Misericordiae Vultus – Tông Thư Về Năm Thánh Đặc Biệt Kính Lòng Chúa Thương Xót

25 Tháng Tư 20152:27 SA(Xem: 2208)

(bản dịch của Lm Nguyễn Đức Thông dcct)

blank

MISERICORDIAE VULTUS
TÔNG THƯ VỀ NĂM THÁNH ĐẶC BIỆT KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Đức Phanxicô
Giám mục Rôma
Tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa
Chúc tất cả những ai đọc tông thư này
Ân sủng, lòng xót thương và bình an.

1. Đức Giêsu Kitô là khuôn mặt của lòng xót thương của Chúa Cha. Những lời này có thể tóm lược toàn bộ mầu nhiệm của đức tin Kitô giáo. Lòng xót thương đã trở nên sống động và hữu hình nơi Đức Giêsu Nazaret, và đạt đến chóp đỉnh nơi Người. Chúa Cha, “giàu lòng xót thương” (Ep 2, 4), sau khi đã mặc khải danh Ngài cho Môsê như “vị Thiên Chúa xót thương và nhân từ, chậm bất bình và chan chứa tình yêu thương và trung thành (Xh 34, 6), đã không ngừng cho thấy bản tính Thiên Chúa của Ngài bằng những cách khác nhau suốt dòng lịch sử. Vào “thời viên mãn” (Gal 4, 4), khi mọi sự đã được sắp xếp theo kế hoạch cứu độ, Ngài đã sai Người Con duy nhất của Ngài vào trần gian, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, để mặc khải tình yêu của Ngài cho ta cách dứt khoát. Ai thấy Chúa Giêsu đều thấy Chúa Cha (x. Ga 14, 9). Đức Giêsu Nazaret, bằng lời nói, hành động và toàn con người mình (1), đã mặc khải ra lòng xót thương của Thiên Chúa.

2. Ta cần không ngừng chiêm ngắm mầu nhiệm của lòng xót thương. Đó là nguồn suối hoan lạc, thanh thản và bình an. On cứu độ của ta lệ thuộc vào nguồn suối này. Lòng xót thương: lời này mặc khải ra chính mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi chí thánh. Lòng xót thương: hành vi tối thượng và chung cuộc nhờ đó Thiên Chúa đến gặp gỡ ta. Lòng xót thương: luật căn bản cư ngụ trong cõi lòng của mọi người đang chân thành nhìn vào đôi mắt của anh chị em mình trên các nẻo đường cuộc sống. Lòng xót thương: nhịp cầu nối kết Thiên Chúa với con người, mở lòng ta ra cho niềm hy vọng muôn đời được yêu thương bất kể tình trạng tội lỗi của ta.

3. Đôi khi ta được mời gọi nhìn chăm chú hơn vào lòng xót thương để ta có thể trở nên một dấu chỉ hữu hiệu hơn của hoạt động của Chúa Cha trong đời ta. Vì lý do đó tôi công bố Năm Thánh Đặc Biệt về Lòng Xót Thương như thời gian đặc biệt đối với Hội Thánh; thời gian việc làm chứng của các tín hữu trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Năm Thánh này sẽ khai mạc vào ngày 8. 12. 2015, lễ trọng mừng Đức Maria Vô Nhiễm. Phụng vụ ngày lễ này nhắc lại hoạt động của Thiên Chúa ngay từ lúc khai nguyên lịch sử nhân loại. Sau tội Adam và Eva, Thiên Chúa không muốn bỏ mặc nhân loại trong những nỗi đớn đau của sự dữ. Vì thế, Ngài đã ghé mắt nhìn đến Đức Maria, thánh thiện và vô tỳ tích trong tình yêu (x. Ep 1, 4), chọn ngài làm mẹ của Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Khi đương đầu với sức nặng của tội lỗi, Thiên Chúa luôn đáp trả bằng sự viên mãn của lòng xót thương. Lòng xót thương bao giờ cũng lớn hơn tội lỗi, và không ai có thể đặt giới hạn cho tình yêu Thiên Chúa Đấng bao giờ cũng sẵn sàng tha thứ. Tôi sẽ hân hoan mở Cửa Thánh (2) vào ngày lễ trọng mừng Đức Maria Vô Nhiễm. Vào ngày ấy, Cửa Thánh sẽ trở nên một Cánh Cửa của Lòng Xót Thương, ai bước qua cửa ấy sẽ kinh nghiệm được tình yêu Thiên Chúa Đấng ủi an, tha thứ và gieo rắc niềm hy vọng.

Vào Chúa Nhật sau đó, Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, Cửa Thánh của nhà thờ chính tòa Rôma – tức Vương Cung Thánh Đường Lateranô – cũng sẽ được mở ra. Trong những tuần kế tiếp, các Cửa Thánh của các Vương Cung Thánh Đường của đức thánh cha cũng sẽ được mở ra. Vào ngày Chúa Nhật ấy, tôi sẽ công bố rằng trong mọi Hội Thánh địa phương, tại các nhà thờ chính tòa – Nhà thờ chính của các tín hữu tại những khu vực đặc biệt – hay tùy theo sự lựa chọn, tại nhà thờ tương đương với nhà thờ chính tòa hoặc một nhà thờ nào khác có ý nghĩa đặc biệt, Cánh Cửa của Lòng Xót Thương sẽ được mở suốt Năm Thánh. Tùy đức giám mục địa phương, một cánh cửa tương tự có thể được mở tại bất cứ Đền thánh nào có các nhóm hành hương hay lui tới, vì việc thăm viếng các nơi thánh ấy thường là những lúc chan chứa ân sủng, vì người ta tìm được đường hoán cải. Vì thế, mọi Hội Thánh đặc biệt sẽ trực tiếp tham gia vào việc sống Năm Thánh này như một thời ân sủng đặc biệt và canh tân thiêng liêng. Như thế, Năm Thánh này vừa sẽ được cử hành tại Rôma vừa tại các Hội Thánh Đặc biệt như một dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông của Hội Thánh hoàn vũ.

4. Tôi chọn ngày 8. 12 vì ý nghĩa phong phú của ngày ấy trong lịch sử mới đây của Hội Thánh. Quả thế, tôi sẽ mở Cửa Thánh vào ngày kỷ niệm năm mươi năm bế mạc Công Đồng Đại Kết Vatican II. Hội Thánh cảm thấy một nhu cầu khẩn thiết phải giữ cho biến cố này sống mãi. Với Công Đồng này, Hội Thánh đi vào một giai đoạn mới của lịch sử. Các Nghị Phụ Công Đồng này cảm nhận cách mạnh mẽ, như hơi thở đích thật của Chúa Thánh Thần, một nhu cầu phải nói về Thiên Chúa cho con người thời đại mình cách dễ tiếp cận hơn. Các bức tường từ lâu đã biến Hội Thánh thành một pháo đài đã bị phá đổ và thời loan báo Tin Mừng cách mới mẻ đã đến. Đây là một giai đoạn mới của cùng một việc tin mừng hóa đã hiện hữu ngay từ thuở ban sơ. Đây là lúc để mọi Kitô hữu làm chứng cho đức tin cách mới mẻ với lòng nhiệt thành và xác tín hơn. Hội Thánh cảm thấy trách nhiệm phải là dấu chỉ sống động của tình yêu của Chúa Cha trên trần gian này.

Chúng ta nhớ lại những lời rất cảm động của thánh Gioan XXIII, khi, khai mạc công đồng, ngài đã chỉ ra con đường phải theo: “Bây giời Hiền Thê của Đức Kitô muốn sử dụng phương dược của lòng xót thương chứ không phải lăm le vũ khí của sự nghiêm khắc… Hội Thánh Công giáo, khi giương cao ngọn đuốc chân lý Công giáo vào Công Đồng Đại Kết này, muốn chứng tỏ mình là một người mẹ trìu mến của hết mọi người; nhẫn nại, tử tế, tỏ lòng xót thương và hào hiệp đối với những con cái ly khai của mình” (3). Chân Phước Phaolô VI cũng nói trong một mạch văn tương tự lúc bế mạc Công Đồng: “Chúng ta muốn chỉ cho thấy lòng bác ái là đặc điểm chính yếu của Công Đồng này ra sao… câu chuyện người Samarita nhân hậu xưa chính là khuôn mẫu của nền linh đạo của Công Đồng này… một làn sóng tình cảm và ngưỡng mộ từ Công Đồng tuôn trào lai láng trên thế giới nhân loại hôm nay. Ta kết án những sai lầm, đúng thật, vì lòng bác ái và sự thật đều đòi phải kết án, nhưng đối với cá nhân mỗi người thì chỉ có khuyên lơn, tôn trọng và yêu thương. Thay vì làm suy yếu việc chẩn đoán, ta khuyến khích trị liệu; thay vì những lời tiên báo khủng khiếp, Công Đồng đưa ra những sứ điệp của sự tin tưởng cho thế giới hôm nay. Những giá trị của thế giới hôm nay không chỉ được tôn trọng mà còn được kính yêu, những nỗ lực được chấp thuận và khát vọng của thế giới ấy được thanh luyện và chúc phúc…. Một điểm nữa ta phải nhấn mạnh là: toàn bộ giáo huấn phong phú này đều được lưu chuyển trong cùng một hướng, (đó là) việc phục vụ nhân loại, thuộc mọi điều kiện, trong mọi sự yếu hèn và thiếu thốn” . (4)

Với những tình cảm của lòng biết ơn vì mọi sự Hội Thánh đã lãnh nhận, và với cảm thức về trách nhiệm đối với nhiệm vụ trước mặt, chúng ta sẽ bước qua ngưỡng của Cửa Thánh cách đầy tin tưởng rằng sức mạnh của Chúa phục sinh, Đấng không ngừng nâng đỡ chúng ta trên đường lữ hành, sẽ gìn giữ chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hướng dẫn các bước chân người tín hữu trong việc cộng tác với công trình cứu độ do Đức Kitô thực hiện, dẫn đường và nâng đỡ Dân Thiên Chúa để họ có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt của lòng xót thương . (5)

5. Năm thánh sẽ kết thúc với Lễ Trọng mừng Đức Kitô Vua Vũ Trụ ngày 20. 11. 2016. Vào ngày ấy, khi đóng Cửa Thánh, trước hết chúng ta sẽ được ắp đầy cảm thức về lòng biết ơn và tạ ơn Chúa Ba Ngôi vì đã ban cho ta một thời gian ân sủng đặc biệt. Chúng ta sẽ trao phó sự sống của Hội Thánh, toàn nhân loại và toàn vũ trụ cho Vương Quyền của Đức Kitô, xin Người đổ tràn đầy lòng xót thương trên ta như sương mai, để mọi người có thể cùng bắt tay xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Tôi ước mong năm tới này sẽ thấm đẫm lòng xót thương, để ta có thể ra đi đến với mọi người, đem theo sự tốt lành và hiền dịu của Thiên Chúa! Nguyện xin hương thơm của lòng xót thương đến với mọi người, cả những người tin lẫn những người còn lạc xa, như dấu chỉ cho thấy rằng Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa ta!

(còn tiếp)

Chú thích
(1) Xem Công Đồng Vatican II, Hiến Chế Tín Lý về Mặc Khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 4.
(2) Cửa Thánh: bốn vương cung thánh đường của đức giáo hoàng tại Rôma, vương cung thánh đường nào cũng có cửa thánh. Các cửa này thường được đóng kín từ phía trong để không ai có thể mở được. Các cửa này được mở suốt năm thánh, khi các khách hành hương đi vào qua các cửa này để lãnh nhận ơn toàn xá liên quan tới năm thánh (chú thích của dịch giả: ctcdg)
(3) Diễn văn khai mạc Công Đồng Đại Kết Vatican II, Gaudet mater ecllesia, 11. 10. 1962, 2 – 3.
(4) Xem Công Đồng Đại Kết Vatican II, Hiến Chế Tín Lý về Hội Thánh, Lumen Gentium, 16; Hiến Chê Mục Vụ về Hội Thánh trong thế giới hôm nay, Gaudium et Spes, 15.
(5) Thánh Tôma Aquinô, Summa Theologiae, II – II, q. 30. A. 4.


Misericordiae Vultus – Tông thư về năm thánh đặc biệt kính lòng Chúa thương xót (2)


(bản dịch của Lm Nguyễn Đức Thông dcct)

blank

MISERICORDIAE VULTUS
TÔNG THƯ VỀ NĂM THÁNH ĐẶC BIỆT KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(trang 2)

6. “Chỉ mình Thiên Chúa mới thực thi lòng xót thương và Ngài thể hiện sự toàn năng của Ngài cách đặc biệt trong việc thực thi ấy” (6). Những lời này của thánh Tôma chứng tỏ rằng lòng xót thương của Thiên Chúa mới là đặc điểm của sự toàn năng của Ngài, chứ không phải dấu chỉ của sự yếu hèn. Vì lý do này phụng vụ, trong một trong những sưu tập xưa nhất, đã có lời cầu nguyện sau: “Ôi lạy Thiên Chúa, Đấng luôn mặc khải quyền năng trước hết trong lòng xót thương và sự tha thứ của Ngài… (7) Suốt dòng lịch sử nhân loại, Thiên Chúa luôn là Đấng duy nhất hiện diện, gần gũi, quan phòng, thánh thiện và xót thương.

“Nhẫn nại và xót thương”. Trong Cựu ước, những lời này thường đi cặp với nhau để mô tả bản tính Thiên Chúa. Lòng xót thương của Ngài được thể hiện cách cụ thể trong nhiều hành động trong suốt lịch sử cứu độ, là nơi sự tốt lành của Ngài chiếm ưu thế hơn sự trừng phạt và hủy diệt. Cách đặc biệt, các Thánh Vịnh làm bật lên vẻ huy hoàng của hành động xót thương của Ngài: “Đức Chúa tha cho ngươi muôn vàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà” (Tv 103, 3 – 4). Một Thánh Vịnh khác, thậm chí còn làm chứng cho các dấu chỉ cụ thể của lòng xót thương của Ngài cách rõ ràng hơn: “Ngài xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều. Ngài nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân (TV 146, 7 – 9). Đây là một số cách diễn tả khác của các tác giả Thánh Vịnh: “Ngài chữa lành người sầu khổ và băng bó các vết thương của họ… Chúa nâng kẻ bị đàn áp lên, Ngài xua kẻ độc ác vào nơi cát bụi” (Tv 147, 3, 6). Tóm lại, lòng xót thương của Thiên Chúa không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể, qua thực tại ấy Ngài mặc khải tình yêu của Ngài như tình của một người cha hay một bà mẹ, tình yêu dành cho con xuyên thấu tận tâm can. Bảo đó là một tình yêu “thuộc bản năng” thì cũng không phải một phóng đại. Tình yêu ấy vọt ra từ cõi lòng cách tự nhiên, đầy hiền dịu và nhân hậu, đầy đam mê và xót thương.

7. “Vì lòng thương xót của Ngài tồn tại đến muôn đời”. Đây là điệp khúc được lặp lại sau mỗi câu của Thánh Vịnh 136 khi thuật lại lịch sử của mặc khải của Thiên Chúa. Nhờ lòng xót thương, mọi biến cố của Cựu ước đều ắp đầy ý nghĩa cứu độ sâu sắc. Lòng xót thương làm cho lịch sử của Thiên Chúa với Israel thành lịch sử cứu độ. Không ngừng lặp lại “vì lòng thương xót Chúa tồn tại đến muôn đời”, như trong Thánh Vịnh, dường như chọc thủng mọi chiều kích của không gian và thời gian, đưa mọi sự vào trong mầu nhiệm tình yêu vĩnh cửu. Có thể nói rằng không chỉ trong lịch sử mà từ đời đời cho đến đời đời, con người mãi mãi ở dưới cái nhìn xót thương của Chúa Cha. Không phải ngẫu nhiên mà dân Isarel muốn đưa Thánh Vịnh này – “the Great Hallel” như người ta vẫn gọi thế – vào trong những ngày lễ phụng vụ quan trọng nhất.

Trước cuộc Khổ Nạn, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với thánh vịnh về lòng xót thương này. Thánh Mathêu làm chứng cho điều này trong Tin Mừng của ngài khi nói rằng “Khi họ hát Thánh Vịnh xong” (Mt 26, 30), Chúa Giêsu và các môn đệ đi ra núi Olives. Trong khi thiết lập bí tích Thánh Thể như việc muôn đời tưởng niệm Người và lễ hy sinh vượt qua của Người, cách biểu tượng Chúa Giêsu đã đặt hành vi mặc khải cuối cùng này dưới ánh sáng của lòng xót thương. Trong chính bối cảnh của lòng xót thương ấy, Chúa Giêsu đã bước vào cuộc khổ nạn và cái chết của Người, ý thức về mầu nhiệm lớn lao của tình yêu Người sẽ hoàn tất trên thập giá. Vì chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Thánh Vịnh này, nên Thánh Vịnh ấy trở thành quan trọng hơn đối với chúng ta, với tư cách là các Kitô hữu, thách thức ta tiếp tục điệp khúc ấy trong cuộc sống hằng ngày của ta bằng cách dâng lên những lời ca tụng này: “vì lòng thương xót Chúa tồn tại đến muôn đời”.

8. Mắt dán chặt vào Chúa Giêsu và cái nhìn xót thương của Người, ta kinh nghiệm được tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Sứ vụ Chúa Giêsu đón nhận từ nơi Cha là sứ vụ mặc khải mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa trong sự tròn đầy của mầu nhiệm ấy. “Thiên Chúa là tình yêu” (Ga 4, 8, 16), thánh Gioan khẳng định lần đầu tiên và duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Tình yêu này hiện đã thành hữu hình và có thể sờ đụng được trong toàn bộ cuộc sống Chúa Giêsu. Bản thân Người chẳng là gì ngoài tình yêu, một tình yêu được ban nhưng không. Các mối tương quan Người thiết lập với những người tiếp cận Người thể hiện một cái gì đó hoàn toàn độc đáo và không thể lặp lại được. Các dấu chỉ Người làm, nhất là trước mặt các tội nhân, những người nghèo khổ, những người bị loại ra bên lề, đau ốm, bệnh hoạn và đau khổ tất cả đều có ý định giáo huấn về lòng xót thương. Mọi sự nơi Người đều nói về lòng xót thương. Không có gì nơi Người mà lại không nói về lòng nhân từ.

Chúa Giêsu, thấy đám đông theo Người, đã nhận ra rằng họ mệt mỏi và kiệt quệ, lạc lõng và bơ vơ, và Người chạnh lòng thương họ (x. Mt 9, 36). Dựa trên tình yêu nhân hậu này, Người chữa lành những bệnh nhân được đem đến cho Người (x. Mt 14, 14), và chỉ một vài ổ bánh và ít con cá, Người đã cho một đám rất đông được no thỏa (Mt 15, 37). Điều đánh động Chúa Giêsu trong tất cả những hoàn cảnh này chẳng là gì ngoài lòng xót thương, với lòng xót thương ấy Người đọc được tâm hồn của những người Người gặp gỡ và đáp lại những nhu cầu sâukín nhất của họ. Khi gặp bà góa thành Naim, đang đem con bà đi chôn, Người chạnh lòng thương vì nỗi đau mênh mang của bà mẹ ưu phiền này, và Người trả lại cho bà người con ấy bằng cách cho nó sống lại (x. Lc 7, 15). Sau khi giải thoát người bị quỉ ám tại miền Gerasenes, Chúa Giêsu đã trao cho anh ta sứ vụ này: “Con hãy về nhà với bạn hữu và kể lại cho họ những điều Chúa đã thực hiện cho con và đã xót thương con thế nào” (Mc 5, 19). Việc kêu gọi Mathêu cũng được trình bày trong bối cảnh của lòng xót thương. Đi qua trạm thu thuế, Chúa Giêsu chăm chú nhìn Mathêu. Đó là một cái nhìn đầy lòng xót thương, một cái nhìn tha thứ các tội của người ấy, một kẻ tội lỗi và một người thu thuế, kẻ Chúa Giêsu đã chọn – trước sự ngần ngại của các môn đệ – để trở thành một trong Nhóm Mười Hai. Thánh Bede Venerable (8), khi chú giải đọan văn này, đã viết rằng Chúa Giêsu nhìn Mathêu với tình xót thương và đã chọn ông: miserando atque eligendo (9). Cách diễn tả này gây ấn tượng mạnh nơi tôi đến độ tôi đã chọn đoạn văn này làm khẩu hiệu giám mục của tôi.

9. Trong các dụ ngôn dành cho lòng xót thương, Chúa Giêsu mặc khải bản tính của Thiên Chúa là bản tính của một người cha không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi tha cho kẻ lầm lỗi và chiến thắng việc loại bỏ với lòng nhân từ và xót thương. Ta biết rõ những dụ ngôn này, cách đặc biệt ba dụ ngôn sau: con chiên lạc, đồng tiền bị mất và người cha có hai con (x. Lc 15, 1 – 32). Trong ba dụ ngôn này, Thiên Chúa bao giờ cũng được trình bày như đầy niềm vui, nhất là khi Ngài tha thứ. Trong những dụ ngôn ấy ta tìm được cốt lõi của Tin Mừng và của đức tin của ta, vì lòng xót thương được trình bày như một sức mạnh chiến thắng hết mọi sự, đổ đầy tâm hồn với tình yêu thương và đem lại ủi an nhờ sự tha thứ.

Từ một dụ ngôn khác, ta chọn ra được một giáo huấn quan trọng đối với đời sống Kitô hữu. Để trả lời cho thắc mắc của thánh Phêrô về việc cần phải tha bao nhiêu lần, Chúa Giêsu nói: “Thầy không bảo bảy lần mà là bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22). Rồi Người tiếp bằng cách kể dụ ngôn về “người đầy tớ độc ác”, người được ông chủ gọi tới để đòi một món nợ lớn, anh đã quì xuống van xin lòng xót thương. Chủ tha nợ. Nhưng sau đó gặp một đồng liêu mắc nợ anh chỉ một ít xu thôi và người này cũng quì gối van xin lòng xót thương, nhưng anh dứt khoát không tha và ném bạn vào tù. Khi biết chuyện, ông chủ đã nổi cơn thịnh nộ và triệu anh tới, nói: “Anh không phải xót thương bạn mình như tôi đã thương xót anh sao?” (Mt 18, 33). Chúa Giêsu kết luận: “Vì thế, Cha Thầy trên trời cũng sẽ đối xử với mọi người trong anh em như thế nếu anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18, 35).

Dụ ngôn này chứa đựng một giáo huấn sâu sắc cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu khẳng định rằng lòng xót thương không chỉ là hành động của Chúa Cha, mà còn trở nên tiêu chuẩn để xác định ai là con cái đích thật của Thiên Chúa. Tóm lại, ta được kêu gọi để bày tỏ lòng xót thương vì lòng xót thương ấy đã được tỏ cho ta trước. Việc tha thứ cho những xúc phạm trở thành việc diễn tả rõ nhất về tình xót thương, và đối với ta, các Kitô hữu, đó còn là một mệnh lệnh ta không thể miễn chước cho mình. Đôi lúc tha thứ, ôi sao mà khó thế! Nhưng tha thứ là công cụ được đặt vào bàn tay mỏng dòn của ta để lòng được yên tĩnh. Buông bỏ giận hờn, phẫn nộ, bạo lực và trả thù là những điều kiện cần thiết để sống an vui. Vì thế ta hãy để tâm tới lời khuyên của thánh tông đồ: “Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ep 4, 26). Trước hết, ta hãy lắng nghe những lời của Chúa Giêsu Đấng đã làm cho lòng xót thương thành lý tưởng của cuộc sống và thành tiêu chuẩn đo lường uy tín của đức tin ta: “Phúc cho những người biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương” (Mt 5, 7): mối phúc này là mối phúc ta phải đặc biệt ước ao trong Năm Thánh này.

Như ta có thể thấy trong Kinh Thánh, lòng xót thương là từ ngữ chủ yếu diễn tả hành động của Thiên Chúa đối với ta. Ngài không tự giới hạn vào việc khẳng định tình yêu của Ngài nhưng luôn làm cho tình yêu ấy thành hữu hình và có thể sờ đụng được. Sau cùng, tình yêu không khi nào có thể chỉ còn là một sự trừu tượng. Tự bản chất của mình, tình yêu luôn diễn tả một cái gì đó cụ thể: những ý định, thái độ, và cử chỉ ta bày tỏ trong cuộc sống hằng ngày. Lòng thương xót của Thiên Chúa chính là mối quan tâm yêu thương Ngài dành cho mỗi chúng ta. Ngài cảm thấy có trách nhiệm, nghĩa là, Ngài muốn ta khỏe mạnh và muốn thấy ta hạnh phúc, đầy niềm vui, và bình an. Đây là con đường tình xót thương của Kitô hữu phải đi. Chúa Cha yêu thương thế nào, con cái Ngài cũng phải yêu thương như thế. Ngài xót thương thế nào, ta cũng được kêu gọi thương xót nhau như thế.

(còn tiếp)

Chú thích:
(6) Chúa Nhật 26 thường niên. Sưu tập này xuất hiện vào thế kỷ thứ tám trong các bản văn nghi lễ trong quyển nghi thức bí tích Gelasia (1198).
(7) Xem Homily 22: CCL, 122, 149 – 151.
(8) Thánh Bede sinh ở gần đan viện thánh Phê rô và Phao lô tại Wearmouth – Jarrow, nước Anh. Ngài được gửi tới đó khi mới lên ba và được các tu viện trưởng Benedict Biscop và Ceolfrid giáo dục. Ngài trở thành đan sĩ của đan viện đó, lãnh thừa tác vụ linh mục vào tuổi ba mươi, trừ một ít cuộc thăm viếng ngắn hạn ở những nơi khác, ngài sống trọn đời trong đan viện này, dấn thân nghiên cứu Kinh Thánh, dạy và viết. Ngài được coi là một trong những người học thức nhất thời ấy và có ảnh hưởng lớn trên nền văn chương Anh (ctcdg).
(9) Xem Homily 22; CCL, 122, 149 – 151.


Theo VRNs

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO - Tin tức từ Vatian và thế giới
Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành một thông điệp video, đề nghị những mô thức đặc biệt cho Đại Hội Gia Đình Thế Giới năm 2022, và kêu gọi các giáo phận hãy có những sáng kiến, kế hoạch đề ra những sáng kiến mới như một phần của sự kiện. (Tin Vatican - Devin Watkins) Trong khi chuẩn bị cho Đại Hội Gia đình Thế giới (WMF) diễn ra vào ngày 22-26 tháng 6 năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tín hữu trên toàn cầu hãy tham gia vào Đại Hội thứ 10 này. Trong thông điệp video được công bố vào thứ Sáu (2/7/2021), Đức Thánh Cha cho biết một mô thức mới đang được lên kế hoạch cho Đại Hội Gia đình Thế giới (WMF), được tổ chức tại Rome nhưng cũng được tổ chức mọi nơi trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói: “Sau khi bị hoãn lại một năm do đại dịch, mong muốn được gặp lại là một khát vọng lớn.
Vatican News (16.4.2021) - Trong sứ điệp gửi các tín đồ Hồi giáo nhân tháng Ramadan, Đức Hồng y Miguel Ayuso Guixot, nhấn mạnh đến niềm hy vọng của những người tin vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài mời gọi các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo trở thành những chứng nhân và người mang hy vọng cho các anh chị em đang gặp khó khăn. Trước hết, Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn chúc các tín đồ Hồi giáo một tháng tràn đầy phúc lành và phát triển thiêng liêng. Ngài nhắc rằng: ăn chay, cầu nguyện, bố thí và các thực hành đạo đức khác, đưa chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa và tất cả những người chúng ta đang chung sống và làm việc.
WHĐ (12.04.2021) – Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) đã khai mạc Hội nghị thường niên lần I/2021, được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 tại Toà Giám mục Nha Trang. 19g30 ngày 12 tháng 4 năm 2021, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Tổng Thư ký HĐGM – đã chủ sự Chầu Thánh Thể, tiếp theo là cử hành phụng vụ Kinh Tối. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng với 25 Giám mục chính toà và Giám quản tông toà của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã hiện diện trong sự tiếp đón nồng hậu và ân cần của Giáo phận Nha Trang. Nhân dịp này, Giáo phận Nha Trang sẽ tổ chức Thánh lễ tạ ơn vào chiều ngày 15 tháng 4 mừng kỷ niệm 350 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte – Đại diện Tông tòa đầu tiên của Đàng Trong – đặt chân đến vùng đất Nha Trang và kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức cha Giuse Võ Đức Minh – Giám mục Giáo phận Nha Trang.
Trong bài giảng lễ Truyền Dầu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng loan báo Tin Mừng và bách hại và Thánh giá đi liền với nhau. Đức Thánh Cha mời gọi đừng ngạc nhiên và khủng hoảng khi nhận thấy Thánh giá trong cuộc sống. Thánh giá có sức mạnh tiêu diệt sự ác. Và ơn Chúa cũng được ban cho chúng ta qua những thánh giá trong cuộc sống, vì yêu thương. Hồng Thủy - Vatican News Lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 4, thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ truyền Dầu tại bàn thờ Ngai tòa trong đền thờ thánh Phê-rô. Mọi năm, khi không có đại dịch, khoảng một ngàn linh mục ở Roma đồng tế với Đức Thánh Cha trong Thánh lễ truyền Dầu. Các linh mục quy tụ quanh Đức Thánh Cha để lặp lại lời tuyên hứa mà các ngài đã tuyên thệ trước giám mục trong ngày lãnh nhận chức linh mục
19g thứ Sáu 19/3 giờ VN: Đàng Thánh Giá trực tuyến trên chính con đường Chúa đã đi lên đồi Golgotha Tại Giêrusalem nơi Chúa Giêsu đã trải qua những giờ phút cuối cùng của Ngài trong cuộc sống dương thế, trong suốt Mùa Chay và đặc biệt là trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, các hiệp sĩ Thánh Mộ và anh chị em tín hữu cùng đi đàng Thánh Giá trên chính con đường Chúa đã đi để lên đồi Golgotha. Được đi lại trên chính con đường thương khó Chúa đã đi qua là một kinh nghiệm sâu sắc thay đổi cuộc đời biết bao người hành hương đến Giêrusalem. Tiếc thay vì hoàn cảnh đại dịch coronavirus kinh hoàng này, điều này không thể thực hiện. Chính vì thế các hiệp sĩ quản thủ Thánh Mộ đã dùng đến phương tiện truyền thông trực tuyến để các tín hữu gần xa có thể hiệp ý với các ngài.
Ngày 8/2/2021 Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha trong các ngày từ 5-8/3 sắp tới. Ngài sẽ thăm các thành phố Najaf, Ur, Erbil, Mosul và Qaraqosh, nơi ngài sẽ viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội Al-Tahira đã bị Nhà nước Hồi giáo đốt phá sau khi nhóm này nắm quyền kiểm soát thị trấn vào năm 2014. Hồng Thủy - Vatican News Ngày thứ nhất 5/3/2021 Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào sáng thứ Sáu 5/3 và đến phi trường thủ đô Baghdad vào ban chiều. Sau nghi thức tiếp đón chính thức tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với Thủ tướng Iraq tại phòng VIP của phi trường. Tiếp đến Đức Thánh Cha sẽ đến Dinh Tổng thống, viếng thăm xã giao Tổng thống; tại đây sẽ có nghi thức chào đón chính thức.
Vào lúc 9:30 sáng thứ Tư 17/2/2021, lễ Tro, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại bàn thờ Ngai tòa trong đền thờ thánh Phê-rô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu sống Mùa Chay như một cuộc hành trình trở về với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và cũng là cơ hội đào sâu tình yêu thương của chúng ta đối với các anh chị em. Hồng Thủy - Vatican News Hàng năm, theo truyền thống, Đức Thánh Cha cử hành lễ Tro vào chiều thứ Tư lễ Tro tại vương cung thánh đường thánh Sabina của dòng Đaminh, trên đồi Avventino ở Roma. Trước Thánh lễ, Đức Thánh Cha thực hiện cuộc hành hương thống hối, đi bộ từ vương cung thánh đường thánh Anselmo của dòng Biển Đức đến vương cung thánh đường thánh Sabina.
“Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,20) là chủ đề của Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ ba của tháng Mười. Trong Sứ điệp Đức Thánh Cha nói rằng Giáo Hội ngày nay cần những tấm lòng có khả năng thúc đẩy mình đi đến "các vùng ngoại biên của thế giới". Hồng Thủy - Vatican News Mở đầu Sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định: “Khi cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, khi nhận ra sự hiện diện hiền phụ của Người trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, chúng ta không thể không loan báo và chia sẻ những gì chúng ta đã thấy và đã nghe.” Đàng khác, mầu nhiệm Nhập Thể, Tin Mừng và mầu nhiệm Phục sinh tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương nhân loại, nhắc chúng ta rằng Chúa biết thế giới và biết nó cần ơn cứu độ và mời gọi chúng ta tham gia tích cực vào sứ vụ truyền giáo.
1. ĐẠI DỊCH COVID-19 Sự kiện quan trọng nhất và bao trùm cả năm 2020 là đại dịch Covid-19, do virus Corona chủng mới gây ra, làm thay đổi bao nhiêu nề nếp sinh hoạt phụng vụ và mục vụ trong Giáo hội Công Giáo. Vào ngày 11-3-2020, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh Covid-19 là ‘đại dịch’. Trước đó 2 ngày, nước Ý đã phong tỏa toàn quốc vào ngày 9-3-2020. Trong buổi chiều cùng ngày, Hội đồng Giám mục Ý đã thông báo về việc ngưng toàn bộ các Thánh lễ trên toàn nước Ý từ ngày 10-3 đến ngày 3-4-2020 để ngăn ngừa sự lây lan của virus corona. Ngày 16-5, nước Ý ghi nhận số ca tử vong trong ngày thấp nhất kể từ lúc phong tỏa hôm 9-3, nên đã phê chuẩn sắc lệnh khôi phục phần lớn hoạt động kinh tế, dỡ bỏ lệnh hạn chế di chuyển.
Bảo Trợ