Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay Năm-B

20 Tháng Ba 201512:16 SA(Xem: 1714)
Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay-Năm B
Phần Lời Chúa
Phần Suy Niệm


Bài Đọc I: Gr 31, 31-34

"Ta sẽ ký kết giao ước mới và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi nữa".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Chúa phán: "Đây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao ước Ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập; giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị chúng". Chúa phán: "Đây là giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta". Chúa phán: "Người này sẽ không còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: "Ngươi hãy nhìn biết Chúa", vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 50, 3-4. 12-13. 14-15

Đáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. - Đáp.

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. - Đáp.

3) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. - Đáp.

 

Bài Đọc II: Dt 5, 7-9

"Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời".

Trích thư gởi tín hữu Do-thái.

Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu Người khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người.

Đó là lời Chúa.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 12, 26

Chúa phán: "Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó".

 

Phúc Âm: Ga 12, 20-33

"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu". Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

Đó là lời Chúa.

 

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay.

Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay Năm-B

Bài đọc I sách tiên tri Giê-rê-mia, Gr 31, 31-34

Có Thể nói trong thời Cựu Ước ngôn sứ Giê-rê-mia đã để lại một lời sấm ngôn thời danh nhất của ông. Lời sấm đó được tuyên bố vào những ngày đem tối của dân tộc Do-thái. Trong bối cảnh đó, ông đã tuyên bố với dân Do-thái là Thiên Chúa sẽ ký kết với họ một giao ước mới và vĩnh cửu. Giao ước mới mà ThiênChúa sẽ ký kết với họ không như giao ước Si-nai mà Ngài đã khắc trên hai bia đá, trái lại, Thiên Chúa sẽ khắc giao ước mới này lên trong trái tim của họ.

Sau khi thoát ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai-cập, Thiên Chúa đã lập một giao ước với dân Do-thái trên núi Si-nai. Cam kết của giao ước: Nếu họ tuyệt đối trung thành và giữ các giới luật,  Thiên Chúa sẽ là Chúa của họ và Ngài sẽ giữ gìn họ khỏi mọi quân thù cũng như chăm sóc họ. Nhưng dân Do-thái đã bội ước với Thiên Chúa, họ đã không tuân giữ các răn của Ngài. Thay vì trừng phạt với dân bội ước, Thiên Chúa đã sai sứ gỉa của Ngài là Giê-rê-mia tới để loan báo cho dân chúng biết, là Thiên Chúa sẽ ký kết với họ một giao ước mới ở trong đáy long của họ. Theo các học gỉa Thánh Kinh và các nhà thần học. Giao ước mới đó chính là luật yêu thương ( Mến Chúa yêu người).

Nếu đã được ghi trong lòng của mỗi người, cũng được gọi là luật tự nhiên. Bất cứ ai cũng có khả năng để nhận ra Thiên Chúa qua khí khôn của mình, và ai cũng có khả năng làm những điều tốt và tránh những điều xấu với người khác, vì luật yêu thương đã in sẵn trong lòng người đó.

 

Bài đọc thứ II thư gởi tín hữu Do-thái, Dt 5, 7-9.

Trong thư gởi tín hữu Do-thái, tác gỉa đã đề cập tới bản tính con người nơi Đức Kitô, bản tính yếu đuối đó càng được bộc lộ một cách rõ hơn khi ngài phải đối diện trước sự lựa chọn của mình như: Vâng lời, đau khổ, sự sống, và sự chết: “ Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu Kitô đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời:” Trích thư Do-thái chương 5 câu 7.

Với bản tính là một con người, Chúa Giêsu cũng có những cảm xúc như chúng ta, nghĩa là: Người cũng biết vui, buồn, đau khổ, sợ hãi trước cái chết. Lý do khiến Chúa Giêsu vượt qua trở ngại yếu của con người để chu toàn sứ mệnh, là Ngài đã hoàn toàn đứng hẳn về phía ThiênChúa, phó thác moi sự nơi Thiên Chúa, và yêu mến trọn vẹn với Thiên Chúa. Với một long thành tín như thế, lời cầu xin của Chúa Giêsu đã được ThiênChúa nhậm lời.

Bài đọc thứ II thư Do-thái hôm nay, mời gọi chúng ta hãy học hỏi và bước theo gương của Chúa Giêsu. Hãy tin tưởng và phó thác mọi sự nơi sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa ngay cả khi chúng ta gặp những gian nan và thử thách nhất trong cuộc sống của chúng ta.

 

Tin Mừng Gioan 12; 20-23.

Trình Thuật của Tin Mừng thánh Gioan hôm nay, đề cập tới những lợi ích của vâng lời qua hình ảnh của hạt giống mà Chúa Giêsu nói tới: “ Nếu hạt lúa mì không chết đi, không thúi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi, nhưng nếu nó chết đi và thối đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt.

Qua sự vâng phục của Chúa Giêsu chết trên thập gía, đã được thánh Gioan diễn tả là giờ Con Người được Thiên Chúa Cha tôn vinh.

(Cũng cần hiểu thêm. Tin Mừng của thánh Gioan không ghi lại những giờ phút cầu nguyện và chiến đấu của Chúa Giêsu ở vườn Cây Dầu trong đêm Ngài bị bắt do một toán lính được gởi tới giới sự lãnh đạo lãnh đạo của chính quyền Do-thái. Thay vào đó,  bài Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay, đặc biệt là qua câu 27, được thay thế cho những trình thuật ở trong vườn Cây Dầu như các Phúc Âm Nhất Lãm. ."27 "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.28 Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha." Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!)

Trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã lấy hình ảnh của hạt giống để minh hoạ cho con đường mà Ngài sắp sửa đi qua, đó là con đường thập gía. Là một nước chiếm đa số nghành nông nghiệp, ít hay nhiều, chúng ta ai cũng có kinh nghiệm về qúa trình sinh trưởng của hạt giống. Thường thì một tuần hay ít hơn là tuỳ vào loại giống. Trước tiên hạt giống phải được thấm nước, cộng với độ ẩm của môi trường, từ từ vỏ hạt giống nứt ra, đâm mầm trở thành cây, và sinh hoa kết trái. Đó là quy luật của mọi mầm sống. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, phải chấp nhận quy luật như quy luật của hạt giống thì mới được sống còn. Sống còn ở đây được hiểu là một đời sống mà mỗi người chúng ta được kết hiệp trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa muôi đời. Bằng nếu chúng ta coi cuộc sống đời này chỉ có như thế, cứ ăn chơi và hưởng thụ cho tới bến, thì không cần phải bận tâm tới lời kêu gọi của Chúa hôm nay.

Con đường duy nhất để chiếm lấy Nước Trời, đó là: Con đường thập gía mà Chúa Giêsu đã đi qua, đã được Phúc Âm Marcô nói tới như sau: “(34) Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (35) Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. (36) Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? (37) Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạnh sống mình? (38) Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người".(Marcô chương 8; 34-38)

Qua kinh nghiệm của cuộc sống. Mỗi khi con cái của chúng ta đi xa vì lý do học hành hay làm việc, Chúng ta thường gọi chúng lại để dặn dò rất nhiều điều. Đó là những thước vàng mà chúng ta có được qua kinh nghiệm sống, từ những người thân, hay những người hàng xóm. Nếu như chúng quan tâm tới những lời tâm huyết  của cha mẹ. chắc chắn chúng sẽ gặt hái được những thành qủa tốt đẹp như lòng mong muốn, bằng không, chúng vẫn nghe nhưng không tuân giữ những gì mà cha mẹ đã khuyên bảo họ, thay vì tập chú vào nghiên cứu học hành, thì dùng những thời gian đó cho những cuộc rong chơi và những thú vui khác, và cuối cùng, chắc chắn là những người con đó sẽ không mang lại những gì mình cũng như gia đình mong muống, sau cùng, chúng sẽ sớm bị loại ra ngoài vòng của xã hội.

Đừng quên rằng: Cuộc sống đời này, chúng ta phải có bổn phận tôn vinh Thiên Chúa. Tôn vinh Chúa không có nghĩa là ưu tiên cho những ngôi thánh đường thật to và thật đẹp, tập trung vào những lễ nghi bên ngoài, và những lời ca ngợi trên môi miệng, trong khi đó, có biết bao nhiêu người đang chết đói và phải sống trong tuyệt vọng vì không biết Chúa.

Qua bài Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng hãy học hỏi nơi Người về tôn vinh ThiênChúa: Chính lúc Đức Kitô bị treo trên cây thập gía là lúc mà Thiên Chúa Cha được tôn vinh, và Chúa Giêsu cũng được Thiên Chúa Cha tôn vinh.

Hy vọng trong Mùa Chay thánh này, đặc biệt lời Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ hiểu hơn những gì mà Thiên Chúa muốn gởi tới như tâm tình của một người cha đối với con cái. Hãy làm sáng danh Chúa qua những việc hy sinh của chúng ta với những người anh em đang sống xa hay xung quanh chúng ta. Vì chỉ có con đường hy sinh và thập gía mới làm sáng danh Chúa, Cũng như hạt lúa mì, nếu nó không chết đi, không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nó chết đi, và thối đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Amen.

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1V 19, 4-8; Ep 4, 30-5,2; Ga 6, 41-51/17 Tháng Bảy 2012 (Xem: 1431)/
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Xh 16, 2-4.12-15; Ep 4, 17.20-24; Ga 6, 24-35/17 Tháng Bảy 2014(Xem: 1499)/
Một nông dân chở lúa mì đến kho lúa ở thành phố kế cận. Anh dừng xe lại một quán ăn và đến ngồi gần một nhóm bạn trẻ đang quậy phá, la ó người đầu bếp, chất vấn cô bồi bàn. Khi bữa ăn dọn ra trước mặt, người nông dân cúi đầu dâng lời cầu nguyện.
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gr 23, 1-6; Ep 2, 13-18; Mc 6, 30-34
Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 30/6/2021, Đức Thánh Cha nhắc rằng khi chúng ta theo Chúa, không có điều gì trong cuộc sống là tình cờ. Chúa thêu dệt lịch sử cuộc đời chúng ta và nếu chúng ta đón nhận kế hoạch cứu độ của Chúa, ân sủng của Người sẽ biển đổi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta và chỉ cho chúng ta những con đường mới. Hồng Thuỷ - Vatican News Trong buổi tiếp kiến chung cuối cùng trước khi bắt đầu tháng hè vào tháng 7, Đức Thánh Cha trình bày bài giáo lý thứ hai trong loạt bài về thư thánh Phaolô gửi các tín hữu Galát. Đức Thánh Cha suy tư về lời thánh Phaolô tự nhận mình là tông đồ thật sự qua việc thực thi quyền tông đồ của ngài. Thánh Phaolô bảo vệ thẩm quyền tông đồ của ngài bằng cách miêu tả cách trung thực hành trình hoán cải của ngài - từ kẻ bắt bớ Giáo hội dữ dội đến người được kêu gọi nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa để biết Chúa Giêsu Phục sinh và trở thành tông đồ
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8
Dân Do Thái là dân du mục. Cuộc đời họ gắn liền với đoàn vật và những đồng cỏ. Nên khi Đức Giêsu đưa ra hình ảnh người mục tử và đoàn chiên, người Do Thái hiểu ngay tức khắc. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh quen thuộc ấy để nói lên mối liên hệ của ta với Người và của Người với ta. Người là Mục tử nhân lành. Ta là đoàn chiên của Người. Người lãnh đạo đoàn chiên không phải bằng uy quyền áp chế, bằng kỷ luật khắc nghiệt, nhưng bằng tình yêu tha thiết. Tình yêu của Người được biểu lộ qua ba khía cạnh: hiểu biết, quan tâm chăm sóc và hy sinh cho đoàn chiên. Tình yêu của Đức Giêsu là tình yêu hiểu biết. Sự hiểu biết này không phát xuất từ lý trí, do học hỏi, nhưng phát xuất từ trái tim, do tình yêu. Khi yêu, trái tim trở nên vô cùng nhậy bén đến độ hiểu được hết những âm thanh của tâm hồn và tai người thường không nghe thấy, nhìn thấy hết những gì ẩn kín trong tâm hồn mà mắt thường không nhìn thấy, cảm nhận được hết những chiều sâu thăm thẳm
Trước khi dâng mình cho Chúa, Thánh An-phong là một luật sư lỗi lạc. Ngài rất nổi danh vì tài hùng biện và vì lý luận đanh thép sắc ben. Nhờ tài ba, ngài đã thành công trong rất nhiều vụ án hiểm hóc. Nhưng một hôm, Chúa đã để cho ngài phải thất bại. Trong một vụ án mà ngài thấy là đơn giản, dễ dàng, ngài đã bị thua một cách thảm hại. Trước thất bai cay đắng đó, ngài thấy như cả bầu trời sụp đổ. Danh tiếng phút chốc tan như mây bay. Uy tín bị cuốn đi trong làn gió thoảng. Cả một màn đen tối u ám phủ xuống cuộc đời. Chẳng còn biết tìm an ủi ở nơi nào khác, thánh An-phong quay về bên Chúa, chìm đắm trong lời kinh cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa, ngài tìm được niềm bình an. Hơn thế nữa, ngài nghe được tiếng Chúa mời gọi đi vào con đường Chúa muốn. Từ đó, ngài hiến thân trọn vẹn để phục vụ Chúa, ngài đã trở thành linh mục, giám mục và lập ra Dòng Chúa Cứu Thế. Sau này, khi nhìn lại, ngài hiểu rằng chính Chúa đã hiện diện trong nh
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42
Bảo Trợ