Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

22 Tháng Năm 201612:05 SA(Xem: 1297)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

blank

CHÚA NHẬT BA NGÔI
Cn 8:22-31; Rm 5:1-5
Ga 16:12-15

MẦU NHIỆM BA NGÔI
MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

“Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy;
Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy
mà loan truyền cho các con.”

(Ga 16,15)

I. CÁC BÀI ĐỌC

Các bài đọc ngày Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi trình bày cho chúng ta những chứng cứ trong Thánh Kinh về Ba Ngôi Thiên Chúa. Bài đọc I trích từ sách Châm Ngôn là bài ca ngợi khen Đức Khôn Ngoan. Dù chưa phải là mạc khải rõ ràng về một ngôi vị Thiên Chúa khác với Chúa Cha, nhưng có thể tìm thấy những tương quan với Ngôi Lời mà thánh Gioan trình bày trong Tin Mừng thứ tư. Trong Tân Ước, mạc khải về Ba Ngôi được trình bày rõ ràng hơn bởi chính Chúa Giêsu cũng như bởi các Tông đồ.

1. Bài đọc I (Cn 8, 22-31)

Đức Khôn Ngoan trong sách Châm ngôn được nhân cách hóa, được diễn tả như một ngôi vị, và được gọi là người phụ nữ Khôn Ngoan. Đoạn trích sách Châm ngôn chúng ta nghe trong bài đọc I hôm nay là một bài ca, gồm những lời ngợi ca mà chính Đức Khôn Ngoan ngợi khen mình. Trước hết Đức Khôn Ngoan nói về nguồn gốc nguyên thủy của mình: Người được Thiên Chúa tạo thành đầu tiên, trước tất cả mọi loài thụ tạo khác. Người là chứng nhân khi Thiên Chúa tạo thành thế giới vũ trụ bởi vì Người đã hiện diện trước từ đời đời. Bằng hai cách diễn tả: Đức Khôn Ngoan hiện hữu “trước khi” các sự vật được tạo thành, và “khi” các sự vật được tạo thành Đức Khôn Ngoan đã hiện diện, tác giả sách Châm ngôn nhấn mạnh sự hiện diện của Đức Khôn Ngoan trong suốt công trình tạo dựng và như thế làm nổi bật sự trổi vượt của Đức Khôn Ngoan trên hết mọi loài thụ tạo. Đức Khôn Ngoan hiện diện bên Thiên Chúa và như là dụng cụ của Người; Đức Khôn Ngoan làm vui lòng Thiên Chúa và là trung gian giữa Thiên Chúa và loài người.

Như thế, Đức Khôn Ngoan được trình bày như một sự nhân cách hóa ám dụ của phẩm tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng phẩm tính này để tạo thành và hướng dẫn vũ trụ và các loài cư ngụ trong đó cách quan phòng. Chính Đức Khôn ngoan sẽ là thầy dạy, hướng dẫn những người không được học hỏi để họ có thể tham dự vào quyền năng tạo thành của Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan cũng ban sự sống và những lời cố vấn cho các vua để họ có thể lãnh đạo cách đúng đắn. Đức Khôn Ngoan còn là trung gian giữa Đấng sáng tạo và thế giới được tạo thành, Người làm cho thế giới nhận biết về Thiên Chúa, dạy cho họ biết ý định của Thiên Chúa dành cho con người, và hướng dẫn con người tuân theo những quy luật  để điều hành vũ trụ như cộng tác vào chương trình của Đấng sáng tạo.

2. Bài đọc II (Rm 5,1-5)

Thánh Phaolô giải thích cho các tín hữu Roma hệ quả của niềm tin vào Đức Kitô phục sinh. Nhờ đức tin, các tín hữu được cứu độ và nên công chính, và nhờ đó được hòa giải với Thiên Chúa và tận hưởng sự bình an mà không có đau khổ nào có thể xâm chiếm, cũng như mang lấy một niềm hi vọng vững bền và sự tin tưởng vào sự bảo đảm chắc chắn của ơn cứu độ. Như thế hệ quả đầu tiên của sự công chính chính là sự bình an. Đây không chỉ đơn giản là sự bình an trong tâm trí hay lương tâm vì được tha tội, nhưng là bình an vì được sống trong quan hệ tràn đầy với Thiên Chúa. Chính trong sự bình an này mà không có đau khổ khó khăn nào làm cho người tín hữu chao đảo hay thất vọng. Chính nhờ Tin Mừng Đức Giêsu rao giảng, và nhờ chính sự chết và sống lại của Người, con người thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, được tha thứ, giao hòa, và cứu độ. Đức Giêsu chính là đấng trung gian và đấng giao hòa con người với Thiên Chúa.

Hiệu quả thứ hai của ơn công chính là niềm hi vọng vào vinh quang của Thiên Chúa. Đây chính là mục đích của cuộc sống con người, nhưng vì tội lỗi mà họ đã lạc xa niềm hi vọng này. Nay nhờ Đức Giêsu, đấng trung gian, và nhờ ân sủng của sự chết và sống lại của Người, con người có thể đạt tới niềm hi vọng vĩnh cửu trong vinh quang của Thiên Chúa. Chính niềm hi vọng này giúp tín hữu chịu đựng các gian nan thử thách. Niềm hi vọng vào vinh quang của Thiên Chúa không phải là ảo huyền, hay làm cho người ta thất vọng, ngược lại là một niềm hi vọng vững chắc vì được đặt nền tảng trên tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người, tình yêu mà Thiên Chúa đổ tràn đầy trong tâm hồn con người nhờ Chúa Thánh Thần mà Người đã ban. Thánh Phaolô lần đầu tiên nhắc đến Chúa Thánh Thần và vai trò của Người. Vai trò của Chúa Thánh Thần được nói đến ở đây chính là phương thế mà Thiên Chúa tuôn đổ tình yêu của Người cho loài người.

Như thế thánh Phaolô trong đoạn thư gửi gíao đoàn Roma đã nhắc đến Ba Ngôi Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc loài người. Thiên Chúa Cha yêu thương loài người sa ngã vì tội lỗi và phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, đã sai chính Ngôi Hai Con Một Người đến để cứu độ họ. Đức Giêsu chính là con Thiên Chúa trở thành Đấng trung gian giao hòa con người với Thiên Chúa bằng chính sự chết và sống lại của Người. Công trình cứu độ loài người còn được sự cộng tác của Chúa Thánh Thần, đấng làm chứng và thánh hóa tâm hồn con người.

3. Bài Tin Mừng (Ga 16,12-15)

Trước khi rời bỏ các môn đệ, Đức Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho họ. Chúa Thánh Thần chính là Đấng bào chữa, Đấng an ủi, và trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Người được gọi là Thần Chân lý. Là Thần Chân lý vì công việc của Người là hướng dẫn các môn đệ của Đức Giêsu tới chân lý vẹn toàn. Khi Đức Giêsu còn ở giữa họ, Người dạy dỗ họ nhiều điều, nhưng họ chưa thể thấu hiểu. Khi Chúa Thánh Thần đến, Người sẽ hướng dẫn họ mỗi ngày đi vào chiều sâu của chân lý, để họ có thể hiểu những điều mà trước đây họ chưa thể cảm nhận được. Sự hiểu biết này sẽ không dừng lại ở sự thông hiểu của trí tuệ nhưng còn dẫn đến một cuộc sống tương xứng với những giáo huấn của Đức Giêsu.

Chúa Thánh Thần không tự nói điều gì nhưng chỉ những gì Người nghe, những điều mà Chúa Con đã dạy các môn đệ, hay là những điều mà Chúa Cha đã mạc khải. Điều này nhấn mạnh sự liên kết hòa hợp giữa Chúa Thánh Thần với Chúa Cha và Chúa Con. Người tham gia vào việc thông truyền mạc khải nhờ sự liên hệ của Người với Đức Giêsu, như Đức Giêsu đã thông truyền mạc khải nhờ bởi sự liên hệ với Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không dạy về chính mình, nhưng là về Chúa Con, Người tôn vinh Chúa Con và chứng tỏ rằng Người đến để tiếp tuc công việc của Chúa Con, Người là Đấng được Chúa Con sai đến để dạy dỗ các môn đệ. Soi sáng hướng dẫn các môn đệ hiểu rõ về giáo huấn của Đức Giêsu, làm cho họ hiểu hơn biết hơn về con người và sứ vụ của Đức Giêsu, chính là làm cho Đức Giêsu được tôn vinh.

Chúa Thánh Thần, như Đức Giêsu, cũng là sứ giả của Chúa Cha. Người không chỉ giải thích và hướng dẫn các môn đệ về giáo huấn của Đức Giêsu, nhưng còn giới thiệu Chúa Cha cho mọi người, vì chính khi nhận biết Chúa Con cũng là nhận biết Chúa Cha.

II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. Ý thức hơn khi làm dấu Thánh Giá: tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

2. Chúc tụng Thiên Chúa Cha vì tình yêu Người dành cho nhân loại. Tin tưởng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Vì thế, dầu cho khó khăn nguy hiểm, thử thách đau khổ, chúng ta luôn tin tưởng tín thác vào Thiên Chúa, Cha chúng ta.

3. Tin tưởng vào Đức Giêsu tử nạn và phục sinh, Đấng trung gian giao hòa ta với Chúa Cha. Người đã hi sinh vì tội lỗi chúng ta. Ghi nhớ điều này để cố gắng hoán cải thay đổi cuộc sống, tránh xa con đường tội lỗi làm chúng ta xa cách Thiên Chúa.

4. Để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Biết chọn lựa theo sự hướng dẫn của lương tâm chân chính với niềm tin Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt chúng ta.


III. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Qua Đức Giêsu Kitô, tất cả chúng ta được mời gọi thông dự vào sự sống và vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cùng thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời cầu xin.


1. Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu tình thương cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi cho mọi người. Xin cho các thành phần trong Hội thánh luôn hiệp nhất yêu thương, và phản ánh trung thực tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa khi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng


2. Thiên Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang khát khao tìm kiếm chân lý được ơn nhận biết Chúa là Thiên Chúa thật, và luôn biết sống chia sẻ trao ban trọn vẹn cho nhau theo gương yêu thương của Thiên Chúa.


3. Đức Kitô là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các Kitô hữu luôn xác tín và kiên trì bước theo Chúa Kitô, trung thành thực thi mọi giáo huấn của Chúa, cũng như can đảm làm chứng cho Người trong môi trường sống hằng ngày.


4. Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn ngoan ngoãn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nỗ lực nên thánh mỗi ngày qua việc chu toàn mọi bổn phận mà Chúa trao phó.


Chủ tế
: Lạy Chúa, Chúa đã giao hòa thế gian với Chúa trong Đức Kitô và ban Thánh Thần thánh hóa nhân loại; xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn ý thức sống mầu nhiệm hiệp thông trong Chúa Ba Ngôi, hầu xứng đáng với danh nghĩa là con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Theo Tgpsaigon.net

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 23/06/2019 – Thứ Chúa Nhật XII Thường Niên Năm C Mình Máu Thánh Chúa BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20 “Ông mang bánh và rượu tới”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Đấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. Đó là lời Chúa.
Trích sách Châm Ngôn. Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai.
“Ta hãy xuống coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn”. Trích sách Sáng Thế. Lúc bấy giờ toàn thể lãnh thổ có một tiếng nói duy nhất và một ngôn ngữ như nhau. Khi con cháu ông Noe từ phương đông tiến đi, họ đã gặp một cánh đồng tại đất Sinêar và họ cư ngụ ở đó. Những người này nói với nhau rằng: “Nào, bây giờ chúng ta đi làm gạch và đốt lửa để nung”. Và họ dùng gạch thay thế cho đá và nhựa thay thế cho xi măng. Họ còn nói: “Nào, bây giờ chúng ta hãy xây một thành với một cây tháp mà ngọn nó chạm tới trời. Và chúng ta hãy tạo cho ta một tên tuổi, để chúng ta khỏi bị tản lạc ra khắp mặt địa cầu”.
BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ LỄ THĂNG THIÊN và TUẦN 7 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN Bài đọc I: Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.
26/05/2019 – Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-2. 22-29 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”. - Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này.
BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN 5 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 19/05/2019 – Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh BÀI ĐỌC I: Cv 14, 20b-26 (Hl 21-27) “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Đến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng:
05/05/2019 – Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27b-32. 40b-41 “Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: “Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?
“Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành. Đó là lời Chúa.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Đấng người ta đã giết treo Người trên thập giá.
Bảo Trợ