Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 01.8 Đến Ngày 07.8.2016

04 Tháng Tám 20163:05 SA(Xem: 1979)

Lịch Phụng Vụ từ ngày 15.8 đến ngày 21.8.2016


***


Ý chung
: Cầu cho các môn thể thao, là cơ hội gặp gỡ thân tình giữa các dân tộc và mang lại nền hoà bình cho thế giới.

 Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá về niềm tin, lòng ngay chính và tình yêu thương tha nhân.

Lịch Hành Hương:

 

Stt Giới / Ban / Giáo xứ / Giáo họ Ngày hành hương
    1                   Hòa Thuận, Đức Mỹ,
Đá Bạc, Lam Sơn
15.8.2016
    2                   Bến Đá, Bãi Dâu 17.8.2016
    3                   Vinh Hà 18.8.2016
    4                   Các Ca đoàn và Nhạc đoàn 21.8.2016
    5                   Giới Hiền Mẫu 28.8.2016

15      13      Tr    Thứ Hai. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng.
Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.

                          Ngày hành hương: các giáo xứ Đức Mỹ, Hoà Thuận, Lam Sơn và giáo họ Đá Bạc

                      Ngày bổn mạng: các giáo xứ Bến Đá, Hòa Lâm, Kim Long, Vinh Hà và các giáo họ Thanh An, Xuân Trường

16      14      X    Thứ Ba. Thánh Stêphanô Hungari (Tr).
Ez 28,1-10; Mt 19,23-30.

17      15      X    Thứ Tư. Ez 34,1-11; Mt 20,1-16a.

                          Ngày hành hương: các giáo xứ Bến Đá và Bãi Dâu

                          Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

                          – Cha Giuse Nguyễn Quang Hóa (2006)

                          – Cha Đôminicô Hoàng Quốc Hùng (2006)

                          – Cha Vincentê Nguyễn Huy Quang (2006)

18      16      X    Thứ Năm. Ez 36,23-28; Mt 22,1-14.

                          Ngày hành hương: giáo xứ Vinh Hà

                          Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Lam Sơn (2011)

                          Kỷ niệm ngày qua đời: Cha Vincentê Đoàn Kim Thanh (2001)

19      17      X    Thứ Sáu. Thánh Gioan Euđê, linh mục (Tr) Ez 37,1-14; Mt 22,34-40.

                          Kỷ niệm ngày qua đời: Cha Vincentê Trương Đức Sinh (1957)

20      18      Tr    Thứ Bảy. Thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ez 43,1-7a; Mt 23,1-12.

                          Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

                          – Cha Maximô Đỗ Chính Thống OC (1954)

                          – Cha Vincentê-Điểm Trần Văn Bằng OC (1969)

                          Kỷ niệm ngày qua đời: Cha Saviô Hoàng Đệ (1984)

21      19      X    CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13;  Lc 13, 22-30.

                          (Không cử hành lễ thánh Piô X, giáo hoàng)

                          Thánh vịnh tuần I

                          Ngày hành hương cấp Giáo phận dành cho các Ca đoàn và Nhạc đoàn.

                          Ngày chầu lượt: các giáo xứ Long Hương và Bến Đá

                          Kỷ niệm ngày qua đời: Cha Gioan-Phanxicô Vũ Hùng Lãm (1994)
Lịch Phụng Vụ từ ngày 01.8 đến ngày 07.8.2016

Lịch Phụng Vụ từ ngày 01.8 đến ngày 07.8.2016

***

Ý chung: Cầu cho các môn thể thao, là cơ hội gặp gỡ thân tình giữa các dân tộc và mang lại nền hoà bình cho thế giới.

 Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá về niềm tin, lòng ngay chính và tình yêu thương tha nhân.

Lịch Hành Hương trong tháng:

Stt Giới / Ban
Giáo xứ / Giáo họ
Ngày hành hương
    1                   Long Hương 10.8.2016
    2                   Xuân Hà, Thánh Gia 14.8.2016
    3                   Hòa Thuận, Đức Mỹ, 
Đá Bạc, Lam Sơn
15.8.2016
    4                   Bến Đá, Bãi Dâu 17.8.2016
    5                   Vinh Hà 18.8.2016
    6                   Các Ca đoàn và Nhạc đoàn 21.8.2016
    7                   Giới Hiền Mẫu 28.8.2016

01.8   29.6   Tr    Thứ Hai. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  
Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.

                          Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

                          Cha Đaminh Phạm Văn Đổng OFM (2006)

                          Kỷ niệm ngày qua đời: Cha Phêrô Maria Tạ Đức Kiểm (1988)

Lưu ý: Từ trưa hôm nay cho hết ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ hoặc giáo họ biệt lập, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn toàn xá “Portiuncula”, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 33, 50, b)

02      30      X    Thứ Ba. Thánh Êusêbiô Vercellêsi và Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). 
Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14, 22-36.                    

03      01.7  X     Thứ TưGr 31,1-7; Mt 15,21-28.

04      02      Tr    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Gioan-Maria Vianney, linh mục. Bổn mạng các linh mục. Lễ nhớ.

                          Gr 31,31-34; Mt 16,13-23

                          Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

                          – Cha Phêrô-Khoa Lê Trọng Ngọc OC (1973)

                          – Cha Đaminh Trần Bình Tiên OP (2009)

05      03      X    Thứ Sáu đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).

                          Nh 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28. (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

06      04      Tr    Thứ Bảy đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.

                          Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19); Lc 9,28b-36.

                          Tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu:

                          19g00: – Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ

                                      – Lần hạt Mân Côi

                                      – Chầu Mình Thánh Chúa

 

07      05      X    CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
                          Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19 (hay Dt 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48 (hay Lc 12,35-40).

                          (Không cử hành lễ thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn, tử đạo; thánh Cajêtanô, linh mục)

                          Thánh vịnh tuần III

                           Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

                          – Cha Đôminicô Nguyễn Văn Ban SDB (2015)

Theo Giaophanbaria.org


Giáo Xứ Dũng Lạc: Giáo lý viên Hạt Bà Rịa Mừng lễ Bổn Mạng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên

Giáo Xứ Dũng Lạc: Giáo lý viên Hạt Bà Rịa Mừng Lễ Bổn Mạng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng...

Tin ảnh: Giáo xứ Xuân Sơn: Khánh thành Nhà Sinh hoạt, Làm phép nền móng xây dựng Nhà Xứ, Khởi công trùng tu Thánh đường, Ban Bí tích Thêm Sức

Giáo xứ Vinh Châu: Thánh lễ Tuyên hứa Vào Đời Ban Thánh nhạc Giáo phận Bế giảng Lớp học Người Dẫn Chương Trình & Lớp Đệm đàn nhà thờ Hè 2016 Ngày bồi dưỡng Giáo Lý viên Cấp 3 và Lớn tuổi Hạt Xuyên Mộc Theo Giaophanbaria.org

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tháng Tư 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho các quyền căn bản của con người, được tôn trọng trên toàn thế giới. Mùa Phục Sinh “Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).
Tháng Tư 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho các quyền căn bản của con người, được tôn trọng trên toàn thế giới. Mùa Phục Sinh “Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).
Tháng Ba 2021 THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE Ý cầu nguyện: Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa giải. Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa giải, với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi
Tháng Hai 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt. Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ, và lắng nghe lời họ kêu cứu. Mùa Chay “Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).
Mùa Chay “Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).
Tháng Một 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta, được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.
Tháng Một 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta, được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.
“Ngoài những mùa có đặc tính riêng, chu kỳ năm Phụng Vụ còn lại 33 hoặc 34 tuần lễ không có cử hành một khía cạnh cụ thể nào của mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta tưởng niệm trọn vẹn mầu nhiệm chính Chúa Kitô, đặc biệt là trong các ngày Chúa nhật. Thời kỳ này được gọi là mùa Thường niên” (AC 43).
Lịch Phụng vụ từ ngày 02.01.2021 đến 10.01.2021 Tháng Một 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta, được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.
Bảo Trợ