Chúa Nhật XXII Thường Niên-Năm B

28 Tháng Tám 20158:18 SA(Xem: 1331)
Chúa Nhật XXII Thường Niên-Năm B
Lời Chúa
Suy Niệm


Bài Đọc I: Đnl 4, 1-2. 6-8

"Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm".

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân chúng rằng: "Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: 'Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt'. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?"

"Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5

Đáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a)

Xướng: 1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. - Đáp.

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. - Đáp.

3) Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. - Đáp.

 

Bài Đọc II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27

"Anh em hãy thực thi lời đã nghe".

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.

Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này.

Đó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay.

Chúa Nhật XXII Thường Niên-Năm B.

Bài đọc I : Đnl 4, 1-2. 6-8.

Giữ luật là sống, nghĩa là: Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài cho những ai thành tâm tìm kiến, bằng không sẽ bị chết, đó là nhất quán được mở đầu cho bài đọc thứ nhất hôm nay. Môsê nói với dân chúng rằng: "Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi.”

Người Do-thái, họ rất tự hào về tôn giáo của mình, so sánh những tôn giáo khác trên thế giới, không một tôn giáo nào được vị thần mà họ tôn thờ yêu thương gần gũi và ban lề luận cho họ, ngược lại, dân tộc Do-thái đã được Thiên Chúa của họ yêu thương gần gũi và ban Mười Điều Răn cho họ, (trích bài đọc) : “Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt'. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?"

Để được sống trong miền đất Chúa hứa ban là nước trời, tiến quyết là phải giữ luật. Giữ luật ở đây, được hiểu là năng động trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, không chỉ giới hạn trong một vài nghi thức thờ phượng như: xem lễ ngày Chủ Nhật, rước xách, và những việc đạo đức thông thườg khác. Giữ luật một cách đúng nghĩa, đúng với ý của Chúa, nó đòi buộc con người phải sống hoàn toàn kết hợp với Chúa mọi nơi và mọi hoàn cảnh, nhưng con người thường có tính lười biếng và hay thêm bới luật của Chúa để biện minh cho sự biếng nhác của mình, dần dần trở thành thói quen, truyền thống, và tập quán của con người thành luật sống thay cho luật của Thiên Chúa.

 

Bài đọc : Gc 1, 17-18. 21b-22. 27.

Có thể xem đây là bức thư về giáo huấn của thánh Giacôbê, nhằm khuyên răn các giáo hữu, ngài viết: “Anh em thân mến, mọi phước lộc hoàn hảo đều do từ trên, đến từ Cha là Đấng tạo dựng muôn tinh tú; nơi Người, không có sự thay đổi, cũng không có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật của Người. Vậy anh em hãy tẩy sạch mọi ô uế và độc ác đang tràn lan, hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em, vì lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Khởi đầu bức thư, tác gỉa muốn người nghe phải ý thức rằng, tất cả mọi ơn lành và phúc lộc trọn hảo không tới từ bất cứ ai ngoài Thiên Chúa là Cha Đấng ngự trên trời đã tác thành vũ trụ, Ngài là Thần chân lý, nơi Ngài không có sự thay đổi, cho dù sáng hay tối, hôm qua, hôm nay, và tương lai, Ngài vẫn thế. Con người là hoa qủa đầu mùa trong các tạo vật do Ngài dựng nên bằng lời chân lý, thánh Giacôbê cũng khuyên các tín hữu của ngài hãy bẹp bỏ mọi độc ác và ô uế để đón nhận lời đã được gieo trong lòng với tâm hồn khiêm nhường, và sau cùng, Hãy đem những lời chân lý đó ra thực hành, đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Lời Chúa không đơn thuần như một câu chuyện, mỗi lần chúng ta tới nhà thờ để nghe người khác đọc lần này qua lần khác, nếu cứ như thế, lời Chúa sẽ không cứu được linh hồn của chúng ta, muốn được cứu độ bằng lời của Chúa, phải đọc, học, và nghe trong một tinh thần sống động và cởi mở, có như thế lời của Chúa mới nẩy nở và lớn lên trong đời sống của chúng ta. Hãy đón nhận với một tâm hồn khiêm nhường và đơn sơ, suy gẫm những lời Chúa đó đã chạm tới trong hoàn cảnh nào của cuộc sống, nội tâm hóa và rút ra một bài học sống cho mình qua sự trợ giúp của Chúa.

 

Bài Tin Mừng; Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23.

Tin Mừng Marcô hôm nay thuật lại những người biệt phái và luật sĩ từ Giêrusalem tụ họp bên Chúa Giêsu. Thấy  những môn đệ của Chúa dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là không rửa tay trước khi ăn.Thấy vậy, họ hỏi Chúa Giêsu: “ Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay như thế mà dùng bữa.” Luật của người Do-thái buộc phải rửa tay trước khi vào bàn ăn, đồ mua ngoài chợ về cũng phải vảy nước rồi mới ăn, và những tập tục khác như: rửa chén bát, bình lọ, và đồ đồng. Trước chất vấn của họ, Chúa Giêsu trích dẫn sách tiên tri Isaia để trả lời họ, Người phán: “"Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." Và Chúa Giêsu nói với tất cả những người đó rằng: “ Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

Nghe qua Bài Tin Mừng, chúng ta có thể nhận ra ba bài học gía trị cho mọi thời, nhất là thời đại ngày hôm nay.

1/ Đừng thờ phượng Thiên Chúa qua môi miệng, hoặc lợi dụng danh của Thiên Chúa cho mưu đồ đen tối của mình.

2/Đừng vịn vào những truyền thống, tập quán cá nhân, hay vì quyền lợi của cá nhân, tập thể mà thay cho luật của Thiên Chúa như: Ngừa thai, trái với luật tự nhiên, phái thai, và hôn nhân đồng giới tính.v.v.

3/ Qúa chú trọng những thứ bên ngoài, mà lẽ ra phải tẩy rửa từ trong tâm hồn trước. Vì từ lòng người mới phát ra những tư tưởng xấu xa như: Tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế." 

 

Sống Lời Chúa.

Bệnh tật có khả năng đến từ nguồn thức ăn và cách sống của con người, Ăn sạch và ở sạch là cần thiết cho cá nhân và cộng đoàn. Song song với cách sống bên ngoài, con người cũng phải thường xuyên tẩy rửa tâm hồn cho trong sạch.

 

Lời Nguyện

Lạy Chúa, Xin giúp chúng con biết sống chân thành với Cha, với chính chúng con và với anh chị em chúng con. Chỉ khi nào chúng con biết sống theo sự thật, chúng con mới xứng đáng là con của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

 

 

 

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8
Dân Do Thái là dân du mục. Cuộc đời họ gắn liền với đoàn vật và những đồng cỏ. Nên khi Đức Giêsu đưa ra hình ảnh người mục tử và đoàn chiên, người Do Thái hiểu ngay tức khắc. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh quen thuộc ấy để nói lên mối liên hệ của ta với Người và của Người với ta. Người là Mục tử nhân lành. Ta là đoàn chiên của Người. Người lãnh đạo đoàn chiên không phải bằng uy quyền áp chế, bằng kỷ luật khắc nghiệt, nhưng bằng tình yêu tha thiết. Tình yêu của Người được biểu lộ qua ba khía cạnh: hiểu biết, quan tâm chăm sóc và hy sinh cho đoàn chiên. Tình yêu của Đức Giêsu là tình yêu hiểu biết. Sự hiểu biết này không phát xuất từ lý trí, do học hỏi, nhưng phát xuất từ trái tim, do tình yêu. Khi yêu, trái tim trở nên vô cùng nhậy bén đến độ hiểu được hết những âm thanh của tâm hồn và tai người thường không nghe thấy, nhìn thấy hết những gì ẩn kín trong tâm hồn mà mắt thường không nhìn thấy, cảm nhận được hết những chiều sâu thăm thẳm
Trước khi dâng mình cho Chúa, Thánh An-phong là một luật sư lỗi lạc. Ngài rất nổi danh vì tài hùng biện và vì lý luận đanh thép sắc ben. Nhờ tài ba, ngài đã thành công trong rất nhiều vụ án hiểm hóc. Nhưng một hôm, Chúa đã để cho ngài phải thất bại. Trong một vụ án mà ngài thấy là đơn giản, dễ dàng, ngài đã bị thua một cách thảm hại. Trước thất bai cay đắng đó, ngài thấy như cả bầu trời sụp đổ. Danh tiếng phút chốc tan như mây bay. Uy tín bị cuốn đi trong làn gió thoảng. Cả một màn đen tối u ám phủ xuống cuộc đời. Chẳng còn biết tìm an ủi ở nơi nào khác, thánh An-phong quay về bên Chúa, chìm đắm trong lời kinh cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa, ngài tìm được niềm bình an. Hơn thế nữa, ngài nghe được tiếng Chúa mời gọi đi vào con đường Chúa muốn. Từ đó, ngài hiến thân trọn vẹn để phục vụ Chúa, ngài đã trở thành linh mục, giám mục và lập ra Dòng Chúa Cứu Thế. Sau này, khi nhìn lại, ngài hiểu rằng chính Chúa đã hiện diện trong nh
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42
Đức Kitô đã sống lại thật – ViKiNi (Suy niệm của Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm – trong ‘Xây Nhà Trên Đá’) 1. “Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng. Và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, như thế là chúng tôi chống lại Thiên Chúa” (1Cor. 15, 14-15). Thánh Phaolô thật rõ ràng, thật quả quyết về Đức Giêsu đã sống lại, nếu Người không sống lại thì Phaolô và tất cả các tông đồ, các tín hữu thời đó vừa phạm tội ác chống lại Thiên Chúa, vừa bị người đời bắt bớ, đánh đập, tù ngục và đóng đinh giết đi. Các tông đồ chịu chết vì điều giả dối đó để làm gì ? Để chịu khốn nạn hơn hết mọi người sao ? Và giả dối thì tất nhiên, Giáo hội không thể xuất hiện và tồn tại bền vững cho đến ngày nay được.
Thánh lễ hôm nay rất ý nghĩa cho giới trẻ. Trong ngày Lễ Lá, biết bao thanh thiếu niên ra đón mừng Chúa. Cả một bầu khí trẻ trung, hăng say, kính mến. Sự trẻ trung bột phát qua việc cầm cành lá, qua lời tung hô đón chào Chúa. Thật là một bầu khí cuồng nhiệt. Giới trẻ Do thái lúc ấy biểu lộ lòng kính mến thật hồn nhiên, thật dễ thương. Không khác gì giới trẻ chúng ta hôm nay. Nhưng thanh lễ hôm nay cũng khiến ta phải suy nghĩ không ít vì những biến cố quá trái ngược. Chúa vừa vinh hiển vào thành chưa được bao lâu đã phải tủi nhục chết trên thập giá. Tại cổng thành có biết bao người ra chào đón tung ho, nhưng trên Núi Sọ chẳng còn mấy người theo Chúa. Từ chúa nhật Lễ Lá đến thứ Sáu tuần thánh thời gian không dài, nhưng biết bao người đã thay lòng đổi dạ. Từ cổng thành đến Núi Sọ đường đất không xa, nhưng biết bao người đã rẽ đường, đi ngang, về tắt. Tại sao thế?
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM B Các suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21
Đức Giêsu đã thanh tẩy Đền thờ. Người muốn ta hãy tiếp tục công việc của Người. Giữ gìn cho nhà thờ luôn sạch đẹp, có bầu khí tôn nghiêm là điều cần thiết. Nhưng cần hơn vẫn là giữ gìn ngôi Đền thờ thiêng liêng là chính bản thân ta. Tâm hồn chính là cung thánh nơi Chúa ngự. Ta phải luôn luôn thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng với Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói tôn thờ tiền bạc, coi trọng tiền bạc hơn Chúa. hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi những dục vọng đam mê làm ô uế cung thánh của Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói gian tham, bất công. Hãy thanh tẩy tâm hồn ta khỏi những kiêu căng đố kỵ. Thân xác ta là Đền thờ của Chúa
Bảo Trợ