Qua Đèo Ngang

11 Tháng Tám 201611:10 CH(Xem: 3298)

KÍNH MỜI CÁC CỤ TIẾP TỤC HỌA BÀI "QUA ĐÈO NGANG" (BẢN MỚI)

blank
blank
 GS. Lê Văn Đặng chuyển sang chữ Nôm.

Qua Đèo Ngang 

Đinh Bá Truyền

Bước tới Đèo Ngang bỗng trúng tà
Mù trời ống khói Formosa
Nghênh ngang Vũng Áng, Tàu ngàn đứa
Nhung nhúc Kỳ Anh, Khựa vạn nhà
Chất độc đen ngòm ô nhiễm biển
Cá tôm trắng phếu chết ra ma
Dừng chân đứng lại lòng tê tái
Một mảnh sơn hà đã thuộc Hoa.


Xin kính mời các cụ, các thi hữu xa gần cùng họa bài Qua Đèo Ngang, bản mới. Xin gửi thơ họa bằng cách comments bên dưới, hoặc gửi về hộp thư:
chuteu2015@gmail.com

Tễu Blog dự kiến sẽ mời một hội đồng chấm, do Cụ Hoài Yên làm Chánh chủ khảo, Giáo sư Lê Văn Đặng làm Phó Chủ khảo để chọn ra các bài hay nhất và trao giải.
----------------

Xin giới thiệu một số bài họa của các cụ Nguyễn Đào Trường, Hồ Văn Thiện, Cao Bồi Già:

blank
blank
Bài họa của Cụ Phạm Toàn:
 
Họa 1 – Đánh Dân Bênh Giặc 

Bước tới Đèo Ngang gặp mã-tà
Canh phòng che chở Formosa
Lăm lăm khiên, gậy, vài ngàn đứa
Che chở bên trong Khựa vạn nhà
Thây kệ ngư dân đà mất biển
Thuyền úp phơi bờ hệt tha ma
Ngửa mặt hỏi Trời cao tím tái: 
Khi mô tống cổ hết giặc Hoa? 

Họa 2 – Trả lời Thanh Quan 

Gặp chị Thanh Quan lúc xế tà
Chị hỏi chi mô Formosa
Lom khom ai đó vô vàn đứa?
Thưa chị: Tàu ô mấy vạn nhà
Sao chẳng thấy thuyền câu lướt biển?
Thưa chị thuyền bè đã ra ma
Ôi đất nước mình ai xơi tái? 
Dạ, thưa: giặc cũ tên Trung Hoa! 

Họa 3 – Tài-Môi qua Đèo Ngang 

Cũng đến Đèo Ngang lúc xế tà
Xế hộp rúc vào Formosa
Lưng khom xin gặp vài ba đứa
Bị chúng đuổi xua giạt khỏi nhà!
Rón rén hỏi ăn con cá biển
Rằng ăn có muốn chết ra ma?
Thôi thôi thây kệ đời xơi tái 
Xế hộp cho ta, biển cho Hoa! 

Họa 4 – Kẻ Phàm ở Đèo Ngang 

Họp báo Đèo Ngang đến xế tà
Tên Phàm đại diện Formosa
Báo hại nghển dài vài chục đứa
Tên Phàm nhếch mép sủa mấy nhà
Chọn thép, hay là chọn cá biển?
Chọn gì thì cũng “Tỉu nhà ma”
Đừng hỏi kẻ Phàm điều quan tái! 
Vì ta đại diện cả Trung Hoa! 

Họa 5 – Trách nhiệm ở Đèo Ngang 

Quốc Hội bàn xuông đến xế tà
Kim Cự phải khai Formosa
Ký kết duyệt rồi dăm bảy đứa
Bôi trơn đâu chỉ đến một nhà?
Ngậm miệng mắc quai đành mất biển
Há mồm không khạc nổi xác ma
Để hận giống nòi đời tê tái 
Đem dâng đất nước biếu người Hoa!
Bài họa của cụ Phan Tự Trí 

TRỜI NGHIÊNG

Bao tháng Trời Nghiêng bóng chẳng tà
Chim còn đâu nữa để mà sa
Đau thương biển chết đau tan nước
Xót cảm cá tiêu xót nát nhà
Giày mả... bọn Tàu quân ác quỷ
Rước voi... bầy Lại lũ tà ma
Kỳ Anh Vũng Áng ... Ôi Cồ Việt

Không lẽ muôn đời chẳng thoát Hoa.

9-8-2016 

Bài họa của cụ Đỗ Sanh

Đứng lặng Đèo Ngang mắt lệ nhòa,
Mịt mùng khói tỏa Focmoxa,
Còn đâu Vũng Áng_ Kiêu hùng Việt,
Kỳ Anh_ Mảnh đất của Ông cha,
Nhung nhúc quan tham đua bán nước,
Cùng bầy Tàu Khựa-_ lũ tà ma,
Hồn thiêng đất nước xin chứng giám,
Non sông _Đất Việt: sạch lũ Hoa

Hai bài họa của Cụ Hà Sỹ Phu:

HSP họa bài thơ “Tân Đèo Ngang” của Khuyết danh 

Bài 1: ĐÈO CAO NHÌN RÕ CHÍNH TÀ

Tỉnh dạy mà phân chính với tà
Một thời gió táp với mưa sa
Lom khom nịnh thối dư ngàn đứa
Lẫm liệt danh thơm thiếu một nhà
Nhớ nước nên khơi lòng ái quốc
Thương nhà phải diệt lũ yêu ma
Nội phản-ngoại xâm giờ đã tỏ
Hết giặc vườn xuân mới nở hoa 

Bài 2: CHỐNG TÀU KHỰA ĐỂ GIỮ TÌNH VIỆT- HOA

Lại tới đèo Ngang lúc xế tà
Một vùng Tàu Khựa sáng sao sa
Theo nghề, bám biển thưa vài chiếc
Thất nghiệp, rời quê chắc vạn nhà 
Thòng lọng Thành Đô- mưu xích quỷ!
Môi trường Hà Tĩnh- bãi tha ma !
Chặn tay giặc cướp say Bành trướng
Đắp lại tình dân Việt với Hoa.


Bài họa của Cụ Phạm Đức Quý:

Bước tới Đèo Ngang nước mắt nhòa
Nhìn vùng nhượng địa Fomosa
Khói tuôn xám xịt tàn trăm họ
Nước thải đen ngòm hại bách gia
Tàu Khựa vạn thằng sang lập nghiệp
Dân Nam nghìn hộ chuyển đi xa
Cá tôm chết hết dân điêu đứng
Vũng Áng đâu còn đất của ta !
  

Bài họa của Cụ Đỗ Hoàng

ĐẾN ĐÈO NGANG

Bước đến Đèo Ngang gặp lũ tà.
Hung thần xuất hiện Formosa.
Tanh bành biển chết vung lời thét,
Tóa họa trời toi dậy tiếng la!
Hám bạc lũ quan mắc mẹo quỷ,
Tham tiền đám lại kẹt mưu ma!
Dừng trông thảm cảnh tan hoang nước.
Tai họa nghìn đời ! Vái cậy Cha!

Hà Nội ngày 9 – 8 – 2016
Đ - H

Bài họa thứ 2 của Cụ Cao Bồi Già

Bài họa 2:

TRIỆT XỬ

Phải đem xử hết bọn tâm tà
Khiến cả dân mình máu lệ sa
Mầm tử lửng lơ treo vạn mối
Họa tai ngùn ngụt đổ muôn nhà
Bờ xôi đứt ruột thành bô rác
Biển bạc đau lòng hóa bãi ma
Giận kẻ bội vong giày mả tổ
Rước về một lũ quỷ…Trung Hoa !

CAO BỒI GIÀ
09-08-2016.


Bài họa của Cụ Thái Văn Đào

Qua Đèo Ngang

Một dải Hoành Sơn đã nhiễm tà
Phải đâu chỉ khói Formosa
Lô xô bến vắng thuyền gác mái
Thấp thoáng làng xa lưới xếp nhà
Vũng Áng biến xanh thành biển chết
Thiên Cầm cát trắng hóa tha ma
Nào ai rước giặc vào trong nước
Đất Việt ngàn năm thành đất Hoa.

 
Chùm bài họa của các cụ chửa cho biết quý danh:
 .
Lãnh đạo nào đây ám phải tà
Mời Tàu đến dựng For mô sa
Độc dây cá chết phơi đầy bãi
Bệnh nhập dân mang rải mọi nhà
Vũng Áng sắp thành nơi tử địa
Kỳ Anh chuẩn bị bãi tha ma
Cha ông suốt bốn nghìn năm giữ
Nước Việt bây giờ bỗng hóa Hoa


Chả lẽ không hay bọn Khựa tà
Sao còn đi rước For mô sa
Thù xưa chỉ vảng ngoài biên ải
Giặc cũ giờ găm trước cổng nhà
Tôm cá phơi thây đà trắng kiếp
Dân tình rỗng ruột sắp xanh ma
Cha ông Bắc thuộc không làm được
Con cháu tiền nhiều chúng nạp ta 


ĐAU VÌ HOA

Một dải Đèo Ngang đã ám tà
Vì trong một ổ Formosa
Thương thay Vũng Ánh hơn ngàn xóm
Khốn đốn Kỳ Anh cỡ vạn nhà
Cá chết bạt ngàn như trúng dịch 
Người sầu vô tận tựa đưa ma
Dừng chân,cám cảnh, lòng đau xót
Nước Việt mình đây hay nước Hoa?  


Họa bài “ Qua đèo Ngang”
Của Đinh Bá Truyên
  


Tới chốn đèo Ngang lúc ác tà
Lặng nhìn non nước lệ tuôn sa
Bầy Ngô mặt ngố toàn dân khựa
Chữ Hán bảng treo suốt dẫy nhà
Miệng lưỡi líu lô mồm “hảo hảo”
Cõi lòng chất chứa “Tửu nhà ma”
Hỡi ai rước tượng rày non tổ
Chớ bỏ giống nòi nhập giống Hoa.


Bài họa của cụ Phan Liên Khê

Bước đến Đèo Ngang gặp lũ tà,
Những thằng khốn nạn chiếm Hoàng Sa.
Thôn quê Vũng Áng nghìn tên giặc,
Phố xá Kỳ Anh vạn nóc nhà.
Đầu độc biển xanh, thâm tựa quỷ,
Thủ tiêu cá trắng, ác như ma.
Ngàn năm Hà Tĩnh dân thuần Việt,
Sao tới bây giờ thấy lắm Hoa?


9-8-2016
Phan Liên Khê
Thượng tá Cựu chiến binh


Bài họa của Cụ Đỗ Đình Tuân

Phải giữ môi trường

Hủy hoại môi sinh bọn ác tà
Độc từ Vũng Ảng thải tuôn sa
Tiêu vong thủy sản muôn nghìn tấn
Khốn khổ ngư dân ức vạn nhà
Dẫn quỷ vào nhà tham mở lối
Để đầu độc biển hóa tha ma
Nước non mình muốn còn đường sống
Phải giữ môi trường phải thoát Hoa

09/08/2016
Đỗ Đình Tuân

Bài họa của Cụ Nguyễn Y

Chẳng phải Đèo Ngang đã trúng tà
Mà rằng khắp cả Nước Nam ta
Đất liền Tục Lãm, Nam Quan đó
Biển khơi nỗi nhục Hoàng, Trường Sa
Quân Tàu xâm lấn miền biên ải
Nội giặc lăm le bán nước nhà
Hãy mong tỉnh ngộ toàn dân Việt

Góp sức chung vai cứu Sơn Hà.

Bài họa của Cụ Dien Nguyen 

Chẳng tới Đèo Ngang cũng biết tà
Năm châu nhẵn mặt Formosa
Đỉnh cao tham dốt mời nó đến
Vũng Áng Kỳ Anh đuổi vạn nhà
Rác thải lén chôn, hư đất mẹ
Độc tuôn cống xả, biển tha ma
Dân tình gào thét đòi sống sạch
Dùi cui đáp lại, chớ đụng Hoa!

Bài họa của Cụ Thích Trường Xuân 
.
Bước tới đèo ngang suýt trúng tà
Bởi vì xả thải của pho sa
Nghênh ngang lũ giặc chen làng xóm
Nhốn nháo quan tham lấn hiếp nhà
Xã tắc sao đành cho lũ quỷ
Sơn hà lỡ để mấy thằng ma
Cầu mong đoàn kết chung lòng lại
Đuổi thẳng bọn tầu giặc Trung Hoa.


Bài họa của Cụ Lương Quang Phiệt

Chớm đến Đèo Ngang đã trúng tà 
Một vùng nhiễm độc Formosa 
Kỳ Anh - Phố "Vẫy" kều nghìn đứa 
Vũng Áng - Tàu sang phá vạn nhà 
Mất nước đau lòng con cuốc cuốc 
Tan nhà xót ruột cái gia gia 
Biển Đông oán hận bè bán nước 
Đất Việt căm hờn lũ sai nha 
 

Bài họa của Cụ Hồ Hữu Liên 

NGÀY ẤY ĐÂY RỒI 

Lương tâm chẳng biết chính hay tà 
Cấu kết cùng bè lũ Fọc-sa 
Bán nước không màng, đau Tổ quốc! 
Buôn dân chẳng kể, khổ nhà nhà! 
Kỳ Anh lạnh lẽo như hang quỷ 
Vũng Áng hoang tàn tựa bãi ma 
“Quá tệ đỉnh cao” ngươi có biết: 
“Dân cùng tất biến” Việt đơm hoa? 

CÒN ĐÂU NON NƯỚC 

Cảnh vật Đèo Ngang đã nhiễm tà 
“Cỏ cây chen đá…”, lệ tuôn sa! 
Còn đâu hùng vĩ trời Non Nước? 
Thôi đã đìu hiu thảy mọi nhà! 
Chiêu Thống, bọn bay như ác quỷ 
Cận Bình, quân giặc tựa tà ma 
Hãy thôi, đoàn kết muôn dân lại 
Tống cổ ngay thì, bọn giặc Hoa! 


Bài họa của cụ Hoành Trần

QUA ĐÈO NGANG
 
Quan đến Đèo Ngang bỗng trúng tà.
Khom lưng uốn gối bởi tiền sa,
Ngoài khơi biển chết không tôm cá.
Trên núi rừng hoang vắng cửa nhà.
Đau xót vì dân đà lạc địa,
Thương thay bởi chúng đã tàn gia,
Buồn cho đất nước nhiều tàu khựa,
Quen thói gian tham ức hiếp ta.
Hoành Trần
10/8/16 
Bài họa của một cụ chửa cho biết quý danh

Để tưởng nhớ Bà Huyện Thanh Quan, xin ghi ơn đời đời:
 
Những lúc chiều rơi, bóng xế tà
Lại nhớ Đèo Ngang, đá chen hoa
Nơi đây phảng phất hồn thi sĩ
Ôm ấp tình riêng với nước nhà
Người bao năm cũ còn vang mãi
Lời dặn thiêng liêng với quốc gia
Xin khắc ghi đây lời nguyện ước
Để người vui mãi cháu con ta. 
Bài họa của cụ Lý Đức Quỳnh

TRÚNG TÀ

Ngư dân Vũng Áng trúng bùa tà
Điềm báo chẳng lành,cú vọ sa*
Hiện tại,trôi sông thuyền hết biển
Tương lai,dạt chợ cửa không nhà
Vì tham cán bộ chìa tay quỷ
Bởi lợi doanh nhân giở thói ma
Khiến kẻ cầu vinh ôm ghế nhục
To mồm nuốt sử:Máu và Hoa !
Lý Đức Quỳnh 10.8.2016


*Người xưa tin rằng con chim cú vọ bay lạc đậu vào trong làng xóm 

là điềm báo chẳng lành:có chết chóc. 


Theo https://xuandienhannom.blogspot.com/2016/08/qua-eo-ngang-ban-moi.html
Ý kiến bạn đọc
21 Tháng Tám 20167:54 CH
Khách
Họa bài thơ Tân đèo ngang.

Phía bắc đèo ngang ám khí tà.
Cỏ cây chen đá lá không hoa.
Lom khom dưới núi Việt mưu sống.
Lố nhố bờ đông Hán vạn nhà
Biển đen cá trắng tấp đầy bãi.
Chỉ vì chất thải Fô mô sa.
Dừng chân ngắm cảnh đau lòng nước.,
Dân chúng oán hờn cọng đảng ta..
13 Tháng Tám 20161:06 SA
Khách
Bước tới đèo ngang ngẫm chính tà
Sững sờ oan nghiệt Formosa
Biển chết dân tình bao oán hận
Rừng chôn chất độc kẻ điêu ngoa
Dối nước lừa dân bè bịp bợm
Quan đảng bạo tàn trơ mặt ma
Cố nuốt trôi cục đô la bẩn
Để nghẹn lòng dân nhục Sơn Hà
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trước khi Michael Phương Minh Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt, phải ra tòa tại Thành phố HCM vào ngày 24/6 với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, gia đình ông ở California và những người quan tâm, trong đó có những dân biểu Mỹ, đã hy vọng rằng ông sẽ được trục xuất về Mỹ để đoàn tụ với gia đình ngay sau phiên tòa. Nhưng mọi hy vọng đã bị dập tắt ngay sau phiên tòa khi Michael Phương Minh Nguyễn bị tòa tuyên 12 năm tù và chỉ bị trục xuất sau khi đã thi hành án. Ngay sau phiên tòa, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng và cho biết
“Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu” mà người Việt không bị đồng hóa, nhưng chỉ có 70 năm mà đảng CSVN có khả năng diệt chủng dân tộc Việt Nam. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chỉ là khẩu hiệu lừa bịp nhân dân mà thôi. Các trí thức, văn nghệ sĩ và nhân dân đừng hy vọng được bọn thái thú địa phương lắng nghe và thực hiện theo ý dân.
Nhiều nhân vật bất đồng chính kiến, nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã bị đưa ra xét xử trong những phiên tòa chóng vánh, kết án nặng nề mà luật sư bào chữa chỉ ra những sai phạm trong tiến trình tố tụng…......Trong một số vụ án hình sự xét xử đối với những tội danh về xâm phạm an ninh quốc gia mà tôi có dịp tham gia bào chữa với tư cách là luật sư, thì hồ sơ truy tố không có chứng cứ hoặc chứng cứ không thuyết phục. Nhưng tất cả đều dễ dàng được tòa án chấp nhận là chứng cứ hợp pháp để kết tội và tuyên hình phạt rất nặng.
Tính cách vua quan của những người cộng sản Việt Nam hiện nay đã lộ rõ ngay từ năm 1945-1946 kia chứ không phải đến bây giờ nhưng vì lúc ấy chưa cầm quyền, chưa giàu sang, dân cũng chưa có của ăn của để cho nên nó không bộc lộ. - Có những quan chức xây biệt phủ lộng lẫy, chi xài xa hoa, con cái đi học nước ngoài, vợ thì không có việc làm hoặc cũng chỉ là công chức trong bộ máy. Những trường hợp như vậy thì dân không bức xúc, không hoài nghi mới là lạ.
Thân nhân của tù nhân chính trị Trương Minh Đức công khai thư kêu cứu về tình trạng của những người đang phải tuyệt thực tại Trại Giam Số 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Thư kêu cứu đề ngày 23 tháng 6 do Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân chính trị Trương Minh Đức ký tên và gửi đến Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Nội dung thư nói rõ việc Phân trại K2, Trại Giam Số 6 đang bức hại, đàn áp tù nhân chính trị.
CÒN QUY HOẠCH CÁN BỘ THÌ KHÔNG THỂ CHỐNG CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN Nói đến Quy hoạch cán bộ thì hiểu ngay là có người được quyền Quy hoạch và có người được Quy hoạch. Được Quy hoạch là có cơ hội thăng tiến – nên cán bộ phải cố lên. Bởi vậy, còn Quy hoạch thì sẽ có chạy Quy hoạch. Ai chạy Quy hoạch? Người bị Quy hoạch sẽ chạy Quy hoạch. Chạy ai? Chạy người có quyền Quy hoạch.
Tôi nghĩ những ông như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng thì sách của ông ấy chỉ có đảng của ông ấy đọc, chứ chẳng ai đọc, có khi những đảng viên của ông ấy cũng chẳng đọc luôn, Bởi vì tôi cho rằng những kiến thức mà các ông viết ra không có ý nghĩa thực tế, nếu những kiến thức ấy có ý nghĩa thực tế thì đất nước Việt Nam đã phồn vinh rồi.”.- Lã Việt Dũng.....Do đó, việc xuất bản những quyển sách này chỉ làm tốn tiền dân, tốn giấy, mà không ai đọc.
Việt Nam từng ra báo từ rất lâu. Tuy nhiên theo nhận định ngay dưới thời bị Pháp đô hộ, báo chí lúc đó còn được những quyền tối thiểu mà nhiều cơ quan báo chí trong nước hiện nay không có được. Gia Định báo được cho là tờ báo tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam được xuất bản vào ngày 15/4/1865.
Giáo sư Trần Phương:: “Thế bây giờ Chủ nghĩa xã hội của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta sẽ đi là cái Chủ nghĩa xã hội gì đây?”./ Đại tá Phạm Đình Trọng: “Đảng CSVN đã đưa dân tộc Việt Nam vào cuộc thí nghiệm xây dựng Xã hội chủ nghĩa suốt gần nửa thế kỷ và nhân dân Việt Nam phải trả giá quá đắt.
“Trung Quốc có tình cảm với bất cứ ai đi chăng nữa nhưng lợi ích của họ không thay đổi. Việt Nam cũng phải hiểu điều đó. Hồi năm 2011 khi ông Nguyễn Phú Trọng mới đắc cử chức Tổng Bí thư thì ông sang Trung Quốc ký thỏa thuận chung về các nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên biển. Năm 2011 xảy ra vụ (Trung Quốc) cắt cáp, năm 2012 cũng cắt cáp, rồi đến năm 2014 Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng thềm lục địa của Việt Nam chẳng hạn thì đường dây nóng giải quyết tranh chấp giữa hai bên theo nguyên tắc coi như là số 0.”
Bảo Trợ