn Kitô giáo, nhưng xuất phát từ Chúa Thánh Thần: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí”. Chính Thần Khí của Thiên Chúa hợp nhất muôn người lại và làm phong phú những đặc ân trong Giáo Hội. Quả thật, tất cả mọi Kitô hữu đều lãnh nhận hồng ân đức tin trong cùng một phép rửa, cùng một Thánh Thần để tạo nên một thân thể hiệp nhất và duy nhất: “Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể”.

Có lẽ các Kitô hữu thuộc cộng đoàn Côrintô gặp nhiều khó khăn trong sự hiệp nhất, vì thế Phaolô mời gọi và nhắc nhở họ về nguồn mạch duy nhất là đức tin mà họ nhận lãnh qua bí tích rửa tội. Ngài lấy ví dụ rất cụ thể của thân thể để nói về sự hiệp nhất của các Kitô hữu: “Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể”.  

3. Tin Mừng (Ga 20,19-23)

Tin Mừng Gioan thuật lại biến cố quan trọng mà đã làm thay đổi cuộc sống của các môn đệ Đức Kitô. Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và trao ban Thánh Thần cho họ. Các cánh cửa nơi họ tụ tập đều được đóng kín vì sợ hãi. Quả thật, cuộc khổ nạn của Đức Giêsu là biến cố khủng khiếp và buồn đau.  Các môn đệ vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau biến cố này. Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và lời đầu tiên mà Người nói với họ đó là lời bình an: “Bình an cho anh em”. Đây là lời an ủi, yêu thương của Đức Giêsu dành cho các môn đệ của mình. Người không trách mắng họ vì sự nhát gan, vì sự bội phản của họ, nhưng vẫn luôn luôn yêu thương, tha thứ và tín nhiệm họ.  Người đi bước trước và muốn bắt đầu lại với họ trong mối tương giao Thầy - trò thuở nào. Như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Thiên Chúa không bao giờ biết mệt khi tha thứ” (Gaudium Evangelii, số 3).

Đức Giêsu đã cho các môn đệ xem thấy những vết thương của cuộc khổ nạn: “Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn”. Đức Giêsu muốn cho các môn đệ cảm nhận sự phục sinh vinh hiển và hồng ân lớn lao mà họ sẽ nhận được nhờ cuộc thương khó của Người.

Người trao ban cho họ Thánh Thần như một cuộc tạo dựng mới. Như xưa, Thiên Chúa đã nhào nắn nên con người từ bụi đất và Ngài thổi hơi vào tạo vật của Ngài để thông truyền sức sống, thì nay các môn đệ và những ai tin vào Đức Giêsu Phục Sinh cũng được Người thổi vào họ sức sống mới: “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Các môn đệ giờ đây trở nên mạnh mẽ và can trường, lòng tràn đầy niềm vui khi gặp lại Đức Kitô Phục Sinh. Họ không còn phải ẩn trốn vì sợ hãi, nhưng là những chứng nhân và những người rao giảng về sứ điệp của Đức Giêsu cho muôn người với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.

II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau”. Các môn đệ trở nên mạnh mẽ sau khi lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Giờ đây họ “mở tung” mọi cánh cửa đang khép kín để “ra đi” loan báo sứ điệp Tin Mừng của Đức Kitô Phục Sinh đến mọi người và mọi nơi. Tôi đã cảm nghiệm niềm vui Phục Sinh của Đức Giêsu trong cuộc đời mình? Tôi có sẵn sàng “ra đi” để loan báo cho người khác về kinh nghiệm đức tin?


2. “Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể”. Sự hiệp nhất và yêu thương là dấu chỉ của những người môn đệ của Đức Kitô. Tôi có thể hiện sự hiệp nhất và yêu thương trong cuộc sống của mình?


3. “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Như Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến thế gian để thi hành sứ vụ cứu độ loài người. Giờ đây Người cũng sai chính mỗi người Kitô hữu đến với những người khác để loan truyền ơn cứu độ. Tôi có ý thức nhiệm vụ cao cả này không?

III. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã ban tặng Thánh Thần cho Hội Thánh như lời Chúa Giêsu đã hứa. Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời cảm tạ và chân thành nguyện xin.

1. Chúa Phục Sinh nói với các môn đệ: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.” Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh, được đầy tràn Thánh Thần của Đấng Phục Sinh, luôn can đảm và trung thành diễn tả khuôn mặt của Đức Kitô cho con người hôm nay.

2. Bình an là quà tặng của Chúa Giêsu Phục Sinh dành cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia cùng các tổ chức quốc tế, biết yêu chuộng và mưu cầu hoà bình đích thực cho thế giới, bằng con đường đối thoại và tôn trọng sự thật.

3. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi kitô hữu, cách riêng các nhà truyền giáo ở khắp nơi, biết ý thức sứ mạng cao quí do Thiên Chúa ủy thác, luôn nỗ lực loan truyền Tin Mừng và chia sẻ niềm vui cứu độ cho mọi người.

4. Thánh Phaolô khẳng định: “Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn sống xứng đáng với ân huệ Thánh Thần đã lãnh nhận, hầu trổ sinh nhiều hoa trái trong cuộc sống hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã ban Thánh Thần để thánh hóa và dạy dỗ chúng con trong đời sống đức tin. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn hăng hái nhiệt tình vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Theo Tgpsaigon.net
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 23/06/2019 – Thứ Chúa Nhật XII Thường Niên Năm C Mình Máu Thánh Chúa BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20 “Ông mang bánh và rượu tới”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Đấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. Đó là lời Chúa.
Trích sách Châm Ngôn. Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai.
“Ta hãy xuống coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn”. Trích sách Sáng Thế. Lúc bấy giờ toàn thể lãnh thổ có một tiếng nói duy nhất và một ngôn ngữ như nhau. Khi con cháu ông Noe từ phương đông tiến đi, họ đã gặp một cánh đồng tại đất Sinêar và họ cư ngụ ở đó. Những người này nói với nhau rằng: “Nào, bây giờ chúng ta đi làm gạch và đốt lửa để nung”. Và họ dùng gạch thay thế cho đá và nhựa thay thế cho xi măng. Họ còn nói: “Nào, bây giờ chúng ta hãy xây một thành với một cây tháp mà ngọn nó chạm tới trời. Và chúng ta hãy tạo cho ta một tên tuổi, để chúng ta khỏi bị tản lạc ra khắp mặt địa cầu”.
BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ LỄ THĂNG THIÊN và TUẦN 7 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN Bài đọc I: Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.
26/05/2019 – Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-2. 22-29 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”. - Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này.
BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN 5 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 19/05/2019 – Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh BÀI ĐỌC I: Cv 14, 20b-26 (Hl 21-27) “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Đến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng:
05/05/2019 – Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27b-32. 40b-41 “Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: “Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?
“Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành. Đó là lời Chúa.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Đấng người ta đã giết treo Người trên thập giá.
Bảo Trợ